Городненська громада
Одеська область, Болградський район

Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

Дата: 14.01.2022 16:01
Кількість переглядів: 331

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 лютого 2016 р. № 113-р
Київ

Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 637-р від 05.09.2018}

1. Затвердити Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року (далі - Національний план дій), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити:

виконання Національного плану дій;

організацію роботи міжвідомчих координаційних рад з питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека";

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням КМ № 637-р від 05.09.2018}

подання щороку до 10 лютого Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання Національного плану дій для узагальнення та інформування щороку до 1 березня Кабінету Міністрів України.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, Державній судовій адміністрації, Службі безпеки забезпечити виконання Національного плану дій у межах своїх повноважень.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 113
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. № 637-р)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Відповідальний виконавець

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис. гривень

У тому числі за роками

 

усього

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

I. Дослідження, координація та підготовка кадрів

 

1. Моніторинг та оцінка впливу збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на національну систему забезпечення прав людини, зокрема щодо участі жінок у встановленні миру та запобіганні конфліктам, захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від гендерно зумовленого насильства, сексуального насильства, повязаного з конфліктом

кількість проведених досліджень

зміни, які відбулися в результаті впровадження рекомендацій досліджень

2

1

 

1

1) проведення досліджень впливу збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на жінок і дівчат, чоловіків і хлопців з урахуванням віку, інших соціальних ознак, зокрема стосовно ризиків гендерно зумовленого насильства, сексуального насильства, доступу до правосуддя

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
МТОТ
МОЗ
Мінюст
Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги (за згодою),
ДСА (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)

           
 

кількість наданих рекомендацій

1

 

1

 

2) проведення аналізу щодо доступу до правосуддя жінок на лінії розмежування та непідконтрольних Україні територій (надання безоплатної правової допомоги, адміністративних, насамперед соціальних послуг тощо)

Мінюст
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)
МТОТ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Луганська, Донецька облдержадміністрації
Севастопольська міськдержадміністрація
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           
 

кількість підготовлених пропозицій щодо включення жінок до складу учасників миротворчих процесів

1

1

   

3) аналіз досвіду та умов забезпечення участі жінок у міжнародних миротворчих процесах, переговорних групах, багатосторонніх заходах щодо протидії зовнішнім та внутрішнім безпековим викликам та загрозам

Міноборони
МЗС
МВС
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           
 

кількість освітніх програм, наукових досліджень, в яких висвітлені зазначені питання

7

4

3

 

4) проведення аналізу висвітлення питань миротворення, врегулювання конфліктів, вимушеного переселення, роззброєння, демобілізації, реінтеграції, протидії сексуальному насильству, повязаному з конфліктом, а також доступу до правосуддя в освітньому процесі, наукових дослідженнях закладів вищої освіти

Міноборони,
МВС
Мінюст
МОН
СБУ (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           
 

кількість досліджень, в які включено гендерну складову

1

 

1

 

5) проведення досліджень “Паспорт безпеки України”, “Соціальна єдність і примирення” з включенням гендерної складової

Держкомтелерадіо
МТОТ
Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

           

2. Оцінка впливу кризи на інфраструктуру, організацію та функціонування системи безпеки, надання послуг

         

1) надання послуг відповідно до результатів оцінки потреб населення в умовах конфлікту в медичній, психологічній, гуманітарній допомозі, освітніх, соціальних, адміністративних послугах та послугах працевлаштування, отриманні безоплатної правової допомоги, вжиття заходів безпеки з урахуванням віку, статі, стану здоровя та місця проживання

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОЗ
МОН
Мінюст
Мінсоцполітики
ДСНС
Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

53

15

15,5

22,5

 
 

кількість проведених оцінок доступу до медичних послуг та соціально-психологічних послуг жінок і чоловіків

75

25

25

25

2) проведення оцінки доступу до послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг) та соціально-психологічних послуг жінок і чоловіків, зокрема осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, ВІЛ-позитивних осіб, вагітних жінок, жінок та чоловіків, які перебували в полоні, в тому числі зазнали катувань, сімей осіб, які пропали безвісти в ході конфлікту, малолітніх дітей, вдів, учасників військової операції та їх сімей, а також постраждалих від сексуального насильства

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

5

   

5

 
         

інші джерела

1615,5

538,5

538,5

538,5

 
           

3) відновлення пошкодженої та зруйнованої інфраструктури Донецької та Луганської областей з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок та чоловіків, зокрема осіб з інвалідністю

МТОТ
Мінрегіон
Мінінфраструктури
Луганська, Донецька облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

-"-

808,5

269,5

269,5

269,5

 
 

3. Координація діяльності субєктів взаємодії, які забезпечують впровадження резолюції Ради Безпеки ООН 1325

кількість проведених навчань

78

26

26

26

1) проведення навчань для членів міжвідомчих координаційних рад з питань, висвітлених в резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” та повязаних із нею резолюціях (1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 і 2242), за участю засобів масової інформації

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

інші
джерела

75,6

25,2

25,2

25,2

 

кількість учасників навчань

1560

520

520

520

           
 

кількість прийнятих планів дій

36

28

36

36

2) прийняття планів дій з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року (далі -Національний план дій)

МВС
Міноборони
Мінсоцполітики
МТОТ
МОН
МІП
Мінюст Мінмолодьспорт
МОЗ
МЗС
Мінрегіон
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

           
           

3) визначення структурних підрозділів, працівників, радників та включення до їх функціональних обовязків питань реалізації Національного плану дій

МВС
Міноборони
Мінсоцполітики
Мінрегіон
МЗС
МТОТ
МОН
МОЗ
МІП
Мінюст Мінмолодьспорт
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

           
                         
 

кількість заходів, висвітлених на веб-сайті

216

72

72

72

4) утворення на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики спеціального розділу “Жінки, мир, безпека” для розміщення інформації про події, які відбуваються в Україні, щодо реалізації Національного плану дій

Мінсоцполітики
МТОТ
МОН
МОЗ
МІП
Держкомтелерадіо
МВС
Міноборони
МЗС
Мінюст Мінмолодьспорт
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           
 

кількість реалізованих соціальних проектів

75

25

25

25

5) здійснення соціального замовлення для реалізації програм та проектів, спрямованих на розширення участі жінок і дівчат у процесах відновлення миру та безпеки, протидії гендерно зумовленому насильству, сексуальному насильству, повязаному з конфліктом, надання допомоги постраждалим від конфліктів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

565,5

171

171,5

223

 

кількість бенефіціарів

7500

2500

2500

2500

 
           

6) вжиття заходів для підписання та виконання до Декларації Організації Обєднаних Націй про безпеку шкіл та використання мінімального стандарту Керівних принципів для захисту шкіл та університетів від використання у військових цілях під час збройних конфліктів

МОН
Міноборони
МЗС
Мінюст
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           

4. Організація фахової підготовки кадрів

кількість розроблених освітніх програм

6

3

2

1

1) розроблення та впровадження в систему підготовки та підвищення кваліфікації кадрів освітніх програм, у тому числі дистанційних курсів з тематики “Жінки, мир, безпека”, зокрема гендерних аспектів вимушеного переселення, роззброєння, безпеки, медіації, демобілізації, реінтеграції, доступу до правосуддя

Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
МІП
навчальні заклади сектору безпеки
та оборони (за згодою)
Укртелерадіопресінститут (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

3420

2640

780

   
 

кількість проведених навчань

38

13

13

12

2) включення до навчальних планів, планів підвищення кваліфікації та проведення регулярних та обовязкових навчань для військовослужбовців, працівників органів системи МВС, у тому числі керівного складу, питань щодо застосування позитивних дій у діяльності правоохоронних органів, Збройних Сил, а також щодо протидії сексуальному насильству, повязаному з конфліктом, порядку здійснення заходів для захисту та реабілітації жінок, що постраждали від конфліктних та кризових ситуацій, протидії поширенню ВІЛ/СНІДу

Міноборони
МВС
МОЗ
Мінюст
СБУ (за згодою)
навчальні заклади сектору безпеки та оборони (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

26,1

8,7

8,7

8,7

 
 

відсоток осіб, які пройшли навчання і будуть направлені до районів проведення військової операції

30

10

10

10

інші джерела

1950

650

1300

   
 

кількість проведених навчань

96

32

32

32

3) проведення навчань для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325, зокрема щодо участі жінок у запобіганні та врегулюванні конфліктів, запобігання сексуальному насильству, повязаному з конфліктом, порядку взаємодії з надання допомоги постраждалим від конфлікту

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
НАДС
Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою) громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

80,4

30,3

21,8

28,3

 
 

кількість осіб, які пройшли навчання

2700

900

900

900

інші  джерела

89

38

25,5

25,5

 
 
 
 

кількість проведених навчань

99

33

31

35

4) проведення навчань для соціальних працівників, психологів, юристів, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, медичних працівників, представників громадських обєднань, волонтерів з питань надання послуг з урахуванням гендерної відмінності чоловіків і жінок (соціальних, психологічних та біологічних особливостей і потреб) та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в отриманні таких послуг, запобігання та протидії всім формам насильства, сексуальному насильству, повязаному з конфліктом

Мінсоцполітики
МОЗ
Мінюст
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

275,2

92,3

79,7

103,2

 

інші джерела

611

600

5,5

5,5

 
 
 

кількість розроблених курсів (спецкурсів) для педагогічних закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти

4

2

2

 

5) розроблення освітніх програм курсів/спецкурсів та навчально-методичних матеріалів до них з гендерних проблем в освіті у надзвичайних ситуаціях та з урахуванням збройного конфлікту для педагогічних закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти

МОН
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           
 

кількість проведених навчань

6

2

4

 

6) проведення навчань з гендерних проблем у сфері освіті в умовах збройного конфлікту для керівників закладів загальної середньої освіти, педагогічних працівників, соціальних педагогів та шкільних психологів, батьків, представників місцевих громад

МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

інші  джерела

240

80

160

   
 
 

кількість осіб, які пройшли навчання та брали участь у миротворчих заходах

90

30

30

30

7) включення до навчальних планів, планів підвищення кваліфікації та проведення регулярних обовязкових навчань з теорії і практики встановлення миру, примирення та участі жінок у миротворчих процесах для жінок і чоловіків, які залучаються до проведення безпосередніх заходів щодо врегулювання конфліктних та кризових ситуацій, участі у складі миротворчого персоналу та контингенту, переговорному процесі тощо

МВС
МЗС
МТОТ
СБУ (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3,9

1,2

1,3

1,4

 
         

інші джерела

45

45

     
           

8) розроблення навчального курсу та проведення регулярних обовязкових навчань для суддів на тему “Особливості розгляду кримінальних впроваджень щодо сексуального насильства, повязаного з конфліктом”

Національна школа суддів (за згодою)

           

Разом за напрямом I

             

місцевий бюджет

1009,1

318,5

298,5

392,1

 
               

інші джерела

8854,6

4886,2

3104,2

864,2

 

II. Участь жінок у встановленні миру

 

5. Розширення участі жінок у розбудові та встановленні миру

кількість прийнятих нормативно-правових актів

2

 

2

 

1) удосконалення нормативно-правової бази в частині усунення обмежень для жінок служити/працювати, досягати карєрного зростання, запобігання та реагування на факти дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань

МВС
Міноборони

           
           

2) визначення потреб покращення інфраструктурних та матеріально-технічних умов для служби жінок

МВС
Міноборони
СБУ (за згодою)

           
 

частка жінок, що беруть участь у моніторингових місіях, відсотків

   

10

10

3) забезпечення участі жінок у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки

Міноборони
МВС
МЗС
СБУ (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           
 

частка жінок, що беруть участь у переговорних групах, відсотків

 

20

25

30

4) забезпечення участі жінок у міжнародних миротворчих процесах, переговорних групах, багатосторонніх заходах щодо протидії зовнішнім та внутрішнім безпековим викликам та загрозам

МЗС
Міноборони
МВС
МТОТ
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           
 

частка жінок, які працюють у військово-цивільних адміністраціях, зокрема на керівних посадах, відсотків

 

50

50

50

5) забезпечення участі жінок у роботі військово-цивільних адміністрацій, утворених на території Донецької та Луганської областей

Донецька, Луганська облдержадміністрації

           
 

частка жінок на керівних посадах у секторі безпеки, оборони та силових структурах, відсотків

 

3

6

10

6) збільшення кількості жінок на керівних посадах у секторі безпеки та оборони, силових структурах, у тому числі шляхом впровадження позитивних дій з використанням міжнародного досвіду

Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)

           
           

7) забезпечення мотивації жінок з числа внутрішньо переміщених осіб до обирання до органів місцевого самоврядування шляхом проведення інформаційних кампаній, навчань тощо

обласні,
Київська міська держадміністрації

інші джерела

75

25

25

25

 

Разом за напрямом II

             

інші джерела

75

25

25

25

 

III. Безпека, запобігання конфліктам та насильству

 

6. Запобігання нещасним випадкам серед населення під час перебування в районі проведення військової операції, населеному пункті, розташованому на лінії розмежування, та на тимчасово окупованих територіях

кількість проведених заходів

206

67

68

71

1) проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань особистої та колективної безпеки населення на територіях, де відбуваються або відбувалися воєнні дії (з урахуванням гендерних аспектів, особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку), а також протидії гендерно-зумовленому насильству, сексуальному насильству, повязаному з конфліктом

МІП
Міноборони
Донецька, Луганська облдержадміністрації
МВС
МТОТ
МОН
Мінсоцполітики
МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

269,9

86

89,4

94,5

 

кількість осіб, які брали участь у заходах, тисяч

73

20

28

25

інші джерела

1079

1000

39

40

 
                     
 

кількість проведених навчань

75

25

25

25

2) регулярне проведення для педагогічних працівників та батьків навчань з питань особливостей безпеки життєдіяльності дівчат та хлопців, зокрема щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, здійснення психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дівчат та хлопців, які постраждали від конфліктів

МОН
МВС
Мінсоцполітики
МТОТ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

104

2

2

100

 
 

кількість осіб, які пройшли навчання

2250

750

750

750

інші джерела

30

10

10

10

 

7. Формування у населення культури миру та нетерпимості до проявів насильства

кількість видів виробленої продукції

3

1

1

1

1) виготовлення просвітницьких матеріалів у рамках формування в суспільстві толерантності, культури миру, нетерпимості до проявів дискримінації, підвищення обізнаності з питань протидії ґендерно-зумовленому насильству, сексуальному насильству, повязаному з конфліктом

Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
МІП
МОН
Міноборони
МВС
МТОТ
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

210

70

70

70

 

інші джерела

910

130

650

130

 
 

кількість проведених заходів

987

329

329

329

2) розроблення та поширення соціальної реклами для розміщення у засобах масової інформації щодо культури миру, гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфліктів, запобігання сексуальному насильству, повязаному з конфліктом

МІП
Мінсоцполітики
МТОТ
МВС
Мінюст
Міноборони
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

446,6

145,6

151,3

149,7

 

інші джерела

907

25

857

25

 
             
 

кількість проведених навчань

19

8

6

5

3) проведення навчань для представників засобів масової інформації щодо інструментів формування у суспільстві толерантності, культури миру, протидії гендерно зумовленому насильству, сексуальному насильству, повязаному з конфліктом

МІП
Держкомтелерадіо Укртелерадіопрес- інститут (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

6

 

6

   
 

кількість осіб, які пройшли навчання

475

200

150

125

інші джерела

1958

878

1060

20

 
 

кількість осіб, які брали участь у заходах, тис. осіб

273

91

91

91

4) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування у молоді стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності, протидії конфліктам

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінмолодьспорт
МОН
МІП
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

295,8

104,1

94,1

97,6

 
 

кількість проведених заходів

620

208

206

206

інші джерела

108,5

35,5

35,5

37,5

 
 

кількість заходів

90

30

30

30

5) залучення дівчат та жінок до налагодження діалогу під час виникнення конфліктів на рівні територіальних громад, особливо тих, які приймають внутрішньо переміщених осіб із застосуванням медіації, фасилітації

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

60

20

20

20

 

кількість жінок та дівчат, які взяли участь у заходах

1050

300

350

400

інші джерела

1820

1170

650

   

Разом за напрямом III:

             

державний бюджет

210

70

70

70

 
               

місцевий бюджет

1182,3

357,7

362,8

461,8

 
               

інші джерела

6812,5

3248,5

3301,5

262,5

 

IV. Захист жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів

 

8. Удосконалення системи захисту жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів (ідентифікація, створення системи допомоги, інформування про допомогу)

кількість розроблених нормативно-правових актів

1

1

   

1) розроблення та впровадження механізму взаємодії субєктів протидії насильству за ознакою статі, сексуальному насильству, повязаному з конфліктом

Мінсоцполітики
МВС
Національна поліція Міноборони
МОЗ
МТОТ
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

інші джерела

75

75

     
 
 

здійснено переклад індикаторів

1

1

   

2) адаптація та використання системи показників (індикаторів) ООН раннього запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту

МВС
Національна поліція
Міноборони
МТОТ
МОЗ
Мінюст
Мінсоцполітики громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           
 

адаптована версія індикатора

     

1

 
 

кількість документів

5

 

5

 

3) включення питань запобігання та протидії гендерно зумовленому та сексуальному насильству, повязаному з конфліктом, до нормативно-правових актів сектору безпеки і оборони

Міноборони
МВС
Національна поліція
СБУ (за згодою)

           
           

4) розроблення та впровадження інструкцій щодо розслідування випадків сексуального насильства, повязаного з конфліктом

МВС
Генеральна прокуратура (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           
           

5) здійснення кримінального розслідування та переслідування осіб, причетних до скоєння насильницьких злочинів щодо жінок і дівчат, чоловіків і хлопців, які постраждали від насильства, сексуального насильства, повязаного з конфліктом

МВС
Національна поліція
ДСА (за згодою)
Генеральна прокуратура (за згодою)

           
 

кількість розглянутих випадків порушень, відсотків

 

100

100

100

6) забезпечення належного документування та розгляду випадків сексуального насильства, повязаного з конфліктом, правопорушень, повязаних з гендерно зумовленим насильством, торгівлею людьми на території проведення військової операції та у регіонах з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб

МВС
Національна поліція
Міноборони Мінсоцполітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           
 
 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

7) удосконалення механізму звітності про випадки сексуального насильства, повязаного з конфліктом

МВС
Національна поліція

           
 

кількість оновлених баз даних

 

25

25

25

8) оновлення інформації про органи, установи, організації, які надають послуги із захисту і підтримки постраждалих від гендерно зумовленого насильства, сексуального насильства, повязаного з конфліктом, та інформування про допомогу, яку можна в них отримати

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           
 

кількість осіб, охоплених інформаційними послугами, тис. осіб

75

25

25

25

9) розроблення та розповсюдження методичних матеріалів, повязаних із захистом та наданням допомоги постраждалим від конфліктів, сексуального насильства, повязаного з конфліктом, з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб та осіб, які перебувають в районі проведення військової операції, населеному пункті, розташованому на лінії розмежування, та на тимчасово окупованих територіях

Мінсоцполітики
МВС
Національна поліція
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

187,5

57

69,5

61

 

інші джерела

66

22

22

22

 
 

9. Забезпечення надання допомоги постраждалим від конфліктів

кількість розроблених програм

3

1

1

1

1) розроблення та виконання програм реабілітації та реінтеграції осіб, які постраждали від конфліктів та насильства, сексуального насильства, повязаного із конфліктом, осіб, які перебували в полоні, в тому числі зазнали катувань, внутрішньо переміщених осіб, учасників військової операції та їх сімей, волонтерів, сімей загиблих та безвісти зниклих учасників військової операції з урахуванням потреб жінок і дівчат, чоловіків і хлопців

Мінсоцполітики
МОЗ
МТОТ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

3

1

1

1

 

інші джерела

604

600

2

2

 
 

кількість осіб, яким надано допомогу

6260

2020

2070

2170

2) надання безоплатної первинної правової допомоги постраждалим від конфліктів, гендерно зумовленого насильства, сексуального насильства, повязаного з конфліктом

Мінюст
Координаційний центр
з надання правової допомоги (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

51,5

17

17

17,5

 
         

інші джерела

1048

1000

24

24

 
 

кількість осіб, яким надано допомогу, зокрема за допомогою “мобільних бригад”, тис. осіб

45

15

15

15

3) забезпечення надання комплексної допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства, сексуального насильства, повязаного з конфліктом, на базі спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

22,3

8

8,5

5,8

 
         

інші джерела

30

10

10

10

 
 

кількість, які скористалися послугами

1480

490

490

500

4) підтримка жіночих ініціативних груп, груп підтримки та самодопомоги для постраждалих від збройного конфлікту з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок і чоловіків

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

17,5

8

4,5

5

 
 

кількість жіночих ініціативних груп

20

7

6

7

інші джерела

1062,5

22,5

1040

   
 

кількість наданих послуг

3750

1250

1250

1250

5) надання послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг), освітніх послуг з питань репродуктивного здоровя жінкам і чоловікам, які постраждали від конфлікту, та особам, постраждалим від сексуального насильства, повязаного з конфліктом

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОЗ
МОН
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

7

2

2

3

 
 

кількість осіб, які отримали послуги

1020

270

320

430

інші джерела

30

10

10

10

 

Разом за напрямом IV

             

місцевий бюджет

288,8

93

102,5

93,3

 
               

інші джерела

2915,5

1739,5

1108

68

 

V. Моніторинг впровадження Національного плану дій

 

10. Оцінка впливу та ефективності впровадження Національного плану дій

         

1) розроблення уніфікованої моніторингової картки стану справ щодо участі жінок у встановленні миру та запобіганні конфліктам

Мінсоцполітики
МТОТ
Міноборони
МВС
МЗС
ДСА (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

915,5

323,1

323,1

269,3

 
 

кількість проаналізованих проектів міжнародних та громадських обєднань

15

5

5

5

2) проведення аналізу проектів міжнародних та громадських обєднань, спрямованих на розширення участі жінок і дівчат у процесі відновлення миру та безпеки, протидії гендерно зумовленому насильству, сексуальному насильству, повязаному з конфліктом, надання допомоги постраждалим від конфліктів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики
МТОТ
Мінюст
МВС
Міноборони

           
 

кількість підготовлених державних доповідей

1

   

1

3) підготовка та оприлюднення державної доповіді про впровадження Національного плану дій

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)

державний бюджет

51

   

51

 
 

кількість підготовлених регіональних доповідей

25

 

25

 

місцевий бюджет

47,1

15,7

15,7

15,7

 
         

інші джерела

30

10

10

10

 
                     
 

кількість респондентів

1300

 

1300

 

4) проведення опитування жінок і чоловіків, постраждалих від конфліктів, представників громадських обєднань, які надають допомогу, волонтерів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

6,3

   

6,3

 

 

         

5) проведення незалежного вибіркового моніторингу та оцінки впровадження Національного плану дій

Мінсоцполітики
МВС
МОЗ
МОН
МТОТ
Міноборони
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські обєднання та міжнародні організації (за згодою)

           

Разом за напрямом V

             

державний бюджет

51

   

51

 
               

місцевий бюджет

53,4

15,7

15,7

22

 
               

інші джерела

945,5

333,1

333,1

279,3

 

Усього за Національним планом дій

               

22397,7

11087,2

8021,3

2589,5

 

у тому числі

             

державний бюджет

261

70

70

121

 
               

місцевий бюджет

2533,6

784,9

779,5

969,2

 
               

інші джерела

19603,1

10232,3

7871,8

1499,3

 

{Національний план дій в редакції Розпорядження КМ № 637-р від 05.09.2018}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь