Рішення № 1324 Внесення змін до бюджету

Дата: 21.06.2023 10:33
Кількість переглядів: 118

 


`                                               УКРАЇНА

 

 

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Двадцять п’ята сесія VІІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

_____15547000000_____________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сесії територіальної громади від 23 грудня 2022 року №1312-VІІІ «Про місцевий бюджет Городненської   сільської територіальної громади на 2023 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

Городненська сільська рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

   1.Внести наступні зміни та доповнення до рішення Городненської сільської ради від  23 грудня 2022 року №1312-VІІІ «Про сільський бюджет Городненської  територіальної громади на 2023 рік»

1.1. в  пункті 1, абзаці 1:                                    

      - цифри  «94891607,00» , «94564207,00»  та «327400,00» замінити цифрами

        «95007485,00», «94680085,00»та «327400,00» згідно додатку 1 справжнього рішення. 

1.2. У видатковій частині бюджету  цифри «92064207,00» , «2827400,00» та «94891607,00» замінити  цифрами «93985515,00» , «3891400,00» та «97876915,00» викладеними у  додатку 3 до бюджету.

           2.Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету:

           2.1. За рахунок надходжень субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата за проведення корекційно - розвиткових занять для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти та вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти) на суму – 115878 грн. (в тому числі ДНЗ -14952 грн. та ЗНЗ -100926 грн);

          3. Збільшити видаткову частину загального фонду:

          3.1. За рахунок надходження субвенції з місцевого бюджету за КПКВ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами» на суму – 115878 грн.

         3.2. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2023 року за КПКВ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на виплати одноразової грошової допомоги за програмою «Програма надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2023-2026 роки»  суму - 5430,00 грн.

         3.3. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2023 року за КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої» КЕКВ 2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» суму – 100000,00грн. на бензин для генераторів.

       3.4. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2023 року за КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої» КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» суму – 900000,00грн. на вугілля.

     3.5. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2023 року здійснити виплати педагогам ліцеїв з місцевого бюджету за варіативні часи по КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» суму – 4920000,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 108000,00 грн.

   3.6. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2023 року здійснити фінансування за програмами: «Програма взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Болградського району на 2023 рік» за КПКВ 3719770  «Інша субвенція з місцевого бюджету» КЕКВ «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» у сумі – 100000,00грн.;

«Програма зміцнення законності, безпеки та порядку на території Городненської об’єднаної територіальної громади Болградського району Одеської області «Безпечна Городненська територіальна громада на 2023 рік» за КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» сума – 100000,00 грн.

          4. Збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету:

          4.1. За рахунок надходжень із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджет розвитку), за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2023 року за КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-техничне забезпечення діяльності сільської ради» КЕКВ «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму – 100000,00  грн.;

          4.2. За рахунок надходжень із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджет розвитку), за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2023 року за КПКВ 0117693 «Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю» КЕКВ «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму – 964000,00  грн.;

.         5. Установити джерелом покриття профіциту загального фонду сільського бюджету надходження субвенцій з місцевого бюджету.

           6. Установити джерелом покриття дефіциту спеціального фонду передачу коштів із загального до спеціального фонду за рахунок субвенцій з місцевого бюджету.

            7. Додатки 1,2,3,5 є невід’ємною частиною цього рішення (додаються).

            8. Фінансовому відділу внести відповідні зміни до бюджету Городненської сільської територіальної громади.

            6. Контроль покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

                  

 

 

 

 Городненський  сільський голова                                                                 Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

16.02.2023 р.

№1324 - VIII

 

 

 

Фото без описуФото без описуФото без опису

Фото без опису

 

                        Додаток 3      
                        до рішення сесії Городненської сільської ради  
                        "Про місцевий бюджет на 2023 рік"  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2023 рік
1554700000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Апарат(секретаріат) місцевої ради 26 319 845,00 26 319 845,00 10 216 800,00 2 355 000,00 0,00 3 591 400,00 3 564 000,00 27 400,00 0,00 0,00 3 564 000,00 29 911 245,00
0110000     Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 26 319 845,00 26 319 845,00 10 216 800,00 2 355 000,00 0,00 3 591 400,00 3 564 000,00 27 400,00 0,00 0,00 3 564 000,00 29 911 245,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 9 379 292,00 9 379 292,00 7 097 780,00 315 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 9 479 292,00
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 771 241,00 771 241,00 632 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 241,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
0113230 3230 1070 Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 12 651 848,00 12 651 848,00 1 465 162,00 2 000 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 12 671 848,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 355 000,00 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 452 573,00 452 573,00 43 093,00 0,00 0,00 964 000,00 964 000,00 0,00 0,00 0,00 964 000,00 1 416 573,00
0117700 7700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони 1 383 891,00 1 383 891,00 978 600,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 383 891,00
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00
0600000     Орган з питань освіти і науки 64 006 155,00 64 006 155,00 44 229 643,00 6 315 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 81 967,00 0,00 0,00 64 306 155,00
0610000     Орган з питань освіти і науки 64 006 155,00 64 006 155,00 44 229 643,00 6 315 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 81 967,00 0,00 0,00 64 306 155,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 925 853,00 1 925 853,00 1 537 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 925 853,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 3 469 107,00 3 469 107,00 2 101 727,00 200 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3 569 107,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 25 745 206,00 25 745 206,00 14 396 184,00 5 860 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 81 967,00 0,00 0,00 25 945 206,00
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 27 294 400,00 27 294 400,00 22 372 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 294 400,00
611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 5 430,00 5 430,00                    
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 115 878,00 115 878,00 94 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 878,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 469 358,00 469 358,00 310 949,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 358,00
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 415 507,00 3 415 507,00 2 494 825,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 415 507,00
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 000,00
0615062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 1 277 416,00 1 277 416,00 920 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 277 416,00
3700000     Орган з питань фінансів 3 659 515,00 3 639 515,00 423 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 659 515,00
3710000     Орган з питань фінансів 3 659 515,00 3 639 515,00 423 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 659 515,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 566 792,00 566 792,00 423 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 792,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 772 723,00 2 772 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 772 723,00
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
X X X УСЬОГО 93 985 515,00 93 964 415,00 54 870 043,00 8 670 000,00 0,00 3 891 400,00 3 564 000,00 327 400,00 81 967,00 0,00 3 564 000,00 97 876 915,00
                               
                               
  Сільський голова           Микола БОГОЄВ            

 

    Додаток 5  
         
      до рішення сесії Городненської сільської ради від  16 січня 2023 року
         
Міжбюджетні трансферти на 2023 рік  
15547000000  
(код бюджету)  
      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів    
      (грн)  
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3  
І. Трансферти до загального фонду бюджету  
41020100 Базова дотація  43 397 600,00  
99000000000 Державний бюджет 43 397 600,00  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  27 294 400,00  
99000000000 Державний бюджет 27 294 400,00  
41051200   Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 115 878,00  
    Обласний бюджет Одеської області 115 878,00  
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету  
41020100 Базова дотація  -  
99000000000 Державний бюджет -  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  -  
99000000000 Державний бюджет -  
X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  70 807 878,00  
X загальний фонд   70 807 878,00  
X спеціальний фонд   -  
         
      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (грн)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3 4  
І. Трансферти із загального фонду бюджету  
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 772 723,00  
15541000000 9770 Бюджет Болградської міської територіальної громади 2 150 599,00  
15556000000 9770 Бюджет Криничненської сільської територіальної громади 522 124,00  
  9770 Бюджет Болградської районної державної адміністрації 100 000,00  
3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  300 000,00  
  9800 Бюджет військової частини 1474( впс "Болград" (тип Б), віпс "Нові Трояни"І(тип Б) Ізмаїльського прикордоного загону з місцем діслокації Нові Трояни) 200 000,00  
  9800 Бюджет управління СБ України в Одеській області 100000,00  
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету  
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету -  
15541000000 9770 Бюджет Болградської міської територіальної громади -  
15556000000 9770 Бюджет Криничненської сільської територіальної громади -  
X X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  3 072 723,00  
X X загальний фонд 3 072 723,00  
X X спеціальний фонд -  

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь