Рішення № 1312 Про затв. бюджету

Дата: 21.06.2023 10:25
Кількість переглядів: 98

 

 

україна

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

 

Про місцевий бюджет

Городненської сільської територіальної громади на 2023 р.

15547000000

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним Кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року №668  «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет», наказом Міністерства фінансів України №653 від 30.10.2020р. «Про затвердження Змін до типової форми рішення про місцевий бюджет», Законом України «Про державний бюджет України на 2023 рік»

ГОРОДНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 94891607,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 94564207,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 327400,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 94891607,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 92064207,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 2827400,00 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 2500000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 2500000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 20000,00 гривень, що становить 0,0217 відсоток видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 20000,00 гривень, що становить 0,0217 відсоток видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 8470174,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:

до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями пунктами частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:

7. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

-оплату праці робітників бюджетних установ(КЕКВ 2111);

-нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120);

-придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів (КЕКВ 2220);

-забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2230);

-оплата комунальних послуг і енергоносіїв (КЕКВ 2270);

-трансферти населенню (КЕКВ 2730);

- інші, віповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

       8. Забезпечення виконання головним розпорядником коштів місцевого бюджету норм Бюджетного кодексу України стосовно:

       1) у повному обсязі потреби у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

       2) приведення своїх витрат, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ – з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій;

      3) утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

     4) проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до Закону України «Про індексацію доходів населення»;

    5) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

   6) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів у бюджетному процесі;

  7) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими МФУ, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

  8) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

  9) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

9. Городненській сільській раді:

     1) відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України у процесі виконання місцевого бюджету вносити сільській раді пропозиції про внесення змін і доповнень по доходах і видатках, у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

     2) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами в порядку, передбаченому статтею 23 Бюджетного кодексу України.

     3) відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України №2456-VI від 08.07.2020р. здійснювати видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів спільного утримання (фінансування), визначених у додатку 3 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами на договірних засадах.

    10. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року і підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття.

    11. Додатки 1,2,3,5.7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          Додатки 4,6 за відсутності даних до бюджету не додаються.

    12. Контроль за виконанням справжнього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Іовчев О.Д.).

 

 

Городненський сільський голова  _________________  Микола БОГОЄВ

 

с. Городнє

23.12.2022р.

1312-VIII

 

 

с. Городнє          
        додаток 1  
      до рішення сесії Городненської сільської ради від  23 грудня 2022 року № 1312-VIII "Про місцевий бюджет Городненської сільської територіальної громади на 2023 рік"
ДОХОДИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК
  15547000000   (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   23832607,00 23825207,00 7400,00 0,00
11000000 Податок на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 9592467,00 9592467,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 9592467,00 9592467,00 0,00 0,00
11010100 Податок на  доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати   8184960,00 8184960,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1329610,00 1329610,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 77897,00 77897,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   24000,00 24000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з виробив в Україні підакцизних товарів(продуктів)  1000,00 1000,00    
14021900 Пальне 1000,00 1000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 5000,00 5000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 5000,00 5000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 18000,00 18000,00 0,00 0,00
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідини, що використовується в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно підпунктом 213.1.14 2000,00 2000,00 0,00 0,00
14040200 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 16000,00 16000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються(перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 14208740,00 14208740,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 4632740,00 4632740,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 240,00 240,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 3800,00 3800,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 82945,00 82945,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 49255,00 49255,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   125500,00 125500,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1276033,00 1276033,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   2321000,00 2321000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   773967,00 773967,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00      
18050000 Єдиний податок   9576000,00 9576000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  43600,00 43600,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  6304089,00 6304089,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаро виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 3228311,00 3228311,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  7400,00 0,00 7400,00 0,00
19010000 Екологічний податок  7400,00 0,00 7400,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосфірне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення(за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 7000,00 0,00 7000,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього  місцях чи на  об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини. 400,00 0,00 400,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   367000,00 47000,00 320000,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  47000,00 47000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 30000,00 30000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 30000,00 30000,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   16000,00 16000,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  16000,00 16000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   1000,00 1000,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 800,00 800,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордоних паспортів(посвідок) та паспортів громадян України 200,00 200,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   320000,00 0,00 320000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  200000,00 0,00 200000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  200000,00 0,00 200000,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   120000,00 0,00 120000,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 100000,00 0,00 100000,00 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 20000,00 0,00 20000,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 0,00 0,00 0,00
50000000 Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00
УСЬОГО ДОХОДІВ 24199607,00 23872207,00 327400,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   70692000,00 70692000,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   70692000,00 70692000,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 43397600,00 43397600,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 43397600,00 43397600,00 0,00 0,00
41030000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 27294400,00 27294400,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 27294400,00 27294400,00 0,00 0,00
41050000 Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  0,00 0,00 0,00 0,00
РАЗОМ ДОХОДІВ   94891607,00 94564207,00 327400,00 0,00

 

      Додаток №2    
      до рішення сесії Городненської сільської ради від 23грудня 2022 року №1312-VIII "Про місцевий бюджет Городненської сільської територіальної громади на 2023 рік"  
             
  Фінансування місцевого бюджету на 2023 рік
             
  15547000000    
             
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
усього у тому числі бюджет розвитку  
Фінансування за типом кредитора  
200000 Внутрішне фінансування   -  2 500 000,00       2 500 000,00          2 500 000,00    
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету   -  2 500 000,00       2 500 000,00          2 500 000,00    
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціально фонду)   -  2 500 000,00       2 500 000,00          2 500 000,00    
X Загальне фінансування   -  2 500 000,00       2 500 000,00          2 500 000,00    
Фінансування за типом боргового зобов'язання  
600000 Фінансування за активними операціями   -  2 500 000,00       2 500 000,00          2 500 000,00    
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів   -  2 500 000,00       2 500 000,00          2 500 000,00    
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -  2 500 000,00       2 500 000,00          2 500 000,00    
X Загальне фінансування   -  2 500 000,00       2 500 000,00          2 500 000,00    

 

 

                        Додаток №3
                        до рішення сесії Городненської сільської ради від 23 грудня 2022 року № 1312 - VIII  "Про місцевий бюджет Городненської сільської територіальної громади на 2023 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету Городненської сільської ради на 2023 рік
                                 
15547000000                          
(код бюджету)                          
                                (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Апарат (секретаріат) місцевої ради                        
0110000     Апарат (секретаріат) місцевої ради 26 319 845,00 26 319 845,00 12 464 497,00 2 355 000,00 0,00 2 527 400,00 0,00 27 400,00 0,00 0,00 2 500 000,00 28 847 245,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 9 379 292,00 9 379 292,00 8 659 292,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 379 292,00
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 771 241,00 771 241,00 771 241,00     0,00           771 241,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують стороньої допомоги 600 000,00 600 000,00 0,00     0,00           600 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 400 000,00 400 000,00 0,00     0,00           400 000,00
0113230 3230 1070 Видатки, повязані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у звязку із проведенням воєнного стану 300 000,00 300 000,00 0,00     0,00           300 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів 12 651 848,00 12 651 848,00 1 787 500,00 2 000 000,00   20 000,00   20 000,00       12 671 848,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 355 000,00 355 000,00 0,00     0,00           355 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 000,00 1 000,00 0,00     0,00           1 000,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 452 573,00 452 573,00 52 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 573,00
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0117700 7700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземний держав, міжнародних організацій, донорських установ 0,00   0,00     2 500 000,00 2 500 000,00       2 500 000,00 2 500 000,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 1 383 891,00 1 383 891,00 1 193 891,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 383 891,00
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 25 000,00 25 000,00 0,00     0,00           25 000,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00
0600000     Орган з питань освіти і науки           0,00           0,00
0610000     Орган з питань освіти і науки 62 284 847,00 62 284 847,00 53 244 055,00 5 415 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 62 584 847,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 925 853,00 1 925 853,00 1 875 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 925 853,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 3 469 107,00 3 469 107,00 2 564 107,00 200 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3 569 107,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 24 145 206,00 24 145 206,00 16 963 104,00 4 960 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 24 345 206,00
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 27 294 400,00 27 294 400,00 27 294 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 294 400,00
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 60 000,00 60 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 469 358,00 469 358,00 379 358,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 358,00
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 415 507,00 3 415 507,00 3 043 687,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 415 507,00
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і місцецтва 228 000,00 228 000,00       0,00           228 000,00
0615062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 1 277 416,00 1 277 416,00 1 123 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 277 416,00
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3700000     Орган з питань фінансів                       0,00
3710000     Орган з питань фінансів 3 459 515,00 3 459 515,00 516 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 459 515,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 566 792,00 566 792,00 516 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 792,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
3719770 9770 0180 Інша субвенція з місцевого бюджету 2 672 723,00 2 672 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672 723,00
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 200 000,00 200 000,00       0,00 0,00          
X X X УСЬОГО 92 064 207,00 92 064 207,00 66 225 344,00 7 770 000,00 0,00 2 827 400,00 0,00 327 400,00 0,00 0,00 2 500 000,00 94 891 607,00

 

 

 

              Додаток №4
                   
              До рішення сесії Городненської сільської ради від  23грудня 2022 року № 1312- VIII "Про місцевий бюджет Городненської сільської  територіальної громади на 2023 рік"
РОЗПОДІЛ
витрат місцевого бюджету сільської об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023році
        15547000000          
        __________________
(код бюджету) 
         
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої / регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
0100000     Апарат (секретаріат) місцевої ради            
0110000     Апарат (секретаріат) місцевої ради     7 862 174,00 5 362 174,00 2 500 000,00 2 500 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма "Організація благоустрію населених пунктів Городненської територіальної громади на 2021-2023 роки"  рішення сесії Городненської сільської ради від 25.01.2021 року №80- VIII  4 432 174,00 4 432 174,00 0,00 0,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфірі соціального захисту і соціального забезпечення Програма "Соціальний захист населення "Турбота" Городненської сільської ради на 2022-2024 роки" рішення сесії Городненської сільської ради від 23.12.2021 року №951-VIII 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма "Розвиток земельних відносин Городненської сільської ради на 2022-2024 роки" рішення сесії Городненської сільської ради від 23.12.2021 року №951-VIII 355 000,00 355 000,00 0,00 0,00
0117700 7700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ Програма підтримки розвитку місцевих ініціатів територіальних громад села Городнє рішення сесії Городненської сільської ради від 23.12.2021 року №951-VIII 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони Програма "Національного спротиву та територіальної оборони Городненської територіальної громади на 2022-2024 роки" рішення сесії Городненської сільської ради від 22.02.2022 року №1203-VIII 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони Програма "Організація пожежної безпеки населених пунктів Городненської територіальної громади на 2021-2023 роки"  рішення сесії Городненської сільської ради №80-VIII від 25.01.2021р. 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
0600000     Орган з питань освіти і науки            
0610000     Орган з питань освіти і науки     408 000,00 408 000,00 0,00 0,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) Комплексна програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання Городненської сільської ради на 2022-2026 роки рішення сесії Городненської сільської ради від 23.12.2021 року №952-VIII 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і містецтва Програма "Розвиток культури в Городненської сільської раді на 2022-2024 роки" рішення сесії Городненської сільської ради від 23.12.2021 року №952-VIII 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00
0615062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльгість в регіоні Програма "Розвитку фізичної культури та спорту Городненської територіальної громади на 2021-2023 роки" рішення сесії Городненської сільської ради від 25.02.2021 року №80-VIII 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00
3700000     Орган з питань фінансів            
3710000     Орган з питань фінансів     200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону Програма надання фінансовій підтримки військовій частині 1474, впс"Болград" (тип Б), віпс "Нові Трояни" (тип Б) державної прикордонної служби України розташованої на теріторії Городненської сільської ради на 2022 рік рішення сесії Городненської сільської ради від 23.12.2022 року №1311-VIII 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
      Всього      8 470 174,00 5 970 174,00 2 500 000,00 2 500 000,00

 

 

    Додаток 5  
         
      до рішення сесії Городненської сільської ради від  23 грудня 2022 року №1312-VIII "Про місцевий бюджет Городненської сільської територіальної громади на 2023 рік"
         
Міжбюджетні трансферти на 2023 рік  
15547000000  
(код бюджету)  
      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів    
      (грн)  
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3  
І. Трансферти до загального фонду бюджету  
41020100 Базова дотація  43 397 600,00  
99000000000 Державний бюджет 43 397 600,00  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  27 294 400,00  
99000000000 Державний бюджет 27 294 400,00  
41051200   Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету    
    Обласний бюджет Одеської області    
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету  
41020100 Базова дотація  -  
99000000000 Державний бюджет -  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  -  
99000000000 Державний бюджет -  
X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  70 692 000,00  
X загальний фонд   70 692 000,00  
X спеціальний фонд   -  
         
      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (грн)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3 4  
І. Трансферти із загального фонду бюджету  
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 672 723,00  
15541000000 9770 Бюджет Болградської міської територіальної громади 2 150 599,00  
15556000000 9770 Бюджет Криничненської сільської територіальної громади 522 124,00  
3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  200 000,00  
    Бюджет військової частини 1474( впс "Болград" (тип Б), віпс "Нові Трояни"І(тип Б) Ізмаїльського прикордоного загону з місцем діслокації Нові Трояни) 200 000,00  
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету  
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету -  
15541000000 9770 Бюджет Болградської міської територіальної громади -  
15556000000 9770 Бюджет Криничненської сільської територіальної громади -  
X X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  2 872 723,00  
X X загальний фонд 2 872 723,00  
X X спеціальний фонд -  

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь