Тринадцята сесія VIIІ скликання

Дата: 15.06.2023 13:04
Кількість переглядів: 33

 

                                                                                                                      

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Тринадцята сесія VІІІ скликання

 

                                                             Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                        

 

 

« Про збереження залишків коштів субвенцій.»

 

Керуючись ст. 57, 78 Бюджетного кодексу України  про залишки коштів субвенцій, виділених з районного та обласного бюджетів місцевим бюджетам району по загальному та спеціальному фонду у 2022 році Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Невикористані залишки коштів субвенції по загальному та спеціальному фонду, виділені з місцевого бюджету Городненської сільської ради у 2022 році, збережених на рахунках , відкритих УДКСУ  в Одеській області використовувати в наступному бюджетному періоді з урахуванням їхнього цільового призначення .

2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

  Городненський сільський голова                                                                     Микола БОГОЄВ

 

 02.02.2022 р.

 № 975- VІІІ

 
   


                                                                                 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Тринадцята сесія VІІІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження місцевих

податків і зборів у 2022 році

 

Керуючись Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р № 56/93 «Про місцеві податки і збори», п. 24, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Указом Президента України від 28.06.1999 р № 761/99 «Про впорядкування механізму ринкового збору» сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити розміри місцевих податків і зборів на 2022 рік (Додаток).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансування та регуляторної політики. (Іовчев О.Д.)

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                   М.Д.Богоєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2022

№ 976 - VIII

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Додаток до рішення № __-VІІІ                                                                                                      

                                                                                      13 сесії VІІІ скликання

                                                                                      Городненської сельської ради

                                                                                      від 02.02.2022 року

 

 

 

 

 1. Стягувати нижченаведену плату за використання пасовищ в 2021 році:
 • вівці та кози: до 5 голів – безоплатно;
 •  понад 5 голів  - 5 грн. за одну голову.

 

2. За видачу довідок стягувати плату:

               - довідка про склад сім'ї, з місця проживання та інші від 2 - х до 5 грн.

               - за видачу довідки на реалізацію с / г продукції 10 грн.,

               - за реалізацію продукції тваринництва 10 грн.,

               - скупникам скота:  до 10 голів - 50 грн.,

                                                 понад 10 голів на кожну голову 10 грн.

               - скупникам с / г продукції:  до 10 т - 50 грн.,

                                                               понад 10 т за кожну тонну 10 грн.

   

 1. За повторний переобмір городу та з'ясування кордонів між сусідами - 50 грн, за межами села, ОСГ - 50 грн., порушникам – 100 грн.

 

4. Затвердити самооподаткування населення по 100 гривень з кожного житлового будинку.

 

5. Стягувати плату за прибирання території в розмірі 20 грн. з торгуючих продовольчими та промисловими товарами на стихійному ринку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

                                                            

                                                                 РІШЕННЯ                                                            

 

 

«Про надання згоди на  безоплатне прийняття  об’єкту до комунальної власності Городненської сільської ради  : « Амбулаторія загальної практики семейної медицини за адресою: Одеська область, Болградський  район, с. Нові Трояни, вул. Болгарська, 80 Д –будівництво.»

 

            Відповідно до ст. 60, аб.3 ч. 10 « Прикінцевих  та перехідних положень» Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 3, ст. 4, ст.6 Закону України Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності, на підставі  наказу Міністерства розвитку громади на території України  від 13 грудня 2019 р. № 308,  доручення Департаменту  капітального будівництва та дорожнього господарства від 06 жовтня 2021 р. № 26/01,01- 02/1119 що до прийняття витрат на реалізацію проекту

« Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики семейної медицини с. Нові Трояни, враховуючи пропозиції комісії з питань комунальної власності, житлово- комунального господарства, енергозбереження та транспорту Городненська сільська рада

В И Р I Ш И Л А:

1.Надати згоду на безоплатне прийняття об’єкту до комунальної власності   Городненської сільської ради : « Амбулаторія загальної практики семейної медицини за адресою: Одеська область, Болградський  район, с. Нові Трояни, вул. Болгарська, 80 Д –

будівництво.»

2.Утворити та затвердити комісію з приймання – передачі об’єкту до комунальної власності Городненської сільської ради  : « Амбулаторія загальної практики семейної медицини за адресою: Одеська область, Болградський  район, с. Нові Трояни, вул. Болгарська, 80 Д –будівництво»  (додаток 1).

3. Вищевказаній комісії здійснити приймання-передачу об’єкту, зазначеного у пункті 1   

цього рішення, відповідно до норм чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

 

 

 

  Городненський сільський голова                                                                       М.Д.Богоєв

 

 

 

 

 

 02.02.2022 р.

 № 977- VІІІ                                                                                                 

 

                                                                                                        

                                                                                                        Додаток № 1                                                                                                                                                                       

                                                                                                        до рішення від  02.02.2022 р.     

                                                                                                        № 977  – VІІІ

 

 

 

                                                                            Комісія

       з приймання – передачі об’єкту до комунальної власності  Городненської  сільської ради : « Амбулаторія загальної практики семейної медицини за адресою: Одеська область, Болградський  район, с. Нові Трояни, вул. Болгарська, 80 Д –будівництво»

 

Голова комісії

Городненський сільський голова

Богоєв Микола Дмитрович

Секретар комісії

Головний бухгалтер Городненської сільської ради

Чепразова Ольга Іванівна

Члени комісії

 

 

 

 

Староста с Нові Трояни

Ніколаєв Іван Петрович

 

Секретар керівника с. Нові Трояни, депутат Городненської сільської ради

Зеленкова Тетяна Семенівна

 

 

Депутат Городненської            сільської ради

 

Депутат Городненської            сільської ради

 

Заступник директора Департаменту- начальник управління капітального будівництва Департаменту капітального будівництва та

дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації  

 

Чернєв Віталій Сергійович

 

 

Константинов  Георгій Ілліч

 

 

 

Плетмінцев Володимир Євгенович

                                                                                          

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

                          Тринадцята сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

 

                                                                  

Про затвердження Положення про колегію

відділу освіти, молоді, спорту, культури

і туризму Городненької сільської ради

 

         

       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи Положення про відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму  Городненької сільської ради, затвердженого рішенням ІІ сесії Городненької сільської ради  № VIII/2-24 від 11 грудня 2020 року, з метою погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити Положення про колегію відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму  Городненької сільської ради, що додається.

 

2. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                               Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

 

 

02.02.2022 р.

№ 978 - VІІІ

 

 

 

                                                                                            Додаток до рішення Городненької        

                                                                                           сільської ради від 02.02.2022 року

                                                                                                  № 978 - VІІІ

 

 

Положення

про колегію відділу освіти, молоді, спорту, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ Городненької  сільської ради

 

І. Загальні положення

 

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії                   відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму  Городненької сільської ради  (далі  – колегія).

2. Колегія відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради  (далі - Колегія) є постійно діючим консультативно - дорадчим органом, утворюється відповідно до Положення про відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради, затвердженого рішенням сесії сільської ради від «11» грудня 2020 року з метою узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу.

3. У своїй діяльності колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки України, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, розпорядженнями Городненського сільського голови, іншими нормативними документами та цим Положенням.

4. Колегія утворюється розпорядженням Городненького сільського голови об’єднаної територіальної громади, очолюється начальником відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму.

 

ІІ. Функції колегії

 

1. Колегія відділу:

1) аналізує, обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму та закладів освіти, культури і спорту, які йому підпорядковуються.

2) розглядає пропозиції щодо:

- формування та реалізації державної політики у галузі освіти, молоді, спорту, культури і туризму громади;

- забезпечення взаємодії з іншими структурними підрозділами сільської ради, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і об’єднаннями під час виконання покладених на них завдань;

- розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти, молоді, спорту, культури і туризму.

3) обговорює перспективи та програми соціально-економічного розвитку освіти, молоді, спорту, культури і туризму громади, наукової, науково-методичної, інноваційної діяльності, визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та ефективного використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти молоді, спорту, культури і туризму та закладів освіти, спорту і культури, що належать до сфери його управління;

6) аналізує стан організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

7) аналізує стан роботи відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму та закладів освіти , спорту і культури з питань забезпечення на території громади прав громадян на освіту та погоджує план роботи відділу освіти;

8) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму та заклади освіти, спорту і культури, які йому підпорядковуються.

 

 

ІІІ. Склад колегії

 

1. До складу колегії входять:

- начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму (голова колегії), спеціалісти відділу, керівники, заступники керівників закладів освіти, керівники методичних об’єднань учителів, представники профспілкових організацій;

- керівники установ і організацій, що належать до сфери управління сільської ради, а також представники підприємств, установ, організацій, батьківських комітетів (за згодою).

Кількісний склад колегії не повинен перевищувати 15 осіб.

2. Склад колегії затверджується розпорядженням сільського голови за поданням начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму.

3. На засіданні колегії можуть бути присутні керівники структурних підрозділів сільської  ради, місцевих органів виконавчої влади та представники інших організацій за згодою їх керівників.

 

IV. Організація роботи колегії

1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться 4 рази на рік, позачергові - у міру потреби.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії.

2. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, доповідачі та орієнтовна дата проведення засідань колегії.

3. Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів відділу, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за тиждень до початку року.

4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання.

5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

7. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають секретарю колегії матеріали (окремо з кожного питання) не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій, проект рішення колегії;

3) список запрошених осіб, які братимуть участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

4) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріли, звіти, діаграми, таблиці тощо).

8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за один день до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – у день проведення засідання.

9. Секретар колегії та особи, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу освітніх закладів, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

 

V. Порядок проведення засідання колегії

1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови колегії.

2.  Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

6. Члени колегії та особи, запрошені до участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

9. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно -, відео -, фотозйомки і звукозапису.

10. Після засідання секретар колегії доопрацьовує протягом п’яти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.

11. Рішення колегії оформляються протоколом, який складається секретарем та підписується головуючим на засіданні. У протоколі вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.

12. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

13. Рішення колегії реалізуються, як правило, розпорядженням сільського голови, що видаються у тижневий термін після дати проведення засідання.

14. Рішення колегії доводяться до членів колегії, закладів освіти, культури і спорту в частині, що їх стосується.

15. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

 

VI. Контроль за виконанням рішень колегії

1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють керівник відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму або працівник, визначений керівником відділу.

2. Колегія має право розглядати на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

 

 

Секретар сільської ради                                       Олена Дончева          

 

 

                                                                                                                      

 

                                             УКРАЇНА

                             Городненська сільська рада

                   Болградського району Одеської області

                         Тринадцята сесія VІIІ скликання

                                                           

                                            РІШЕННЯ                                                   

 

« Про затвердження програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області

на 2021-2024 роки»

 

    На виконання  доручення ГУ ДСНС України в Одеській області від 25.11.2020 року № 02-380/10 «Щодо реалізації програм у сфері цивільного захисту», з метою попередження та гасіння пожеж, забезпечення належного захисту населення і територій Городненської сільської ради Болградського району Одеської області від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Городненська сільська рада

                 ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити програму цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області на 2021-2024 роки.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, інвестиційні та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       Микола БОГОЄВ

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 979 –VІІІ

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми

 

 1. ПАСПОРТ

Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

на території Городненської сільської ради

на 2021-2024 роки

 

 1.  

Ініціатор розроблення програми

9 державний пожежно-рятувальний загін  ГУ ДСНС України в Одеській області

 1.  

Розробник програми

9 державний пожежно-рятувальний загін  ГУ ДСНС України в Одеській області

 1.  

Співрозробник програми

Городненська сільська рада Болградського району Одеської області

 1.  

Відповідальні виконавці                 програми

Городненська сільська рада Болградського району Одеської області,

9 державний пожежно-рятувальний загін  ГУ ДСНС України в Одеській області

 1.  

Учасники програми

Городненська сільська рада Болградського району Одеської області,

9 державний пожежно-рятувальний загін

ГУ ДСНС України в Одеській області

 1.  

Термін реалізації програми

2021-2024 роки

 1.  

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 

 1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис.грн.),

 

 

у тому числі:

 

8.1

коштів обласного бюджету

Не підлягає прогнозуванню

8.2

коштів об’єднаних територіальних громад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Обґрунтування необхідності Програми

 

Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України до повноважень органів місцевого самоврядування належить забезпечення цивільного захисту на відповідній території, а також розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм у цій сфері, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні пріоритетним напрямком діяльності  органів місцевого самоврядування базового рівня є забезпечення належного захисту населення і територій громад від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, в першу чергу попередження та гасіння пожеж.

Внаслідок змін клімату, що відбуваються в останні 30 років, кількість надзвичайних ситуацій природного характеру має сталу тенденцію до збільшення та зростання їх інтенсивності.

В цих умовах особливу актуальність мають попереджувальні заходи, спрямовані на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та адаптаційні заходи, спрямовані на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій. Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Між тим матеріально-технічне оснащення сил цивільного захисту відсутнє, пожежно-рятувальна безпека частково не відповідає сучасним вимогам. Понад 90% одиниць пожежно-рятувальної техніки потребують оновлення.

Не організовано належним чином роботу із забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості, гасіння пожеж по селам, що входять до складу сільської ради значно ускладнюється через затримку з прибуттям до місця пожежі пожежно-рятувальних підрозділів. Створення нових підрозділів та утримання існуючих потребує належного фінансування.

Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України та підрозділів місцевої пожежної охорони.

3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є впровадження заходів щодо підвищення рівня безпеки  життєдіяльності населення і захищеності території від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зниження ризику виникнення таких ситуацій, забезпечення своєчасної протидії пожежам, захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів та майна від їх наслідків, створення належних умов для ефективної діяльності пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України та підрозділів місцевої пожежної охорони на території населених пунктів Городненської сільської ради.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,                                     обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення найгостріших проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що існують на території населених пунктів Городненської сільської ради на визначений період.

У рамках Програми передбачається здійснити ряд заходів, які обґрунтують  вибір оптимального розв’язання проблемних питань забезпечення техногенної та пожежної безпеки, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та заходів підвищення рівня цивільного захисту населення, територій  Городненської сільської ради.

Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, недопущення загибелі і травмування людей під час надзвичайних ситуацій (подій) можливо шляхом підвищення рівня готовності сил цивільного захисту, які дислокуються на території Городненської сільської ради, вжиття комплексу попереджувальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а також обізнаності населення щодо дій у разі їх виникнення.

          З цією метою передбачається:

 • відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 створити регіональний матеріальний резерв з метою надання невідкладної допомоги постраждалому населенню, здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та проведення відновлювальних робіт;
 • підвищити рівень оперативної готовності пожежно-рятувального підрозділу 17 державної пожежно-рятувальної частини  9 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Одеській області до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та гасіння пожеж;
 • провести навчання населення з питань пожежної безпеки та щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій з метою створення безпечних умов його життєдіяльності та провадження господарської діяльності;

- удосконалити механізм взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у процесі здійснення заходів цивільного захисту;

 сприяти створенню в сільській місцевості на території об’єднаних територіальних громад підрозділів місцевої пожежної охорони.

Фінансування Програми здійснюється з сільського бюджету.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту сільського бюджету на відповідний рік та здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік.

Строк реалізації Програми – 2021-2024 роки.

 

 

5.  Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрямами реалізації Програми є:

 • створення матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню;

- створення  належних  умов  для  ефективного  виконання  особовим складом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини 9 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Одеській області завдань у сфері цивільного захисту, профілактики пожеж, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню у населених пунктах Городненської сільської ради;

- інформаційно-аналітичне забезпечення профілактичної діяльності з питань безпеки життєдіяльності населення;

- забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах;

- забезпечення в належному стані захисних споруд цивільного захисту.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.

                                 

6. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Виконання заходів Програми дозволить:

 • підвищити рівень готовності органів влади до ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • підвищити ефективність оперативної готовності та комплексного реагування на надзвичайні ситуації, створити безпечні умови проживання населення;

- забезпечити у кожному населеному пункті Городненської сільської ради гарантований рівень техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Реалізація Програми забезпечується Городненською сільською радою з                                     9 державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України в Одеській області в межах встановленої чинним законодавством компетенції.

Безпосередній контроль за виконанням напрямів і заходів Програми та координація діяльності між виконавцями Програми здійснюється 9 державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України в Одеській області.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюють головні розпорядники коштів, відповідальні за виконання окремих завдань і заходів Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, 9 державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України в Одеській області складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Городненської сільської ради Болградського району Одеської області разом із  пояснювальною запискою.

 

Додаток 2 до Програми

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області

на 2021-2024 роки

 

 

Обсяг коштів,                                       які пропонується залучити                          для виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(тис. грн.)

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Усього, у тому числі

0

0

0

0

0

- сільський бюджет

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 
   


`                                               УКРАЇНА

 

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія ІX скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

_____15547000000_____________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сесії територіальної громади від 23 грудня 2021 року №950-VІІІ «Про місцевий бюджет Городненської сільської територіальної громади на 2022 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести наступні зміни та доповнення до рішення Городненської сільської ради від  23 грудня 2021 року 950-VІІІ «Про місцевий бюджет Городненської сільської територіальної громади на 2022 рік»                                                            

1.1. У видатковій частині бюджету  цифри «84961903» , «2028700» та «86990603» замінити  цифрами «85057803,00» , «2228700,00» та «87286503,00» викладеними у  додатку 3 до бюджету.

    

         2. Збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету :

 

2.1. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2022 року за КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»- 78650 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 17250 грн.(одна ставка соціального робітника згідно штатного розпису).

 

       3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду місцевого бюджету:

 

3.1. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який утворився на початок 01 січня 2022 року за КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» на суму 200000 грн.

 

         4. Внести зміни до розпису видатків загального фонду бюджету:

 

4.1. Зменшити видатки за КПКВКМБ 3719770 «Інша субвенція з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточно трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму – 200000 тис. грн.

 

4.2. Збільшити видатки за КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму – 200000 грн., відкривши нову функцію.

 

5. Додатки 1,2,3 є невід’ємною частиною цього рішення (додаються).

 

6. Фінансовому відділу внести відповідні зміни до бюджету Городненської сільської територіальної громади.

 

 7. Контроль покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

        

      

      

 

 

 

 Городненський  сільський голова                                                                 Микола БОГОЄВ

 

 

с.Городнє

02.02.2022 р.

№980-VIII

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  ______________________________________________________________________

Про  надання дозволу громадянину України Попозогло Івану Васильовичу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території с. Дмитрівка Городненської сільської ради у   власність земельної частки (пай)  – на земельну ділянку

  Керуючись Законом України №2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулюваннязрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.25 і ст.50 Закону України « Про землеустрій».

Розглянувши заяву Попозогло Івана Васильовича для надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Дмитрівської сільської ради у   власність земельної части (пай)  – на земельну ділянку розташовану за межами населеного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. Врахувуючі рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 09.12.2021 протокол№7.

  Городненська сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. України Попозогло Івану Васильовичу   на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту Дмитрівка Городненської  сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

П.І.Б.

 

Площа,

 ум. кад.

 

Серія, № сертифіката

 

Найменування

сільської ради

 

1

 

 

 

Попозогло Іван Васильович

 

 

 1,19га

 

 

 

 ОД № 0299069

 

 

 

Городненська

сільська рада

 

 

2. Площу земельних ділянок буде уточнено в ході виготовлення документації щодо відведення земельних ділянок.
3. Розроблену технічну документацію подати до Городненської сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття данного рішення.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань аграрної політики, з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

 

Городненський  сільський голова                                               М. Д. Богоєв

02.02.2022р.                                                                                                                                                     № 981 –– VIІІ                                                                                                                                                                                                                                                              

                       

 

 

   

 

УКРАЇНА

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  ______________________________________________________________________

Про  надання дозволу гр. України Попозогло Федорі Андріївні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території с. Дмитрівка Городненської сільської ради у   власність земельної части (пай)  – на земельну ділянку

  Керуючись Законом України №2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчіх актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулюваннязрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.25 і ст.50 Закону України « Про землеустрій».

Розглянувши заяву Попозогло Федори Андріївни  для надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Дмитрівської сільської ради у   власність земельної части (пай)  – на земельну ділянку розташовану за межами населеного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. Врахувуючі рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 09.12.2021 протокол№7.

  Городненська сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. України Попозогло Федорі Андріївні   на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту Дмитрівка Городненської  сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

П.І.Б.

 

Площа,

 ум. кад.

 

Серія, № сертифіката

 

Найменування

сільської ради

 

1

 

 

 

Попозогло Федора Андріївна

 

 

 1,19га

 

 

 

 ОД № 0300999

 

 

 

Городненська

сільська рада

 

 

2. Площу земельних ділянок буде уточнено в ході виготовлення документації щодо відведення земельних ділянок.
3. Розроблену технічну документацію подати до Городненської сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття данного рішення.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань аграрної політики, з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

 

Городненський  сільський голова                                               М. Д. Богоєв

 

02.02.2022р.                                                                                                                                                     № 982 –– VIІІ                                                                                                                                                                                                                                                                                

                               

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Геновій  Олені  Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Генової  Олени  Іванівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Геновій  Олені  Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,59 га із земель сільськогосподарського призначення

( кадастровий номер 5121482700:01:005:0513) , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 983 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Газін Олександру Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Газін Олександра Івановича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Газін Олександру Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 984 -VІІІ

 

 

 

                                                                             

                                                                  УКРАЇНА

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 

_____________________________________________________________________________

Про передачу у власність гр. Топал Зінаїді Іванівні земельних ділянок  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області (за межами населеного пункту)

 Розглянувши заяву гр. Топал Зінаїди Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Топал Зінаїді Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території с.Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області (за межами населеного пункту).

2. Передати  гр. Топал Зінаїді Іванівні у приватну  власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території с.Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області  (за межами населеного пункту):

 

 

п/п

  П.І.Б.

Серія,           №      сертифіката

Категорія

земельних угідь

Площа за угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

 

1.

Топал Зінаїда Іванівна

0300095

рілля

рілля

0,8554

0,2800

5121483000:01:002:1338        

5121483000:01:005:1727                          

 

 

3. Гр. Топал Зінаїді Іванівні провести реєстрацію права власності на земельні ділянки та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його обтяжень.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 


 

 

Городненський  сільський голова                                               М. Д. Богоєв

02.02.2022р.                                                                                                                                                     № 985 –– VIІІ


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Буруковій М. Д. земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Бурукової Марії Дмитрівни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,9961 га, наданої у власність гр. Буруковій Марії Дмитрівні для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Буруковій Марії Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,9961 га (кадастровий номер – 5121482700:01:008:0573), для  ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

3. Гр. Буруковій Марії Дмитрівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

02.02.2022р.

№ 986 - VIII

                                                                                       

                                                                  УКРАЇНА

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 

_____________________________________________________________________________

Про передачу у власність гр. Караджа Марії Іванівні земельних ділянок  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області (за межами населеного пункту)

 Розглянувши заяву гр. Караджа Марії Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Караджа Марії Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області (за межами населеного пункту).

2. Передати  гр. Караджа Марії Іванівні у приватну  власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області  (за межами населеного пункту):

 

 

п/п

  П.І.Б.

Серія,           №      сертифіката

Категорія

земельних угідь

Площа за угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

 

1.

Караджа Марія Іванівна

ОД №0300802

рілля

рілля

0,8070

0,2786

5121483000:01:001:2011          

5121483000:01:004:1548                          

 

 

3. Гр. Караджа Марії Іванівні провести реєстрацію права власності на земельні ділянки та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його обтяжень.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

Городненський  сільський голова                                               М. Д. Богоєв

02.02.2022р.                                                                                                                                                     № 987 –– VIІІ                                                                                                                                  

                                                                            

                                                                  УКРАЇНА

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 

_____________________________________________________________________________

Про передачу у власність гр. Кисса Ірині Харлампівні земельних ділянок  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Дмитрівка)

 Розглянувши заяву гр. Кисса Ірини Харлампівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області( за межами населеног пункту с. Дмитрівка) та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Кисса Ірині Харлампівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Дмитрівка).

2. Передати  гр. Кисса Ірині Харлампівні у приватну  власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області (за межами населеного пункту с. Дмитрівка):

 

 

п/п

  П.І.Б.

Серія,           №      сертифіката

Категорія

земельних угідь

Площа за угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

 

1.

Кисса Ірина Харлампівна

ОД №0299543

рілля

рілля

0,8148

0,2850

5121483000:01:001:2002          

5121483000:01:004:1541                          

 

 

3. Гр. Кисса Ірині Харлампівні провести реєстрацію права власності на земельні ділянки та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його обтяжень.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

Городненський  сільський голова                                               М. Д. Богоєв

 

02.02.2022р.                                                                                                                                                     № 988 –– VIІІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                               Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. України Курдоглову І. М. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва"

 

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні ", ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України Курдоглова Івана Миколайовича про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 02.02.2022 року, протокол № 8,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр. Курдоглову Івану Миколайовичу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) і передачу у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтованою площею 3,08 га,  в умовних кадастрових гектарах  по сертифікатам на право на земельну частку (пай) серії ОД  0195414 від 11.04.1997 року, серії ОД  0195385 від 15.04.1997 року , із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської  сільської ради, розташованих за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району, Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

 

02.02.2022 року

№ 989-VІІІ

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                               Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. України Бурукову М. М. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва"

 

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні ", ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України Бурукова  Миколи Михайловича про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 02.02.2022 року, протокол № 8,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр. Бурукову Миколі Михайловичу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) і передачу у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтованою площею 1,54 га,  в умовних кадастрових гектарах  по сертифікатам на право на земельну частку (пай) серії ОД  0216552 від 11.09.1997 року із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської  сільської ради, розташованих за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району, Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

 

02.02.2022 року

№ 990-VІІІ

 

 
   

 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Тринадцята сесія VІІІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про надання дозволу на розробку проекту щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Константинову Сергію Васильовичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка ) за адресою:   с. Городнє, вул. Виноградна, 44»

 

 

    Керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. України  Константинова Сергія Васильовича про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 02.02.2022 року, протокол № 8,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр. Константинову Сергію Васильовичу на розробку проекту щодо відведення земельної ділянки у власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ),  орієнтовною площею 0,14 га, із земель житлової та громадської забудови, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташовану за адресою: Виноградна, 44,  с. Городнє, Болградського району, Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення проекту  щодо відведення земельної ділянки.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Городненський сільський голова                                                         М.Д.Богоєв

 

 

 

02.02.2022 року

№ 991 – VІІІ                                                                                                                                                                                                             

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Олавацькому С. М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Олавацького Сергія Миколайовича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Олавацькому Сергію Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,27 га із земель сільськогосподарського призначення

( кадастровий номер 5121482700:01:001:1887) , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 992 -VІІІ

 

 

 


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Сапчевій І. І.  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Сапчевої Ірини Іванівни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,0001 га, наданої у власність гр. Сапчевій Ірині Іванівні для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.  

2. Передати гр. Сапчевій Ірині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 1,0001 га (кадастровий номер – 5121482700:01:008:0576), для  ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.  

3. Гр. Сапчевій Ірині Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

02.02.2022р.

№ 993 - VIII

 

 
   

 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Тринадцята сесія VІІІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про надання дозволу на розробку проекту щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Кірмікчі І. М. , Кірмікчі О. М.  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка ) за адресою:   с. Городнє, вул. Хінєва, 111»

 

 

    Керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. України  Кірмікчі Івана Миколайовича, Кірмікчі Ольги Петрівни про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 02.02.2022 року, протокол № 8,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр. Кірмікчі Івану Миколайовичу, Кірмікчі Ользі Петрівні на розробку проекту щодо відведення земельної ділянки у власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ),  орієнтовною площею 0,25 га, із земель житлової та громадської забудови, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташовану за адресою: Хінєва, 111,  с. Городнє, Болградського району, Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення проекту  щодо відведення земельної ділянки.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Городненський сільський голова                                                         М.Д.Богоєв

 

 

 

02.02.2022 року

№ 994 – VІІІ                                                                                                                                                                                                             

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Кірмікчі І. М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Кірмікчі Івана Миколайовича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Кірмікчі Івана Миколайовича на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,51 га із земель сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 5121482700:01:005:0513) , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 995 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Богдан Ю. М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Богдан Юліанії Михайлівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Богдан Юліанії Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,87 га із земель сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 5121482700:01:001:1887) , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 996 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                               Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. України Константинову І. С. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва"

 

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні ", ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України Константинова Івана Степановича про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 02.02.2022 року, протокол № 8,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр. Константинову Івану Степановичу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) і передачу у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтованою площею 1,54 га,  в умовних кадастрових гектарах  по сертифікатам на право на земельну частку (пай) серії ОД  0088051 від 11.04.1997 року із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської  сільської ради, розташованих за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району, Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

 

02.02.2022 року

№ 997-VІІІ

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                               Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. України Константиновій М. І. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва"

 

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні ", ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. України Константинової Марії Іванівни про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 02.02.2022 року, протокол № 8,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр. Константиновій Марії Іванівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) і передачу у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтованою площею 1,54 га,  в умовних кадастрових гектарах  по сертифікатам на право на земельну частку (пай) серії ОД  0088049 від 11.04.1997 року із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської  сільської ради, розташованих за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району, Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

 

02.02.2022 року

№ 998-VІІІ

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                               Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. України Червенкову В. В. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва"

 

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні ", ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. України Червенкова Василя Вікторовича про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 02.02.2022 року, протокол № 8,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр. Червенкову Василю Вікторовичу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) і передачу у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтованою площею 1,54 га,  в умовних кадастрових гектарах  по сертифікатам на право на земельну частку (пай) серії ОД  0088186 від 15.04.1997 року із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської  сільської ради, розташованих за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району, Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

 

02.02.2022 року

№ 999-VІІІ

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                               Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. України Червенковій М. І. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва"

 

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні ", ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. України Червенкової Марії Іванівни про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 02.02.2022 року, протокол № 8,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр. Червенковій Марії Іванівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) і передачу у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтованою площею 1,54 га,  в умовних кадастрових гектарах  по сертифікатам на право на земельну частку (пай) серії ОД  0195747 від 15.04.1997 року із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської  сільської ради, розташованих за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району, Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

 

02.02.2022 року

№ 1000-VІІІ

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Червенкову В. В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Червенкова Василя Вікторовича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Червенкову Василю Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,29 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1001 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Червенкову В. В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Червенкова Віктора Володимировича  про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Червенкову Віктору Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,29 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1002 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Константиновій В. І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Константинової Віри Іванівни  про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Константиновій Вірі Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,39 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1003 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Бурукову Івану Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Бурукова Івана Івановича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Бурукову Івану Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1004 -VІІІ

 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Константинову Ф. М. земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вулиця Миру,5, с. Нові Трояни Болградського району Одеської області ( в межах населеного пункту)»

 

              Розглянувши заяву гр. Константинова Федора Михайловича, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки , наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вулиця Миру,5, с. Нові Трояни Болградського району Одеської області ( в межах населеного пункту) та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 0,2500 га, наданої у власність гр. Константинову Федору Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вулиця Миру,5, с. Нові Трояни Болградського району Одеської області ( в межах населеного пункту).

2. Передати гр.  Константинову Федору Михайловичу (04.08.1972 р.н.), безоплатно у  власність земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер - 5121485300:02:001:0235), для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: вулиця Миру,5, с. Нові Трояни Болградського району Одеської області ( в межах населеного пункту).

3. Гр. Константинову Федору Михайловичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

02.02.2022 р.

№ 1005 - VIII

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Константинову М. М. земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вулиця Болградська, 130, с. Нові Трояни Болградського району Одеської області .»

 

              Розглянувши заяву гр. Константинова Михайла Миколайовича, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки , наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вулиця Болгарська, 130, с. Нові Трояни Болградського району Одеської області  та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 0,1871 га, наданої у власність гр. Константинову Михайлу Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вулиця Болгарська, 130, с. Нові Трояни Болградського району Одеської області.

2. Передати гр.  Константинову Михайлу Миколайовичу (14.09.1949 р.н.), безоплатно у  власність земельну ділянку площею 0,1871 га (кадастровий номер - 5121485300:02:001:0233), для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: вулиця Болгарська, 130, с. Нові Трояни Болградського району Одеської області .

3. Гр. Константинову Михайлу Миколайовичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

02.02.2022 р.

№ 1006 - VIII

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Пенчевій М. Д. земельної ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

         Розглянувши заяву гр. Пенчевої Марії Дмитрівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), які надаються гр. Пенчевій Марії Дмитрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Пенчевій Марії Дмитрівні у власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

П.І.Б.

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Пенчева Марія Дмитрівна

рілля

1,1462

5121482700:01:004:0257

багаторічні насадження

0,0923

5121482700:01:007:0126

3.Гр. Пенчевій Марії Дмитрівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

02.02.2022

№ 1007 - VIII

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Терзі І. І. земельної ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

         Розглянувши заяву гр. Терзі Ірини Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), які надаються гр. Терзі Ірині Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Терзі Ірині Іванівні у власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

П.І.Б.

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Терзі Ірина Іванівна

рілля

1,1630

5121482700:01:001:1705

багаторічні насадження

0,1597

5121482700:01:004:0728

3.Гр. Терзі Ірині Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

02.02.2022

№ 1008 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

                      Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                                                            РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Атанасову П. П.  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Атанасова Петра Петровича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,0000 га, наданої у власність гр. Атанасову Петру Петровичу для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Атанасову Петру Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 1,0000 га (кадастровий номер – 5121482700:01:008:0566), для  ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

3. Гр. Атанасову Петру Петровичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

02.02.2022р.

№ 1009 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

                      Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                                                            РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Атанасовій Н. М.  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Атанасової Надії Миколаївни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,0000 га, наданої у власність гр. Атанасовій Надії Миколаївні для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Атанасовій Надії Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 1,0000 га (кадастровий номер – 5121482700:01:008:0570), для  ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

3. Гр. Атанасовій Надії Миколаївні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

02.02.2022р.

№ 1010 - VIII

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Кожухарь І. І. земельної ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

         Розглянувши заяву гр. Кожухарь Ірини Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), які надаються гр. Кожухарь Ірині Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Кожухарь Ірині Іванівні у власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Кожухарь Ірина Іванівна

ОД № 0088472

ОД № 0088473

рілля

2,2762

5121482700:01:002:0130

багаторічні насадження

0,1847

5121482700:01:007:0878

3.Гр. Кожухарь Ірині Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

02.02.2022

№ 1011 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Сапчеву Степану Степановичу земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Сапчева Степана Степановича  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,0000 га, наданої у власність гр. Сапчеву Степану Степановичу для ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Сапчеву Степану Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 1,0000 га (кадастровий номер – 5121482700:01:006:0348), для  ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

3. Гр. Сапчеву Степану Степановичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

02.02.2022р.

№ 1012 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Мігову Івану Георгійовичу земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Мігова Івана Георгійовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,9958 га, наданої у власність гр. Мігову Івану Георгійовичу для ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Мігову Івану Георгійовичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,9958 га (кадастровий номер – 5121482700:01:009:0292), для  ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

3. Гр. Мігову Івану Георгійовичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

02.02.2022р.

№ 1013 - VIII

 

 

 


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Сапчеву Василю Степановичу земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Сапчева Василя Степановича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,0000 га, наданої у власність гр. Сапчеву Василю Степановичу для ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Сапчеву Василю Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 1,0000 га (кадастровий номер – 5121482700:01:006:0344), для  ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

3. Гр. Сапчеву Василю Степановичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

02.02.2022р.

№ 1014 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Стояновій Марії Іванівні земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Стоянової Марії Іванівни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,9958 га, наданої у власність гр. Стояновій Марії Іванівні для ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Стояновій Марії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,9958 га (кадастровий номер – 5121482700:01:009:0284), для  ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

3. Гр. Стояновій Марії Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

02.02.2022р.

№ 1015 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Стойнову Івану Савелійовичу  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства за адресою: Городнє ( за межами населеного пункту),  Болградський район, Одеська область. »

 

              Розглянувши заяву гр. Стойнова Івана Савелійовича  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,0000 га, наданої у власність гр. Стойнову Івану Савелійовичу  для ведення особистого селянського господарства за адресою : с. Городнє ( за межами населеного пункту),  Болградський район, Одеська область.

 2. Передати гр. Стойнову Івану Савелійовичу   безоплатно у власність земельну ділянку площею 1,0000 га (кадастровий номер – 5121482700:01:006:0980), для  ведення особистого селянського господарства за адресою: с. Городнє ( за межами населеного пункту),  Болградський район, Одеська область.

3. Гр. Стойнову Івану Савелійовичу  провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

02.02.2022р.

№ 1016 - VIII


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Мігову Георгію Георгійовичу земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. »

 

              Розглянувши заяву гр. Мігова Георгія Георгійовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,9956 га, наданої у власність гр. Мігову Георгію Георгійовичу для ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Мігову Георгію Георгійовичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,9956 га (кадастровий номер – 5121482700:01:009:0286), для  ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

3. Гр. Мігову Георгію Георгійовичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

02.02.2022р.

№ 1017 - VIII

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Ніколаєву С. В. земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вулиця Ломоносова,92, с. Нові Трояни Болградського району Одеської області»

 

              Розглянувши заяву гр. Ніколаєва Степана Валентиновича, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки , наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вулиця Ломоносова,92, с. Нові Трояни Болградського району Одеської області ( в межах населеного пункту) та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 0,1710 га, наданої у власність гр. Ніколаєву Степану Валентиновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вулиця Ломоносова,92, с. Нові Трояни Болградського району Одеської області ( в межах населеного пункту).

2. Передати гр.  Ніколаєву Степану Валентиновичу (20.05.1974 р.н.), безоплатно у  власність земельну ділянку площею 0,1710 га (кадастровий номер - 5121485300:02:001:0236), для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: вулиця вулиця Ломоносова,92, с. Нові Трояни Болградського району Одеської області.

3. Гр. Ніколаєву Степану Валентиновичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

02.02.2022 р.

№ 1018 - VIII

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про вилучення земельної ділянки»

 

             Розглянувши заяву Алачева П. П.   про вилучення земельної ділянки, (дорезка до присадибної ділянки), керуючись п.а) ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Вилучити земельну ділянку (дорезок до присадибної ділянки), площею 0,16 га, виділений Алачеву Петру Петровичу, в зв'язку з неможливістю обробки і непотрібність.

 

2. Перевести земельну ділянку, виділену під ОСГ Алачеву Петру Петровичу в землі запасу Городненского сільської ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 Городненський сільськоий голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

02. 02.2022 року

№ 1019-VІІІ

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про вилучення земельної ділянки»

 

             Розглянувши заяву  Богоєвої  Степаниди Миколаївни  про вилучення земельної ділянки, (дорезка до присадибної ділянки), керуючись п.а) ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Вилучити земельну ділянку (дорезок до присадибної ділянки), площею 0,09 га, виділений Богоєвій Степаниді Миколаївні , в зв'язку з неможливістю обробки і непотрібністю.

 

2. Перевести земельну ділянку, виділену під ОСГ Богоєвій Степаниді Миколаївні в землі запасу Городненского сільської ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 Городненський сільськоий голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

02. 02.2022 року

№ 1020-VІІІ

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Мандажи С. І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Мандажи Степана Івановича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Мандажи Степану Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Нові Трояни   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1021 -VІІІ

 

 

 


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Буюклі І. М. земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства за адресою: Городненська сільська ради ( за межами населеного пункту) Болградський район, Одеська область. »

 

         Розглянувши заяву гр. Буюклі Ірини Миколаївни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,0000 га, наданої у власність гр. Буюклі Ірині Миколаївні для ведення особистого селянського господарства за адресою: Городненська сільська ради ( за межами населеного пункту) Болградський район, Одеська область.

2. Передати гр. Буюклі Ірині Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 1,0000 га (кадастровий номер – 5121482700:01:008:0504), для  ведення особистого селянського господарства за адресою: Городненська сільська ради ( за межами населеного пункту) Болградський район, Одеська область.

3. Гр. Буюклі Ірині Миколаївні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

02.02.2022р.

№ 1022 - VIII

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Івановій Н. В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Іванової Надії Василівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Івановій Надії Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1023 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Недельчеву Степану Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Недельчева Степана Івановича  про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Недельчеву Степану Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,88 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1024 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Івановій Л. С. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Іванової Любові Семенівни  про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Івановій Любові Семенівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1025 -VІІІ

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Недельчевій О. І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Недельчевої Олени Іванівни  про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Недельчевій Олені Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,80 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1026 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                               Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. України Мінковській О. І. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва"

 

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні ", ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України Мінковської Олени Івагівни  про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 02.02.2022 року, протокол № 8,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр. Мінковській Олені Іванівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) і передачу у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтованою площею 1,54 га,  в умовних кадастрових гектарах  по сертифікатам на право на земельну частку (пай) серії ОД  0195190 від 11.04.1997 року із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської  сільської ради, розташованих за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району, Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

 

02.02.2022 року

№ 1027-VІІІ

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Штирбулова І. І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Штирбулова Івана Івановича  про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Штирбулову Івану Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,65 га (кадастровий номер – 5121482700:01:005:0512) із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1028 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу  гр. Карагяур Д. В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Карагяур Домнікії Василівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Карагяур Домнікії Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1029 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу  гр. Карагяур А. М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Карагяур Андрія Михайловича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Карагяур Андрію Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1030 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу  гр. Коврик А. І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Коврик Альони Іллівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Коврик Альоні Іллівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1031 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу  гр. Чолак О. В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Чолак Олени Володимірівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Чолак Олені Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1032 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу  гр. Топал С. І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Топал Сергія Івановича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Топал Сергію Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1033 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу  гр. Кисса А. В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Кисса Андрія Васильовича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Кисса Андрію Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1034 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу  гр. Маленковій О. Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Маленкової Олени Георгіївни  про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Маленковій Олені Георгіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1035 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу  гр. Чолак Л. І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Чолак Людмили Іванівни  про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Чолак Людмилі Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1036 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу  гр. Попозогло М. З. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Попозогло Марії Зіновіївни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Попозогло Марії Зіновіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1037 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу  гр. Філіогло М. М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Філіогло Михайла Михайловича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Філіогло Михайлу Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1038 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу  гр. Карастан В. С. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Карастан Віктора Семеновича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Карастан Віктору Семеновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1039 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу  гр. Аврамову М. М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Аврамова Миколи Миколайовича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Аврамову Миколі Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1040 -VІІІ

 

 

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Кірмікчі Н. І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Кірмікчі Надії Іванівни  про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Кірмікчі Надії Іванівні  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1041 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Кірмікчі І. І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Кірмікчі Івана Івановича  про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Кірмікчі Івану Івановичу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,9 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1042 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Терзі Ю. І. с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Терзі Ю. І. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Терзі Юлії Іванівні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1043 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Маленкову І. П. с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Маленкова І. П. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Маленкову Івану Петровичу у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1044 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Аврамовій О. Ф. с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Аврамової О. Ф. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Аврамовій Ользі Федорівні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1045 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Маленковій М. П., с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Маленковій М. П. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Маленковій Марії Пантеліївні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1046 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Маленкову О. М., с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Маленкова Олександра Миколайовича про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Маленкову Олександру Миколайовичу у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1047 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Топал Н. І., с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Топал Н. І. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Топал Наталі Іллівні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1048 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Царан О. І., с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Царан О. І. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Царан Олені Іллівні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1049 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Станковій Г. Г., с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Станкової Г. Г. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Станковій Ганні Григоріївні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1050 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Васіліогло Н. Б., с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Васіліогло Н. Б. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Васіліогло Надії Борисовні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1051 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Терлецькій О. Д., с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Терлецької О. Д. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Терлецькій Олені Дмитрівні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1052 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Маленковій Л. І., с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Маленкової Л. І. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Маленковій Ларисі Іванівні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1053 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Маленковій В. І., с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Маленкової В. І. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Маленковій Вероніці Іванівні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1054 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Захаровій А. Г., с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Захаровій А. Г. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Захаровій Альоні Георгіївні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1055 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Ташогло О. П., с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Ташогло О. П.. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Ташогло Ользі Петрівні у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1056 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про відмову у виділенні земельної ділянки гр. Терзі В. Г., с. Дмитрівка. »

 

         

           Розглянувши заяву  Терзі В. Г. про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, керуючись  ст. 140 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

      ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Терзі Вірі Георгіївні  у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), площею 1,0 га, в зв'язку з відсутністю землі.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії із земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

02.02. 2022 р.

№ 1057 -VІІІ

 

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про  внесення змін до рішення сімнадцятої сесії двадцять другого скликання Олександрівської сільської ради від 06 березня 1997 року « Про приватизацію присадибних ділянок і земель ОПГ в селі»

 

Розглянувши заяву громадянки с. Олександрівка  Бороган Домнікії Василівни від 11.02.2022 року  про внесення змін до рішення  сімнадцятої сесії  двадцять другого скликання Олександрівської сільської ради від 06 березня 1997 року « Про приватизацію присадибних ділянок і земель ОПГ в селі»  , керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

     Внести зміни до рішення  сімнадцятої сесії  двадцять другого скликання Олександрівської сільської ради від 06 березня 1997 року « Про приватизацію присадибних ділянок і земель ОПГ в селі», виклавши в списку громадян села Олександрівка  Болградського району Одеської  області , яким передані безоплатно в приватну власність присадібни ділянки та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства рядок під № 485 у такій редакції:

 

 

 

       П. І. Б

Адреса

Присадібна ділянка

ОПГ

Примітка

485.Бороган Домнікія Василівна

Вул. Мирна, 30

0,15

     -

           -

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М. Д. Богоєв

 

02.02. 2022 року

№ 1058-VІІІ

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу гр. Рагнєву Ю.Ф. на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

              Розглянувши заяву гр. Рагнєва Юрія Федоровича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25  «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл гр. Рагнєву Юрію Федоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,61га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Олександрівської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Олександрівка  Болградського району Одеської області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 Городненський сільський голова                                                                           М.Д. Богоєв

02.02.2022 р.

№ 1059 -VІІІ

 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу гр. Василіогло С.Г.  на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

              Розглянувши заяву гр. Василіогло Семена Георгійовича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25  «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл гр. Василіогло Семену Георгійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Олександрівської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Олександрівка  Болградського району Одеської області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 Городненський сільський голова                                                                             М.Д. Богоєв

 

02.02.2022 р

№ 1060-VІІІ

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Тринадцята сесія VІIІ скликання

 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу гр. Драгановій О. Д. на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського