Городненська громада
Одеська область, Болградський район

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на

Дата: 14.01.2022 16:03
Кількість переглядів: 383

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від            5 вересня 2018 р. № 634-р

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН
з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання
Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року

Зміст рекомендацій

Заходи, спрямовані на виконання рекомендацій

Індикатори досягнення

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. У пріоритетному порядку вжиття заходів щодо ефективної боротьби з корупцією та безкарністю і виконання раніше взятого на себе зобов’язання щодо запобігання, розслідування, переслідування і покарання насильства щодо жінок і дівчат з боку державних і недержавних суб’єктів

1) удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів за насильство щодо жінок і дівчат, зокрема домашнє насильство

2) надання роз’яснень керівництву спортивних федерацій щодо неприпустимості використання спортсменів для силових практик, спрямованих проти цивільного населення, жінок і дівчат під час громадянських зіткнень чи протистоянь

подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності співробітників правоохоронних органів та військовослужбовців за скоєння насильства

проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів з представниками і керівництвом спортивних федерацій та об’єднань

2018-2019 роки

 

 

 

 

 

протягом 2018 року

Мінсоцполітики

МВС

Міноборони

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

Мінсоцполітики

Національна поліція

 

 

3) передбачення норми щодо необхідності дотримання гендерної рівності в умовах конкурсів проектів для громадських та інших організацій, що фінансуються з державного бюджету

внесення змін до умов конкурсів проектів для молодіжних, дитячих, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що фінансуються з державного бюджету

протягом 2019 року

Мінмолодьспорт

Мінекономрозвитку

Мінсоцполітики

Мінфін

 

2. Забезпечення проведення систематичного навчання з питань прав людини, зокрема прав жінок, для всіх співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців, а також впровадження та дотримання суворого кодексу поведінки з метою ефективного забезпечення дотримання прав людини

1) здійснення огляду навчальних курсів з прав людини, зокрема прав жінок, у закладах вищої освіти системи МВС та сектору безпеки і оборони; розроблення рекомендацій щодо їх оптимізації (розроблення рекомендованих стандартів щодо їх змістовного наповнення і форм проведення)

підготовка рекомендацій щодо оптимізації курсів з прав жінок для закладів вищої освіти системи МВС та сектору безпеки і оборони

-“-

МВС

Мін’юст

Міноборони

Мінсоцполітики

Національна поліція

Держприкордонслужба

ДМС

ДСНС

СБУ (за згодою)

Інститут модернізації  змісту освіти МОН (за згодою)

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (за згодою)

 

2) внесення змін до наявних, розроблення нових навчальних курсів з питань прав жінок та включення їх до навчальних планів закладів вищої освіти системи МВС та сектору безпеки і оборони

внесення змін до навчальних курсів з питань прав жінок у закладах вищої освіти системи МВС та сектору безпеки і оборони, розроблення нових курсів та включення їх до навчальних планів

2019-2020 роки

МВС

Мін’юст

Міноборони

Національна поліція

ДМС

ДСНС

СБУ (за згодою)

Інститут модернізації  змісту освіти МОН (за згодою)

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (за згодою)

 

3) розроблення базового рекомендованого онлайн-курсу з питань прав жінок для закладів вищої освіти системи МВС та сектору безпеки і оборони; оприлюднення його на сайтах зазначених установ

розроблення рекомендованого онлайн-курсу для закладів вищої освіти системи МВС та сектору безпеки і оборони та розміщення його на сайтах зазначених установ

протягом 2019 року

МВС

Мін’юст

Міноборони

Національна поліція

Держприкордонслужба

ДМС

ДСНС

СБУ (за згодою)

Інститут модернізації  змісту освіти МОН (за згодою)

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (за згодою)

 

4) включення до стандартів вищої освіти для спеціальностей системи МВС та сектору безпеки і оборони питання прав людини, зокрема прав жінок (за темами: права людини, права жінок, принцип рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, недискримінація, толерантність, насильство за ознакою статі; міжнародні стандарти захисту прав жінок, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (далі - Конвенція), Факультативний протокол до Конвенції, Загальні рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (далі - Комітет ООН)

розроблення стандартів вищої освіти для спеціальностей системи МВС та сектору безпеки і оборони з урахуванням питання прав людини, зокрема прав жінок за відповідними темами

2019-2020 роки

-“-

 

5) включення до  вимог професійної компетентності працівників системи МВС та сектору безпеки і оборони знань про права людини, зокрема права жінок, уміння і навички їх застосовувати (гендерні компетенції)

удосконалення кваліфікаційних вимог до працівників органів внутрішніх справ України, працівників та фахівців сектору безпеки і оборони, зокрема  вимог компетенції з гендерних питань

 

протягом 2019 року

МВС

Мін’юст

Міноборони

Національна поліція

Держприкордонслужба

ДМС

ДСНС

СБУ (за згодою)

Інститут модернізації  змісту освіти МОН (за згодою)

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (за згодою)

 

6) здійснення моніторингу включення гендерної складової в системі післядипломної освіти системи МВС та сектору безпеки і оборони

підготовка рекомендацій щодо оптимізації включення гендерної складової в системі післядипломної освіти системи МВС та сектору безпеки і оборони

протягом 2019 року

МВС

Мін’юст

Міноборони

 

7) розроблення і включення до програм підвищення кваліфікації кожного із закладів системи післядипломної освіти системи МВС та сектору безпеки і оборони навчальних курсів з питань прав жінок (за темами: права людини, права жінок, принцип рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, недискримінація, толерантність, насильство за ознакою статі; міжнародні стандарти захисту прав жінок, Конвенція, Факультативний протокол до Конвенції, Загальні рекомендації Комітету ООН)

розроблення програми підвищення кваліфікації кожного із закладів системи післядипломної освіти системи МВС та сектору безпеки і оборони з навчальним курсом з питань прав жінок за відповідними темами

2019-2020 роки

МВС

Мін’юст

Міноборони

Національна поліція

Держприкордонслужба

ДМС

ДСНС

СБУ (за згодою)

Інститут модернізації  змісту освіти МОН (за згодою)

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (за згодою)

 

8) проведення цільових навчань і тренінгів з актуальних питань прав людини, зокрема прав жінок, для працівників системи МВС та сектору безпеки і оборони

навчання і тренінги з актуальних питань прав людини, зокрема прав жінок, для працівників системи МВС та сектору безпеки і оборони на регулярній основі (кількість проведених навчань, тренінгів, кількість охоплених навчанням осіб)

постійно

МВС

Міноборони

Мін’юст

Національна поліція

Держприкордонслужба

ДМС

ДСНС

СБУ (за згодою)

Інститут модернізації  змісту освіти МОН (за згодою)

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (за згодою)

 

9) включення положень щодо дотримання прав людини, зокрема прав жінок, неприпустимості сексуального насильства працівників системи МВС та сектору безпеки і оборони до кодексів/правил етичної поведінки працівників органів системи МВС та сектору безпеки і оборони

внесення змін до кодексів/правил етичної поведінки працівників органів системи МВС та сектору безпеки і оборони в частині включення норм щодо дотримання прав людини, зокрема прав жінок

 

2018-2019 роки

-“-

3. Відхилення клопотання про амністію для осіб, підозрюваних, обвинувачених або засуджених за вчинення військових злочинів, злочинів проти людяності або грубих порушень прав людини, в тому числі пов’язаного з конфліктом сексуального насильства, нагадуючи, що застосування амністії є неприпустимим, якщо воно перешкоджає здійсненню права жертв на ефективне застосування правового захисту, включаючи відшкодування збитків, або обмежує жертв і суспільство в праві знати правду про порушення прав людини і норм гуманітарного права

внесення змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні” та інших законодавчих актів про неприпустимість амністії для осіб, підозрюваних, обвинувачених або засуджених за вчинення військових злочинів, злочинів проти людяності або грубих порушень прав людини, в тому числі пов’язаного з конфліктом сексуального насильства

подання законопроекту про внесення змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні” (про неприпустимість амністії для осіб, підозрюваних, обвинувачених або засуджених за вчинення військових злочинів, злочинів проти людяності або грубих порушень прав людини, в тому числі пов’язаного з конфліктом сексуального насильства) на розгляд Верховної Ради України

2018-2019 роки

Мін’юст

МВС

4. Надання жінкам і організаціям громадянського суспільства можливості робити свій внесок у мирний процес як активних учасників, створюючи ефективні канали комунікації та координації і спільні ініціативи, що враховують пріоритети жінок

розроблення контрольного списку з ідентифікації порушень прав жінок в ході мирних переговорів

розроблення та поширення контрольного списку з ідентифікації порушень прав жінок в ході мирних переговорів

2018 рік - I квартал 2019 року

Мінсоцполітики

МЗС

Мін’юст

МВС

Міноборони

Луганська обласна держадміністрація

Донецька обласна держадміністрація

5. Посилення співпраці з міжнародними організаціями та донорським співтовариством

1) посилення роботи постійно діючої робочої групи представників міжнародних та донорських організацій з метою координації технічної допомоги, що виділяється для забезпечення гендерної рівності (гендерні проекти і програми та гендерне інтегрування в інших проектах)

забезпечення регулярного проведення засідань постійно діючої робочої групи представників міжнародних та донорських організацій з періодичністю щонайменше один раз на півроку

постійно

Мінекономрозвитку

міжнародні організації

(за згодою)

 

2) ініціювання та проведення аналізу ефективності технічної допомоги, що виділяється для забезпечення гендерної рівності (гендерні проекти і програми та гендерне інтегрування в інших проектах), розроблення  рекомендацій щодо підвищення ефективності зазначеної допомоги

здійснення аналізу ефективності технічної допомоги на цілі гендерної рівності в Україні

підготовка і поширення рекомендацій з оптимізації технічної допомоги, що виділяється для забезпечення  гендерної рівності серед міжнародних, громадських організацій та органів влади

протягом 2019 року

Мінекономрозвитку

Мінсоцполітики

міжнародні та

громадські організації (за згодою)

6. Забезпечення відповідної підготовки для юристів, слідчих, прокурорів і співробітників поліції з метою збільшення їх можливостей для проведення розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства відповідно до Міжнародного протоколу щодо документації і розслідування сексуального насильства в умовах конфлікту

1) розроблення стандартів гендерної компетентності для кожного рівня вищої освіти в межах спеціальностей “Право”, “Правоохоронна діяльність”, “Міжнародне право” та затвердження їх як невід’ємної складової стандарту вищої освіти за зазначеними спеціальностями

розроблення та затвердження стандартів гендерної компетентності в межах спеціальностей “Право”, “Правоохоронна діяльність”, “Міжнародне право” для кожного рівня вищої освіти

2018-2019 роки

МОН

МВС

Національна поліція

Мін’юст

СБУ (за згодою)

2) розроблення критеріїв гендерної компетентності працівників судових, прокурорських, слідчих органів в частині знань та навичок з ідентифікації, проведення розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства

розроблення критеріїв гендерної компетентності працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції в частині знань та навичок з протидії сексуальному насильству

протягом 2018 року

МВС

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

 

3) розроблення вимоги гендерної компетентності до загальних критеріїв під час прийому на роботу та щорічного оцінювання результатів службової діяльності працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції

включення критеріїв гендерної компетентності до правил і процедур прийому на роботу, щорічного оцінювання результатів службової діяльності працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції

оцінювання діяльності зазначеної категорії працівників за критеріями гендерної компетентності

2018-2019 роки

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

 

4) розроблення рекомендованого онлайн-курсу з питань проведення розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства відповідно до Міжнародного протоколу з документування та розслідування сексуального насильства в умовах збройного конфлікту

розроблення та поширення рекомендованого онлайн-курсу “Застосування Міжнародного протоколу з документування та розслідування сексуального насильства в умовах збройного конфлікту”

2018 р. - I квартал 2019 року

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

 

 

5) проведення тренінгів (з тестуванням та сертифікацією) з формування навичок з розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства для працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції

проведення на регулярній основі тренінгів з формування навичок з розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства для працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції

постійно

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

 

6)  виготовлення та розповсюдження методичних матеріалів з питань розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства для працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції

підготовка та розповсюдження серед працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції (відсоток охоплення), в тому числі через доступні онлайн-ресурси, методичних матеріалів із зазначених питань

 

протягом 2019 року

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

міжнародні та

громадські організації (за згодою)

 

7) здійснення огляду включення питань з прав людини, зокрема прав жінок, в навчальні плани закладів післядипломної юридичної освіти та розроблення рекомендацій щодо їх включення в плани перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників судових, прокурорських, слідчих органів закладів післядипломної юридичної освіти

проведення аналізу включення питань з прав людини, зокрема прав жінок, в навчальні плани закладів післядипломної юридичної освіти (частка включення тем щодо прав жінок та гендерної рівності; відсоток охоплення відповідним навчанням, підготовкою/перепідготовкою юристів, слідчих, прокурорів, співробітників поліції)

розроблення рекомендацій щодо оптимізації включення тем прав людини, зокрема прав жінок, в плани перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників судових, прокурорських, слідчих органів системи закладів післядипломної юридичної освіти

-“-

Національна поліція

Мін’юст

СБУ (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

7. Забезпечення доступу жінок і дівчат до правосуддя та розроблення процедури для розслідування випадків сексуального насильства, що враховує гендерний аспект; проведення відповідного навчання і прийняття кодексів поведінки та протоколів для поліції і збройних сил, які враховують гендерний аспект, а також зміцнення потенціалу судової системи для забезпечення її незалежності, неупередженості і сумлінності

внесення змін до інструкцій органів системи МВС та сектору безпеки і оборони щодо притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності у випадку вчинення ним дисциплінарного проступку, пов’язаного із сексуальним насильством

внесення змін до інструкцій органів системи МВС та сектору безпеки і оборони щодо притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності у випадку вчинення ним дисциплінарного проступку, пов’язаного із сексуальним насильством

протягом 2019 року

МВС

Міноборони

Національна поліція

Мін’юст

Генеральна прокуратура (за згодою)

8. Забезпечення доступу жінкам, які стали жертвами сексуального насильства, до комплексної медичної допомоги, в тому числі екстреної контрацепції та профілактики зараження ВІЛ/СНІДом, підтримки психічного здоров’я та психологічної підтримки, яка надається фахівцями в галузі охорони здоров’я, що належним чином підготовлені для виявлення сексуального насильства і усунення його наслідків, а також забезпечення постраждалим доступу до судово-медичних досліджень і можливості звертатися за допомогою до відповідних установ та структур ООН

1) розроблення і затвердження порядку проведення та документування результатів медичного обстеження осіб, постраждалих від сексуального насильства

2) розроблення процедур та протоколів з пост-контактної профілактики ВІЛ для осіб, які пережили сексуальне насильство, для застосування практики у жіночих консультаціях, притулках, кризових центрах, центрах соціально-психологічної допомоги та інших службах підтримки постраждалих жінок

розроблення і затвердження порядку проведення та документування результатів медичного обстеження осіб, постраждалих від сексуального насильства

 

розроблення процедур та протоколів з пост-контактної профілактики ВІЛ для осіб, які пережили сексуальне насильство, і застосування практики у жіночих консультаціях, притулках, кризових центрах, центрах соціально-психологічної допомоги та інших службах підтримки постраждалих жінок

протягом 2019 року

 

 

 

 

2018-2019 роки

МОЗ

 

 

 

 

-“-

3) розроблення та затвердження стандарту надання медичної допомоги (медичний стандарт) особам, постраждалим від насильства за ознакою статі

розроблення та затвердження стандарту надання медичної допомоги (медичний стандарт) особам, постраждалим від насильства за ознакою статі

протягом 2018 року

-“-

9. Забезпечення всебічного розгляду питань, пов’язаних з проблемою сексуального насильства, обумовленого конфліктом, в будь-яких майбутніх процесах правосуддя перехідного періоду, що охоплюють весь спектр судових і несудових заходів, включаючи ініціативи в галузі кримінального переслідування, розслідування з метою встановлення істини, програми відшкодування шкоди, інституційні реформи або їх поєднання, а також проведення національних консультацій, зокрема за участю осіб, які постраждали від порушень прав людини і зловживань

забезпечення визначення порядку ідентифікації, документування та розслідування випадків обумовленого збройним конфліктом сексуального насильства та направлення постраждалих осіб до відповідних установ за отриманням необхідної допомоги

створення системи ідентифікації випадків обумовленого збройним конфліктом сексуального насильства і розроблення порядку їх документування та розслідування

розроблення порядку направлення постраждалих від обумовленого збройним конфліктом сексуального насильства до відповідних установ

протягом 2019 року

Національна поліція

Міноборони

МОЗ

Мінсоцполітики

Мін’юст

Генеральна прокуратура (за згодою)

10. Забезпечення задоволення конкретних потреб різних груп внутрішньо переміщених жінок і дівчат, які піддаються різним формам дискримінації, в тому числі вдів, жінок з інвалідністю, літніх жінок, жінок, що належать до ромських національних меншин або сексуальних меншин, а також забезпечення довгострокових заходів щодо задоволення потреб внутрішньо переміщених жінок і дівчат

здійснення гендерного аналізу потреб різних груп внутрішньо переміщених жінок і дівчат, включаючи тих, що піддаються різним формам множинної дискримінації (в тому числі вдів, жінок і дівчат з інвалідністю, літніх жінок, жінок, що належать до ромських національних меншин або сексуальних меншин), та розроблення пропозицій щодо регулювання виявлених потреб різних груп внутрішньо переміщених жінок і дівчат шляхом видання підзаконних нормативних актів, що забезпечують права внутрішньо переміщених осіб

здійснення аналізу потреб внутрішньо переміщених жінок і дівчат з урахуванням груп множинної дискримінації

підготовка та оприлюднення аналітичного звіту

розроблення пропозицій щодо регулювання виявлених потреб різних груп внутрішньо переміщених жінок і дівчат шляхом видання підзаконних нормативних актів у сфері дії законів України, що забезпечують права внутрішньо переміщених осіб

постійно

Мінсоцполітики

МТОТ

обласні, Київська міська держадміністрації

міжнародні організації (за згодою)

Урядовий уповноважений з гендерної політики (за згодою)

11. Забезпечення ефективного виконання Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” шляхом видання нормативних актів, що забезпечують його практичне застосування

здійснення громадського контролю за виконанням законодавства щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

забезпечення проведення громадського контролю, в тому числі через залучення до участі у Парламентських слуханнях з питань становища жінок і дівчат з вразливих груп, включаючи внутрішньо переміщених осіб

протягом 2019 року

громадські організації (за згодою)

12. Забезпечення внутрішньо переміщеним жінкам і дівчатам доступу до медичних послуг, освіти, харчування, житла, свободи переміщення, реєстрації, соціальних пільг, правосуддя і доступу до прийняття довгострокових рішень, а також забезпечення для них стабільної зайнятості

1) запровадження заходів з гендерного інтегрування в діяльності центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізацію державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб

2) надання інформаційної та методичної підтримки приймаючим громадам та внутрішньо переміщеним особам щодо інтеграції внутрішньо переміщених жінок і дівчат

запровадження щорічного планування заходів з гендерного інтегрування

 

 

 

 

 

розроблення та оприлюднення методичних та інформаційних матеріалів з питань інтеграції внутрішньо переміщених жінок і дівчат в місцеві громади

постійно

 

 

 

 

 

 

протягом 2019 року

Мінсоцполітики

МТОТ

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики

МТОТ

обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

13.  Продовження здійснення заходів щодо боротьби з корупцією та проведення реформ, спрямованих на інституційну розбудову судової системи, в тому числі шляхом систематичного підвищення кваліфікації суддів, прокурорів, адвокатів, співробітників поліції та інших правоохоронних органів щодо застосування Конвенції, а також загальних рекомендацій Комітету ООН і його прецедентних рішень відповідно до Факультативного протоколу

1) здійснення аналізу включення гендерного компонента до навчальних планів та програм спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, програм кваліфікаційного іспиту та програм іспитів для кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді)

2) здійснення аналізу програм тренінгів, що є обов’язковими в межах підготовки для підтримання кваліфікації, тестових та практичних завдань іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання суддів, а також тренінгів, які суддя має право обрати залежно від своїх потреб, на предмет врахування в них гендерного компонента

здійснення аналізу щодо включення гендерного компонента до програм навчання (первинної підготовки, вищої освіти, підвищення кваліфікації, службової підготовки) кандидатів на посади суддів та суддів і підготовка за результатами аналітичної записки

 

 

 

здійснення аналізу щодо включення гендерного компонента до програм тренінгів та підготовка за результатами аналітичної записки

-“-

 

 

 

 

 

 

 

протягом 2019 року

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

 

 

 

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

 

3) доповнення за результатами проведеного аналізу програм, навчальних планів спеціальної підготовки, змісту кваліфікаційного іспиту, тестових та практичних завдань іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання суддів, а також тренінгів у межах підготовки для підтримання кваліфікації суддів гендерним компонентом

доповнення гендерним компонентом програм, навчальних планів спеціальної підготовки, змісту кваліфікаційного іспиту, тестових та практичних завдань іспиту, тренінгів у межах підготовки для підтримання кваліфікації суддів

-“-

-“-

 

4) доповнення анкети оцінювання, яка заповнюється викладачем (тренером) за результатами тренінгів з підготовки суддів, анкети незалежного оцінювання роботи судді в судовому засіданні, анкети самооцінки пунктами, які спрямовані на оцінку оволодіння суддею знаннями, вміннями і навичками із застосування міжнародних стандартів забезпечення гендерної рівності

включення вимоги гендерної компетентності до процедур відбору на посаду судді та кваліфікаційної оцінки суддів

протягом 2019 року

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

 

5) здійснення систематичного і тематичного моніторингу судових рішень і судових процесів на предмет дотримання принципу гендерної рівності

здійснення систематичного і тематичного моніторингу судових рішень і судових процесів на предмет дотримання принципу гендерної рівності (щороку)

постійно

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України

(за згодою)

 

6) вироблення критеріїв (індикаторів) для виокремлення судових справ в Єдиному державному реєстрі судових рішень, які містять гендерний компонент, та механізму їх обов’язкового застосування під час внесення суддями рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень

розроблення індикаторів виокремлення судових справ, що містять гендерний компонент, та запровадження механізму їх обов’язкового застосування під час внесення рішень до зазначеного Реєстру

протягом 2019 року

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

 

7) систематичне узагальнення та поширення судової практики щодо застосування принципу гендерної рівності під час здійснення правосуддя

забезпечення систематичного поширення судової практики щодо застосування принципу гендерної рівності під час здійснення правосуддя

постійно

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України

(за згодою)

Верховний Суд (за згодою)

 

8) поширення серед суддів інформації про кращі практики застосування принципу гендерної рівності під час здійснення правосуддя, в тому числі практику Європейського суду з прав людини

інформування суддівського корпусу про кращі практики застосування принципу гендерної рівності під час здійснення правосуддя (частка охоплення)

-“-

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

 

9) доповнення Кодексу суддівської етики положеннями, спрямованими на забезпечення принципу гендерної рівності у функціонуванні системи здійснення правосуддя в Україні

доповнення Кодексу суддівської етики положеннями, спрямованими на забезпечення принципу гендерної рівності

протягом 2019 року

Рада суддів України (за згодою)

з’їзд суддів України (за згодою)

 

10) забезпечення облаштування судових приміщень для розгляду гендерно чутливих справ

започаткування практики обладнання судових приміщень для розгляду гендерно чутливих справ (відсоток всіх приміщень)

-“-

ДСА (за згодою)

збори суддів (за згодою)

14. Усунення всіх можливих перешкод для доступу жінок до правосуддя, у тому числі шляхом забезпечення безоплатної правової допомоги та звільнення від судових витрат для жінок, які не мають достатніх коштів

вжиття заходів для сприяння доступу вразливих груп жінок до правосуддя, у тому числі шляхом забезпечення надання безоплатної правової допомоги

забезпечення доступу вразливих груп жінок до правосуддя, у тому числі шляхом забезпечення надання безоплатної правової допомоги

2019-2020 роки

Мін’юст

Мінсоцполітики

15. Підвищення рівня поінформованості жінок про їх права та їх правової грамотності в усіх питаннях, які охоплюються Конвенцією, з тим щоб вони могли відстоювати свої права

1) забезпечення створення та трансляції теле- і радіопрограм з підвищення правової обізнаності з питань прав жінок

2) ініціювання розроблення тем фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових досліджень з питань прав жінок, включаючи поінформованість жінок про їх права та основні джерела їх поінформованості

підготовка та трансляція соціальних теле- і радіопрограм з підвищення рівня правової обізнаності з питань прав жінок

 

формування переліку пріоритетних тем фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових досліджень з питань забезпечення прав жінок та передача його до наукових установ

постійно

 

 

 

протягом 2019 року

Мінсоцполітики

МІП

Держкомтелерадіо

ПАТ “НСТУ” (за згодою)

 

Мінсоцполітики

МОН

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

галузеві науково-дослідні інститути (за згодою)

16. Забезпечення гармонізації антидискримінаційного  законодавства з метою заборони дискримінації жінок за всіма ознаками, зокрема прямої і непрямої дискримінації в державному і приватному секторі, а також комплексних форм дискримінації відповідно до статті 1 Конвенції та її Загальної рекомендації № 28 (2010 рік) про основні зобов’язання держав-учасниць відповідно до статті 2 Конвенції

1) внесення змін до законодавства в частині заборони дискримінації жінок за всіма ознаками, зокрема визначення прямої і непрямої дискримінації та заборони дискримінації у множинних формах

2) узгодження санкцій за невиконання антидискримінаційних положень, зазначених у Законах України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”

внесення змін до законодавства щодо заборони дискримінації жінок за всіма ознаками, зокрема прямої і непрямої дискримінації

 

 

 

перегляд та узгодження положень про санкції за невиконання антидискримінаційних положень Законів України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”

2018-2019 роки

 

 

 

 

 

-“-

Мінсоцполітики

Мін’юст

 

 

 

 

 

 

 

-“-

17. Створення потужних механізмів підзвітності і забезпечення достатніми людськими, технічними та фінансовими ресурсами для виконання законодавства щодо дотримання прав жінок в рамках Конституції України і Конвенції

1) розроблення та затвердження стандартів/індикаторів звітності для здійснення оцінки результативності та ефективності стратегій і програм, спрямованих на досягнення гендерної рівності, запровадження обов’язкової періодичної (раз на рік) звітності за індикаторами оцінки результативності та ефективності стратегій та програм, спрямованих на досягнення гендерної рівності

розроблення і затвердження стандартів/індикаторів звітності з урахуванням гендерної рівності

підготовка та оприлюднення звітності за стандартами і індикаторами щороку

протягом 2019 року

Мінсоцполітики

Державне агентство з питань електронного урядування

інші центральні органи виконавчої влади

 

2) проведення аналізу гендерної складової в основних секторах реформ (18 реформ) та включення положення щодо задоволення потреб жінок в основних секторах реформ

підготовка та оприлюднення аналітичного звіту щодо стану включення гендерної складової в 18 секторах основних реформ  до положення щодо задоволення потреб жінок в основних секторах реформ

щороку

міжнародні організації (за згодою)

Урядовий уповноважений з гендерної політики (за згодою)

Мінсоцполітики

Мінекономрозвитку

Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади

обласні, Київська міська держадміністрації

 

3) забезпечення участі радників з рівних прав та можливостей жінок та чоловіків під час розроблення центральними органами виконавчої влади основних реформ з метою інтегрування інтересів жінок у всі основні напрями реформ

залучення радників з рівних прав та можливостей жінок та чоловіків до розроблення центральними органами виконавчої влади основних реформ

постійно починаючи з 2018 року

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

Урядовий уповноважений з гендерної політики (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

 

4) розроблення методичних рекомендацій щодо включення гендерної складової та положень, спрямованих на дотримання прав жінок та задоволення їх потреб, в обласні програми

розроблення методичних рекомендацій щодо включення гендерної складової та положень, спрямованих на дотримання прав жінок та задоволення їх потреб, в обласні програми

2018-2019 роки

Мінсоцполітики

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

обласні, Київська міська держадміністрації

 

5) розроблення методичних рекомендацій щодо включення гендерної складової та положень, спрямованих на дотримання прав жінок та задоволення їх потреб, в стратегії та плани розвитку об’єднаних територіальних громад

розроблення методичних рекомендацій щодо включення гендерної складової та положень, спрямованих на дотримання прав жінок, в стратегії та плани розвитку об’єднаних територіальних громад

-“-

Мінсоцполітики

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

18. Забезпечення застосування Конвенції, Факультативного протоколу та Загальних рекомендацій Комітету ООН усіма гілками влади, включаючи судову систему, як основу для законів, судових рішень і політики щодо гендерної рівності та покращення становища жінок

1) включення до стандарту освіти з підготовки фахівців з питань державного управління компетентності з питань гендерної рівності

2) підготовка та здійснення тематичних інформаційних заходів на національному та місцевому рівні, спрямованих на виконання Конвенції, Факультативного протоколу та Загальних рекомендацій Комітету ООН, із залученням державних службовців, депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування, представників судової влади

внесення змін  до стандарту освіти державних управлінців щодо компетентності з питань гендерної рівності

 

 

здійснення тематичних інформаційних заходів, спрямованих на виконання Конвенції, Факультативного протоколу та Загальних рекомендацій Комітету ООН

-“-

 

 

 

 

 

постійно

НАДС

 

 

 

 

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

органи місцевого самоврядування (за згодою)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

ДСА (за згодою)

збори суддів (за згодою)

 

3) підготовка інформаційних матеріалів для розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади, що включають базову інформацію про права жінок, Конвенцію, Факультативний протокол та Загальні рекомендації Комітету ООН, внесення рекомендацій щодо їх розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади всіх рівнів

підготовка рекомендованих інформаційних матеріалів, що включають базову інформацію про права жінок, Конвенцію, Факультативний протокол та Загальні рекомендації Комітету ООН

друге півріччя  2018 року

Мінсоцполітики

МІП

Держкомтелерадіо

інші центральні органи виконавчої влади

обласні, Київська міська держадміністрації

19. Підвищення рівня поінформованості жінок про їх права і доступні засоби правового захисту для відстоювання своїх порушених прав відповідно до Конвенції, забезпечення надання інформації щодо Конвенції, Факультативного протоколу та Загальних рекомендацій Комітету ООН всім жінкам, зокрема жінкам із сільської місцевості та жінкам, що належать до ромських національних меншин

проведення систематичних інформаційних кампаній для жінок про їх права і доступні засоби правового захисту для відстоювання своїх порушених прав відповідно до Конвенції, зокрема для жінок із сільської місцевості та жінок, що належать до ромських національних меншин

проведення щорічних інформаційних кампаній для жінок щодо їх прав та доступних засобів правового захисту з нагоди 8 Березня

постійно починаючи з 2018 року

МІП

Мін’юст

Мінсоцполітики

МОН

МОЗ

інші центральні органи виконавчої влади

міжнародні та громадські організації (за згодою)

20. Прийняття чіткої стратегії для консолідації і зміцнення потенціалу національного механізму щодо покращення становища жінок на національному та місцевому рівні і гарантування його належної дієвості, а також наявність достатніх людських та фінансових ресурсів для прийняття рішень, спрямованих на ефективне виконання Конвенції

1) ініціювання перегляду функцій та посилення органів, що розробляють, координують та реалізують політику рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, та захист прав жінок на національному та місцевому рівні

підготовка та оприлюднення аналітичного звіту щодо стану національного механізму з гендерної рівності

щороку

Мінсоцполітики

Урядовий уповноважений з гендерної політики (за згодою)

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

2) розроблення методології інституціоналізації питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах компетенції кожного центрального органу виконавчої влади, зокрема шляхом проведення внутрішнього гендерного аудиту та підготовки галузевого плану дій із забезпечення гендерної рівності

проведення гендерних аудитів центральних органів виконавчої влади та оприлюднення інформації про них

затвердження галузевих планів дій із забезпечення гендерної рівності

розроблення та затвердження рекомендацій з оптимізації внутрішньогалузевої структури управління питаннями рівності

протягом 2019 року

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

Урядовий уповноважений з гендерної політики (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

 

3) опрацювання питання утворення структурних підрозділів з гендерних питань в центральних органах виконавчої влади з метою галузевого забезпечення реалізації політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; розроблення відповідних нормативно-правових актів та внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України

підготовка аналітичного звіту за результатами опрацювання питання утворення структурних підрозділів з гендерних питань в центральних органах виконавчої влади

внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозицій, зокрема щодо переліку центральних органів виконавчої влади, в яких необхідно утворити структурні підрозділи з гендерних питань, щодо змін граничної чисельності працівників центральних органів виконавчої влади, щодо завдань та функцій, які покладаються на структурний підрозділ з гендерних питань (типове положення про структурний підрозділ)

друге півріччя 2018 року

-“-

 

4) забезпечення підвищення рівня професійної компетентності з питань гендерної рівності та недискримінації державних службовців, відповідальних за питання гендерної рівності

підвищення кваліфікації державних службовців з питань гендерної рівності та дискримінації

постійно

Мінсоцполітики

НАДС

міжнародні та громадські організації (за згодою)

 

5) відновлення інституту радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі для центральних та місцевих органів виконавчої влади

відновлення інституту радників з гендерних питань для центральних та місцевих органів виконавчої влади

2018-2019 роки

Мінсоцполітики

Урядовий уповноважений з гендерної політики (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

 

6) розроблення та затвердження методичних рекомендацій, інструкцій з організації діяльності радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

затвердження та оприлюднення методичних рекомендацій або інструкцій з організації діяльності радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2018-2019 роки

Мінсоцполітики

Урядовий уповноважений з гендерної політики (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

21. Забезпечення ефективної координації та розроблення стратегії актуалізації гендерної проблематики, яка включає гендерне бюджетування і може застосовуватися у всіх стратегіях і програмах на всіх рівнях для забезпечення різних аспектів життя жінок

введення практики розміщення державного замовлення науково-дослідних робіт у галузевих науково-дослідних інститутах, інститутах Національної академії наук та Національної академії педагогічних наук, закладах вищої освіти з метою систематичного вивчення проблем забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

дослідження проблем забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових досліджень науково-дослідних робіт через державне замовлення у галузевих науково-дослідних інститутах, інститутах Національної академії наук та Національної академії педагогічних наук, закладах вищої освіти

постійно починаючи з 2019 року

центральні органи виконавчої влади

обласні, Київська міська держадміністрації

22. Забезпечення комплексного і ефективного формування політик і програм, спрямованих на досягнення гендерної рівності, з урахуванням необхідності дотримання прав людини, а також удосконалення процедури збору даних за ознакою статі та з урахуванням інших відповідних факторів, необхідних для оцінки результативності та ефективності таких стратегій і програм

1) визначення індикаторів для здійснення оцінки результативності та ефективності стратегій і програм, спрямованих на досягнення гендерної рівності

2) покращення міжвідомчої взаємодії між Мінсоцполітики та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади з метою визначення потреб у показниках гендерної статистики для формування гендерної політики

розроблення переліку індикаторів для здійснення оцінки результативності та ефективності стратегій і програм, спрямованих на досягнення гендерної рівності

 

визначення потреби у показниках гендерної статистики для подальшого використання під час формування гендерної політики

друге півріччя 2018 року

 

 

 

постійно

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

-“-

 

3) покращення міжвідомчої взаємодії між Мінсоцполітики та Мінкультури в частині розроблення спільних заходів з протидії дискримінації дівчат і жінок за ознакою етнічної належності

прийняття спільного нормативно-правового акта щодо міжвідомчої взаємодії з протидії дискримінації дівчат і жінок за ознакою етнічної належності, зокрема дівчат і жінок, що належать до ромських національних меншин

2019-2020 роки

Мінсоцполітики

Мінкультури

23. Сприяння розбудові спроможності всіх відповідних державних посадових осіб і політиків, політичних партій, зокрема в рамках концепції тимчасових спеціальних заходів, а також прийняття і здійснення відповідних заходів, в тому числі визначення низки обумовлених в часі цілей і квот, спрямованих на досягнення фактичної рівності жінок і чоловіків у всіх сферах, де жінки недостатньо представлені або перебувають в несприятливому становищі, зокрема в суспільному і політичному житті, у сфері освіти, охорони здоров’я та зайнятості

1) надання сприяння під час укладання колективних договорів і угод забезпеченню паритетного представництва чоловіків та жінок на керівних посадах державного та приватного секторів

2) деталізація гендерної статистики Центральної виборчої комісії із зазначенням рівня рад та рівня керівництва

забезпечення паритетного представництва чоловіків та жінок на керівних посадах державного та приватного секторів

 

 

 

 

внесення відповідних змін до статистичних форм звітності Центральної виборчої комісії

протягом 2019 року

 

 

 

 

 

-“-

Мінсоцполітики

всеукраїнські об’єднання профспілок та роботодавців (за згодою)

 

 

 

 

Мінсоцполітики

Центральна виборча комісія (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

24. Запровадження комплексної стратегії, що передбачає активні і послідовні заходи, орієнтовані на жінок і чоловіків з усіх прошарків суспільства, з метою ліквідації дискримінаційних стереотипів і патріархатних уявлень про роль і обов’язки жінок і чоловіків в сім’ї та суспільстві

1) удосконалення нормативно-правової бази, що регулює питання недискримінації у засобах масової інформації та рекламі, та приведення її у відповідність із Законом України “Про рівні права і рівні можливості жінок і чоловіків”

2) запровадження щорічного планування центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською міською держадміністраціями інформаційно-просвітницьких заходів щодо подолання сексистського та гендерно-стереотипного висвітлення інформації про жінок, підвищення рівня їх обізнаності щодо своїх прав і механізму їх реалізації

розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до законодавства, що регулює питання недискримінації у засобах масової інформації та рекламі

 

 

 

затвердження щороку планів центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської держадміністрацій інформаційно-просвітницьких заходів з протидії сексизму та гендерно-стереотипному висвітленню інформації про жінок

протягом 2020 року

 

 

 

 

 

 

постійно починаючи з 2019 року

Мінсоцполітики

МІП

міжнародні та громадські організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

МІП

Держкомтелерадіо

інші центральні органи виконавчої влади

обласні, Київська міська держадміністрації

 

3) розроблення комплексної інформаційної стратегії, спрямованої на подолання гендерних стереотипів у суспільстві, яка включатиме, зокрема, такі заходи:

розроблення рекомендацій до трансляції серії соціальних роликів з протидії сексистському та гендерно-стереотипному висвітленню інформації про жінок;

вироблення та поширення соціальної реклами (бігбордів) з прав жінок та гендерної рівності;

розроблення міні-інформаційних правозахисних кампаній, спрямованих на жінок із сільської місцевості, жінок і дівчат з етнічних груп;

розроблення механізмів інформування жінок із сільської місцевості, жінок і дівчат з етнічних груп про їх права, зокрема через існуючі соціальні сервіси і служби: заклади охорони здоров’я, транспортні мережі, поштовий сервіс

розроблення та прийняття спільної інформаційної стратегії з подолання гендерних стереотипів у засобах масової інформації та в системі освіти

протягом 2019 року

МІП

Держкомтелерадіо

Укртелерадіопрес-інститут (за згодою)

 

4) розроблення та проведення інформаційної кампанії для роботодавців щодо заборони сексизму, прямої та непрямої дискримінації щодо жінок

розроблення та проведення інформаційної кампанії для роботодавців щодо заборони сексизму, прямої та непрямої дискримінації щодо жінок

протягом 2019 року

Держкомтелерадіо

Державна служба зайнятості (за згодою)

Мінсоцполітики

Держпраці

МІП

25. Використання новаторських заходів, спрямованих на засоби масової інформації, для поглиблення розуміння реальної рівності жінок і чоловіків, а також посилення позитивного і нестереотипного уявлення про жінок у всіх сферах з особливим акцентом на систему освіти

1) внесення до стандарту освіти підготовки журналістів критерію гендерної компетентності, а також розроблення освітньої програми щодо підвищення кваліфікації журналістів з гендерної компетентності

2) організація та проведення регулярних конкурсів з гендерних питань для студентів факультетів журналістики та практикуючих журналістів, зокрема використовуючи ресурс соціальних мереж

включення критерію гендерної компетентності до стандарту освіти підготовки журналістів

розроблення освітньої програми щодо підвищення кваліфікації журналістів з гендерної компетентності

 

 

організація, проведення та висвітлення в соціальних мережах щорічних конкурсів для студентів факультетів журналістики з гендерних питань із залученням соціальних мереж

-“-

 

 

 

 

 

 

постійно починаючи з 2019 року

МІП

Держкомтелерадіо

громадські організації (за згодою)

 

 

 

 

 

МІП

Держкомтелерадіо

міжнародні та громадські організації (за згодою)

Укртелерадіопрес-інститут (за згодою)

 

3) організація та проведення відкритих дебатів на гендерні теми серед студентів факультетів журналістики із висвітленням у засобах масової інформації

проведення щорічних дебатів на гендерні теми серед студентів факультетів журналістики

-“-

МІП

Держкомтелерадіо

Спілка журналістів України (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

 

4) розроблення рекомендованого базового онлайн-курсу з гендерної рівності для журналістів, редакторів, працівників засобів масової інформації

оприлюднення та використання рекомендованого базового онлайн-курсу з гендерної рівності для журналістів

протягом 2019 року

МІП

центральні органи виконавчої влади

Держкомтелерадіо

Укртелерадіопрес-інститут (за згодою)

Спілка журналістів України (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

 

5) організація та проведення тренінгів з гендерної рівності та практичного дотримання прав жінок у засобах масової інформації для редакторів, журналістів та працівників засобів масової інформації національного, регіонального та місцевого рівня

розроблення та проведення тренінгів з гендерної рівності для редакторів, журналістів та працівників засобів масової інформації 

протягом 2019 року

МІП

Держкомтелерадіо

Укртелерадіопрес-інститут (за згодою)

Мінсоцполітики

Спілка журналістів України (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

26. Введення кримінальної відповідальності за домашнє насильство і прискорення ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції)

1) приведення у відповідність з нормами законодавства (згідно з прийнятими змінами щодо кримінальної відповідальності за домашнє насильство) нормативно-правових актів органів державної влади, що стосуються протидії всім формам насильства щодо жінок

розроблення та прийняття відповідних нормативно-правових актів

2018-2020 роки

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

 

2) здійснення громадського контролю за ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції)

залучення громадських організацій до роботи з ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції)

-“-

Мінсоцполітики

громадські організації (за згодою)

27. Здійснення всебічних заходів щодо запобігання та боротьби з насильством щодо жінок і дівчат та забезпечення притягнення винних до відповідальності і належного покарання

1) формування переліку показників для обліку центральними органами виконавчої влади випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі

формування переліку показників для обліку центральними органами виконавчої влади випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі і постійна передача інформації  щодо них до Мінсоцполітики

постійно починаючи з 2019 року

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

 

2) удосконалення механізмів ідентифікації, документування, реагування, розслідування випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі щодо жінок і дівчат та притягнення винних до відповідальності

удосконалення механізмів ідентифікації, документування, реагування, розслідування випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі щодо жінок і дівчат та притягнення винних до відповідальності

протягом 2019 року

МВС

Мінсоцполітики

Мін’юст

Національна поліція

Генеральна прокуратура (за згодою)

 

3) розроблення проектів нормативно-правових актів, якими визначається порядок винесення термінового заборонного припису та порядок взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника

розроблення та затвердження проектів нормативно-правових актів, що визначають порядок винесення термінового заборонного припису та взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи, зняття з профілактичного обліку кривдника

-“-

-“-

 

4) внесення рекомендацій установам, організаціям, що працюють з молоддю, щодо поширення інформації серед дівчат про анонімні лінії довіри, центри допомоги, притулки

поширення установами та організаціями, що працюють з молоддю, інформації серед дівчат про анонімні лінії довіри, центри допомоги, притулки для постраждалих від насильства

постійно починаючи з 2019 року

Мінкультури

Мінмолодьспорт

обласні, Київська міська держадміністрації

міжнародні та громадські організації (за згодою)

28. Забезпечення адекватного відшкодування шкоди, надання допомоги і захисту жінкам, які стали жертвами насильства, зокрема жінкам і дівчатам з обмеженими можливостями, шляхом створення притулків, в тому числі в сільській місцевості, а також розширення співпраці з неурядовими організаціями, які надають притулок і здійснюють реабілітацію жертв насильства

вивчення правових можливостей відшкодування шкоди, завданої жінкам, які стали жертвами домашнього насильства

розроблення пропозицій щодо правових можливостей відшкодування шкоди, завданої жінкам, які стали жертвами домашнього насильства

протягом 2019 року

Мінсоцполітики

Національна поліція

29. Здійснення збору статистичних даних про домашнє, сексуальне та інші форми насильства щодо жінок, зокрема із зазначенням віку і характеру взаємин між жертвою і кривдником

удосконалення форм звітності шляхом розроблення та затвердження форм звітності стосовно домашнього насильства щодо жінок із зазначенням: віку; типу місцевості проживання; характеру взаємин між жертвою і кривдником; кількості потерпілих, які звернулися до підрозділів поліції; кількості жінок і дівчат, яких було направлено до суб’єктів надання допомоги; кількості кримінальних проваджень, матеріали яких передано до суду

внесення змін або затвердження нових форм звітності

протягом 2019 року

Держстат

Мінсоцполітики

Національна поліція

МОН

МОЗ

обласні, Київська міська держадміністрації

30. Підвищення рівня спроможності судових органів, співробітників правоохоронних органів, співробітників прикордонної служби, соціальних працівників і працівників охорони здоров’я щодо раннього направлення жертв торгівлі людьми і способів роботи з ними з урахуванням гендерних факторів

1) доповнення тематики навчальних курсів і тренінгів для співробітників правоохоронних органів, співробітників прикордонної служби, соціальних працівників і працівників охорони здоров’я темами запобігання і протидії торгівлі людьми, а також направлення жертв торгівлі людьми до відповідних установ

проведення навчальних курсів і тренінгів для співробітників правоохоронних органів, співробітників прикордонної служби, соціальних працівників і працівників охорони здоров’я щодо запобігання і протидії торгівлі людьми, направлення жертв торгівлі людьми до відповідних установ

-“-

Національна поліція

Держприкордонслужба

Мінсоцполітики

МОЗ

 

2) забезпечення виготовлення і розповсюдження методичних матеріалів з питань запобігання і протидії торгівлі людьми, а також направлення жертв торгівлі людьми до відповідних установ серед співробітників правоохоронних органів, співробітників прикордонної служби, соціальних працівників і працівників охорони здоров’я

виготовлення і розповсюдження серед співробітників правоохоронних органів, співробітників прикордонної служби, соціальних працівників і працівників охорони здоров’я методичних матеріалів з питань запобігання і протидії торгівлі людьми, направлення жертв торгівлі людьми до відповідних установ

протягом 2019 року

Національна поліція

Держприкордонслужба

Мінсоцполітики

МОЗ

 

3) забезпечення впровадження соціального замовлення соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

збільшення соціального замовлення соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, порівняно з попереднім звітним періодом

починаючи з 2019 року

обласні, Київська міська держадміністрації

громадські організації (за згодою)

31. Усунення базових причин торгівлі людьми шляхом розширення освітніх і економічних можливостей для жінок, дівчат та їх сімей, тим самим знижуючи їх вразливість до експлуатації торговцями

розширення можливостей доступу до освітніх послуг для жінок із вразливих груп населення (жінки, які належать до ромських національних меншин, жінки із сільської місцевості; жінки з інвалідністю, жінки - учасниці антитерористичної операції)

забезпечення доступу до освітніх послуг для жінок із вразливих груп населення (жінки, які належать до ромських національних меншин, жінки із сільської місцевості; жінки з інвалідністю, жінки - учасниці антитерористичної операції)

протягом 2020 року

МОН

Мінсоцполітики

обласні, Київська міська держадміністрації

громадські організації (за згодою)

32. Створення спеціальних притулків і кризових центрів для жінок, розроблення програм виходу та реінтеграції і визначення альтернативних можливостей отримання доходу для жінок, які є жертвами торгівлі людьми, а також для жінок, які хочуть залишити проституцію

розроблення програм виходу із складних життєвих обставин та реінтеграції для жінок і дівчат, постраждалих від торгівлі людьми

розроблення програм виходу із складних життєвих обставин та реінтеграції для жінок і дівчат, постраждалих від торгівлі людьми

протягом 2019 року

Мінсоцполітики

Національна поліція міжнародні та громадські організації (за згодою)

33. Прийняття глобальної стратегії, заснованої на впровадженні цілеспрямованих заходів, що включають підготовку кадрів, забезпечення зайнятості з урахуванням гендерних аспектів і спеціальних заходів, в тому числі тимчасових спеціальних заходів для забезпечення призначення жінок на відповідальні посади на національному та місцевому рівні на рівних засадах з чоловіками, відповідно до Загальної рекомендації Комітету ООН № 23 (1997 рік) про політичне та суспільне життя

1) розроблення стандартів гендерної компетентності в межах спеціальності “Публічне управління та адміністрування” та затвердження їх як невід’ємної складової стандарту вищої освіти за даною спеціальністю

2) проведення навчання серед членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби щодо забезпечення рівних прав чоловіків та жінок з метою дотримання принципу рівних прав та можливостей чоловіків та жінок під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії “А”

розроблення та затвердження стандартів гендерної компетентності в межах спеціальності “Публічне управління та адміністрування”

 

 

 

 проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії “А” з дотриманням принципу рівних прав і можливостей чоловіків та жінок

-“-

 

 

 

 

 

постійно починаючи з 2019 року

Національна академія державного управління при Президентові України

 

 

 

 

НАДС

 

3) регулярне ведення обліку частки жінок серед переможців за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії “А”

ведення обліку частки жінок серед посад вищого корпусу державної служби (посад категорії “А”)

постійно починаючи з 2018 року

Мінсоцполітики

НАДС

34. Здійснення інформаційно-пропагандистських заходів для політиків, керівників місцевих громад, журналістів і широкої громадськості про важливість участі жінок у процесі прийняття рішень з метою поглиблення розуміння того, що повна, рівна, вільна і демократична участь жінок на рівних засадах з чоловіками в політичному і громадському житті є необхідною умовою для ефективного виконання Конвенції, а також політичної стабільності та економічного розвитку країни

ініціювання інформаційних і просвітницьких заходів (кращі практики забезпечення прав та потреб дівчат і жінок на рівні громад) для керівників об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад з питань щодо суті та вигод від гендерної рівності і забезпечення прав жінок в житті громад

регулярне проведення інформаційних і просвітницьких заходів для керівників об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад

постійно

Мінсоцполітики

Мінрегіон

МІП

35. Активізація зусиль щодо перегляду шкільних програм і підручників для усунення негативних стереотипів щодо жінок і дівчат

1) розроблення критеріїв недискримінаційного підходу в шкільних програмах та підручниках, затвердження відповідних стандартів

розроблення та затвердження критеріїв та стандартів недискримінаційного підходу в шкільних програмах та підручниках

протягом 2020 року

МОН

Мінсоцполітики

 

2) включення інформації щодо Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок до освітніх програм для закладів загальної середньої освіти

включення тем щодо Конвенції у зміст освітніх програм для закладів загальної середньої освіти

-“-

МОН

 

3) розроблення рекомендованого навчального модуля з протидії гендерній дискримінації за програмою “Шкільна поліція”

розроблення рекомендованого навчального модуля з протидії гендерній дискримінації за програмою “Шкільна поліція”

протягом 2020 року

МОН

Національна поліція

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

36. Забезпечення використання однакової освітньої програми для хлопців і дівчат, зокрема запровадження однакових “уроків з трудового навчання” для хлопців і дівчат, в тому числі шляхом вжиття тимчасових спеціальних заходів

1) внесення змін до переліку функціональних повноважень психолога закладу загальної середньої освіти, зокрема норму щодо професійного орієнтування (профорієнтаційне тестування) учнів та протидії дискримінації за ознакою статі

включення до повноважень психолога закладу загальної середньої освіти норму щодо професійного орієнтування (профорієнтаційного тестування) учнів та протидії дискримінації за ознакою статі

протягом 2019 року

МОН

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

 

2) розроблення і затвердження методичних матеріалів (інструкцій) для психолога закладу загальної середньої освіти щодо гендерно-нестереотипного професійного орієнтування учениць та учнів

підготовка та затвердження методичних матеріалів (інструкцій) для психолога закладу загальної середньої освіти щодо гендерно-нестереотипного професійного орієнтування учениць та учнів

протягом 2019 року

-“-

37. Заохочення дівчат, які належать до ромських національних меншин, до отримання освіти і забезпечення продовження ними навчання на всіх рівнях освіти шляхом підвищення обізнаності про важливість освіти як права людини і як основи для розширення прав і можливостей жінок, а також посилення реалізації політики повторного вступу, що дозволяє дівчатам, які належать до ромських національних меншин та покинули навчання, повернутися до школи

розроблення спеціальних освітніх ініціатив для дівчат, які належать до ромських національних меншин, під час шкільних канікул з метою підвищення обізнаності про освіту як права людини, основи для розширення прав і можливостей жінок

запровадження спеціальних освітніх ініціатив для дівчат, які належать до ромських національних меншин

протягом 2020 року

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

 

38. Активізація зусиль із створення сприятливих умов для отримання жінками економічної незалежності, в тому числі шляхом підвищення рівня поінформованості роботодавців з державного і приватного секторів економіки про заборону дискримінації жінок у сфері зайнятості, зокрема жінок з інвалідністю, а також всіляке сприяння входженню жінок у формальну економіку, в тому числі шляхом здобуття професійно-технічної освіти

1) розроблення рекомендованих методичних матеріалів (інструкцій) для роботодавців про заборону дискримінації жінок у сфері зайнятості (зокрема жінок з інвалідністю)

розроблення та розповсюдження методичних матеріалів (інструкцій) для роботодавців про заборону дискримінації жінок у сфері зайнятості

 

 

протягом 2019 року

 

 

 

 

Мінсоцполітики

Держпраці

обласні, Київська міська держадміністрації

всеукраїнські об’єднання профспілок та роботодавців (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

2) проведення  інформаційних заходів за участю роботодавців, спрямованих на подолання гендерних стереотипів під час профорієнтації та обрання гендерно-“нетипових” професій

проведення  інформаційних заходів стосовно подолання гендерних стереотипів під час профорієнтації та обрання гендерно-“нетипових” професій

постійно

МІП

Мінсоцполітики

Державна служба зайнятості (за згодою)

МОН

Держкомтелерадіо

 

3) проведення аналізу вакансій загальнодержавної бази вакансій Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з метою виявлення в їх змісті ознак дискримінаційного характеру

проведення аналізу вакансій загальнодержавної бази вакансій Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з метою виявлення в їх змісті ознак дискримінаційного характеру

-“-

Мінсоцполітики
Державна служба зайнятості (за згодою)

МІП

 

 

 

 

 

 

4) проведення ознайомчих заходів для роботодавців з метою подолання негативних стереотипів щодо працівниць - жінок з вразливих груп, жінок, які належать до ромських національних меншин

проведення ознайомчих заходів для роботодавців з метою подолання негативних стереотипів щодо працівниць - жінок з вразливих груп, жінок, які належать до ромських національних меншин

постійно

обласні, Київська міська держадміністрації всеукраїнські об’єднання профспілок та роботодавців (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

 

5) ініціювання заходів з паритетного залучення до навчання у закладах спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти дівчат і хлопців на рівній основі

залучення до навчання дівчат і хлопців у закладах спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти на рівній, паритетній основі (частка дівчат, які навчаються за професійно-технічними спеціальностями)

протягом 2019 року

МОН

Мінсоцполітики

Державна служба зайнятості (за згодою)

обласні, Київська міська держадміністрації

 

6) впровадження програм стажувань в бізнес-секторі з можливістю працевлаштування для жінок із вразливих груп, жінок, які належать до ромських національних меншин

реалізація програм стажувань в бізнес-секторі з можливістю працевлаштування для жінок із вразливих груп, жінок, які належать до ромських національних меншин

протягом 2020 року

обласні, Київська міська держадміністрації

об’єднання роботодавців (за згодою)

міжнародні та

громадські організації (за згодою)

 

7) вивчення стану доступу дівчат і жінок із сільської місцевості до оплачуваної праці та підвищення професійної кваліфікації

проведення аналізу стану доступу дівчат і жінок із сільської місцевості, розроблення та поширення рекомендацій щодо оптимізації можливостей доступу сільських дівчат і жінок до оплачуваної праці

протягом 2021 року

обласні, Київська міська держадміністрації міжнародні та

громадські організації (за згодою)

 

8) розроблення інструментарію для інспекторів праці щодо запобігання проявам дискримінації в трудових відносинах відповідно до ратифікованих Україною Конвенцій Міжнародної організації праці № 81 “Про інспекцію праці в промисловості і торгівлі” та № 129 “Про інспекцію праці в сільському господарстві”

розроблення інструментарію для інспекторів праці з питань запобігання проявам дискримінації в трудових відносинах

протягом 2019 року

Держпраці

всеукраїнські об’єднання профспілок та роботодавців (за згодою)

міжнародні та

громадські організації (за згодою)

 

9) проведення тренінгів з гендерних питань та протидії дискримінації жінок на ринку праці для працівників Державної служби зайнятості та Державної служби з питань праці

проведення тренінгів з гендерних питань на ринку праці для працівників Державної служби зайнятості та Державної служби з питань праці (відсоток осіб, охоплених навчанням)

-“-

Мінсоцполітики

Державна служба зайнятості (за згодою)

Держпраці

міжнародні та

громадські організації (за згодою)

 

10) розроблення гендерно чутливих активних програм зайнятості із залучення до продуктивної праці жінок, зокрема із вразливих груп

розроблення гендерно чутливих  програм зайнятості із залучення до продуктивної праці жінок, зокрема із вразливих груп

протягом 2020 року

Державна служба зайнятості (за згодою)

Мінсоцполітики

обласні, Київська міська держадміністрації

міжнародні та

громадські організації (за згодою)

 

11) поширення практик з проведення гендерного аудиту підприємств у державному та приватному секторах

вивчення та поширення досвіду і практики проведення гендерного аудиту підприємств у державному та приватному секторах

-“-

Мінсоцполітики

Державна служба зайнятості (за згодою)

Держпраці

обласні, Київська міська держадміністрації

всеукраїнські об’єднання профспілок та роботодавців (за згодою)

міжнародні та

громадські організації (за згодою)

39. Ефективне гарантування дотримання принципу рівної оплати за працю рівної цінності, вжиття заходів до зменшення і ліквідації розриву в оплаті праці чоловіків і жінок, регулярний перегляд рівня заробітної плати в секторах, де зосереджені жінки

1) проведення моніторингу розриву в оплаті праці, враховуючи стать, вид економічної діяльності

2) здійснення аналізу законодавства в сфері праці відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці та антидискримінаційних директив ЄС до Угоди про асоціацію України та ЄС про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності, розроблення рекомендацій щодо удосконалення нормативної бази в сфері праці

проведення щорічного моніторингу

 

 

здійснення аналізу законодавства, розроблення рекомендацій щодо удосконалення нормативної бази в сфері праці

протягом 2019 року

 

 

протягом 2020 року

Мінсоцполітики

міжнародні організації (за згодою)

 

 

Мінсоцполітики

Держпраці

науково-дослідний інститут зайнятості і праці (за згодою)

громадські організації (за згодою)

 

3) запровадження і регулярне здійснення моніторингу виконання законодавства про працю в частині забезпечення прав жінок та гендерної рівності

запровадження щорічного моніторингу стану дотримання трудового законодавства в частині забезпечення прав жінок та гендерної рівності

постійно

Мінсоцполітики

Держпраці

міжнародні та

громадські організації (за згодою)

40. Перегляд списку заборонених професій і секторів, заохочення і надання доступу жінок до раніше заборонених професій шляхом покращення умов праці, охорони здоров’я і безпеки

1) розроблення рекомендацій для закладів освіти всіх ступенів освіти (крім дошкільної) щодо доступу жінок до раніше заборонених професій

2) запровадження механізму інформованої згоди між роботодавцем і найманим працівником щодо небезпеки для здоров’я певних видів праці

розроблення рекомендацій для закладів освіти всіх ступенів освіти (крім дошкільної) щодо доступу жінок до раніше заборонених професій

 

 

розроблення і запровадження механізму інформованої згоди між роботодавцем і найманим працівником щодо небезпеки для здоров’я певних видів праці

протягом 2020 року

 

 

 

 

протягом 2019 року

МОН

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

 

 

 

Мінсоцполітики

МОЗ

Мінприроди

Держпраці

 

3) здійснення обов’язкового контролю за дотриманням екологічних стандартів охорони праці

здійснення регулярного контролю за дотриманням екологічних стандартів охорони праці

постійно

Держпраці

Мінсоцполітики

МОЗ

Мінприроди

41.  Удосконалення законодавства з метою чіткого визначення і заборони сексуальних домагань на робочому місці

1) передбачення в Кодексі законів про працю України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, законодавстві про освіту (Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”) відповідальності щодо вчинення сексуальних домагань на робочому місці

внесення відповідних змін до законодавства в частині відповідальності щодо вчинення сексуальних домагань на робочому місці

протягом 2020 року

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

 

 

2) розроблення рекомендацій щодо внесення в етичні кодекси, положення про внутрішній розпорядок, колективні договори та в інші регулюючі документи підприємств, установ та організацій норм стосовно недопущення сексуальних домагань на робочому місці та реагування на них

розроблення рекомендацій щодо внесення в етичні кодекси, положення про внутрішній розпорядок, колективні договори та в інші регулюючі документи підприємств, установ та організацій норм стосовно недопущення сексуальних домагань на робочому місці та реагування на них

-“-

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські об’єднання профспілок та роботодавців (за згодою)

42. Сприяння розвитку підприємництва та покращення умов доступу жінок і дівчат до інформаційних технологій, залучення їх до участі в програмах комп’ютерної грамотності та забезпечення їм доступу до нових технологій

1) здійснення аналізу перешкод, наявних в доступі жінок і дівчат до інформаційних технологій, та на його основі запровадження спеціальних заходів з підвищення доступу жінок і дівчат з вразливих груп до інформаційних технологій

підготовка аналітичного звіту стосовно перешкод в доступі жінок і дівчат до інформаційних технологій

запровадження тимчасових спеціальних заходів щодо підвищення доступу жінок і дівчат з вразливих груп до інформаційних технологій

протягом 2021 року

МОН

 

2) залучення талановитих та обдарованих дівчат до молодіжних заходів

проведення заходів, спрямованих на підтримку талановитих та обдарованих дівчат

постійно

Мінмолодьспорт

Мінкультури

МОН

обласні, Київська міська держадміністрації

43. Активізація зусиль з надання жінкам, постраждалим від конфлікту, зокрема жінкам з інвалідністю, вдовам і жінкам, що є головами домогосподарств, стійких економічних можливостей, а також ефективне подолання всіх перешкод на шляху забезпечення справедливої участі жінок у ринку праці

передбачення під час створення єдиного реєстру отримувачів соціальної допомоги та інших соціальних виплат обліку жінок, постраждалих від конфлікту, зокрема жінок з інвалідністю, вдів і жінок, що є головами домогосподарств, за місцем проживання (регіоном)

передбачення під час створення єдиного реєстру отримувачів соціальної допомоги та інших соціальних виплат обліку жінок, постраждалих від конфлікту, зокрема жінок з інвалідністю, вдів і жінок, що є головами домогосподарств, за місцем проживання (регіоном)

протягом 2019 року

Мінсоцполітики

МТОТ

44. Забезпечення рівного доступу і доступності послуг мамографії і скринінгу жінкам по всій території держави

розроблення та запровадження стандартів надання послуг мамографії і скринінгу на основі міжнародних доказових даних з урахуванням чисельності населення та доступності

запровадження стандартів надання послуги мамографії і скринінгу з урахуванням чисельності населення та доступності

протягом 2020 року

МОЗ

45. Активізація виконання стратегій щодо боротьби з ВІЛ/СНІДом, зокрема превентивних стратегій, і продовження надання безоплатної антиретровірусної терапії всім жінкам з ВІЛ/СНІДом, а також стратегій щодо боротьби з алкоголізмом і споживанням наркотиків серед жінок

передбачення гендерної складової під час розроблення проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019-2023 роки

передбачення гендерної складової в проекті Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на
2019-2023 роки

протягом 2019 року

-“-

46. Надання ефективного доступу до медичної інформації та забезпечення доступності (медичних) послуг для жінок і дівчат, зокрема щодо репродуктивного здоров’я та методів контрацепції, здійснення збору категоризованих даних і забезпечення навчання медичних працівників, зокрема в сільській місцевості

1) включення в шкільні освітні програми питання медичної інформації, зокрема щодо репродуктивного здоров’я та методів контрацепції

2) визначення переліку показників щодо:

доступності послуг з медичного обслуговування населення (медична послуга) для жінок і дівчат, зокрема в сільській місцевості;

репродуктивного здоров’я,

методів контрацепції; даних про навчання медичних працівників

включення у шкільні освітні програми питання медичної інформації, зокрема щодо репродуктивного здоров’я та методів контрацепції

 

 

визначення переліку показників щодо послуг з медичного обслуговування населення (медична послуга) для жінок і дівчат, зокрема в сільській місцевості; репродуктивного здоров’я, методів контрацепції; даних навчання медичних працівників

-“-

 

 

 

-“-

МОН

 

 

 

 

МОЗ

центр медичної статистики МОЗ (за згодою)

Мінсоцполітики

 

3) здійснення збору категоризованих даних та передача даних Мінсоцполітики

забезпечення збору категоризованих даних, розроблення механізму їх підготовки та передача цієї інформації Мінсоцполітики

 

 

47. Забезпечення надання в разі необхідності міжнародної допомоги і співробітництва для покращення інфраструктури в сільських районах і формування політики щодо боротьби з бідністю серед жінок в сільській місцевості з метою забезпечення їм доступу до правосуддя, освіти, житла, зайнятості у формальному секторі, розвитку навичок і можливостей для навчання, можливостей отримання доходу і мікрокредитування, а також доступу до володіння і користування землею з урахуванням їх конкретних потреб відповідно до Загальної рекомендації № 34
(2016 рік) про права жінок в сільській місцевості

включення в програми, пов’язані з розвитком сільських територій, заходів боротьби з бідністю серед жінок в сільській місцевості

включення у стратегії розвитку міст, селищ та сіл заходів боротьби з бідністю серед жінок у сільській місцевості

2018-2021 роки

обласні, Київська міська держадміністрації

48. Розроблення спеціальних заходів з метою залучення можливостей для розширення економічних прав жінок у сільській місцевості і забезпечення їх участі в розробленні цих стратегій і програм, які розглядатимуть жінок не тільки як жертви або одержувачів допомоги, але і як активних учасників у розробленні і реалізації такої політики

1) розроблення та реалізація місцевих програм лідерства для жінок у сільській місцевості

 

 

 

 

2) забезпечення участі жінок у сільській місцевості під час розроблення стратегій розвитку міст, селищ та сіл

розроблення та реалізація місцевих програм лідерства для жінок у сільській місцевості

 

 

 

 

 

участь жінок у сільській місцевості під час розроблення стратегій розвитку сільських територій

постійно починаючи з 2019 року

 

 

 

 

2018-2021 роки

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

міжнародні та

громадські організації (за згодою)

обласні, Київська міська держадміністрації

49. Прийняття комплексної стратегії та програм щодо захисту прав жінок і дівчат з обмеженими можливостями і літніх жінок, зокрема тих, які піддаються множинним формам дискримінації, забезпечивши їм рівний доступ до освіти, зайнятості, житла, охорони здоров’я та інших основних послуг і соціального забезпечення, і сприяння їх автономії, доступу до побутового обслуговування та участі в політичному і громадському житті

передбачення гендерної складової під час розроблення проекту плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року

передбачення гендерної складової під час розроблення проекту плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року

друге півріччя 2018 року

Мінсоцполітики

50. Скасування практики примусової стерилізації без вільної і усвідомленої згоди жінок з інвалідністю та забезпечення засобами правового захисту для жертв примусової стерилізації

розроблення заходів з інформування та навчання медичних працівників щодо неприпустимості примусових дій щодо пацієнтки без її згоди

проведення інформування та навчання медичних працівників щодо неприпустимості примусових дій щодо пацієнтки без її згоди

протягом 2018 року

МОЗ

 

51. Впровадження суворого застосування мінімального шлюбного віку, визначеного на рівні 18 років

1) здійснення моніторингу дотримання мінімального шлюбного віку, визначеного на рівні 18 років, щодо дівчат, які належать до ромських національних меншин

здійснення моніторингу дотримання мінімального шлюбного віку

постійно

Мін’юст

Мінсоцполітики

 

 

2) посилення інформування ромських родин про шкідливість ранніх шлюбів

проведення на регулярній основі інформування ромських родин про шкідливість ранніх шлюбів

-“-

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські організації (за згодою)

 

3) посилення міжсекторальної співпраці шкіл та соціальних служб щодо запобігання раннім шлюбам серед дівчат із вразливих груп

посилення міжсекторальної співпраці шкіл та соціальних служб

-“-

МОН

Мінсоцполітики

52. Виключення застосування медіації в ситуаціях насильства в сім’ї

передбачення в проектах актів щодо медіації гендерної складової в частині виключення застосування медіації в ситуаціях домашнього насильства

під час розроблення проектів актів щодо медіації передбачення гендерної складової в частині виключення застосування медіації в ситуаціях домашнього насильства

протягом 2019 року

Мінсоцполітики

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

53. Прийняття законодавства, яке вимагає, щоб гендерне насильство щодо жінок в побутовій сфері враховувалося під час встановлення опіки над дітьми або визначення процедури участі в їх вихованні, а також підвищення обізнаності осіб, які працюють в судовій системі, про взаємозв’язок між таким насильством і розвитком дитини

здійснення регулярного моніторингу судових рішень щодо участі батьків у вихованні дитини у разі їх розлучення у випадках здійснення гендерно обумовленого насильства одним із батьків (щодо прийняття рішень стосовно участі у вихованні дитини на користь одного із батьків, який здійснював гендерно обумовлене насильство)

здійснення регулярного моніторингу судових рішень щодо участі батьків у вихованні дитини у разі їх розлучення у випадках здійснення гендерно обумовленого насильства одним із батьків (щодо прийняття рішень стосовно участі у вихованні дитини на користь одного із батьків, який здійснював гендерно обумовлене насильство)

постійно

Мінсоцполітики

54. Розроблення системи гендерних показників для покращення збору даних за ознакою статі та іншими відповідними факторами, які необхідні для адекватної оцінки впливу і ефективності політик та програм, спрямованих на забезпечення гендерної рівності та розширення здійснення жінками своїх прав людини, забезпечення надання технічної допомоги відповідними структурами ООН, а також розширення співпраці з жіночими об’єднаннями, які могли б допомогти в зборі точних даних

1) удосконалення системи показників гендерної рівності у формах адміністративної звітності

 

 

 

 

2) визначення переліку показників, порядку підготовки та передачі інформації про випадки дискримінації за ознакою статі

застосування системи показників гендерної рівності у формах адміністративної звітності для отримання інформації, зокрема за ознакою статі

 

 

 

розроблення переліку показників, порядку підготовки та передачі до Мінсоцполітики інформації про випадки дискримінації за ознакою статі

протягом 2019 року

 

 

 

 

 

 

-“-

Мінсоцполітики

МОН

МЗС

МІП

Національна поліція інші центральні органи виконавчої влади

ДСА (за згодою)

міжнародні організації (за згодою)

Мінсоцполітики

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

55. Розгляд питання про ратифікацію Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей

вивчення питання щодо можливості ратифікації Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей

підготовка інформації про можливість ратифікації Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей

 

протягом 2020 року

Мінсоцполітики

56. Надання за два роки письмової інформації про заходи, вжиті для виконання рекомендацій, що містяться в пунктах 13 (а), (f) та 29 (а), (с) Заключних зауважень до восьмої періодичної доповіді України

підготовка звіту про заходи, вжиті для виконання рекомендацій, що містяться в пунктах 13 (а), (f) та 29 (а), (с) Заключних зауважень до восьмої періодичної доповіді України

підготовка та надання звіту Комітетові ООН

протягом 2021 року

-“-

 

57. Представлення дев’ятої періодичної доповіді в березні 2021 року (у разі зволікання доповідь повинна охоплювати весь період до моменту її подачі)

підготовка дев’ятої періодичної доповіді відповідно до звітного циклу з виконання Конвенції та узгоджених основних принципів подання доповідей за міжнародними угодами про права людини, включаючи рекомендації щодо підготовки спільного базового документа і документів щодо конкретних угод (HRI/GEN/2/Rev.6, глава I)

підготовка дев’ятої періодичної доповіді та надання Комітетові ООН

 

Мінсоцполітики

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь