Дванадцята сесія VIIІ скликання

Дата: 15.06.2023 12:33
Кількість переглядів: 22

 

 

україна

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

 

Про місцевий бюджет

Городненської  територіальної громади на 2022 р.

15547000000

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним Кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року №668  «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет», наказом Міністерства фінансів України №653 від 30.10.2020р. «Про затвердження Змін до типової форми рішення про місцевий бюджет», Законом України «Про державний бюджет України на 2022 рік»

ГОРОДНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2022 рік:

доходи місцевого бюджету на 2022рік  у сумі 86990603,00грн., у т.ч. доходи загального фонду місцевого бюджету – 86601903,00грн. та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 388700,00грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 86990603,00грн., у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 84961903,00грн. та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 2028700,00грн.;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі  1640000,00_грн. згідно з додатком  2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі _1640000,00_грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі 20390,00 грн., що становить 0,024 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

.

2. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показників для кожної організації згідно до відповідних бюджетних асигнувань.

7.Установити, що джерелами формування загального фонду місцевого бюджету на 2022 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69.1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про державний бюджет України 2022 рік».

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік у частині доходів є надходження, визначені пунктами частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Бюджетним кодексом України.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці робітників бюджетних установ (КЕКВ 2111);

- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ 2220);

- забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2230);

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв (КЕКВ 2270);

- трансферти населенню (КЕКВ 2730);

- інші, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

10. Забезпечення виконання головним розпорядником коштів місцевого бюджету норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) у повному обсязі потреби у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

2) приведення своїх витрат, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ – з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій;

3) утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

4) проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до Закону України «Про індексацію доходів населення»;

5) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

6) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів у бюджетному процесі;

7) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими МФУ, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

8) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

9) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11. Городненській сільській раді:

11.1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України у процесі виконання місцевого бюджету вносити сільській раді пропозиції про внесення змін і доповнень по доходах і видатках, у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

11.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами в порядку, передбаченому статтею 23 Бюджетного кодексу України.

11.3. Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України №2456-VI від 08.07.2020р. здійснювати видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів спільного утримання (фінансування), визначених у додатку 3 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами на договірних засадах.

12. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року і підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття.

13. Додатки 1,2,3,5,6 7 до цього рішення є його невідємною частиною.

14. Контроль за виконанням справжнього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Іовчев О.Д.).

 

 

Городненський сільський голова  _________________  Микола БОГОЄВ

 

с. Городнє

23.12.2021р.

№ 950-VIII

 


                                                                                                                

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Дванадцята сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

             

«Про  затвердження місцевих/ регіональних програм Городненської сільської ради  Болградського району Одеської області.»

            Керуючись п.  22 ч. 1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , за погодженням з постійними комісіями сільської ради,  Городненська сільська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

 1. Затвердити наступні програми :

-   Програму соціального захисту населення « Турбота» на 2022 – 2024 роки»(Додаток 1 );

- «Програма розвитку земельних відносин на 2022 – 2024 роки»(Додаток 2);

- «Програма підтримки розвитку місцевих ініціатив територіальних громад на 2022 – 2024 роки»(Додаток 3);

2. При формуванні місцевого бюджету на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію даних програм.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та співробітництва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                     Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

 

23.12. 2021 року

№ 951-VІІІ


                                                                                                                

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Дванадцята сесія  VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

             

«Про  затвердження місцевих/ регіональних програм Відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради  Болградського району Одеської області.»

            Керуючись п.  22 ч. 1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , за погодженням з постійними комісіями сільської ради,  Городненська сільська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

 1. Затвердити наступні програми :

 - «Програма розвітку культури на 2022 – 2024 роки»(Додаток 1);

- « Комплексна програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2022 – 2026 роки»(Додаток 2 );

2. При формуванні місцевого бюджету на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію данних програм.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та співробітництва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

 

23.12. 2021 року

№ 952-VІІІ


                                                                                  

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

                          Дванадцята сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

             

 

 Про дострокове припинення  повноважень 

депутата сільської ради 8 -го скликання

 Маленкової Н. І.

               Розглянувши заяву депутата  Городненської сільської ради 8-го скликання  про складення нею депутатських повноважень, відповідно до пункту 14 частини 1 статті 26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись підпунктом 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статтею 81 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», Городненська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Достроково припинити повноваження депутата Городненської сільської ради 8-го скликання Маленкової Н. І. у зв’язку з її особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

 

 1. Дане рішення направити до Городненської сільської територіальної виборчої комісії.

 

 1. Оприлюднити дане рішення на дошці оголошень Городненської сільської ради.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова ________________  М.Д. Богоєв  

 

 23.12.2021р.

 № 953 - VIII


УКРАЇНА
Городненська сільська рада Болградського району
Одеської області
Дванадцята сесія VІІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження штатного розкладу по  закладам освіти Городненської сільської ради Болградського району Одеської області на 2021-2022 навчальний рік  

                          
            Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оплату праці», статті 39 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до  Наказу Міністерства освіти і науки від 04.11.2010 р. № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів  загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.12.2010 р. № 1205,  Городненська сільська рада


ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити штатний розклад по  закладам освіти  Городненської сільської ради Болградського району Одеської області на 2021-2022 навчальний рік (Додатки 1,2,3,4,5).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів (Іовчев  О.Д.)  


Городненський сільський голова                                                         М.Д. Богоєв

23.12.2021
№ 954 – VIII

                                                                                                        Додаток 1
                                                                                              до рішення сільської ради 
                                                                                              від 23.12.2021 р. № 954– VІІІ


ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
Городненського закладу загальної середньої освіти
Городненської сільської ради Болградського району Одеської області 
на 2022 рікп/п
    

Назва структурного підрозділу та посад
    
Кількість
штатних
посад
1.        Директор школи    1,00
2.        Заступник директора школи з навчальної, навчально- виховної роботи    1,50
3.        Педагог - організатор    1,00
4.        Спеціальний педагог    1,00
5.        Практичний психолог - «методист»    1,00
6.        Вчитель вищої категорії    20,33
7.        Вчитель першої категорії    4,19
8.        Вчитель другої категорії    2,75
9.        Вчитель без категорії    3,17
10.        Вчитель рівня молодшого спеціаліста    1,47
11.        Завідувач бібліотекою    1,00
12.        Керівник гуртка    1,50
13.        Вихователь (для роб. гр. продл. дня)    0,75
14.        Асистент вихователя (інклюзія )    3,0
     Всього педпрацівників:    43,66
15.        Завідувач господарством    1,00
16.        Медична сестра    1,00
17.        Секретар - друкар    1,00
18.        Лаборант     0,50
19.        Робітник з поточного ремонту    1,00
20.        Електромонтер з ремонту     0,50
21.        Оператор постійний ( газ )    1,00
22.        Оператор сезонний на газовому паливі      5,00
23.        Прибиральник приміщень     6,50
24.        Комірник     1,00
25.        Кухар     1,50
26.        Підсобний робітник     1,00
27.        Двірник    2,00
28.        Сторож     2,50
    Всього по іншим працівникам:    20,5 +5
    Разом по закладу:     64,16


                                                                                                        Додаток 2
                                                                                              до рішення сільської ради 
                                                                                              від 23.12.2021 р. № 954– VІІІ

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
Дмитрівського закладу загальної середньої освіти- закладу дошкільної освіти 
ім. С.С. Курогло Городненської сільської ради 
Болградського району Одеської області 
на 2022 рікп/п
    

Назва структурного підрозділу та посад
    
Кількість
штатних
посад
1.        Директор школи    1,00
2.        Заступник директора школи з навчальної, навчально- виховної роботи    1,50
3.        Педагог - організатор    1,00
4.        Спеціальний педагог    0,75
5.        Практичний психолог - «методист»    0,75
6.        Вчитель вищої категорії    15,50
7.        Вчитель першої категорії    4,50
8.        Вчитель другої категорії    3,20
9.        Вчитель без категорії    0,20
10.        Завідувач бібліотекою    1,00
11.        Керівник гуртка    1,00
12.        Вихователь (для роб. гр. продл. дня)    0,50
13.        Асистент вихователя (інклюзія )    6,00
     Всього педпрацівників по ЗЗСО:    36,90
14.        Завідувач господарством    1,00
15.        Медична сестра    1,00
16.        Секретар - друкар    1,00
17.        Лаборант     0,50
18.        Робітник з поточного ремонту    1,00
19.        Електромонтер з ремонту     0,50
20.        Оператор постійний ( вугілля )    1,00
21.        Оператор сезонний на твердому паливі      5,00
22.        Прибиральник приміщень     8,50
23.        Комірник     1,00
24.        Кухар     1,50
25.        Підсобний робітник     0,50
26.        Двірник    3,0
27.        Сторож     2,5
    Всього по іншим працівникам:    28,00


1.    Заступник директора    1,00
2.    Вихователі    6,30
3.    Медична сестра     1,00
4.    Робітник з обслуг. і поточного ремонту     0,50
5.    Слюсар – електромонтер     
6.    Прибиральник приміщень    0,50
7.    Кухар     1,50
8.    Підсобний робітник     0,50
9.    Кастелянша    0,50
10.    Машиніст з прання    0,75
11.    Помічник вихователя     3,60
12.    Музичний керівник    0,75
13.    Інструктор з фізкультури     0,375
14.    Вихователь – методист     0,50
15.    Асистент вихователя     1,00
16.    Психолог     0,50
    Всього по ЗДО:     19,275
    Разом по закладу:     84,175


                                                                                              Додаток 3
                                                                                              до рішення сільської ради 
                                                                                              від 23.12.2021 р. № 954– VІІІ

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
Новотроянівського закладу загальної середньої освіти- закладу дошкільної освіти 
Городненської сільської ради  Болградського району Одеської області 
на 2022 рікп/п
    

Назва структурного підрозділу та посад
    
Кількість
штатних
посад
1.        Заступник директора    1,00
2.        Вихователі    5,40
3.        Завгосп    0,50
4.        Медична сестра    1,00
5.        Робітник з обслуг. і поточного ремонту    1,25
6.        Прибиральник приміщень    1,00
7.        Кухар     1,50
8.        Підсобний робітник     0,50
9.        Кастелянша     0,50
10.        Машиніст з прання      0,50
11.        Помічник вихователя     3,60
12.        Музичний керівник     0,50
13.        Вчитель – логопед     1,00
14.        Асистент вихователя     1,00
15.        Оператор постійний ( газ )     1,00
16.        Оператор сезонний ( газ )    1,00
17.        Сторож     2,00
     18.    Двірник     1,00
    Всього по ЗДО:     24,25
29.        Директор школи    1,00
30.        Заступник директора школи з навчальної, навчально- виховної роботи    1,50
31.        Педагог - організатор    1,00
32.        Спеціальний педагог    0,75
33.        Практичний психолог     0,75
34.        Вчитель вищої категорії    17,44
35.        Вчитель першої категорії    3,84
36.        Вчитель другої категорії    2,17
37.        Вчитель без категорії    3,72
38.        Керівник гуртка    1,00
39.        Вихователь (для роб. гр. продовж. дня (ГПД ))    1,00

1.        Асистент вихователя (інклюзія )    2,00,0
     Всього педпрацівників:    36,17
1.    Завідувач господарством    1,25
2.    Медична сестра    1,00
3.    Секретар - друкар    1,00
4.    Лаборант     0,50
5.    Робітник з поточного ремонту    1,00
6.    Електромонтер з ремонту     0,50
7.    Оператор постійний ( газ )    1,00
8.    Оператор сезонний ( газ )    1,00
9.    Прибиральник приміщень     8,00
10.    Комірник     1,00
11.    Кухар     1,50
12.    Підсобний робітник     1,00
13.    Двірник    1,50
14.    Сторож     2,00
15.    Електрик     0,5
16.    Завідувач бібліотекою    1,00
17.    Кочегар постійний     2,00
    Всього по іншим працівникам:    25,75
    Разом по закладу:     86,17

                                                                                                                             Додаток 4
                                                                                              до рішення сільської ради 
                                                                                              від 23.12.2021 р. № 954– VІІІ

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
Олександрівського закладу загальної середньої освіти- закладу дошкільної освіти 
Городненської сільської ради  Болградського району Одеської області 
на 2022 рікп/п
    

Назва структурного підрозділу та посад
    
Кількість
штатних
посад
1.        Директор школи    1,00
2.        Заступник директора школи з навчальної, навчально- виховної роботи    1,50
3.        Педагог - організатор    1,00
4.        Практичний психолог     0,50
5.        Вчитель вищої категорії    13,22
6.        Вчитель першої категорії    2,78
7.        Вчитель другої категорії    1,72
8.        Вчитель без категорії    1,84
9.        Вчитель – молодший спеціаліст    0,25
10.        Соціальний педагог    1,00
11.        Керівник гуртка    1,00
12.        Вихователь (для роб. гр. продл. дня)    0,50
13.        Асистент вихователя (інклюзія )    2,00
     Всього педпрацівників по ЗЗСО:    27,81
14.        Завідувач бібліотекою    1,00
15.        Завідувач господарством    1,00
16.        Медична сестра    1,00
17.        Секретар - друкар    1,00
18.        Оператор постійний ( вугілля )    1,00
19.        Оператор сезонний на твердому паливі      5,00
20.        Прибиральник приміщень     4,50
21.        Комірник     1,00
22.        Кухар     1,00
23.        Підсобний робітник     0,50
24.        Двірник    1,50
25.        Сторож     2,00
    Всього по іншим працівникам:    20,00
    Всього разом по ЗЗСО:    47,81
1.    Заступник директора    0,50
2.    Вихователі    3,10


3.    Медична сестра     0,25
4.    Прибиральник приміщень    0,50
5.    Двірник    0,50
6.    Підсобний робітник     0,50
7.    Сторож    1,00
8.    Машиніст з прання    0,50
9.    Помічник вихователя     2,066
10.    Музичний керівник    0,50
11.    Соціальний педагог    0,50
    Всього по ЗДО:     9,916
    Разом по закладу:     57,726


                                                                                                                             Додаток 5
                                                                                              до рішення сільської ради 
                                                                                              від 23.12.2021 р. № 954– VІІІ

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
Городненського закладу дошкільної освіти 
Городненської сільської ради  Болградського району Одеської області 
на 2022 рікп/п
    

Назва структурного підрозділу та посад
    
Кількість
штатних
посад
1.        Завідувач    1,00
2.        Вихователі     5,40
3.        Музичний керівник     0,50
4.        Медична сестра    1,00
5.        Завідувач господарством     0,50
6.        Робітник з поточного ремонту     1,00
7.        Кухар     1,50
8.        Підсобний робітник     0,50
9.        Кастелянша     0,50
10.        Машиніст із прання     0,50
11.        Помічник вихователя     3,60
12.        Сторож     2,00
13.        Двірник     1,50
14.        Опалювач сезонний    0,50
     Всього по ЗДО:     20,00

 
   
 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Дванадцята сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження штатного розкладу по Будинкам культури і бібліотекам Городненської  сільської ради Болградського району Одеської області на 2022 рік 

 

           

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, на виконання Наказу Міністерства культури України від 20.09.2011 року

№ 767/0/16-11 «Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно - освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури», Наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про упорядкування умов оплати праці  працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зі змінами та доповненнями»,  Городненська сільська рада

        

          

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити штатний розклад по Будинкам культури і бібліотекам Городненської  сільської ради Болградського району Одеської області на 2022 рік (Додатки 1,2).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів (Іовчев  О.Д.) 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2021 р.

№ 955 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток 1

                                                                                              до рішення сільської ради

                                                                                              від 23.12.2021 р. № 955– VІІІ

 

 

 

Штатний розпис Будинків культури

Городненської сільської ради на 2022 рік

 

№ з/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

1.

Директор

4,25

2.

Організатор танцювальних вечорів

2,00

3.

Керівник ансамблю

3,00

4.

Художній керівник

4,00

5.

Керівник гуртка

2,00

6.

Керівник оркестру

1,00

7.

Акомпаніатор

5,00

8.

Хормейстер

1,00

9.

Прибиральник

3,25

10.

Охоронець

2,00

 

Всього працівників:

27,50

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток 2

                                                                                              до рішення сільської ради

                                                                                              від 23.12.2021 р. № 955– VІІІ

 

 

 

Штатний розпис сільських бібліотек

Городненської сільської ради на 2022 рік

 

№ з/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

1.

Завідувач бібліотекою ( с. Городнє)

1,00

2.

Завідувач бібліотекою ( с. Дмитрівка)

1,00

3.

Завідувач бібліотекою ( с. Нові Трояни)

1,00

 

Всього працівників:

3,00

 

 

 
   
 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Дванадцята сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження штатного розкладу апарату Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та її виконавчих органів на 2022 рік

 

 

                  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Законом України «Про оплату праці», до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, рішенням сесії від 11.12.2020 року № VIІI / 2- 23 «Про внесення змін та доповнень в рішення сільської ради № VIІI / 1- 5 від 26.11.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів Городненської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити штатний розклад апарату Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та її виконавчих органів на 2022 рік (штатний розклад додається).

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. (Іовчев О.Д.)

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

 

23.12.2021 р.

№ 956 - VIII


                                                                                                                

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Дванадцята сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

             

«Про  внесення змін до рішення № 80 від 25.01.2021 року « Про затвердження  місцевих/ регіональних програм Городненської сільської ради  Болградського району Одеської області на 2021 – 2023 роки.»

            Керуючись п.  22 ч. 1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , за погодженням з постійними комісіями сільської ради,  Городненська сільська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

 1. Ввести зміни до наступних програм :

- « Розвитку фізичної культури та спорту Городненської територіальної громади на 2021 – 2023 роки» (Додаток 1 );

-«Організація пожежної безпеки населених пунктів Городненської територіальної громади на 2021 – 2023 роки» (Додаток 2);

- « Організація благоустрою населених пунктів Городненської територіальної громади на 2021 – 2023 роки»( (Додаток 3);

2. При формуванні місцевого бюджету на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію даних програм.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та співробітництва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                     Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

 

23.12. 2021 року

№ 957-VІІІ

 

                                                                                                                   Додаток 1                                                                                                     

                                                                                                                до рішення сільської

                                                                                                                ради

                                                                                                                від 23.12.2021 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                № 957-VIII           

 

 

 

 

 

 

 

Програма

розвитку фізичної культури

і спорту

Городненської сільської ради

на 2021 – 2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

 

програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023 роки

 

1.Назва: Програма  розвитку фізичної культури і спорту Городненської сільської ради на 2021-2023 роки   (далі – Програма)

 

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 20.10.2005 № 1236/11516 "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1320-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”, Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 115 ( зі змінами та доповненнями ).

 

3. Замовник: виконавчий комітет Городненської сільської ради

 

4.Розробник: відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради.

5. Відповідальні за виконання:  Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради, КЗ «ДЮСШ Городненської сільської ради» .

6. Співвиконавці програми: Інші відділи виконавчого комітету Городненської сільської ради, підприємства, установи та організації громади, громадські організації

7. Мета: Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі і спорту в громаді як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу громади.

 

8. Початок: 2021 рік, закінчення: 2023 рік.

 

9. Загальні обсяги фінансування: Фінансування Програми здійснюється з сільського бюджету в межах бюджетних  призначень та з інших джерел, не заборонених законодавством.

10. Загальні обсяги фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування усього, тис. грн

За роками виконання

 

 

2021

2022

2023

 

 

 

Місцевий бюджет

320,00

100,00

100,00

120,00

 

 

 

Інші джерела

120,00

 

50,00

70,00

 

 

 

Усього

440,00

100,00

150,00

190,00

 

 

 

 

2.Проблема

Розроблення проекту  Програми розвитку фізичної культури та спорту   Городненської сільської ради  на 2021-2023 роки  (далі – Програма) викликано необхідністю вирішення проблемних питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту у нашій громаді.

Актуальними проблемами на сьогодні залишаються погіршення стану здоров’я населення, зловживання тютюновими виробами, алкоголем, вживання наркотичних засобів, надмірне користування гаджетами, і як наслідок, зменшується тривалість життя, зростають антигромадські прояви та загострюється криміногенна ситуація, особливо  у молодіжному середовищі.

Світовий досвід показує, що рухова активність людини протягом усього життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров’я. До основних причин, що негативно впливають на спосіб життя, стан здоров’я населення та розвиток сфери фізичної культури і спорту, відносяться:

   не сформованість сталих традицій та мотивацій щодо ведення здорового способу життя та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів засобами фізичної культури і спорту, як важливих чинників фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я і подовження тривалості життя;

загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів;

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових  стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме: кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного.

Проблеми спорту вищих досягнень стримують утвердження позитивного іміджу регіону, держави на міжнародній арені та не сприяють патріотичному вихованню населення.

Основні причини виникнення проблеми характеризуються такими чинниками:

      обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, фактори асоціальної поведінки у суспільстві;

      недостатня кількість висококваліфікованих працівників фізичної культури та спорту при щорічному випуску з профільних вищих навчальних закладів достатньої кількості фахівців;

   низький рівень розвитку спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі – осіб з обмеженими фізичними можливостями;

     невідповідність послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання та роботи громадян, в місцях масового відпочинку населення, у тому числі  – в сільській місцевості, потребам населення та людям з обмеженими фізичними можливостями;

     відсутність економічної зацікавленості суб’єктів господарської діяльності у сприянні реалізації заходів щодо зниження професійної захворюваності та зміцнення здоров’я працівників;

     низький рівень пропаганди у засобах масової інформації та просвіти   населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення  батьків до виховання своїх дітей та не сформованість ефективної системи стимулювання населення до збереження свого здоров’я;

     недостатність бюджетного фінансування та матеріально-технічного забезпечення, неефективність залучення коштів з інших джерел, незначний обсяг інвестицій.

Все це суттєво вплинуло на рівень інтелектуального, культурного, фізичного розвитку людей громади, призвело до безкультур’я, підвищення рівня злочинності, відсутності поваги до самих себе, старшого покоління та до середовища, що нас оточує. Ці проблеми потребують вирішення, за умов застосування програмного методу на основі розробки та реалізації Програми із залученням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку громади.

Стратегічною метою розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту є створення необхідних умов для занять фізкультурно-оздоровчою і спортивною діяльністю сільського населення, які б відповідали вимогам Закону України „Про фізичну культуру і спорт ”. Тому, на  постійній основі, за рахунок бюджету Городненською сільською радою утримується  дитяча юнацька спортивна школа, основним завданням якої є гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров’я дітей, молоді та дорослого населення засобами фізкультури та спорту, формування здорового способу життя; підготовка вихованців школи та представництво громади у спортивних районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних  змаганнях.

Актуальність Програми  полягає у створенні умов для сучасного формування здорового способу життя дітей та молоді, відповідального ставлення до свого здоров`я та здоров`я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому способі життя, відродженні вікових національних традицій, піднятті рівня інтелекту, моральних і духовних якостей сільського населення, організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи за місцем проживання, навчання та в місцях масового відпочинку жителів територіальної громади, реалізації державної політики відродження села.

Проект Програми спрямований на задоволення подальших потреб всіх верств населення Городненської ТГ: дітей дошкільного віку; школярів; молоді;   ветеранів спорту та інших вікових категорій.

Впровадження  цієї Програми є однією з складових частин, які необхідно виконати для реального підвищення загального рівня життя населення Городненської громади.

 

3.Мета Програми

Головною метою Програми є:

-  створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв'язання пріоритетної проблеми - зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, розвитку видів спорту на базі ДЮСШ та інших спортивних об’єктів Городненської сільської ради;

-  забезпечення вільного доступу до послуг з виховання фізичної культури і розвитку спорту;

- створення умов для розвитку різних видів спорту, організації та проведення районних, обласних змагань;

-  зміцнення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів громади.

 

4.Напрями реалізації завдань Програми:

Формування нових підходів до фізичного виховання і спорту, виходячи з існуючих соціально-економічних реалій:

- визначення пріоритетів у діяльності органів влади щодо забезпечення здоров'я дітей, учнівської та студентської молоді, робітників, службовців та інших верств населення;

- впровадження ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-спортивної діяльності та видів спорту з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів, умов праці та вільного часу населення;

- забезпечення та збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування, визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку;

- активно співпрацювати з вчителями фізкультури, директорами шкіл та дитячих садочків, які знаходяться на території громади, в питаннях раціонального використання спортивних споруд, проведенні спортивних змагань і турнірів та виховання дітей;

- проведення навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту;

- забезпечення фінансової підтримки для заохочення спортсменів до високих спортивних результатів на обласних, всеукраїнських, європейських та всесвітніх змаганнях;

- залучення благодійної допомоги приватних підприємців та інших інвесторів для спільної реалізації Програми;

- приймати участь в різних конкурсах проектів програм ( обласних, державних, міжнародних ) розвитку органів місцевого самоврядування в сфері фізичної культури та спорту, співпрацювати з різними фондами;

- впровадження ефективних форм організації реабілітаційної та спортивної роботи із особами з обмеженими можливостями.

 

5.Очікувані кінцеві результати виконання Програми.

Основним результатом реалізації цього проекту безумовно стане створення умов для спортивного та фізичного розвитку всіх верств  населення. Розбудова спортивних об’єктів та укріплення матеріально-технічної бази дасть можливість населенню територіальної громади організовано та в сучасних умовах займатися фізкультурою і спортом на протязі року, сформувати переконання щодо необхідності ведення здорового  способу життя. Також будуть створенні цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та осіб з уродженими вадами фізичного і розумового розвитку.  На базі спортивних об’єктив громади стане можливим проведення на високому організаційному рівні районних, обласних та регіональних змагань.

Час, який проводитимуть мешканці громади на спортивних майданчиках, витіснить  з життя людей такі негативні явища, як алкоголізм, наркоманію, куріння, скоєння  різного виду правопорушень. Підростаюче покоління матиме можливість фізично розвиватися, організовано проводити свій вільний час, відмовитися від шкідливих  звичок.

 

6.Фінансове забезпечення програми

  Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених на її виконання виконавчим комітетом Городненської сільської ради  та за рахунок інших джерел і бюджетів.

 

7.Механізм виконання програми

Головним координатором виконання заходів Програми є відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської  сільської ради.

   Відповідальними за виконання заходів Програми визначено ДЮСШ. Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Городненської  сільської ради.

     За відсутності фінансування заходів програми виконавці, за погодженням із відділом освіти, молоді, спорту, культури і туризму, вносять до виконавчого комітету Городненської  сільської ради пропозиції про зміну термінів їх виконання або зняття з контролю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 2

                                                                                     до рішення сільської ради

                                                                                     від 23.12.2021 р.

                                                                                     № 957- VІІІ

                                                             

 

 

 

 

 

Програма

Організація благоустрою населених пунктів

Городненської територіальної громади Болградського

району Одеської області на 2021-2023рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

Програми «Організація благоустрою населених пунктів»

 

 

1

 

Назва програми

 

Програма «Організація благоустрою населених пунктів»

 

2

Розробник програми

Виконком Городненської сільської ради

3

Відповідальний виконавець програми

 

Виконком Городненської сільської ради

4

 

 

 

 

Мета

Організація робіт з соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів, що здійснюються на території села, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

5

Термін реалізації програми

 

2021-2023 роки

6

Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації програми

 

 

854,768 тис. грн.

7

Очікувані результати виконання

Поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища сіл та створення кращих умов для життєдіяльності  мешканців.

8

Контроль за виконання (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

«Організація благоустрою населених пунктів»

1. Проблема

             Благоустрій території громади це комплекс робіт з розчищення, озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових заходів з покращення мікроклімату, що здійснюються з метою раціонального використання території сіл громади, належного утримання, створення умов сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Заходи з благоустрою територій населених пунктів громади - це роботи по відновленню, належному утриманню території сіл, організації упорядкування об’єктів благоустрою.

       Впродовж останніх років у громаді проводиться значна робота у сфері благоустрою, що включає прибирання території, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, ямковий та поточний ремонт тротуарів, доріг, а також роботи щодо встановлення дорожніх знаків та їх утримання, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, облаштування зупинок, озеленення вулиць, утримання парків та кладовищ та інші роботи.

       Організація благоустрою населених пунктів, а також здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень, створення місць відпочинку громадян Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» покладені на органи місцевого самоврядування.

До об’єктів благоустрою громади відносяться:

- комунальні дороги з твердим покриттям – 12280 м2;

- комунальні дороги з асфальтним  покриттям – 14100 м2;

- комунальні дороги з ґрунтовим покриттям – 87130 м2;

- потребують капітального ремонту – 20540 м2;

- об’єкти озеленення;

- об’єкти зовнішнього освітлення вулиць;

- об’єкти санітарного очищення (контейнерні майданчики, урни та контейнери для ТПВ тощо);

- сільські кладовища.

Законодавчою базою виконання цієї Програми є :

- Конституція України;

- Бюджетний Кодекс України (зі змінами) від 08.07.2010 року № 2456-VI;

- ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» п. 22 ч. 1 ст. 26, п.7,ч.а ст..30 (частині забезпечення організації благоустрою населених пунктів, здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян);

- ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807-IV;

- Закон України «Про поховання та похоронну справу від 10.03.2007 №1102- IV;

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;

- Наказ МФУ від 02.12.2014 №1195 Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу;

- Наказ МФУ №836 от 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами і доповненнями від 30.09.2016р. №860);

 

2. Мета програми

       Програма спрямована на забезпечення утримання в належному санітарному стані території громади (проїжджої частини, тротуарів, доріжок,парків), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, покращення безпеки та забезпечення громадського порядку в громадських місцях, у місцях загального користування.

 

3. Головний розпорядник та відповідальні виконавці.

Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець програми: виконавчий комітет Городненської сільської ради.

 

4. Завдання програми

- Проведення робіт з благоустрою дитячих майданчиків

- Оплата послуг з благоустрою сіл

- Утримання об’єктів зовнішнього освітлення

- підтримання санітарного стану підвідомчої території на належному рівні;

- організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят;

- підримання належного благоустрою навколо шкільних та дошкільних навчальних закладів;

- вирішення питань збирання сміття, транспортування, утилізації твердих побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів;

- розчистка вулиць від снігу;

- покос трави;

- ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищя;

- впорядкування кладовищ, пам’ятних знаків;

- проведення озеленення населених пунктів;

- забезпечити виконання заходів щодо реалізації Програми організації благоустрою згідно з обсягами фінансування.

 

5. Строки та етапи виконання програми.

Строки виконання Програми «Організація благоустрою населених пунктів»

 

6. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування на виконання зазначеної Програми здійснюється за рахунок надходжень коштів із загального та спеціального фонду сільського бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству. Бюджетні призначення затверджуються рішенням Городненської сільської ради про сільський бюджет на відповідний період.

Фінансування заходів із благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету,

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходжень коштів загального та спеціального фондів бюджету громади може змінюватися відповідно до рішень Городненської сільської ради про внесення змін до бюджету громади.

 

7. Організація управління та контролю за ходом виконання програми.

Головний розпорядник бюджетних коштів:

 • розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
 • організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх місцевому фінансовому органу.
 • отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет.
 • розробляє та затверджує паспорт бюджетної програми і складає звіт про її виконання.
 • здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та надає оцінку ефективності бюджетної програми, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.
 • забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової та бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

 

8. Очікувані результативні показники.

          У результаті виконання завдань даної бюджетної програми «Організація благоустрою населених пунктів»  очікується забезпечення та проведення заходів з благоустрою сіл громади.

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

  - збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення;

  -  покращення екологічної ситуаці у населених пунктах, підтримка санітарного стану населених пунктів на належному рівні;

  - своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг;

  - відновлення мережі вуличного освітлення;

  - поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища населених пунктів сільської ради та створення кращих умов для життєдіяльності її мешканців;

  - зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

  - підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;

  - впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання, придбання сміттєвих баків;

  - запровадження системи роздільного збирання сміття.

  - підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення, залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою, формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг.

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Додаток

                                                                     до бюджетної  програми

                                                                «Організація благоустрою населених  

                                                                      пунктів» 

Очікувані результативні показники

Найменування показника

2021 рік

2022 рік

2023рік

Показники затрат:

 

 

 

Загальна площа сіл громади, тис. м.кв.

5320,0

5320,0

5320,0

Загальна кількість доріг і тротуарів, тис. м. кв.

80,0

80,0

80,0

Загальний обсяг видатків по благоустрою, тис. грн:

2992,0

3197,9

3364,2

-встановлення дитячих майданчиків, тис. грн.

200,0

213,8

224,9

-оплата послуг з благоустрою , тис. грн..

1812,0

1936,7

2037,4

-оплата електроенергії з зовнішнього освітлення сіл, тис. грн..

480,0

513,0

539,7

Показники продукту:

 

 

 

Обсяг виконаних послуг з благоустрою, тис. грн

1812,0

1936,7

2037,4

Загальна кількість встановлених дитячих майданчиків, од.

1

1

1

Кількість світо точок з зовнішнього освітлення

335

335

335

Показники ефективності:

 

 

 

середня вартість одного встановленого ігрового комплексу, тис. грн.

200,0

213,8

224,9

середня вартість утримання однієї світо точки з зовнішнього освітлення, тис. грн

1,4

1,5

1,6

Середня вартість послуг з благоустрою 1 м.кв , грн

0,34

0,36

0,38

Показники якості:

 

 

 

Відсоток виконаних послуг з благоустрою ,%

100

100

100

Відсоток встановлених дитячих майданчиків,%

100

100

100

Забезпечення здійснення оплати електроенергії з зовнішнього освітлення міста

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Додаток 3                                                                                             

                                                                                                      до рішення

                                                                                                          сільської ради

                                                                                                            від 23.12.2021 р.

                                                                                                   № 957- VІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

«Організація пожежної безпеки населених пунктів Городненської територіальної громади

на 2021-2023 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

«Організація пожежної безпеки населених пунктівГородненськоїтериторіальної громади

      на 2021-2023 роки»

 

І. Загальна характеристика Програми забезпечення пожежної безпеки у Городненської  сільської ради на 2021-2023 роки:

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Городненська сільська  рада

2.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Городненської сільської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Городненська сільська  рада

4.

Учасники Програми

Городненська сільська  рада

 

5.

 

Термін реалізації програми

 

2021-2023 роки

 

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, які не заборонені законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, усього тис.грн.

В межах фінансових можливостей

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми:

 

  Значущість проблеми забезпечення протипожежного захисту об'єктів і  населених пунктів Городненської  сільської ради полягає у необхідності реалізації  державної політики у сфері  цивільного захисту,  яка відповідно до Кодексу цивільного захисту України є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

    Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про необхідність розв'язання проблеми охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів.

    Обмежене фінансування пожежної охорони  Городненської сільської ради призвело до того, що  не укомплектовані спеціальними пожежними автомобілями, а яка є вичерпало свій моторесурс і за строками використання підлягають списанню. Недостатність коштів не дає можливості  позитивно вирішувати питання  щодо розроблення і придбання сучасних зразків пожежної техніки, обладнання, засобів зв'язку та індивідуального захисту особового складу.

    Надзвичайно серйозною проблемою продовжує залишатися питання забезпечення надійного протипожежного захисту сільської місцевості. 

    Проблемою також є забезпечення селищної ради системами протипожежного водопостачання.

    Пожежні водойми не обладнані пірсами для під’їзду автомобілів, обмежувачами та забірними колодязями.  

    Слід зазначити, що від наявності необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв та значних матеріальних збитків.

    Відсутність джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах та на об'єктах  призводить до того, що значна кількість пожеж  ліквідується із залученням додаткових сил та засобів. Це збільшує масштаби пожеж, час та фінансові витрати на їх ліквідацію.

    З кожним роком проблемні питання, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів господарювання, населених пунктів все більше загострюються.

    У зв'язку з тим, що проблема пожежної безпеки є складовою частиною національної безпеки, вона потребує здійснення першочергових заходів, для виконання яких розроблена ця Програма, з урахуванням пропозицій  сільської ради.

 

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

    забезпечення державного нагляду за станом пожежної безпеки об’єктів сіл громади, для своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них;

    забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього природного середовища і  об'єктів від впливу небезпечних факторів пожежі;

   посилення пожежної безпеки в населених пунктах громади;

   приведення систем  протипожежного водопостачання на об'єктах та в населених пунктах громади у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм і правил.

 

  Основні завдання:

  забезпечення належного виконання рішень органів місцевого самоврядування щодо підвищення протипожежного захисту об’єктів усіх форм власності, забезпечення їх техногенної безпеки, запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

   підвищення рівня обізнаності населення шляхом вивчення правил пожежної та техногенної безпеки на виробництві та за місцем проживання, правил поведінки на воді, активного залучення до цієї роботи засобів масової інформації;

   визначення потреб і пріоритетів в організації протипожежного захисту об’єктів всіх форм власності громади, забезпечення їх техногенної безпеки;

   приведення у готовність наявного фонду захисних споруд;

   недопущення незаконного використання на інші цілі, виділених на забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту бюджетних коштів і державних ресурсів.

   

ІV. Ефективність та результативність Програми

    До участі у впровадженні Програми будуть залучені Городненська сільська рада, зацікавлені підприємства, установи та організації що розташовані на території громади. 

    Результатами виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих на забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, мають бути:

    забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності територій сільської ради, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

    удосконалення механізму проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та подій;

    своєчасне виявлення надзвичайних ситуацій, оповіщення персоналу об’єктів та населення у разі їх виникнення;

    зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та загроз, пов'язаних з пожежами і аваріями, небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж та аварій на навколишнє природне середовище;

     забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки тощо;

    визначення та належне утримання місць масового відпочинку людей на водних об’єктах, забезпечення безпеки перебування людей на них;

    зменшення кількості пожеж та аварій на об'єктах та в населених пунктах, запобігання загибелі та травмування людей, економічних втрат та матеріальних збитків;

    своєчасне виявлення пожеж, оповіщення про них людей та пожежне – рятувальних підрозділів, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики;

    зведення до мінімуму часу прибуття підрозділів державної служби  надзвичайних ситуацій України до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної  дислокації  пожежних підрозділів у сільській місцевості;

    збільшення кількості підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, що сприятиме у створенні умов для розширення зон обслуговування таких підрозділів;

    забезпечення наявності необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;

    забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних водоймищ, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ,  інших інженерних споруд водопостачання;

    поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів  (виділення коштів для закупівлі паливне – мастильних матеріалів);

    підвищення ефективності використання коштів, що спрямовуються на здійснення заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

V. Фінансове забезпечення програми.

     Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, громадських організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

     Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою, визначені виходячи із фінансових можливостей.

     Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту  сільського бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів, та в цілому, передбачених Програмою.

 

VІ. Механізм управління та здійснення контролю за виконанням Програми.

      Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює виконавчий комітет Городненської сільської  ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток

До Програми

                                     

                                ЗАДАННЯ І ЗАХОДИ

по виконанню Програми забезпечення

пожежної безпеки у Городненської сільської територіальній громаді на  2021-2023 роки

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

 
 

1. Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки

Проведення аналізу: стану забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах сільської ради,  на підприємствах, в установах та організаціях і розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей

 

сільськарада,

 

за рахунок коштів, передбачених для утримання  органів місцевого самоврядування

В межах фінансових можливостей

 

 

Забезпечити будівництво та приведення у робочий стан протипожежне водопостачання, сільських населених пунктів (пожежні гідранти, пожежні водойми, водонапірні вежі) та здійснення комплексу заходів щодо приведення їх у відповідність до вимог нормативно-правових актів

виконком сільської ради,

підприємства, організації та установи усіх форм власності

за рахунок коштів, місцевого бюджету, підприємств та  організацій

В межах фінансових можливостей

 

2.Інформаційне забезпечення у сфері  пожежної безпеки

Здійснювати спільні заходи з відпрацювання населених пунктів, у яких виникає велика кількість пожеж та гинуть люди, проведення громадських оглядів протипожежного стану об’єктів та житлового сектору, навчання населення правилам пожежної безпеки, інформування населення через засоби масової інформації

Сільська рада,

 засоби масової інформації

 

 

Не потребує фінансування

 

 

3.Забезпечення  матеріально-технічної бази пожежне – рятувальних підрозділів

 

Забезпечення  матеріально-технічної бази пожежне – рятувальних підрозділів (виділення коштів для придбання пально-мастильних матеріалів )

Сільська рада,

 

Кошти  бюджету  селищної ради

В межах фінансових можливостей

 

 
   

                                                                                 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Дванадцята  сесія VІІІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н НЯ

 

Про затвердження плану роботи Городненської

сільської ради VІІІ скликання і виконавчого

комітету Городненської сільської ради на 2022 рік

 

Відповідно до пункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сільська рада

 

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити план роботи Городненської сільської ради VІІІ скликання і виконавчого

комітету Городненської сільської ради на 2022 рік, згідно з Додатком № 1 та

Додатком № 2.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голів постійних комісій сільської ради , секретаря сільської ради Дончеву О.С. та секретаря виконавчого комітету, Семкову М. І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Городненський сільський голова                                          М.Д. Богоєв

 

 

 

 

23.12.2021

№ 958 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток1

                                                                                               до рішення ХІІ сесії  VIІІ скликання

                                                                                               958VІIІ від 23.12.2021 року

                                                    

 

 

                                                      П Л А Н        Р О Б О Т И

                                        Городненської сільської ради на 2022 рік

 

 

ПИТАННЯ, ЯКІ  БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ НА СЕСІЯХ ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

І квартал. 

 

 1.  Про підсумки виконання бюджету сільської ради за 2021 рік.
 2.  Про бюджет сільської ради на 2022 рік

                                       Гол. бухгалтер, пост. Комісія з питань фінансів, бюджету.

                                                                                                                 

П квартал.

 

1. Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня благоустрою сіл Городненської сільської ради та її території на 2022 рік.                                                                                             Городненський сільський  голова

2.Про хід виконання робіт з виготовлення держактів власникам сертифікатів і

громадянам села, які мають земельні ділянки під ЛКХ 

                                           Голова Городненської сільської ради, старости, землеустрої.

 

Ш квартал. 

                   

1. Про хід виконання бюджету сільської ради за перше півріччя 2022 року

                                                                                     Головний бухгалтер.

2.Про роботу дільничного інспектора міліції за зверненнями громадян та профілактики правопорушень на території Городненської сільської ради.

                                                                             Участковий інспектор                  

3.Про стан роботи по виконанню Закону України «Про звернення громадян» в установах і організаціях, розташованих на території Городненської сільської ради за перше півріччя 2022 року.

                                                                              Керівники установ

 

ІV квартал. 

 

1. Про підготовку установ освіти, охорони здоров'я та культури до роботи в осінньо - зимовий період.                                                                                       Керівники установ

2. Про ставки місцевих податків і зборів у 2022 році                                                                                       Голова Городненської сільської ради

   3.  Про стан роботи по виконанню Закону України «Про звернення громадян" в установах і організаціях, розташованих на території Городненської сільської ради за 2022 рік.

                                                                                       Керівники установ

 

4.Про бюджет сільської ради на 2022 рік.

                                                             Головний бухгалтер Городненської сільської ради

   

 

 

 

ПИТАННЯ, ЯКІ БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ НА ЗАСІДАННЯХ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ГОРОДНЕНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

           1. З питань депутатської діяльності і етики.

                             І квартал

Про виконання бюджету сільської ради за 2021 рік.

                             П квартал

Про роботу депутатів сільської ради у виборчих округах по прийому громадян

                            Ш квартал

Про участь депутатів у підготовці та проведенню засідань сесій сільської ради та засідань виконкому.

                              ІV квартал

Про бюджет сільської ради на 2022 рік.

              2. З питань планування та бюджету.

                                І квартал

Про виконання бюджету сільської ради за 2021 рік.

                                 П квартал

Про хід виконання бюджету сільської ради за 2022 рік / щоквартально /

                                Ш квартал

Про роботу сільської ради по мобілізації місцевих податків і зборів.

                                ІV квартал

Про бюджет сільської ради на 2022 рік.

 

              3. У справах молоді, освіти, культури і спорту.

                                І квартал

Про виконання бюджету сільської ради за 2021 рік

                                 П квартал

Про санітарний стан та благоустрій Городненської сільської ради.

                                 Ш квартал

 Про роботу будинків культури по організації культурного дозвілля жителів Городненської сільської ради (щокварталу)

                                 ІV квартал

Про бюджет Городненської  сільської ради на 2022 рік

 

                4. З питань законності, правопорядку і захисту прав громадян

                                  І квартал

Про виконання бюджету Городненської сільської ради за 2021 рік

                                   П квартал

 Про стан роботи по виконанню Закону України «Про звернення громадян»

                                   Ш квартал

Про хід виконання Закону України «Про захист прав споживачів».

                                   ІV квартал

Про бюджет сільської ради на 2022 рік

 

                 5. Щодо земельних питань та охорони навколишнього середовища

                                    І квартал

Про виконання бюджету сільської ради за 2021 рік

                                    П квартал

Про санітарний стан та благоустрій сіл Городненської сільської ради.

                                       Ш квартал

Про заходи щодо поліпшення екологічної обстановки і збереження навколишнього природного середовища території ради

                                        ІV квартал

Про бюджет Городненської сільської ради на 2022 рік.

 

 

 

Організаційно - масова робота

1. Підготовка питань до пленарних засідань сесій сільської ради

                      Відповідно до плану роботи

2. Підготовка питань до засідань виконавчого комітету сільської ради.

                       Відповідно до плану роботи.

3. Підготовка питань до засідань постійних комісій сільської ради.

                       Відповідно до плану роботи

4. Організація правового навчання депутатів:

             а) Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» (загальні положення)

             б) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (загальні положення)

             в) Закон України «Про звернення громадян»

             г) Земельний кодекс (основні положення).

5. Підготовка і проведення засідань адміністративної комісії при виконкомі

сільської ради   щомісяця.

6. Надання допомоги депутатам сільської ради в організації прийому громадян

на виборчих округах, звітів, на виборчих округах.

7. Надання практичної допомоги одиноким престарілим та малозабезпеченим громадянам, іншим категоріям пільгового контингенту в поліпшенні матеріально побутових умов і отриманні субсидій на житлово-комунальні послуги на період 2022 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

                                                                                               до рішення ХІІ сесії  VIІІ скликання

                                                                                               958VІIІ від  23.12.2021 року

                                                     

 

 

П Л А Н        Р А Б О Т И

Виконавчого комітету Городненскої сільської ради на 2022 рік

 

ПИТАННЯ, ЯКІ БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНКОМУ:

 

                                     Січень

     1. Про підсумки виконання бюджету Городненської сільської ради за 2021 рік.

                                                                           Головний  бухгалтер Городненської сільскої ради.                                     

                                                                                                                                                                         

                                     Лютий

 

 1. Про затвердження заходів щодо підвищення рівня благоустрою Городненської сільської ради та її території на 2022 рік.

                                                                                           Городненський сільський голова

                                 

                                   Березень                                                    

    1.   Звіт дільничного інспектора міліції про проведену роботу по боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку.

                                                                                               Участковий інспектор

    2.  Про стан роботи з розвитку фізкультури і спорту в Гоодненській сільській раді.

                                                                                             Спорт інструктор

    3.  Про хід виконання в Городненській сільській раді законодавства України щодо профілактики та лікування туберкульозу.                                                                                                       Завідувач амбулаторії ОПСМ

                                     

                                      Квітень

1. Про роботу Городненської сільської ради відносно до  залучення громадськості для санітарної очистки та благоустрою сіл громади.

                                               Городненський сільский голова, керівники установ.

 

 2. Про хід виконання бюджету Городненської сільської ради за перший квартал 2022 року

                                                                             Головний бухгалтер Городненської сільскої ради.

3.О  роботі  Будинків культури Городненської сільської ради по організації культурного дозвілля жителів сіл громади за перший квартал 2022 року.                                                                                          Директора  БК

                                 

                                        Травень

1.Про роботу з організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей шкіл та дитячих садків Городненської сільської ради.

                                                                                            Директора шкіл, зав.дитячих садків

2. Про роботу з проведення весняного призиву.

                                                                                   Начальник ВУС

                                     

                                       Червень

1. Про проведенні культурно - спортивного свята в Городненській сільській раді, присвяченого Дню молоді.

                                                                                                Городненський сільський голова                                       

                                       Липень

1. Про хід виконання бюджету Городненської сільської ради за перше півріччя 2022 року

                                                                            Головний бухгалтер Городненської сільської ради

 1. Про стан роботи по виконанню Закону України «Про звернення громадян» в установах і організаціях, розташованих на території Городненської сільської ради за перше півріччя 2021 року.

                                                                                                         Кирівники установ

       3. Про роботу  Будинків культури Городненської сільської ради по організації культурного дозвілля жителів  сіл за перше півріччя 2022 року.                                                                                             Директора БК     

 

4.  Про хід виконання делегованих повноважень виконкомом Городненської сільської ради за перше півріччя 2022 року.                                                           Городненський сільский голова

                          

                                   Серпень

1.  Про підготовку до початку навчального року. Затвердження списків дітей, що надходять в дитячі садки Городненської сільської ради.                                              Зав. дитячими садками

                                      

                                      Вересень

1.  Про готовність шкіл, дитячих садків, амбулаторій та будинків культури до роботи в осінньо-зимовий період .

                                                                                              Керівники установ

 

                                        Жовтень

1. Про стан надходжень місцевих податків та інших платежів до сільського бюджету Городненского сільської ради .                                               

2. Про хід виконання бюджету сільської ради за дев'ять місяців 2022 року.

                                                                                           Бухгалтер Городненского сільської ради

3. Про роботу  Будинків культури по організації культурного дозвілля жителів сіл за дев'ять місяців 2022 року.                                                                                             Директорів    БК                                

 

                                      

                                         Липень

 1. Про стан роботи по оформленню документів і надання субсидій громадянам Городненської сільської ради .                                                                Відповідальний за оформлення  субсідій

2Про роботу соціальних працівників по обслуговуванню одиноких пенсіонерів на дому

                                                                                             Соц. работники

3. Про роботу з проведення осіннього призиву

                                                                                              Начальник ВУС

 

                                          Грудень

1.  Про хід виконання делегованих повноважень виконкомом Городненської сільської ради за 2021 рік.                                                                                             Сельский голова

2. Про проведення профілактичних рейдів по місцях концентрації неповнолітніх з метою виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних та тютюнових виробів.

                                                                                   Совет опеки попечительства

3.Про роботу  Будинків культури Городненської сільської ради по організації культурного дозвілля жителів сіл за 2022 рік.                                                                                             Директорів  БК    

 
   
 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Дванадцята сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про застосування в бюджетному процесі

програмно - цільового методу

 

 

 

      

             Згідно ч. 1 ст. 20 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городненська сільська рада

 

 

В І Р І Ш И Л А:

 

1. У бюджетному процесі на 2022 рік застосовувати програмно - цільовій метод.

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету и фінансів (Іовчев О.Д.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М.Д. Богоєв

 

 

 

23.12.2021 р.

№ 959 - VIII

 

 

 
   

                                                                                 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Дванадцята сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про затвердження графіку роботи

 Будинків культури Городненської

сільської ради на 2022 рік »

 

            Заслухавши та обговоривши інформацію сільсько голови Богоєва М.Д. про графік роботи Будинків культури Городненської сільської ради на 2022 рік, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 Городненська сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

1. Затвердити графік роботи Будинків культури Городненської сільської ради на 2022 рік:

 

                                                 початок роботи - 9.00 год.

                                                 кінець роботи - 21.00 год.

                                                 перерва на обід - з 13.00 год. до 17.00 год.

                                                 вихідний - субота, неділя.

 

2. У разі проведення культурно – масових заходів у вихідні дні ( суботу або неділю ), вважати вихідним днем – понеділок.

 

3. Директорам Будинків культури Городненської сільської ради стежити за дотриманням графіку роботи.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Богоєва М.Д.

 

 

 

Городненський сільський голова                                                             М.Д. Богоєв

 

 

 

24.12.2021 р.

№ 960 - VIII

 
   
 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Дванадцята сесія VІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення розміру батьківських платежів 

в дитячих садках Городненської сільської  ради.

 

                  Заслухавши інформацію виконуючого обов'язки головного бухгалтера сільської ради Чепразової О.І. про необхідність встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей в дитячих садках на 2022 рік і відповідно до пункту 6 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Городненська сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Встановити на 2022 рік батьківську плату за харчування дітей в дитячих садках Городненської сільської ради в розмірі 70 % від вартості харчування на місяць.

 

2.Для дітей-сирот, дітей-півсирот та багатодітних сімей встановити на 2022 рік батьківську плату за харчування дітей в дитячих садках в розмірі 50 % від вартості харчування на місяць.

 

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з      

            питань планування, бюджету і фінансів (Іовчев О.Д.) 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

24.12.2021

№ 961 - VIII

 
   
 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Буруковій Г. І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Бурукової Ганні Іванівні про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Буруковій Ганні Іванівні  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

24.12. 2021 р.

№ 962 -VІІІ

 

 

 

 
   
 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Степанову В. Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Степанова Василя Георгійовича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Степанову Василю Георгійовичу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,5 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Нові Трояни Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

24.12. 2021 р.

№ 963 -VІІІ

 

 

 

 
   
 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Стойнова Ф. І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Стойнова Федіра Івановича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Стойнову Федіру Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє   Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

09.12. 2021 р.

№ 964 -VІІІ

 

 

 

 
   
 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

                                 Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу гр. Попозогло О. І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).»

 

    Розглянувши заяву гр. Попозогло Ольги Іванівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати дозвіл гр. Попозогло Ользі Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення , що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка  Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

09.12. 2021 р.

№ 965 -VІІІ

 

 

 


 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Константинова І. В. земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства розташованої на території: Одеська область, Болградський район, Городненська сільська рада ( за межами населеного пункту). »

 

              Розглянувши заяву гр. Константинова Івана Васильовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею ,09989 га, наданої у власність гр. Константинову Івану Васильовичу для ведення особистого селянського господарства розташованої на території: Одеська область, Болградський район, Городненська сільська рада ( за межами населеного пункту).  

2. Передати гр. Константинову Івану Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,9989 га (кадастровий номер – 5121482700:01:006:0334), для  ведення особистого селянського господарства розташованої на території: Одеська область, Болградський район, Городненська сільська рада ( за межами населеного пункту).

3. Гр. Константинову Івану Васильовичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                   М.Д. Богоєв

 

24.12.2021р.

№ 966 - VIII

 
   
 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про  внесення змін до рішення сімнадцятої сесії двадцять другого скликання Олександрівської сільської ради від 06 березня 1997 року « Про приватизацію присадибних ділянок і земель ОПГ в селі»

 

Розглянувши заяву громадянина с. Олександрівка  Слюсар Анатолія Вікторовича від 09.12.2021 року  про внесення змін до рішення  сімнадцятої сесії  двадцять другого скликання Олександрівської сільської ради від 06 березня 1997 року « Про приватизацію присадибних ділянок і земель ОПГ в селі»  , керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

     Внести зміни до рішення  сімнадцятої сесії  двадцять другого скликання Олександрівської сільської ради від 06 березня 1997 року « Про приватизацію присадибних ділянок і земель ОПГ в селі», виклавши в списку громадян села Олександрівка  Болградського району Одеської  області , яким передані безоплатно в приватну власність присадібни ділянки та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства рядок під № 604 у такій редакції:

 

 

 

       П. І. Б

Адреса

Присадібна ділянка

ОПГ

Примітка

604. Слюсар Анатолій Вікторович

Вул. Молодіжна, 43

0,13

     -

           -

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М. Д. Богоєв

 

24.12. 2021 року

№ 967 -VІІІ

 

 
   
 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про  внесення змін до рішення сімнадцятої сесії двадцять другого скликання Олександрівської сільської ради від 06 березня 1997 року « Про приватизацію присадибних ділянок і земель ОПГ в селі»

 

Розглянувши заяву громадянина с. Олександрівка  Дішлі Івана Івановича від 09.12.2021 року  про внесення змін до рішення  сімнадцятої сесії  двадцять другого скликання Олександрівської сільської ради від 06 березня 1997 року « Про приватизацію присадибних ділянок і земель ОПГ в селі»  , керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

     Внести зміни до рішення  сімнадцятої сесії  двадцять другого скликання Олександрівської сільської ради від 06 березня 1997 року « Про приватизацію присадибних ділянок і земель ОПГ в селі», виклавши в списку громадян села Олександрівка  Болградського району Одеської  області , яким передані безоплатно в приватну власність присадібни ділянки та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства рядок під № 647 у такій редакції:

 

 

 

       П. І. Б

Адреса

Присадібна ділянка

ОПГ

Примітка

647. Дішлі Іван Іванович

Вул. Виноградна, 25

0,25

     -

           -

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М. Д. Богоєв

 

24.12. 2021 року

№ 968 -VІІІ

 

 
   
 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про  внесення змін до рішення сімнадцятої сесії двадцять другого скликання Олександрівської сільської ради від 06 березня 1997 року « Про приватизацію присадибних ділянок і земель ОПГ в селі»

 

Розглянувши заяву громадянина с. Олександрівка  Рагнєва Георгія Трифоновича  від 30.11.2021 року  про внесення змін до рішення  сімнадцятої сесії  двадцять другого скликання Олександрівської сільської ради від 06 березня 1997 року « Про приватизацію присадибних ділянок і земель ОПГ в селі»  , керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

     Внести зміни до рішення  сімнадцятої сесії  двадцять другого скликання Олександрівської сільської ради від 06 березня 1997 року « Про приватизацію присадибних ділянок і земель ОПГ в селі», виклавши в списку громадян села Олександрівка  Болградського району Одеської  області , яким передані безоплатно в приватну власність присадібни ділянки та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства рядок під № 612 у такій редакції:

 

 

 

       П. І. Б

Адреса

Присадібна ділянка

ОПГ

Примітка

612. Рагнєв Георгій Трифонович 

Вул. Молодіжна, 43А

0,25

     -

           -

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М. Д. Богоєв

 

24.12. 2021 року

№ 969 -VІІІ

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу гр. Челак В.П. на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

              Розглянувши заяву гр. Челак Віри Петрівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25  «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл гр. Челак Вірі Петрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,47  га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Олександрівка  Болградського району Одеської області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 Городненський сільський голова                                                                                 М.Д. Богоєв

24.12 2021 р.

№ 970 -VІІІ

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу гр. Арнаут Д. П. на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

              Розглянувши заяву гр. Арнаут Давида Панасовича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25  «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл гр. Арнаут Давиду Панасовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,47 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Олександрівка  Болградського району Одеської області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 Городненський сільський голова                                                                                 М.Д. Богоєв

 

24.12. 2021 р.

№ 971 -VІІІ

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу гр. Соколовій Н.С.  на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

              Розглянувши заяву гр. Соколової Наталі Степанівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25  «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл гр. Соколовій Наталі Степанівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,77 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Олександрівка  Болградського району Одеської області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 Городненський сільський голова                                                                                 М.Д. Богоєв

 

24.12.2021 р.

№ 972 -VІІІ

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у спільну сумісну власність гр. Деревенко І. З., Деревенко М. Д., Техтіловій С. І.  земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка)»

 

              Розглянувши заяву гр. Деревенко Івана Захаровича, Деревенко Марії Давидівни, Техтілової Світлани Іванівни про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж  земельної ділянки в натурі ( на місцевості), наданої у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж  земельної ділянки в натурі ( на місцевості) , площею 0,1893 га, наданої у спільну сумісну власність гр. Деревенко Івану Захаровичу, Деревенко Марії Давидівні, Техтіловій Світлані Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вулиця Болгарська, 75, с. Нові Трояни, Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Деревенко Івану Захаровичу, Деревенко Марії Давидівні, Техтіловій Світлані Іванівні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,1893 га (кадастровий номер - 5121485300:02:001:0237 ), для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: вулиця Болгарська, 75, с. Нові Трояни, Болградського району, Одеської області.

3. Гр. Деревенко Івану Захаровичу, Деревенко Марії Давидівні, Техтіловій Світлані Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

24.12.2021р.

      № 973 - VIII


                                                                                

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

                              Дванадцята сесія VІIІ скликання

 

РІШЕННЯ

Про умови оплати праці

Городненського сільського голови

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,

   Городненська сільська рада 

                                                                               ВИРІШИЛА: 

     1. Визначити умови оплати праці Городненського сільського голови Богоєва Миколи Дмитровича в межах затверджених видатків на оплату праці працівників  Городненської сільської ради.

     2. Встановити Городненському сільському голові Богоєву Миколі Дмитровичу:

     2.1. Посадовий оклад та надбавку за сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування в розмірі, визначеному додатками 50 та 57 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

     2.2. Надбавку за вислугу років в розмірі 25 відсотків від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг. На час обрання на посаду стаж служби Богоєва М.Д., що зараховується до служби в органах місцевого самоврядування, складає 18 років 7 місяців.

     2.3. Надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.

     3. Виплачувати Городненському сільському голові Богоєву Миколі Дмитровичу:

     3.1. Щомісячну премію в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг,  разову премію до урочистих дат, надбавки за вислугу років, надбавки за виконання особливо важливої роботи, доплати за науковий ступінь, надбавки за почесне звання «заслужений».

     3.2. Щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.    

 

         

 Городненський сільський голова                                                              М. Д. Богоєв        

 

23.12.2021р.

      № 974 - VIII

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь