Десята сесія VІІІ скликання

Дата: 12.05.2023 09:31
Кількість переглядів: 55

 
 


`                                               УКРАЇНА

 

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Десята сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

_____15547000000_____________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сесії територіальної громади від 24 грудня 2020 року №VІІІ-3/37«Про місцевий бюджет Городненської територіальної громади на 2021 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести наступні зміни та доповнення до рішення Городненської сільської ради від  24 грудня 2020 року VІІІ/3-37 «Про місцевий бюджет Городненської територіальної громади на 2021 рік» 

1.1. в  пункті 1, абзаці 1:                                    

      - цифри  «84622574,82» , «78387374,82»  та «6235200,00» замінити цифрами

        «85822574,82», «79587374,82»та «6235200,00» згідно додатку 1 справжнього рішення.

1.2. У видатковій частині бюджету  цифри «86116658,66» , «78219168,66» та «7897490,00»

        замінити  цифрами «873116658,66» , «76848775,66» та «10467883,00» викладену до

        бюджету у  додатку 3,  згідно додатку 3 справжнього рішення.

1.3. Доповнити рішення додатком 5 «Міжбюджетні трансферти».

1.4. Доповнити рішення додатком 6 «Перечень видатків, фінансування яких в 2021 році

       буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку»

 

       2.Встановити джерелом покриття дефіциту бюджету спеціального фонду Городненської сільської ради у сумі 2570393,00 грн. передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в тому числі 1200000,00 грн за рахунок перевиконання доходної частини бюджету.

         Встановити профіцит загального фонду бюджету Городненської сільської ради в сумі 2570393,00 грн. передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

 

       3.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 Городненський  сільський голова                                                                 Микола БОГОЄВ

 с.Городнє

 

 

   25.10.2021 р.

    № VIII - 10/ 709

 

 

 

 

 
 


`                                               УКРАЇНА

 

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Десята  сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

_____15547000000_____________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сесії територіальної громади від 24 грудня 2020 року №VІІІ-3/37«Про місцевий бюджет Городненської територіальної громади на 2021 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести наступні зміни та доповнення до рішення Городненської сільської ради від  24 грудня 2020 року VІІІ/3-37 «Про місцевий бюджет Городненської територіальної громади на 2021 рік» 

1.1. в  пункті 1, абзаці 1:                                    

      - цифри «85822574,82», «79587374,82»та «6235200,00»   замінити цифрами «86122574,82», «79887374,82» та «6235200,00»

        згідно додатку 1 справжнього рішення.

1.2. У видатковій частині бюджету  цифри «87316658,66» , «76848775,66» та «10467883,00»  замінити  цифрами «88916658,66», «77148775,66» та «11767883,00»   викладену до бюджету у  додатку 3,  згідно додатку 3 справжнього рішення.

1.3. Доповнити рішення додатком 6 «Перечень видатків, фінансування яких в 2021 році

       буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку»

 

       2.Встановити джерелом покриття дефіциту бюджету загального фонду Городненської сільської ради у сумі 300000,00 грн. за рахунок перевиконання доходної частини бюджету.

         Встановити джерелом покриття дефіциту бюджету спеціального фонду Городненської сільської ради у  сумі 1300000,00 грн. субвенція з обласного бюджету на фінансування інвестиційних проектів.

       3.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 Городненський  сільський голова                                                                 Микола БОГОЄВ

 с.Городнє

 

 

   25.10.2021 р.

    № VIII - 10/ 711

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          ДЕСЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

 

РІШЕННЯ

 

 

«Про затвердження Положення про порядок

надання  земельних ділянок громадянам

для ведення особистого селянського                                           

господарства  за рахунок земель

комунальної власності на території

Городненської сільської ради.»

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 122,123  Земельного  Кодексу  України, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Городненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Городненської сільської ради  (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 

 

Городнеський сільський голова                                  Микола Богоєв

 

 

25.10.2021 р.

№ 710 - VІІІ

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток

                                                                  до рішення Городненської сільської ради

                                                                  від 25.10 2021 р. № 710- VІІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

  про порядок надання  земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Городненської сільської ради

 

Положення про виділення вільних земельних ділянок  для ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради

 (далі Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство», Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про статус ветерані війни, гарантії їх соціального захисту» регулює порядок виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради.

Це Положення розроблене і буде використовуватися при умові наявності на території  Городненської сільської ради вільних земельних ділянок, які відповідно до вимог чинного законодавства можуть бути надані громадянам для ведення особистого селянського господарства. Основною метою запровадження Положення є створення рівноправних та прозорих умов виділення земельних ділянок для  ведення особистого селянського господарства, використання їх за цільовим призначенням, забезпечення доцільного, економічного та ефективного використання і розпорядження землями, задоволення потреб Городненської сільської ради та справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

 

1.Загальні положення

1.1. Отримання земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства мають право усі громадяни України, але переважне право на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства надається громадянам, які постійно проживають та зареєстровані на території Городненської сільської ради.

1.2. Земельні ділянки для  ведення особистого селянського господарства надаються на території Городненської сільської ради за умови наявності вільних земельних ділянок  у відповідності до чинного законодавства.

1.3. Надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради здійснюється виключно у порядку черговості, враховуючи заяви, які подані до затвердження цього Положення.

1.4. Розміри земельних ділянок, що виділяються громадянам для ведення особистого селянського господарства, встановлюються сільською радою у відповідності з наявністю вільних земельних ресурсів, але не більше норм, передбачених чинним законодавством.

1.5. Дозвіл на право отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства надається рішенням сесії Городненської сільської ради. 

 

  1. Облік громадян

2.1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються громадянам України,  які перебувають на обліку.

2.2. Заяви на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подаються до Городненської сільської ради.

 До заяви додаються:

  • копія паспорта заявника;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника  податків (за наявності);

- документи, що посвідчують право громадян бути визнаними такими, що мають переважне право на отримання земельної ділянки (за наявності);

- графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

У разі відсутності одного з обов’язкових додатків до заяви, сільська рада має право не розглядати дану заяву, а сама заява вважається не поданою.

2.3. Прийом заяв з доданими документами громадян, які бажають отримати земельну ділянку для  ведення особистого селянського господарства, здійснюється відповідальною особою виконавчого комітету Городненської сільської ради

2.4. Реєстрація заяв ведеться шляхом внесення інформації до Журналу реєстрації заяв, звернень громадян Городненської сільської ради.

2.5. У паперовому вигляді журнал повинний бути прошнурований у спосіб, що унеможливлює роз’єднати без порушення цілісності, пронумерований,  підписаний сільським головою та скріплений печаткою ради. Після закінчення журналу заводиться новий, а нумерація продовжується наступним номером згідно валової нумерації.

2.6.Право на першочергове надання земельної ділянки мають:

– учасники бойових дій, учасники АТО(ООС), учасники війни;

           -  Молоді спеціалісти;

            -   Інваліди першої групи;

– інваліди війни та прирівняні до них особи;

– сім’ї загиблих військовослужбовців у зоні АТО;

– багатодітні сім’ї;

– ліквідатори, які працювали на Чорнобильській АЕС;

– діти-сироти.

2.7. Після внесення інформації до Журналу заяв громадян  Городненської сільської ради заявнику надається письмове повідомлення про взяття на облік із зазначенням дати та порядкового номера.

 

3. Умови щодо надання земельних ділянок для  ведення особистого селянського господарства

3.1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються  заявникові один раз (згідно з ст. 116 Земельного Кодексу України) з урахуванням даних щодо наявності або відсутності земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації або отриманої у власність в іншому порядку, шляхом укладання цивільно-правових угод.

3.2. Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства надається рішенням Городненської сільської ради  терміном на 1 рік.

3.3. Громадяни, які не бажають отримати запропоновану земельну ділянку мають право відмовитись від неї шляхом подання відповідної заяви на ім’я Городненського сільського голови.

3.4. Земельна ділянка, що передається у власність в порядку безоплатної приватизації для ведення особистого селянського господарства передається без інженерних комунікацій (водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання і т.д.). Підведення інженерних комунікацій здійснюється власником земельної ділянки самостійно за власний рахунок.  

3.5. Приступати до освоєння земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського господарства, громадяни мають право після державної реєстрації прав на неї відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

3.6. В разі не оформлення права на землю  протягом двох років з дня прийняття сіською радою рішення про виділення земельної ділянки, а також використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, Городненська сільська рада  має право скасувати рішення про виділення земельної ділянки за рекомендацією постійної комісії  Городненської сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 

4. Прикінцеві положення

4.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням Городненської сільської ради.

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Городненської сільської ради

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Десята сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва:

« Капітальний ремонт ( утеплення основного корпусу) Новотроянівського закладу загальної середньої освіти – закладу дошкільної освіти» Городненської сільської ради за адресою с. Нові Трояни, вул. Шкільна,71е Болградського району Одеської області» ( додаткові роботи).

  

 

 

              Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва:

« Капітальний ремонт ( утеплення основного корпусу) Новотроянівського закладу загальної середньої освіти – закладу дошкільної освіти» Городненської сільської ради за адресою с. Нові Трояни, вул. Шкільна,71е Болградського району Одеської області» ( додаткові роботи) у

сумі 180 тис. грн., складений в поточних цінах станом на 18.10.2021 року та керуючись пунктом 1 частини «а» ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Городненська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва : « Капітальний ремонт ( утеплення основного корпусу) Новотроянівського закладу загальної середньої освіти – закладу дошкільної освіти» Городненської сільської ради за адресою с. Нові Трояни, вул. Шкільна,71е Болградського району Одеської області», ( додаткові роботи) у  сумі 180 тис. грн., складений в поточних цінах станом на 18.10.2021 року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

25.10.2021 року

№ 712 – VІІІ                

 

 

 


                                                                                  

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

                                     Десята сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

             

Про   затвердження акту приймання- передачі  основних засобів від  Комунальної установи

« Одеський обласний центр фінансово статистичного моніторингу, матеріально технічного та навчально- методичного забезпечення закладів та установ освіти»  у комунальну  власність  Городненської територіальної  громади

 

             На підставі рішення Одеської обласної ради від 19.02.2021 року № 93 – VIII, рішення Городненської сільської ради від 07.05.2021 № 207 - VIII, з метою здійснення безкоштовної передачі обладнання у постійне користування, Городненська сільська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

1. Затвердити акт приймання – передачі основних засобів, які  обліковуються  на балансі комунальної установи «Одеський обласний центр фінансово- статистичного моніторингу, матеріально- технічного та навчально- методичного забезпечення закладів і установ освіти», складений 28.06.2021 року (додається).

2. Комісії  здійснити приймання – передачу основних засобів, які  обліковуються  на балансі комунальної установи «Одеський обласний центр фінансово- статистичного моніторингу, матеріально- технічного та навчально- методичного забезпечення закладів і установ освіти», згідно акту, складеного 28.06.2021 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та  транспорту.

 

 

Городненський сільський голова                                                                          М.Д. Богоєв

 

25.10.2021 р.

№ 713 - VIII


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь