Чотирнадцята сесія VIIІ скликання

Дата: 15.06.2023 19:44
Кількість переглядів: 61

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                             Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про затвердження програми національного спротиву та територіальної оборони Городненської територіальної громадина 2022-2024 роки

 

 

     Відповідно до пункту 22 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , пункту 2 частини другої статті 14 Закону України «Про основи національного спротиву», статті 15 Закону України «Про оборону України», з метою забезпечення готовності Городненської територіальної громади  до національного спротиву,

 Городненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити програму національного спротиву та територіальної оборони Городненської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі– Програма),що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, інвестиційні та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       Микола БОГОЄВ

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1203 –VІІІ

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток

                                                                                                      до рішення сесії

                                                                                                      Городненської сільської ради                                                                                                 

ПРОГРАМА НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ГОРОДНЕНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022-2024 РОКИ

 

 1. Паспорт програми національного спротиву та територіальної оборони Городненської територіальної громади на 2022–2024 роки(далі–Програма)

 

1.

Ініціатор розробки Програми

Городненська сільська рада

2.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Городненської сільської ради

3.

Відповідальний виконавець

Програми

Виконавчий комітет Городненської  сільської ради

 

4.

 

Учасники Програми та виконавці заходів

Болградський РТЦК та СП; Виконавчий комітет Городненської сільської ради;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета  Програми

Метою Програми є  забезпечення виконання заходів національного спротиву підвищення боєготовності батальйону територіальної оборони, надання обороні громади всеохоплюючого характеру ,сприяння забезпеченню в Городненській територіальній громаді готовності громадян України до національного спротиву.

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони засобами захисту та зв’язку ,предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань що до захисту державного суверенітету і незалежності держави ,охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій ,органів державної влади ,території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку.

Якісна організація планування та проведення навчань (тренувань) з територіальної оборони ,підготовки батальйону територіальної оборони до виконання завдань за призначенням.

6.

Нормативно-правова основа

Розроблення Програми

Конституція України ,Закон України «Про основи

Національно госпротиву»

7.

Терміни реалізації Програми

2022 – 2024роки

 

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми -всього, в тому числі (за джерелами фінансування та

етапами)

 

 

115 тис. грн.

8.1

коштів бюджету Городненської територіальної громади

 

115 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми дозволить:

Підвищити рівень готовності органів місцевого самоврядування та  рівень підготовки особового складу підрозділу територіальної оборони до національного спротиву та територіальної оборони громади;

Підвищити рівень оперативного та комплексного реагування на можливі загрози територіальної цілісності держави;

Підвищити обороноздатність та поліпшити готовність до дій  за призначенням силі за собі в громади що до ефективного виконання завдань національного спротиву;

забезпечити підсилення охорони державних об’єктів та важливих об’єктів місцевого і регіонального значення, комунікацій, органів державної влади та місцевого самоврядування ,населення та території громади;

ефективно боротися з диверсійно-розвідувальними групами та  іншими не законно створеними озброєними формуваннями;

забезпечити підготовку до виконання заходів правового   режиму надзвичайного стану;

підвищити рівень підготовки населення громади до руху опору та територіальної оборони району; забезпечити необхідними матеріально-технічними  засобами для формування підрозділу територіальної оборони ,організації руху опору та             підготовки  громадян України до національного спротиву в громаді.

 

10.

Контроль за виконанням Програми

Постійна    комісія    з    питань   фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційній та міжнародного співробітництва

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма національного спротиву та територіальної оборони Городненської територіальної громади

на 2022-2024 роки

Відповідно до статті 14 Закону України «Про основи національного спротиву», до повноважень органів місцевого самоврядування в організації та проведенні заходів національного спротиву ,належить зокрема:

брати участь у підготовці та виконанні завдань національного спротиву в мирний час та в особливий період;

забезпечувати у межах відповідних видатків місцевих бюджетів належне фінансування заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву;

сприяти створенню добровольчих формувань територіальних громад;

 

забезпечувати життєдіяльність населення і функціонування об’єктів інфраструктури у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

сприяти популяризації участі в заходах національного спротиву.

 

 1. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення виконання заходів національного спротиву, надання обороні громади всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню в Городненській територіальній громаді готовності громадян України до національного спротиву в особливий період.

Здійснення заходів що до матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони засобами захисту та зв’язку, предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань що до захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими не законно створеними озброєними формуваннями ,а також підтримання безпеки і правопорядку.

Якісна організація планування та проведення навчань (тренувань) з територіальної оборони, підготовки батальйону територіальної оборони до виконання завдань за призначенням.

 

 1. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяги і джерела фінансування, строки виконання Програми

 

Комплекс запланованих заходів забезпечить розв’язання най гостріших проблемних питань у сфері національного спротиву, виконання заходів територіальної оборони  громади ,організоване проведення навчань (тренувань) з територіальної оборони та підготовку громадян в мирний час до національного спротиву в особливий період.

Фінансування Програми здійснюється з бюджету  громади  та інших  джерел ,незаборонених чинним законодавством України .Обсяг і джерела фінансування Програми викладені в паспорті Програми та в додатку1.

 

 

Ресурс незабезпечення

програми національного спротиву та територіальної оборони Городненської територіальної громади

на 2022 –2024 роки

 

 

Джерела фінансування

Обсяг коштів , які пропонується залучити

Для виконання Програми , в тому числі за роками (тис. грн)

2022

2023

2024

Усього

Бюджет Городненської територіальної громади

65

25

25

115

Строк реалізації Програми–2022-2024роки.

 

 

 

 

 

 1. Очікувані результати і ефективність Програми

 

Виконання заходів Програми дозволить:

  1. підвищити рівень оперативного та комплексного реагування на можливі загрози територіальної цілісності держави;
  2. підвищити обороноздатність та поліпшити готовність до дій за призначенням сил і засобів громади щодо ефективного виконання завдань національного спротиву;
  3. підвищити рівень підготовки населення громади до руху опору;
  4. забезпечити необхідними матеріально-технічними засобами для формування   підрозділу  територіальної оборони, організації руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву в громаді.

 

 1. Контроль  за  виконанням  Програми.

 

Координація робіт з виконання Програми та контроль за ходом її реалізації здійснює постійна комісія сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Відповідальним за надання інформації про виконання Програми є Виконавчий комітет Городненської сільської ради.

 

 

 

 

Напрямки діяльності та заходи

програми національного спротиву та територіальної оброни Городненської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

Додаток 1 до Програми

 

 

 

 

№з/п

 

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

 

Виконавцізаходів

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

 

 

Очікуваний результат

 

Усього

 

2022

 

2023

 

2024

1

Навчання та підготовка особового складу підрозділів територіальної оборони та населення району в мирний час до національного спротиву та виконання підрозділами завдань за призначенням в умовах особливого

періоду, правового режиму воєнного або надзвичайного стану

 

 

 

 

 

 

 

 

Батальйон    територіальної оборони   ,Болградський РТЦК та СП

 

 

 

 

 

 

Бюджет Городненськоїтериторіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня готовності органів військово-цивільного управління територіальної оборони району та національним спротивом

2

Утримання особового складу підрозділів територіальної оборони під час підготовки до виконання та виконання завдань з охорони та оборони важливих об’єктів і

комунікацій регіонального та місцевого значення

3

Організаційні та підготовчі заходи щодо координації спільних дій із суб’єктами територіальної оборони щодо виконання завдань територіальної оборони в умовах особливого періоду, правового

режиму воєнного або надзвичайного стану.

 
   


`                                               УКРАЇНА

 

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

_____15547000000_____________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сесії територіальної громади від 23 грудня 2021 року №950-VІІІ «Про місцевий бюджет Городненської  сільської територіальної громади на 2022 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1.Внести наступні зміни та доповнення до рішення Городненської сільської ради від  23 грудня 2021 року №950-VІІІ «Про місцевий бюджет Городненської сільської територіальної громади на 2022 рік»                                                            

1.1. У видатковій частині бюджету  цифри «85057803,00» , «2228700,00» та «87286503,00» замінити  цифрами «85122803,00» , «2228700,00» та «87351503,00» викладеними у  додатку 3 до бюджету.

            2. Збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету :

2.1. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2022 року за КПКВКМБ 0118240 «Заходи та   роботи з територіальної оборони» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 65000,00 грн., за «Програмою національного спротиву та територіальної оборони Городненської територіальної громади на 2022- 2024 роки.»

            3. Залишки освітньої субвенції за 2021 рік у сумі 101230,66 грн. направити на придбання обладнання для харчоблоків.

            4. Додатки 1,2,3 є невід’ємною частиною цього рішення (додаються).

            5. Фінансовому відділу внести відповідні зміни до бюджету Городненської сільської територіальної громади.

            6. Контроль покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

                  

 

 

 

 Городненський  сільський голова                                                                 Микола БОГОЄВ

 

 

 

с.Городнє

22.02.2022 р.

№1203.1 -VIII

 

 

 

                                                                 

 


                                                                                                                                                    

                                                УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІІI скликання

 

РІШЕННЯ

    « Про затвердження переліку об’єктів для здійснення ремонту та реконструкції у   

     2022 році.»                                                                                                                                          

 

 

        Відповідно до ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування», розглянувши  перелік об’єктів щодо здійснення ремонту та реконструкції на території Городненської громади у 2022 році Городненьська  сільська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

1.Затвердити перелік об’єктів для здійснення ремонту та реконструкції у 2022 році

( додаток)

2. Виготовити проектно – кошторисну документацію для здійснення ремонту та реконструкції об’єктів.    

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва:

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                        Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

22.02.2022р.

№ 1204 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                      Додаток  до рішення  

                                                                                                      Городненської сільської ради

                                                                                                      № 1204 від 22.02.2022 р.          

 

Перелік об’єктів  для здійснення ремонту та реконструкції на території Городненської громади у 2022 році.                                                                                                        

                                                                                                        

Назва об’єкту

Місце знаходження об’єкту

Вид робіт

Орієнтована вартість робіт, гр.

Можливість часткового фінонсування (вказати у %)

1

Ремонт доріг місцевого значення

Нові Трояни – Дмитрівка, Городнє - Олександрівка

 

Ремонт доріг

 

20%

2

Новотроянівський заклад дошкільної освіти Городненської сільської ради

С. Нові Трояни вул. Тітова,47

Заміна системи опалення

1млн. 500 тис. грн.

20%

3

Новотроянівський заклад дошкільної освіти Городненської сільської ради

С. Нові Трояни вул. Тітова,47

Заміна даху

1млн. 500 тис. грн.

20%

4

Новотроянівський заклад загальної середньї освіти – заклад дошкільної освіти Городненської сільської ради

С. Нові Трояни

Вул. Шкільна,71е

Заміна даху спортзала

1млн. 500 тис. грн.

20%

5

Новотроянівський заклад загальної середньї освіти – заклад дошкільної освіти Городненської сільської ради

С. Нові Трояни

Вул. Шкільна,71е

Заміна вікон та  покриття підлоги в спортзалі

1млн. 500 тис. грн.

20%

6

Новотроянівський будинок культури

С. Нові Трояни

Вул. Ізмаїльська, 30

Ремонт фасаду та заміна вікон

1млн. 500 тис. грн.

20%

7

Новотроянівський заклад загальної середньї освіти – заклад дошкільної освіти Городненської сільської ради

С. Нові Трояни

Вул. Шкільна,71е

Заміна системи опалення

1млн. 500 тис. грн.

20%

8

«Дмитрівський заклад загальної середньої освіти-

 

 

С. Дмитрівка

Заміна системи опалення

1млн. 500 тис. грн.

20%

9

Спортивний майданчик

С. Дмитрвка

 

Будова спортивного майданчику

2,688 462

20%

10

Заклад дошкільної освіти с. Дмитрівка

С. Дмитрвка

 

Заміна даху

1млн.500 тис. грн.

20%

11

«Дмитрівський заклад загальної середньої освіти-заклад дошкільної освіти ім. С.С. Курогло» Городненської сільської ради

С. Дмитрівка вул. М. Марангоз,143

Заміна даху

2 млн.200 тис. грн.

20%

12

Городненська школа загальної середньої освіти Городненської сільської ради

С.Городнє вул. Миру,79

Заміна даху (1810 кв.м)

1,499 981 грн

20%

13

Городненська школа загальної середньої освіти Городненської сільської ради

С.Городнє вул. Миру,79

Заміна системи опалення

1,5 млн.

20%

14

Капітальний ремонт дороги по вул. Широка

С. Городнє

Ремонт дороги

 

20%

15

Городненська школа загальної середньої освіти Городненської сільської ради

С.Городнє вул. Миру,79

Утеплення фасаду

1млн. 500 тис. грн.

20%

16

Спортивний майданчик

С. Городнє

 

Будова спортивного майданчику

2,688 462

20%

17

Олександрівський будинок культури

С. Олександрівка

Заміна даху

1 млн.

500 тис. грн.

20%

18

Олександрівський спортзал

С. Олександрівка

Заміна вікон та даху

2 200 тис.

20%

19

Олександрівський заклад загальної середньої освіти

С. Олександрівка

Будова спортивного майданчику

1500 тис

20%

20

Олександрівський заклад загальної середньої освіти

С. Олександрівка

Заміна системи опалення

1,5 млн.

20%

21

Олександрівський заклад загальної середньої освіти

С. Олександрівка

Заміна  дверей

 

20%

22

Олександрівський заклад загальної середньої освіти

С. Олександрівка

Утеплення

1,5 млн

20%

23

Олександрівський дошкільний заклад

С. Олександрівка

Утеплення

1,5 млн

20%

24

Облаштування тротуарів біля Олександрівської школи та дитячого садка

С. Олександрівка

Облаштування тротуарів

1,5 млн.

20%

25

Капітальний ремонт дороги вул. Недова

С. Городнє

 

 

 

26

Заміна даху адмін. будівлі с. Нові Трояни Городненської сільської ради

С. Нові Трояни

Заміна даху

1млн. 500 тис. грн.

20%

 

 


                                                                                                                                                    

                                                УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІІI скликання

 

                                                      РІШЕННЯ

 

«Про затвердження Правил благоустрою  території

Городненської громади»

 

        Керуючись підпунктом 44 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом України «Про адміністративні правопорушення»,

ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою створення більш сприятливих умов для проживання, роботи та відпочинку на території Городненської громади (с. Городнє, с. Дмитрівка, с. Нові Трояни, с. Олександрівка), посилення відповідальності фізичних та юридичних осіб за порушення правил благоустрою території Городненської громади (с. Городнє, с. Дмитрівка, с. Нові Трояни, с. Олександрівка), забезпечення чистоти і порядку,  Городненьська сільська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

1. Затвердити Правила благоустрою території  Городненської громади (с. Городнє, с. Дмитрівка, с. Нові Трояни, с. Олександрівка) , згідно з  Додатком

. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на:

-  адміністрацію Городненської сільської ради;

- старосту с. Дмитрівка Кюлафли П.А.;

- старосту с. Нові Трояни Ніколаєва І.П;

- старосту с. Олександрівка . в.о. старости с. Олександрівка

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                        Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

22.02.2022р.

№ 1205 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток  до рішення                   

                                                                                                        Городненської сільської ради

                                                                                                        №  1205 від 22.02.2022 року                                                                                                             

                                                                                                                 

 

ПРАВИЛА

благоустрою території с. Городнє, с. Дмитрівка, с. Нові Трояни,

с. Олександрівка та забезпечення їх виконання

 

 Розділ 1. Загальні положення

 

Правила благоустрою території Городненської громади Болградського району Одеської області (с. Городнє, с. Дмитрівка, с. Нові Трояни, с. Олександрівка ) розроблені з врахуванням законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою сел і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення і є обов’язковими для виконання на території сіл  всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою сел, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

Управління та координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у селах  здійснює виконавчий комітет Городненської сільської ради.

Рішення  Городненської сільської ради щодо благоустрою сел є обов’язковим для виконання розміщеними на території сел  підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Правила благоустрою території Городненської громади( с. Городнє, с. Дмитрівка, с. Нові Трояни, с. Олександрівка), забезпечення в ньому чистоти і порядку (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою с. Городнє, с. Дмитрівка, с. Нові Трояни, с. Олександрівка, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території сіл, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку  сіл.

 

Розділ 2. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою Городненської громади

 (с. Городнє, с. Дмитрівка, с. Нові Трояни, с. Олександрівка)

 

2.1. Громадяни у сфері благоустрою сіл мають право:

2.1.1. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою сіл, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

2.2. Громадяни   у   сфері   благоустрою   сіл зобов'язані:

2.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території.

2.2.2. Дотримуватися правил благоустрою   території   сіл.

2.2.3. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

2.2.4. Укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території).

2.2.5. Дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами.

2.3. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою сіл зобов'язані:

 

2.3.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти або їх частини.

2.3.2. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з сільською радою.

2.3.3. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою або їх частинах за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

2.3.4. На підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших), вторинної сировини згідно з вимогами діючих санітарних норм.

2.3.5. Забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для роздільного збору сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

 

Розділ 3. Порядок здійснення благоустрою та утримання території Городненської громади (с. Городнє, с. Дмитрівка, с. Нові Трояни, с. Олександрівка).

 

3.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

 

3.1.1. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом або правочином або обов’язок по утриманню якої закріплено відповідним правочином. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

 

3.1.2. На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень та дотримання природоохоронних заходів, затверджених у встановленому порядку.

 

3.1.3. Власники, користувачі цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою.

 

3.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

3.2.1. Парків (гідропарків, парків культури і відпочинку, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

    Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативно-правових актів.

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю з додержанням природоохоронного законодавства.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

З метою підвищення природоохоронних, естетичних, рекреаційних та інших корисних властивостей і забезпечення належного санітарного стану на території парків землекористувачі (або підприємства, установи, організації), у віддані яких перебувають ці об’єкти, здійснюють:

- забезпечення режиму парків і встановлення інформаційно-охоронних, межових охоронних щитів за зразками, затвердженими в установленому порядку, для інформування їх відвідувачів про межі, режим і правила поведінки;

- догляд за територією та насадженнями, забезпечення їх належного санітарного стану і рекреаційного благоустрою та проведення санітарних рубок, рубок реконструкції і догляду;

- посадку цінних порід дерев і чагарників, сприяння збереженню їх самосіву та композиції із дерев, чагарників, квітів та трав’яних газонів, а також боротьбу із бур’янами;

- охорону, збереження і раціональне використання природних комплексів та  об’єктів парків та природних ресурсів в його межах згідно до вимог чинного природоохоронного законодавства

На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку встановлюються урни для сміття.

Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя забороняється.

Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує їх збереженню, а саме:

- проведення господарської і підприємницької діяльності без погодження документації в установленому порядку;

- незаконна вирубка і пошкодження дерев та чагарників, а також знищення і пошкодження природного трав’яного покриву, газонів, квітників;

- в’їзд і проїзд всіх видів транспортних засобів, крім випадків проведення господарських заходів, пов’язаних з забезпеченням функціонування та проїзду транспорту природоохоронних заходів, а також їзда верхи;

- збирання квітів і насіння рослин, а також вигул собак без повідків і намордників в невстановлених для цього місцях;

- самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її залишків, а також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів;

- невжиття заходів щодо попередження або ліквідації негативних наслідків господарської і рекреаційної діяльності, аварій, несприятливих природних явищ та іншого шкідливого впливу на збереження природних комплексів і ландшафтів парку;

- застосування пестицидів, псування та забруднення земель хімічними і радіоактивними речовинами, паливно-мастильними матеріалами, неочищеними стічними водами та іншими відходами, влаштування сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та інших будь-яких матеріалів, посипання льоду і снігу сіллю на алеях парку;

- розміщення на деревах рекламних щитів, електропроводів та електрогірлянд, добування з дерев соку і живиці, нанесення механічних пошкоджень;

- залишення дерев та гілок з механічними пошкодженнями, буреломних та сніговальних дерев, а також деревини та порубкових залишків на термін більш 10 днів після проведення догляду за зеленими насадженнями;

- будь-яка діяльність, що може негативно вплинути на стан збереження природних комплексів

 

3.2.2. Майданів, площ, бульварів, проспектів, набережних.

Благоустрій та утримання майданів, площ, бульварів, проспектів міста здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, умов цих Правил, інших нормативно-правових актів.

У межах „червоних ліній ” сільських вулиць і доріг забороняється:

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

- випасати худобу та свійську птицю;

 

3.2.3. Кладовищ.

Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

3.2.4. Місцях для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).

Утримання у належному санітарно-екологічному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування на підставі цивільно-правових угод, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування.

У випадку розміщення місць для паркування на проїзної частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування.

 

3.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови

 

3.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і міських правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

 

3.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

 

3.3.3. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки зобов’язані на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

 

3.3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться сільською радою.

 

3.3.5. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у балки, особливо на території, прилеглі до приватної забудови.

 

3.3.6. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає руху спеціальних машин „швидкої допомоги”, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови та внутрішніх дворах житлових будинків.

 

3.3.7. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови понад строків проведення будівельних та інших ремонтних робіт але не більш 2-х годин без відповідного дозволу Городненської сільської ради.

 

3.3.8. Власники приватних, користувачі орендованих будинків повинні прибирати прилеглу територію від паркану домоволодіння до краю проїзної частини дороги.

 

3.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору

 

3.4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

 

3.4.2. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, зобов’язані утримувати закріплену за ними територію або   брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно до договору.

 

3.4.3. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог законодавства.

 

3.4.4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою.

 

3.4.5. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

 

3.4.6. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

- тротуарів, територій, у тому числі зелених зон прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших суб’єктів на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі на відстані 5 метрів навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

- прилеглих до АЗС, на відстані 15 метрів навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

- прилеглих до гаражів на відстані 10 метрів – покладається на гаражно-будівельні кооперативи; власників (користувачів, якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів – на відстані 5 метрів з обов’язковим пофарбуванням у сірий колір із вказівкою у правому верхньому куті воріт, номеру та дати дозволу на встановлення гаражу ;

- прилеглих до центрально–теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 метрів – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

 

- автобусних зупинок і стоянок маршрутних транспортних засобів – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані кінцеві зупинки (далі – підприємства транспорту) у радіусі 15 метрів від облаштування зупинки, стоянки.

При наявності прилеглих до зупинок транспортних засобів, торгівельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної вуличної торгівлі на відстані 5 метрів навколо них покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти, а також підприємства транспорту;

- парковок та автостоянок на відстані10 м– покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором;

- зелених насаджень парків, гідропарків, парків культури та відпочинку, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів та суб’єктів, які експлуатують вказані об’єкти;

- ринків – покладається на відповідні підприємства, фізичних осіб – підприємців, що утримують майно ринків на балансі;

Рішеннями сільської ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста.

 

3.4.7. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

- підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

- підприємства, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг.

- підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів з інтервалом не більше 40 метрів;

- транспортні та інші підприємства – відповідно до вимог цих Правил.

 

3.4.8. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

 

3.4.9. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним під’їздом для транспорту.

 

3.4.10. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

- підмітання та зсув снігу;

- видалення снігу та снігово-льодяних утворень;

- усунення слизькості.

 

3.4.11. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами житлові підприємства, підприємства, організації та установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

 

3.4.12. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території на підставі цивільно-правових угод, зобов’язані:

 

- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби);

- мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

- прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

 

3.4.13. В період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку.

 

3.4.14. Полив проїзної частини тротуарів, вулиць, площ, бульварів проводиться в плановому порядку із застосуванням спеціальних машин та механізмів.

 

3.4.15. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

 

3.4.16. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням сільської ради місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально   уповноважених   органів   на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.

 

3.4.17. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

 

3.4.18. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів на території міста, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

 

3.5. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

 

3.5.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

- самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

- вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

- забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, покидьками, недопалками тощо;

- захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

- порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

- використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

- виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

- викидати сміття через вікна, вікна автотранспортних засобів через прорізи будівель;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин;

- здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

- здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

- засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

 

- забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

- забороняється вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

- вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України;

 

3.5.2. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

 

3.5.3. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

 

3.5.4. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

 

Розділ 4. Вимоги до утримання елементів благоустрою Городненської громади (с. Городнє, с. Дмитрівка, с. Нові Трояни, с. Олександрівка)

 

4.1. Порядок утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою

 

4.1.1. Утримання зелених насаджень здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, цих Правил, інших нормативно-правових актів.

 

4.1.2. Утримання зелених насаджень включає їх охорону, створення нових зелених насаджень, догляд за існуючими, захист від шкідників і хвороб, огляд, капітальний і поточний ремонт, облік, розвиток зелених зон.

 

4.1.3. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

 

4.1.4. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою. 

 

4.1.5. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник до початку будівних чи інших робіт зобов’язаний в установленому порядку оформити дозвіл і укласти угоду з сільською радою на пересаджування або знесення зелених насаджень та, у будь-якому випадку, компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знесенню, а також зобов’язаний відновити зелені насадження за власні кошти;

 

4.1.6. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України та здійснюється Городненською сільською радою.

 

4.1.7. На території розташування зелених насаджень забороняється:

- складувати будь-які матеріали;

- влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

- будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі, розміщення малих архітектурних форм без погодження з компетентними органами, у тому числі з Городненською сільською радою;

- використовувати малі форми архітектури не за призначенням;

- випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

 

4.1.8. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

- на вулицях перед будівлями до проїзної частини, всередині квартальних насаджень – на балансоутримувачів,  власників, користувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів, власників, користувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, які розташовані на території житлової забудови;

- на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

- на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, – з дня початку робіт – на замовників будівництва;

- на пустирях, узбережжі на підприємства, згідно з рішеннями виконавчого комітету Городненської сільської ради;

- на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників.

 

4.1.9. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

 

4.2. Порядок утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

 

4.2.1. Біля   кожної   малої   архітектурної форми встановлюється урна для сміття.

 

4.2.2. Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками не укладено договорів на водовідведення та вивезення відходів та вторинної сировини.

 

4.2.3. Під час розміщення малих архітектурних форм не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

 

4.2.4. Контроль за виконанням обов’язків викладених у пункті 6.9 цих правил покладається на адміністративну комісію Городненської сільської ради.

 

4.2.5. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт обов’язкове отримання дозволу компетентного органу щодо поводження з зеленими насадженнями, виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

 

4.2.6. Роботи, пов’язані з розташуванням засобів зовнішньої реклами, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою сіла, що підтверджено відповідним актом.

 

4.3. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дошок та інших)

 

4.3.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дошок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

 

4.3.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території сіла, що належать до комунальної власності, покладається на Городненську сільську раду.

 

4.3.4. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон за погодженням з органами архітектури, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

 

4.3.5. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов'язані:

 

- не рідше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

 

- не допускати наднормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, вживати заходів щодо  запобігання запилювання повітря;

 

- не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

 

4.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів

 

4.4.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

 

4.4.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається.

 

4.4.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає Городненська сільська рада в особі органу місцевого самоврядування, розпорядженням сільського голови або рішенням сільської ради призначаються відповідальні особи за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається. На відповідальні особи покладається контроль за укладанням договорів на прибирання території та відновлення зелених насаджень.

 

4.4.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

 

4.4.5. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення сміття, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів визначається згідно з санітарними нормами та правилами.

 

4.5. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг.

 

4.5.1. Визначити  межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій, згідно Додатка до Правил благоустрою території села Городнє.

 

4.5.2. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення пунктів оптової та роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші) через обов’язкове заключення договору на благоустрій прилеглої до об’єктів території, згідно дозвілу на розміщення даного об’єкту, а також договору на вивіз твердих побутових відходів, із обов’язковим встановленням стаціонарних урн для сміття по обидві сторони кожного входу/виходу.

 

4.5.3. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, «зелених зон», утримання та збереження зелених насаджень прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі, здійснювати полив прилеглої території у весняно-літній період року, при температурі навколишнього повітря вище ніж за +20 0С з 7.00 до 8.00, або укласти договори на надання таких послуг із спеціалізованими підприємствами.

 

4.5.4. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, «зелених зонах» інших територіях загального користування.

 

Розділ 5. Контроль у сфері благоустрою території Городненської громади) с. Городнє, с. Дмитрівка,

с. Нові Трояни, с. Олександрівка

 

5.1. Контроль у сфері благоустрою с. Городнє, с. Дмитрівка, с. Нові Трояни, с. Олександрівка спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

 

5.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою сіла здійснюється шляхом:

- проведення перевірок території;

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

 

- участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території сіла Городнє забезпечення в ньому чистоти і порядку.

 

Розділ 6. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території  Городненської громади) с. Городнє, с. Дмитрівка, с. Нові Трояни, с. Олександрівка), забезпечення в ньому чистоти і порядку

 

6.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Городненської сільської ради.

 

6.2. До відповідальності за порушення цих Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

- порушенні Правил благоустрою села Городнє (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушенні правил тримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ( стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою села;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту;

- забрудненні (засміченні) території сіла;

 

6.3. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

 

6.4. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувача, а також особа, що здійснює усунення наслідків порушення має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

 

6.5. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

- протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

- пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

- здійсненні ремонту інженерних мереж;

- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

- прокладанні нових інженерних мереж;

- виконанні інших суспільно необхідних робіт.

 

6.6. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                            Додаток

                                                                                           до Правил Благоустрою                       

                                                                                          території Городненської громади                                                                                              

                                                                                          (с. Городнє, с. Дмитрівка, с.Нові

                                                                                           Трояни,  Олександрівка )                                                                

                                                                                           ( пункту 4.5.1., розділу 4 )                                                                           

                                                                                         

 

                                                                         МЕЖІ 
           утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

 

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Трамвайні, тролейбусні, автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Виходи зі станцій метрополітену

Балансоутримувачі

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

11

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

12

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

13

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

            

 

 

 

 

        

Секретар                                                                                           Олена ДОНЧЕВА


                УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Чотирнадцята сесія VІІІ скликання

____________________________________________________________________________________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про створення молодіжної ради при виконавчому комітеті Городненської сільської ради та затвердження «Положення про Молодіжну раду при виконавчому комітеті Городненської сільської ради»

 

     Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, з метою створення постійно діючого колегіального консультативно-дорадчого органу при Виконавчому комітеті Городненської сільської ради для проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної державної політики та вирішення питань життєдіяльності громади, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Утворити Молодіжну раду при  виконавчому комітеті Городненської сільської ради (надалі – Молодіжна рада).

2. Затвердити «Положення про Молодіжну раду при виконавчому комітеті Городненської сільської ради», що додається.

3. Доручити відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради: 

3.1. Оголосити і провести конкурс на членство у Молодіжну раду та подати на затвердження виконавчого комітету список кандидатів. 

3.2. Сприяти в організації роботи Молодіжної ради та взаємодії з виконавчими органами Городненської сільської  ради, громадськими об’єднаннями, громадськістю у вирішенні актуальних питань життєдіяльності громади.

4. Доручити відповідальному за висвітлювання діяльності Городненської сільської ради:

4.1. Висвітлювати діяльність Молодіжної ради на офіційному сайті Городненської сільської  ради та у засобах масової інформації.

4.2. Надавати інформаційну підтримку та сприяти в організації прес-конференцій, „круглих столів”, інтерв’ю, публікацій для висвітлення офіційної позиції Молодіжної ради.

5. Координацію за виконанням рішення покласти на в.о.начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Марію АЛАВАЦЬКУ.

6.Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з гуманітарних питань

 

 

 Городненський сільський голова                                                     Микола БОГОЄВ

 

 

№ 1206 – VІІІ

22.02.2022 року

                                                                                    

                                                                                                

                                                                                                 Додаток до

                                                                                                 рішення Городненської                      

                                                                                                 сільської ради

                                                                                                 № 1206- VIII від 22.02.2022 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Молодіжну раду при виконавчому  комітеті

Городненської сільської ради

 

           Молодіжна рада при виконавчому комітеті Городненської  сільської ради (далі - Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим, представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді Городненської громади , забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, організації та проведенням молодіжних заходів та інформаційно-навчальної роботи серед молоді.

         У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Городненської  сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови , а також цим Положенням.

 

Основними завданнями Молодіжної ради є:

- розробка рекомендацій, пропозицій та консультування виконавчих органів Городненської сільської ради щодо реалізації молодіжної політики у Городненській громаді

- залучення молоді до місцевого самоврядування та створення системи молодіжного самоврядування в громаді для збалансування та найбільш ефективного виконання державної молодіжної політики;

- залучення молоді до участі у всіх сферах розвитку громади, у тому числі у громадському житті;

- активна співпраця з молоддю щодо благоустрою громади та популяризації здорового та безпечного способу життя;

- поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді Городненської  громади;

- вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі; 

- визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;

- здійснення моніторингу діяльності формальних та неформальних громадських молодіжних організацій та об'єднань;

- вивчення та узагальнення стану роботи з молоддю в Городненській  громаді, на підприємствах, в установах, закладах і організаціях усіх форм власності.

 

        Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна Городненській сільській раді.

Координацію діяльності (забезпечення приміщенням на час засідань Молодіжної ради, створення необхідних умови для її роботи) здійснює відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму  Городненської сільської ради.

Молодіжна рада не належить до релігійних об'єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними. Молодіжна рада не має статусу юридичної особи.

Права Молодіжної ради

Для реалізації мети та завдань Молодіжна рада має право:

     Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи, у разі необхідності, залучати до участі у них посадових осіб структурних підрозділів, депутатів, членів виконавчого комітету Городненської  сільської ради, та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).

     Одержувати у встановленому порядку необхідну для діяльності інформацію та матеріали.

     Вносити  сільському голові, постійним комісіям Городненської  сільської ради пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді та реалізації молодіжної політики у Городненській громаді , що потребують прийняття відповідних розпоряджень сільського голови, рішень Городненської  сільської ради та її виконавчого комітету.

     Здійснювати громадський контроль за виконанням прийнятих рішень стосовно питань, котрі впливають на життя молоді громади, як місцевої ради, так і її структурних підрозділів та виконавчого комітету.

      Складати та вносити пропозиції до проєктів рішень сільської ради, що впливають на життя молоді громади.

      Аналізувати проєкти рішень Городненської сільської ради, її виконавчого комітету, які впливають на життя молоді Городненської громади, на їх відповідність державній молодіжній політиці.

      Організовувати конференції, збори, семінари, диспути та інші відповідні заходи з питань реалізації молодіжної політики.

Склад Молодіжної ради та порядок її формування

    Кількісний та персональний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більше 20 членів. Склад Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менше 10 членів.

    Строк повноважень складу Молодіжної ради - два роки.

 

    Увійти до складу Молодіжної ради може молода людина - член Городненської  громади, віком від 14 до 35 років, що постійно проживає на території громади.

    Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та подали відповідні документи.

    Для формування складу Молодіжної ради сільський голова утворює ініціативну групу з метою підготовки проведення установчих зборів.

    Якщо при органі вже утворена Молодіжна рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється сільським головою не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи сільський голова затверджує з урахуванням пропозицій Молодіжної ради.

    До складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів можуть входити депутати сільської ради, працівники сільської ради, представники комунальних закладів та установ, що працюють з дітьми, представники соціально - відповідального бізнесу, члени громадських організацій.

 

    Не пізніше ніж за 14 календарних днів до проведення установчих зборів сільська рада оприлюднює на стенді, офіційному веб-сайті (в разі наявності) або в друкованих засобах масової інформації чи в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах.

 

    Для участі в установчих зборах кандидати на членство в Молодіжній раді мають подати до ініціативної групи такі документи:

- заяву у відповідній формі (Додаток 1);

- бланк підписів 10 молодих жителів громади (14-35 років);

- копію паспорта громадянина України.

                

     Ініціативна група перевіряє документи, подані учасниками, на їх відповідність вимогам, встановленим цим Положенням.

     Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 3 календарних дні до їх проведення.

     За результатами перевірки документів на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

     Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є:

- невідповідність поданих ними документів, вимогам цього Положення;

- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах.

 

     Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Молодіжної ради.

     Обраними до складу Молодіжної ради вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів. Якщо декілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, через що визначити склад Молодіжної ради у зазначеній кількості неможливо, по таким кандидатам проводиться повторне голосування.

     Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається сільській раді.

    Сільська рада оприлюднює протокол установчих зборів на стенді, офіційному веб-сайті (в разі наявності) або в друкованих засобах масової інформації чи в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

    Виконавчий комітет сільської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Молодіжної ради і оприлюднює його згідно чинного законодавства.

Члени Молодіжної Ради можуть обиратися не більше двох термінів підряд.

До складу Молодіжної Ради входять:

- голова Молодіжної ради;

- заступник голови Молодіжної ради;

- секретар Молодіжної ради;

- члени Молодіжної ради.

 

Голова Молодіжної ради обирається зі складу членів Молодіжної ради на першому засіданні шляхом таємного голосування більшістю від загального складу Молодіжної ради.

    Голова Молодіжної ради може достроково припинити свої повноваження у разі:

-  складення повноважень за його особистою письмовою заявою;

- вираження недовіри до нього більшістю від загального складу Молодіжної ради;

- в інших випадках, які унеможливлюють його участь у роботі Молодіжної ради.

    Рішення про дострокове припинення повноважень голови Молодіжної ради приймається шляхом таємного голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

Голова Молодіжної ради:

    Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами, підписує документи та здійснює інші представницькі функції.

    Контролює виконання рішень Молодіжної ради.

    Головує на засіданнях Молодіжної ради.

    Підписує рішення, прийняті Молодіжною радою, та інші документи, що стосуються діяльності Молодіжної ради.

    Обирається та переобирається зі складу членів Молодіжної Ради на першому засіданні шляхом таємного голосування.

    Доповідає на першому засіданні Молодіжної ради наступного скликання про виконану роботу.

    Щороку звітує на сесії Городненської сільської ради.

 

Заступник голови Молодіжної ради:

    Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції.

   Забезпечує виконання рішень Молодіжної ради.

   Головує на засіданнях Молодіжної ради у період відсутності голови Молодіжної ради.

   Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

   Повноваження заступника голови Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

 

Секретар Молодіжної ради:

         Організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що виносяться на розгляд ради.

        Забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців і молоді.

        Забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з роботою ради.

        Вирішує за дорученням голови Молодіжної ради питання, пов'язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів.

        Інформує відділ освіти, культури, молоді та спорту про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання.

        Складає звіт про діяльність Молодіжної ради за рік.

        Веде протоколи засідань Молодіжної ради.

        Забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань Молодіжної ради.

       Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

       Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

 

Члени Молодіжної ради:

   Повноваження члена у Молодіжній раді починаються з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного членства.

   Повноваження члена у Молодіжній раді можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

- власне бажання члена Молодіжної ради скласти свої повноваження;

- рішення засідання Молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом    покладених на нього обов'язків;

- втрата членом Молодіжної ради українського громадянства;

- смерть члена Молодіжної ради.

Систематичним невиконанням обов'язків членом Молодіжної ради є:

- відсутність без поважних причин більше як два рази на засіданнях Молодіжної ради;

- невиконання рішень Молодіжної ради.

  Питання про дострокове припинення повноважень членства у Молодіжній раді виноситься секретарем або головою Молодіжної ради на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування за припинення повноважень більшістю від загального складу Молодіжної ради.

    Місце члена Молодіжної ради, повноваження якого припиняються достроково, посідає новий представник з числа резервного списку кандидатів для членства у Молодіжній раді, затверджується рішенням виконавчого комітету Городненської  сільської ради за поданням відділу культури, освіти, молоді та спорту.

    Резервний список формується з числа осіб, що були зареєстровані як кандидати у члени Молодіжної ради відповідно до зазначених у пункті 3.4. квот, та затверджується відділом культури, освіти, молоді та спорту.

   Член Молодіжної ради має право:

- ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради;

- представляти в Молодіжній раді інтереси як навчального закладу чи організації, від якого/якої його було направлено до складу Молодіжної ради, так і молоді всієї громади;

- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради;                                         

- брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради;                                                       

- оголошувати на засіданнях Молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозицій.

  Член Молодіжної ради зобов'язаний:

- брати участь в засіданнях Молодіжної ради;

- виконувати рішення Молодіжної ради;

- дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.

 

Організація роботи Молодіжної ради

   Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання.

   Засідання може бути першим, черговим та позачерговим:

- чергові засідання проводяться не рідше одного разу на два місяці, скликаються головою Молодіжної ради, а за його відсутності - заступником голови Молодіжної ради;

- позачергові засідання Молодіжної ради скликаються за ініціативою голови Молодіжної ради, або на вимогу більше ніж половини членів Молодіжної ради. Відповідна заява подається секретарю Молодіжної ради, який зобов'язаний за 10 днів скликати позачергове засідання.

 

   На першому засіданні відбувається призначення (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів):

- голови Молодіжної ради;

- заступника голови Молодіжної ради;

- секретаря Молодіжної ради.

 

   Діяльність Молодіжної ради здійснюється відповідно до Регламенту та поточного плану, які приймаються не пізніше, ніж на другому засіданні Молодіжної ради.

   Засідання Молодіжної ради є правомочним за умови наявності більше половини членів від її загального складу.

 

   Порядок денний засідання Молодіжної ради складається секретарем Молодіжної ради та доводиться до відома членів Молодіжної ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.

   Рішення з питань порядку денного засідання Молодіжної ради приймаються більшістю голосів від загального складу Молодіжної ради.

   Рішення Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються секретарем та головою Молодіжної ради.

   Секретар Молодіжної ради призначає дату наступного засідання.

   Прийняті рішення Молодіжної ради надаються відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Городненської  сільської ради для узгодження та доопрацювання та підлягають обов'язковій публікації.

Прикінцеві положення

   Протоколи та витяги із протоколів Молодіжної ради є рекомендованими до розгляду виконавчими органами Городненської сільської ради.

   Представники виконавчих органів можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

   На засідання постійних комісій Городненської  сільської ради при розгляді питань, які впливають на життя молоді, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.

   Зміни та доповнення до цього положення вносяться рішенням виконавчого комітету Городненської  сільської ради за поданням голови Молодіжної ради на підставі рішення засідання Молодіжної ради.

   Молодіжна рада достроково припиняє повноваження за рішенням виконавчого комітету Городненської  сільської ради у разі:

- порушення Молодіжною радою законів України та Конституції України;

- порушення Молодіжною радою умов даного Положення;

- не проведення більше як двох чергових засідань Молодіжної ради підряд;

- за рішенням самої Молодіжної Ради.

         Рішення про припинення повноважень Молодіжної ради виноситься головою Молодіжної ради, або за ініціативи не менше половини членів Молодіжної ради, на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

 

Секретар Городненської   сільської ради                                    Олена ДОНЧЕВА

 


       УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Чотирнадцята сесія VІІІ скликання

 

____________________________________________________________________________________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу  та визначення

опорного закладу освіти Городненської сільської ради, Положення

про опорний заклад  освіти Городненської сільської ради та  Плану

заходів з питань оптимізації освітньої мережі

 

            Керуючись ст.13 Закону України «Про освіту», ст.8 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 6 Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2010 №777 «Про затвердження Положення про освітній округ» зі змінами, з метою створення єдиного освітнього простору, забезпечення умов для рівного доступу осіб до якісної освіти, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок проведення конкурсу та визначення опорного закладу освіти Городненської сільської ради (додається).
 2. Затвердити Положення про опорний заклад освіти Городненської сільської ради (додається).
 3. Утворити  конкурсну комісію із визначення опорного закладу освіти

Городненської сільської ради (додаток 1).

 1. Затвердити  План заходів з питань оптимізації освітньої мережі відповідно до освітніх потреб населення та соціально – економічних умов Городненської ТГ 

(додаток 2).

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з

гуманітарних питань. 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                      Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

 

22.02.2022 р.

№ 1207 – VІІІ

                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    рішенням сесії сільської ради

                                                                                                    від 22.02.2022 р. № 1207-VIII

 

Порядок

проведення конкурсу та визначення

опорного закладу  освіти

Городненської сільської ради

 

І. Загальні положення 

1 Цей Порядок визначає умови проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу загальної середньої освіти Городненської сільської ради (далі – Конкурс).

2. Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти Городненської сільської ради, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, поглибленого вивчення предметів учнями незалежно від їхнього місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

3. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів.

4. Організатором конкурсу є відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради.

ІІ. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться з 1 квітня 2022 року по 15 квітня 2022 року.

Відбір кращого проекту опорного закладу загальної середньої освіти відбувається у заочній та очній формах. Членами конкурсної комісії оцінюються:

- матеріали про опорний навчальний заклад (оформлені відповідно до критеріїв оцінювання, зазначених у розділі ІІІ цього Порядку);

- презентація проекту опорного навчального закладу його керівником;

- візуальний огляд опорного навчального закладу з виїздом на місце.

Подання матеріалів до Конкурсної комісії здійснюється з 1 березня 2022 року по 31 березня 2022 року.  

За підсумками проведення Конкурсу конкурсною комісією подаються на розгляд сесії сільської ради матеріали переможця – презентація проекту опорного закладу середньої освіти.

 

2. Для участі у Конкурсі необхідно подати до відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму заявку, до якої додаються такі матеріали:

1) план розвитку навчального закладу (до 5-7 сторінок) на наступні 3 роки (базовий для порівняння - 2020/2021 навчальний рік), який містить таку обов’язкову інформацію:

- провадження освітньої діяльності опорним закладом (проектна потужність опорного закладу; кількість учнів, що навчаються на території обслуговування навчального закладу; кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);

- мережа класів та їх наповнюваність;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі укомплектування бібліотечного фонду;

- забезпечення якісного складу педагогічних кадрів;

- залучення бюджетних коштів, інвестицій.

2) діяльність закладу освіти за останні 3 роки (робота з обдарованими дітьми, перемоги в олімпіадах, конкурсах, змаганнях), аналіз результатів учнів у ЗНО у порівнянні зі шкільним оцінюванням, участь вчителів у конкурсах фахової майстерності;

3) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

 3. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті Городненської сільської ради

 ІІІ. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу 

1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією із визначення опорного закладу загальної середньої освіти (далі – Комісія) у складі згідно з додатком до цього рішення.

2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів.

3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

1) кількість учнів в опорному навчальному закладі (без врахування філій);

2) кількість класів опорного навчального закладу та їх наповнюваність;

3) використання проектної потужності закладу після консолідації мережі;

4) протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного навчального закладу (вказати окремо по напрямках до філій);

5) наявність шкільних автобусів для обслуговування опорного навчального закладу та їх потребу;

6) організація профільного навчання у старшій школі опорного навчального закладу;

7) організація поглибленого вивчення предметів в опорному навчальному закладі та філіях;

8) забезпеченість кабінетів обладнанням у відповідності до навчальних програм (у %):

фізики

хімії

біології

географії

математики

інформатики

навчальних майстерень

9) наявність спортивної зали;

10) наявність спортивного майданчика;

11) забезпеченість спортивним обладнанням;

12) наявність бібліотеки (книгосховище, абонемент, читальна зала), книжковий фонд (задовольняє потреби читачів у %), наявність комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет;

13) наявність швидкісного інтернету;

14) наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом;

15) наявність веб-сайту та його дієвість;

16) наявність комп’ютерної техніки (рік випуску) та мультемідійного обладнання;

17) наявність актової зали;

18) створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами:

організація індивідуального навчання;

впровадження інклюзивного навчання;

19) наявність шкільної їдальні, кількість посадкових місць та наявність кухонного обладнання;

20) наявність внутрішніх туалетів;

21) інвестиційні потреби опорної школи;

22) результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах, змаганнях впродовж 3-х останніх років;

23) відсоток учнів, які стали призерами предметних олімпіад, конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук (ІІ, ІІІ та ІV етапи) за останні 3 роки;

24) позакласна та позашкільна робота;

25) наявність гуртків у опорному навчальному закладі (за напрямками позашкільної освіти);

26) загальна кількість вчителів у опорному навчальному закладі та їхнє педагогічне навантаження відповідно до тарифікації;

27) рівень кваліфікації педагогічних працівників (категорії, стаж, наукові ступені);

28) частка педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом;

29) плинність кадрів за останні 5 років;

30) результативність методичної роботи (наявність вивчених досвідів, підготовка розробок власних методичних, авторських програм, факультативів, посібників, друк у періодичних фахових виданнях);

31) частка участі вчителів у педагогічних конкурсах, їх результативність;

32) школа підтримує інновації;

33) стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання в навчальний процес опорного навчального закладу;

34) освітній та кваліфікаційний рівень керівника опорного навчального закладу;

35) наявність електронної системи управління закладом;

36) дієвість створених органів громадського самоврядування;

37) створення позитивного іміджу закладу освіти (скарги), засоби масової інформації, позакласні та позашкільні заходи, використання шкільного приміщення громадою;

38) вартість утримання 1 учня в опорному навчальному закладі (до створення і після) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року №435 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».

 4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.

5. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

 6. Рішення Комісії про визначення опорного навчального закладу подається до сільської ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.

 

 

ІV. Нагородження переможця Конкурсу

Переможцю конкурсу надається фінансова підтримка  за рахунок виділеної освітньої субвенції  з державного бюджету та (при можливому залученні) кошти донорів на обладнання кабінетів, придбання спортивного обладнання, ремонт приміщень, впровадження енергозберігаючих технологій, поповнення бібліотечних фондів тощо.

V. Прикінцеві положення

Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним законодавством.                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 1

                                                                                              до  рішення сесії сільської ради

                                                                                              від 22.02.2022 р. № 1207-VIII

 

Склад конкурсної комісії

із визначення опорного закладу  освіти

Городненської сільської ради

 

                                                       Голова конкурсної комісії

Богоєв Микола Дмитрович

 • сільський голова

Заступник голови  конкурсної комісії

 

 

Алавацька Марія Степанівна     

- перший заступник сільського голови,

  в. о. начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури

  і туризму Городненської сільської ради  

 

                                                      Секретар конкурсної комісії

 

Семкова Марина Іванівна

 • головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту,

культури і туризму

 

                                                         Члени конкурсної комісії

Ільєв Антон Борисович                    -     заступник сільського голови з питань діяльності

                                                                  виконавчих органів сільської ради    

Ільєва Надія Степанівна

 

 • головний бухгалтер відділу освіти, молоді, спорту,

культури і туризму

Драганова Марина Федорівна

 • голова постійної комісії з гуманітарних питань

 

Кюлафли Петро Андрійович           

 

 • староста села Дмитрівка

 

 

 

Ніколаєв Іван Петрович

 • староста села Нові Трояни

Кирмизи Ольга Миколаївна

 

 • в.о. старости села Олександрівка

 

   

Секретар                                                                             Олена Дончева

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    рішенням сесії сільської ради

                                                                                                    від 22.02.2022 р. № 1207-VIII

 

 

Положення

про опорний заклад освіти

Городненської сільської ради

 

 1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності опорної школи.

 Опорна школа – заклад загальної середньої освіти , що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує поглиблене вивчення окремих предметів.        

 

 1. Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначества, самостійний баланс, штамп, печатку. Має у своєму складі філії та (або) здійснює з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами організоване підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу і місця проживання. Кількість учнів (вихованців) опорного закладу, як правило, становить не менше 200 осіб.

 

Філія опорної школи – це територіально відокремлений структурний підрозділ опорної школи, що утворюється з метою надання рівного доступу до якісної освіти та наближення місця навчання дітей до місця їх проживання.

 

Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням засновника виконувати функції основної школи.

 

 1. Опорний заклад, його філії, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими документами.

 

 1. Головною метою та завданнями діяльності опорної школи є:
 • створення єдиного освітнього простору;
 • створення єдиної системи виховної роботи;
 • забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;
 • створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи;
 • розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати навчально-виховного процесу;
 • концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців).

 

Опорна школа розробляє програму діяльності та плани роботи щодо її реалізації.

Опорна школа спільно з інформаційно-методичним центром, відділом освіти, молоді і спорту  сільської ради проводить діяльність із:

 • накопичення й обміну інформацією про сучасні науково-методичні, дидактичні, виховні, управлінські, наукові та практичні досягнення з  визначеної проблеми;
 • пошуку сучасних ефективних та оптимальних форм і методів організації навчально-виховного процесу;
 • моніторингу інноваційної діяльності;
 • видавничої діяльності;
 • презентації навчально-методичної літератури;
 • вивчення, узагальнення та впровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду;
 • організації роботи з апробації педагогічних технологій та навчальної літератури;
 • проведення консультацій та організації співпраці всіх зацікавлених  працівників з визначеної проблеми;
 • демонстрації передової методики, сучасних технологій навчання й виховання;
 • організації та координації підготовки до друку матеріалів досвіду;
 • схвалення розробок уроків, позакласних заходів, виховних годин і направлення їх до редакції  фахових видань (газет, журналів) на правах авторства;
 • організації і проведення навчально-методичних семінарів, конференцій і нарад з визначеного напряму модернізації освітньої системи;
 • координації роботи із закладами освіти, науковими, науково-методичними установами тощо;
 • координації діяльності закладів освіти з реалізації певної науково-методичної проблеми.

 

 1. Засновником опорного закладу середньої освіти є орган місцевого самоврядування.
 2. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих закладів освіти) відповідно до вимог законодавства.
 3. Опорний заклад, його філії, діють на підставі установчих документів (Статуту або Положення про опорний заклад, Положення про філію), що розробляються відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цього Положення, інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.
 4. В опорному закладі та його філіях можуть створюватися групи продовженого дня.
 5. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.
 6. Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовується у порядку, визначеному МОН.

 

Філії, розташовані у селах, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.

У гімназійних з поглибленим вивченням окремих предметів та ліцейних класах навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

 

 1.  Навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

 

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують навчально-виховний процес в опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства.

 

 1. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу встановлюється у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

 

Розклад уроків опорного закладу, його філій, складається відповідно до навчального плану з дотримання педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог  опорного закладу.

 

Для учнів 5-9 класів можливим є проведення спарених уроків з реалізації практичної складової навчальних програм (лабораторні, практичні, контрольні), розвитку зв’язного мовлення та технологій.

 

У 10-11 (12) класах допускається проведення  спарених уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

 

 1. Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники. Директор опорного закладу здійснює повноваження, визначені законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Статутом опорного закладу.

 

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу та Положення про філію.

 

Директор відповідає за діяльність опорної школи та філій, розпоряджається в установленому порядку майном та коштами опорної школи, забезпечує розвиток матеріально-технічної бази філій.

 

Директор опорного закладу призначає працівників як опорного закладу, так і філій.

 

 1. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій, включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

 

Опорний заклад повинен бути обладнаним спортивними об’єктами, предметними кабінетами, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

 1. Опорний заклад, його філія, мають штатний розпис, що розробляється директором школи на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

 

Фінансування опорного закладу, його філій, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

 

 1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного закладу, його філій, здійснюється у порядку, визначеному законодавством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Додаток 2

                                                                                                         до рішення

                                                                                                         Городненської        

                                                                                                         сільської  ради            

                                                                                                         від 22.02.2022 №1207-VІІІ                       

                                                                                                        

ПЛАН заходів

з питань оптимізації освітньої мережі відповідно до освітніх потреб населення та соціально- економічних умов Городненської ТГ

 

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

 1.  

Створення робочої групи з питань оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти.

Лютий, 2022

Засновник, уповноважений орган з питань освіти.

 1.  

Вивчення умов та можливостей створення опорного закладу освіти та його філій.

Лютий, 2022

Робоча група

 1.  

Ознайомлення педагогічної, батьківської громадськості з концепцією створення  моделі опорного закладу освіти та його філій.

Лютий, 2022

Робоча група

 1.  

Залучення громадськості до обговорення питання створення опорного закладу та його філій

Лютий, 2022

Робоча група

 1.  

Прийняття рішення про затвердження:

 • Порядку проведення конкурсу та визначення опорного закладу освіти Городненської ТГ;
 • Положення про опорний заклад освіти Городненської ТГ та його філій;

 

Лютий, 2022

Сесія селищної ради

 1.  

Створення комісії з питань проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти, оголошення конкурсу на опорний заклад.

Лютий, 2022

Засновник

 1.  

Проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти.

Березень-квітень, 2022

Конкурсна комісія

 1.  

Визначення переможців конкурсу на опорний заклад загальної середньої освіти

Квітень-травень,

2022

Конкурсна комісія

 1.  

Прийняття рішень про:

-створення опорного закладу загальної середньої освіти;

-створення філій опорного закладу;

-припинення юридичних осіб;

-створення комісії з реорганізації (приєднання) до опорного закладу загальної середньої освіти його філій та визначення їх функцій в установленому законом порядку;

-здійснення організаційних заходів з метою забезпечення функціонування опорного закладу загальної середньої освіти;

-затвердження положення про філії опорного закладу загальної середньої освіти;

-попередження керівників закладів загальної середньої освіти про зміну істотних умов праці, в порядку, визначеному законодавством.

 

Травень, 2022

Сесія селищної ради

 1.  

Призначення керівника комунального закладу загальної середньої освіти у порядку, визначеному законодавством.

Липень, 2022

Засновник або уповноважений ним орган з питань освіти.

 1.  

Проведення процедури реєстрації опорного закладу загальної середньої освіти

Липень-серпень, 2022

Директор опорного закладу

 1.  

Здійснення всіх необхідних заходів з метою належного функціонування опорного закладу загальної середньої освіти

Липень-серпень, 2022

Директор опорного закладу

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Олена ДОНЧЕВА                                

 

 

 

 

 

 

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

                                                 VIII СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

Про утворення відділу « Центр надання  адміністративних послуг» Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та затвердження положення про нього.
 

 

          Керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», з метою покращення якості надання адміністративних послуг,  Гороська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг як структурний підрозділ відділ «Центр надання адміністративних послуг» Городненкої сільської ради Болградського району Одеської області.

 

2. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» згідно з додатком 1 до цього рішення.

 

 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань  прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

 

 

 Городненський сільський  голова                                                              Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

 

 

22.02.2022 р.

№ 1208- VІІІ

 

 

 

                                                                                                 Додаток 1

до рішення Городненської сільської ради

від 22.02.2022 р. № 1208 -VIII  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

                         Городненської сільської ради Болградського району

                         Одеської області.

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Городненської сільської ради (далі – Центр) є структурним підрозділом (виконавчим органом), в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Городненською сільською радою (далі – Рада).

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання Центру:

1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

4) здійснення моніторингу якості надання адміністративних послуг, визначення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;

5) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

6) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

7) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

8) організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;

9) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг адміністратором, у тому числі шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. У виняткових випадках (якщо послуги не можуть бути надані адміністратором або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги можуть надаватися через Центр посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається радою, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Надання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є рада (її виконавчі органи або посадові особи), здійснюється виключно через Центр.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У Центрі за рішенням ради також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій.

7. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

9. Центр має наступну структуру: начальник відділу, адміністратор, державний реєстратор, оператор електронно-обчислювальних машин. Завдання, права та відповідальність працівників відділу визначаються відповідно до законодавства, цим Положенням та у посадових інструкціях.

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора.

11. Керівником Центру є начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням сільського голови в установленому законодавством порядку.

12. Основні завдання начальника відділу:

1) здійснення керівництва діяльністю Центру, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

2) організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

3) представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

4) координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що  залучаються до його роботи;

5) організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

6) сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій сільському голові та раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення пропозицій сільському голові щодо преміювання працівників Центру;

7) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень місцевого голови;

8) виконання функцій адміністратора Центру;

9) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

10) планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи сільському голові;

11) розроблення Положення про Центр, посадових інструкцій працівників, у разі потреби – змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

12) звітування про проведену роботу Центру у визначеному порядку;

13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Центру;

14) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою.

13. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови в установленому законодавством порядку.

14. Державний реєстратор має печатку та електронний цифровий підпис.

15. Основними завданнями державного реєстратора є:

1) забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

2) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;

4) внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;

5) надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

6) здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

7) здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується місцевим головою, відповідно до законодавства.

16. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням сільського голови в установленому законом порядку.

Кількість адміністраторів визначається радою.

Повноваження адміністратора можуть покладатися на начальника відділу, державних реєстраторів.

17. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру надання адміністративних послуг.

18. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг за рішенням ради;

7) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справи про адміністративні правопорушення та накладення стягнення;

9) виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції.

19. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати начальника відділу (начальника управління, завідувача сектору) та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

20. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

21. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням ради у громаді можуть бути створені територіальні підрозділи ЦНАП, віддалені  робочі місця адміністраторів, які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого радою Переліку адміністративних послуг.

До надання адміністративних послуг, а також виконання завдань адміністратора Центру можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

22. Час прийому суб’єктів звернень визначається Радою і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

За рішенням ради, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

 

 

Секретар сільської ради                                                                   Олена ДОНЧЕВА

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                               Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. України Фарима Л. М. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва"

 

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні ", ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України Фарима Лілії Михайлівни  про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 22.02.2022 року, протокол № 9,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр. Фарима Лілії Михайлівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) і передачу у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтованою площею 1,54 га,  в умовних кадастрових гектарах  по сертифікатам на право на земельну частку (пай) серії ОД  0163618 від 15.04.1997 року із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської  сільської ради, розташованих за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району, Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

 

22.02.2022 року

№ 1209-VІІІ

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                               Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. України Фарима І. Г. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва"

 

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні ", ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. України Фарима Івана Георгійовича  про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 22.02.2022 року, протокол № 9,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр. Фарима Івану Георгійовичу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) і передачу у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтованою площею 1,54 га,  в умовних кадастрових гектарах  по сертифікатам на право на земельну частку (пай) серії ОД  0195657 від 15.04.1997 року із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської  сільської ради, розташованих за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району, Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

 

22.02.2022 року

№ 1210-VІІІ


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Драганова Г. Д. земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Драганова Георгія Дмитровича  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0000 га, наданої у власність гр. Драганову Георгію Дмитровичу для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Драганову Георгію Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер – 5121483000:01:002:1334), для  ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

3. Гр. Драганову Георгію Дмитровичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

22.02.2022р.

№ 1211 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Ярової Д. В.  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Ярової Діани Віталіївни  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0000 га, наданої у власність гр. Яровій Діані Віталіївні  для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Яровій Діані Віталіївні  безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер – 5121483000:01:002:1327), для  ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

3. Гр. Яровій Діані Віталіївні  провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

22.02.2022р.

№ 1212 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Драганову Д. Д.  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Драганова Дмитра Дмитровича  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0000 га, наданої у власність гр. Драганову Дмитру Дмитровичу  для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Драганову Дмитру Дмитровичу  безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер – 5121483000:01:002:1326), для  ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

3. Гр. Драганову Дмитру Дмитровичу  провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

22.02.2022р.

№ 1213 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Мокан О. Д.  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Мокан Ольги Дмитрівни  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0000 га, наданої у власність гр. Мокан Ользі Дмитрівні  для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Мокан Ользі Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер – 5121483000:01:002:1330), для  ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

3. Гр. Мокан Ользі Дмитрівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

22.02.2022р.

№ 1214 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Терзі С. В.  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Терзі Сергія Васильовича  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0000 га, наданої у власність гр. Терзі Сергію Васильовичу  для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Терзі Сергію Васильовичу  безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер – 5121483000:01:002:1321), для  ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

3. Гр. Терзі Сергію Васильовичу  провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

22.02.2022р.

№ 1215 - VIII

 


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Драгановій А. І.  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Драганової Альони Іванівни  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0000 га, наданої у власність гр. Драгановій Альоні Іванівні для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Драгановій Альоні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер – 5121483000:01:002:1320), для  ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

3. Гр. Драгановій Альоні Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

22.02.2022р.

№ 1216 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Начевій М. І.  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Начевої Марії Іллівни  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0000 га, наданої у власність гр. Начевій Марії Іллівні  для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Начевій Марії Іллівні  безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер – 5121483000:01:002:1331), для  ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

3. Гр. Начевій Марії Іллівні  провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

22.02.2022р.

№ 1217 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Драганову Д. М.  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Драганова Дмитра Михайловича  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0000 га, наданої у власність гр. Драганову Дмитру Михайловичу для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Драганову Дмитру Михайловичу  безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер – 5121483000:01:002:1323), для  ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

3. Гр. Драганову Дмитру Михайловичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

22.02.2022р.

№ 1218 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Драгановій М. І.  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Драганової Марії Іванівни   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0000 га, наданої у власність гр. Драгановій Марії Іванівни для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Драгановій Марії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер – 5121483000:01:002:1322), для  ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

3. Гр. Драгановій Марії Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

22.02.2022р.

№ 1219 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Драгановій М. В.  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Драганової Марії Вікторівни   про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0000 га, наданої у власність гр. Драгановій Марії Вікторівні для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Драгановій Марії Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер – 5121483000:01:002:1319), для  ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади), Болградського району Одеської області.

3. Гр. Драгановій Марії Вікторівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

22.02.2022р.

№ 1220 - VIII

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Терзі Альоні Федоровні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Терзі Альони Федоровни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Терзі Альоні Федоровні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1221 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Терзі Ганні Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Терзі Ганни Василівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Терзі Ганні Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1222 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Терзі Андрію Христофоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Терзі Андрія Христофоровича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Терзі Андрію Христофоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1223 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Терзі Юлії Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Терзі Юлії Іванівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Терзі Юлії Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1224 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Терзі Василю Семеновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Терзі Василя Семеновича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Терзі Василю Семеновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1225 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Терзі Петру Петровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Терзі Петра Петровича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Терзі Петру Петровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1226 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Терзі Ользі Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Терзі Ольги Василівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Терзі Ользі Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1227 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Терзі Федору Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Терзі Федора Михайловича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Терзі Федору Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1228 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Терзі Олександру Федоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Терзі Олександра Федоровича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Терзі Олександру Федоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1229 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Терзі Ларисі Петрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Терзі Лариси Петрівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Терзі Ларисі Петрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1230 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Семеновій Марії Дмитрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Семенової Марії Дмитрівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Семеновій Марії Дмитрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1231 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Семенову Івану Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Семенова Івана Івановича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Семенову Івану Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1232 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Мокан Альоні Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Мокан Альони Іванівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Мокан Альоні Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1233 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Мокан Родіону Іллічу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Мокан Родіона Ілліча про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Мокан Родіону Іллічу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1234 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Мокан  Івану Іллічу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Мокан Івана Ілліча про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Мокан Івану Іллічу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1235 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Мокан  Іллю Іллічу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Мокан Ілля Ілліча про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Мокан Іллю Іллічу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1236 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Мокан  Домнікії Федорівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Мокан  Домнікії Федорівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Мокан  Домнікії Федорівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1237 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Мокан  Олені Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Мокан  Олени Іванівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Мокан  Олені Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1238 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Савову Федору Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Савову Федору Івановичу про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Савову Федору Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

22.02. 2022 р.

№ 1239 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Чотирнадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Яровій Ганні Іллівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Ярової Ганни Іллівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Яровій Ганні Іллівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 2.00 га, розташовану за межами населеного пункту Дмитрівської сільської ради ( що входить до Городненської сільської об’єднаної територіальної громади) Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .