Городненська громада
Одеська область, Болградський район

Вісімнадцята сесія VIIІ скликання

Дата: 15.06.2023 20:39
Кількість переглядів: 127

                                                                       

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                             Вісімнадцята сесія VІIІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми надання фінансової  

підтримки військовій частині ДПСУ на 2022 рік.

 

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, відповідно до Указу Президента  України від 11.02.2016 №44/2016  «Про  шефську  допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» та враховуючи рекомендації постійних комісій, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки військовій частині 1474, впс «Болград» ( тип Б), віпс « Нові Трояни» ( тип Б Державної прикордонної служби України, розташованої на теримторії Городненської сільської ради на 2022 рік  (додається).  

 

2. Відділу фінансів Городненської сільської ради в межах фінансових можливостей передбачити кошти для фінансування заходів Програми.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                       Микола БОГОЄВ

 

 

13.05.2022р.

№ 1261-VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток

                                                                                           до рішення сесії         

                                                                                            Городненської сільської ради

                                                                                            № 1261-VIII від 13.05.2022 р.

 

 

ПРОГРАМА НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на 2022 рік

 

 

1.Паспорт програми надання фінансової підтримки військової частині ЗСУ розташованих на території Городненської територіальної громади (далі-Програма)

 

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Командування військової частини 1474

2

Розпорядчі документи, відповідно до яких розроблено Програму

Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами і доповненнями), «Про військовий обов’язок  і військову службу», «Про оборону України»

  Указ Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України»

3

Розробник Програми

Командування військової частини, Виконавчий комітет Городненської сільської ради

4

Учасники Програми

Військова частина 1474, фінансовий відділ Городненської сільської ради.

5

Терміни реалізації Програми

2022  рік

6

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Визначатиметься, враховуючи  фінансову спроможність місцевого бюджету на підставі обґрунтованих розрахунків, поданих виконавцями Програми

 

7

Головний розпорядник коштів

Фінансовий відділ Городненської сільської ради

8

Основні джерела фінансування Програми

Кошти місцевого бюджету, кошти інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У зв’язку недостатнім наповненням та дефіцитом Державного бюджету України продовжує існувати потреба в матеріально – технічному забезпеченні військової частини Збройних Сил України та інших військових формувань, а тому є потреба у здійсненні додаткового фінансування матеріальних та побутових потреб військової частини з бюджету територіальної громади.                    Для надання всебічної допомоги з придбання необхідного майна для військової частини 1474 з місцем дислокації Нові Трояни на 2022 рік (далі – Програма) розроблена на виконання п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Продовжує існувати потреба в матеріально-технічному забезпеченні військової частини Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року

№ 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України» зі змінами та доповненнями, з метою підвищення оборонної бази, піднесення престижу військової служби, сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців та забезпечення виконання завдань  розроблена Програма надання фінансової підтримки військової частини Збройних  Сил України розташованої на території Городненської сільської територіальної громади на 2022 рік.

 

 

3. Мета та завдання Програми

Метою Програми є зміцнення матеріальної бази, здійснення заходів по фінансовому, матеріально-технічному забезпеченні потреб підрозділу 17 Прикордонного загону військової частини 1474 з місцем дислокації Нові Трояни(впс Болград, віпс Нові Трояни) для підтримання боєздатності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України.

 

 

 

 

 

 

 

4. Заходи виконання Програми надання фінансової підтримки військовій частині ЗСУ розташованій на території Городненської територіальної громади

 

п/п

Назва структури

Заходи з матеріально-технічного забезпечення

2022 рік

 (тис. гривень)

  1.  

Військова   частина   1474 ЗСУ

На відповідні цілі облаштування підрозділу Державної Прикордонної служби військової частини 1474 з місцем дислокації Нові Трояни.

 

50.0

 

 

5. Очікувані результати

 

Програма передбачає комплексне розв’язанням проблем щодо здійснення заходів матеріально – технічного характеру військової частини 1474 з місцем дислокації Нові трояни розташованої на території Городненської територіальної громади. 

Виконання Програми дасть можливість виконання вимог Законів України: «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України».

 Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2022 року.

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей сільського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України.

 

6. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

 

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на фінансовий відділ Городненської сільської ради.

Контроль за реалізацією заходів спільно з відповідними постійними комісіями сільської ради здійснюватиме у межах компетенції сільської рада.

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, військова частина звітує– до 10 лютого наступного за звітним року.

 

 

 
   


`                                               УКРАЇНА

 

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Вісімнадцята сесія VІІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

_____15547000000_____________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сесії територіальної громади від 23 грудня 2021 року №950-VІІІ «Про сільський бюджет Городненської   територіальної громади на 2022 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

Городненська сільська рада:

 

ВИРІШИЛА:

   1.Внести наступні зміни та доповнення до рішення Городненської сільської ради від  23 грудня 2021 року №950-VІІІ «Про сільський бюджет Городненської  територіальної громади на 2022 рік»

1.1, абзаці 1:

      - цифри  «83901223,00» , «83512523,00»  та «388700,00» замінити цифрами

        «83601223,00», «83212523,00»та «388700,00» згідно додатку 1 справжнього рішення   

1.2. У видатковій частині бюджету  цифри «82201653,66» , «2261700,00» та «84463353,66» замінити  цифрами «82251653,66» , «2261700,00» та «84513353,66» викладеними у  додатку 3 до бюджету.

           2. Зменшити доходну частину бюджету загального фонду:

2.1. За рахунок недонадходження єдиного податку фізичних осіб у травні місяці 2022 року на 243000,00 грн.(код класифікації податків 18050400), та єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників – 37000,00 грн.(код доходу 18050500), орендної плати з фізичних осіб – 20000,00 грн (код доходу 18010900).

           2. Збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету :

2.1. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2022 року за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівней - 50000,00 грн., за «Програмою надання фінансової підтримки військової частині Збройних Сил України, розташованої на території Городненської сільської ради на 2022 рік»

 

 

            3. Додатки 1,2,3,5 є невід’ємною частиною цього рішення (додаються).

            4. Фінансовому відділу внести відповідні зміни до бюджету Городненської сільської територіальної громади.

            5. Контроль покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

                  

 

 Городненський  сільський голова                                                                 Микола БОГОЄВ

 

13.05.2022 р.

№1262- VІІІ

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь