Городненська громада
Одеська область, Болградський район

Перелік адміністративних послуг

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням 39сесії Городненської сільської ради від 02.07.2024р

№ 1887

 

 

   ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг

№ з/п

Ідентифікатор

Найменування адміністративної послуги

1.

00050

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

2.

00054

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

3.

00052

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

4.

00056

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації)

5.

00057

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації)

6.

00094

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

7.

00097

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації)

8.

00100

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації)

9.

00073

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

10.

00083

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

11.

00235

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля

12.

00234

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

13.

 

00683

 

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

14.

00058

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

15.

00087

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

16.

00090

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

17.

00092

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

18.

00047

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

19.

01174

Заборона вчинення реєстраційних дій

20.

00026

Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку

21.

00069

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

 

22.

00071

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

23.

00072

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

24.

00074

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

25.

00075

Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

26.

00079

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

27.

00078

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

28.

00081

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення

29.

00080

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

30.

00035

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

31.

00059

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

32.

02457

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру

 

33.

02456

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці (за наявності), та посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру

 

34.

02455

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, включно з іншими відомостями, внесеними до Поземельної книги, а також з відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці (за наявності), та посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру

  35.

00061

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

36.

00062

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

37.

00063

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

38.

00064

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

39.

00065

Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення

40.

01254

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі

41.

00207

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу

42.

00199

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування

43.

00210

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

44.

00198

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

45.

02454

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території територіальної громади

46.

00066

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

47.

00068

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

48.

01161

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

49.

00175

Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача

50.

00174

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

   51.

00244

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок

52.

00176

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації

53.

00217

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення

54.

00180

Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів

55.

00181

Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель

56.

00179

Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів

57.

00182

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

58.

00192

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря

59.

00208

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

60.

01208

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1)

61.

01209

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у   поданому повідомленні про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1) (зміна відомостей про початок виконання будівельних робіт/виправлення технічної помилки)

62.

01218

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

63.

01219

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у поданому повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта (зміна відомостей про початок виконання будівельних робіт/виправлення технічної помилки)

 

64.

01188

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1)

65.

00134

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації,  зазначеної у повідомленні  про початок виконання підготовчих робіт

66.

01190

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на об’єкті

67.

00156

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

68.

01192

Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки

69.

00158

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (крім об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”)

70.

01186

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (крім об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”)

71.

01263

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

72.

00138

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

73.

01376

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

 

 

74.

 

 

01189

 

 

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у зареєстрованій в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих робіт

75.

01902

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у зареєстрованій в установленому порядку декларації про початок виконання будівельних робіт

76.

00190

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

77.

00193

Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

78.

00191

Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

79.

00153

Присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна

80.

01240

Зміна адреси об’єкта нерухомого майна (для введених в експлуатацію об’єктів)

81.

01330

Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру

82.

01784

Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди

83.

01785

Поновлення договору оренди водних об’єктів

84.

00983

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

 

 

85.

 

 

00030

 

 

Державна реєстрація народження дитини та її походження

86.

00031

Державна реєстрація шлюбу

87.

00032

Державна реєстрація розірвання шлюбу

88.

00868

Державна реєстрація зміни імені

89.

00033

Державна реєстрація смерті

90.

01418

Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

91.

01854

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану

92.

01369

Комплексна електронна публічна послуга “єМалятко”

   

1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини

   

2) декларування місця проживання дитини

   

3) призначення допомоги при народженні дитини

   

4) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я

   

5) реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

   

6) внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому

   

7) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

   

8) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

   

9) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

93.

00263

Видача довідки про невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду

94.

00257

Видача свідоцтва про право власності

95.

01352

Видача дубліката свідоцтва про право власності

96.

00238

Видача ордера на жиле приміщення

97.

01472

Рішення щодо продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання

98.

00036

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

99.

01471

Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

100.

00034

Реєстрація місця проживання

101.

01217

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

102.

00037

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання

   

103.

00040

Реєстрація місця перебування

104.

00038

Видача витягу з реєстру територіальної громади

105.

00237

Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки)

106.

00241

Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки)

107.

01588

Встановлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності, видача посвідчення

108.

01286

Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення

109.

01198

Вклеювання бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше

110.

01285

Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особи

111.

01620

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві

112.

01877

Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту

113.

01257

Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

114.

00169

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

115.

01622

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

116.

02417

Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

117.

01433

Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

118.

01262

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

119.

00121

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

120.

01200

Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку

121.

01194

Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

122.

01196

Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

123.

00135

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

124.

00144

Призначення державної допомоги при народженні дитини

125.

00143

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

126.

00149

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

127.

00150

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

128.

00147

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

129.

00959

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність

130.

00960

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

131.

01775

Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

132.

01227

Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

133.

00154

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме

134.

00122

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

135.

01405

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

136.

01386

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

137.

01265

Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків

138.

00239

Встановлення статусу учасника війни, видача посвідчення

139.

00117

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем

140.

00119

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій осіб

141.

00242

Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

142.

00225

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

143.

01255

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

144.

00221

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

145.

00222

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

146.

00220

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

147.

00223

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю

148.

00224

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

149.

00151

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

150.

00103

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

151.

00099

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

152.

00096

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

153.

00141

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

154.

00152

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

155.

00230

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

156.

01404

Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

157.

00232

Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2

158.

00171

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

159.

01191

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

160.

00172

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

161.

00170

Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам

162.

00112

Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

163.

00133

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

164.

01268

Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

165.

01170

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

166.

01172

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

167.

01173

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

168.

01171

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

169.

01974

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

170.

01601

Надання громадянам статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського

171.

00243

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

172.

00101

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі

173.

00155

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

174.

02025

Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

175.

00157

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб

176.

01995

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

177.

01997

Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи

178.

01996

Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”

179.

01253

Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: “Кандидат у майстри спорту України” та I спортивний розряд

180.

01252

Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: II та III спортивний розряд

181.

01454

Реєстрація пасіки

182.

02263

Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів

183.

02264

Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів

184.

02453

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій територіальних громад з видачею витягу

185.

02452

Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій територіальних громад з видачею витягу

186.

02442

Державна реєстрація меліоративної мережі з видачею витягу з Державного земельного кадастру

187.

02451

Державна реєстрація змін до відомостей про меліоративну мережу з видачею витягу з Державного земельного кадастру

188.

02444

Державна реєстрація складової частини меліоративної мережі з видачею витягу з Державного земельного кадастру

190.

02450

Державна реєстрація змін до відомостей про складову частину меліоративної мережі з видачею витягу з Державного земельного кадастру

191.

02445

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі

192.

01597

Видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, постраждалого учасника Революції Гідності замість непридатного/втраченого та у разі зміни персональних даних

193.

02499

Позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України за заявою такої особи

194.

00105

Призначення одноразової грошової допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту

195.

02502

Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

196.

02347

Призначення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань

197.

01735

Прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

198.

01284

Встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

199.

02266

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни

200.

02216

Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни

201.

02500

Безоплатне спорудження надгробку на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною за встановленим зразком

202.

02501

Надання громадським об’єднанням ветеранів війни безплатно приміщень для здійснення їх статутних завдань

203.

00146

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у поданому повідомленні щодо виконання підготовчих робіт на об’єкті (зміна відомостей про початок виконання підготовчих робіт/виправлення технічної помилки)

204.

00140

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у поданій декларації із виправленням технічної помилки у декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

205.

01873

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації про готовність до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт

206.

02423

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт

207.

02475

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

208.

02479

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

209.

02480

Скасування містобудівних умов та обмежень (крім об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”)

210.

02478

Коригування адреси об’єкта, що будується (на підставі проектної документації)

211.

02474

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у  декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації об’єкта з незначними наслідками (СС1)

212.

02477

Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у  декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

213.

02425

Видача витягу з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості

214.

00236

Видача документів, що містятся в  реєстраційній  справі юридичної особи, громадського формування, що не має статусу, юридичної особи,

215.

01179

Виправлення помилок, допущених у відомостяхєдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

216.

00106

Державна реєстрація фізичної особи- підприємця

217.

00109

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

218.

00041

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва*

219.

      00042

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності*

220.

      00049

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

221.

      00046

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно*

222.

      00048

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

223.

      00043

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням)*

224.

      00108

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

225.

      00107

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням 

226.

      02064

Видача довідки про право на отримання пільг, які надаються з урахуванням доходу

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь