VІІ сесія VІIІ скликання

Дата: 09.11.2021 15:08
Кількість переглядів: 495

Фото без опису
                                                                                                           

    УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

VІІ сесія VІIІ скликання

Про дострокове припинення повноважень старости

 с. Олександрівка, Драганова Петра Михайловича

за власним бажанням.

 

РІШЕННЯ

Керуючись статтею 25, п.6 статті 54Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та розглянувши особисту заяву  старости с. Олександрівка, Драганова Петра Михайловича від 31 травня 2021 року до Городненської сільської ради про дострокове припинення  повноважень та звільнення за власним бажанням, Городненська сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Достроково припинити повноваження старости с. Олександрівка, Драганова Петра Михайловича за власним бажанням.

 2. Вивести  Драганова Петра Михайловича. зі складу Виконавчого комітету Городненської сільської ради.

 3.  Головному бухгалтеру Городненської сільської ради здійснити розрахунки Драганову Петру Михайловичу згідно вимог чинного законодавства.

 4. Контроль з виконання цього рішення покласти  на постійну комісію Городненської сільської ради комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики                    та регламенту .

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                М. Д. Богоєв

 

 

 

 

 

24.06.2021 р.

№ 284- ІІІ

 

 

 

Фото без опису
                                                                                                                                                                  

                          

    УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

VІІ сесія VІIІ скликання

Про створення Служби у справах дітей Городненської сільської ради

 Болградського району Одеської області

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

        З метою належної організації роботи Городненської сільської ради з дітьми, враховуючи  положення резолюції  Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989 р. № 44/25 якою проголошено Конвенцію про права дитини, Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, від 13.01.2005 р. № 2342-ІV, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-ІV, «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р.

№ 2671-VIII, «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 19.02.2017 №20/95-ВР, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Створити Службу у справах дітей Городненської сільської ради Болградського району Одеської області зі статусом юридичної особи.

 

2.  Провести  реєстрацію  Служби у справах дітей Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, як юридичної особи в порядку, затвердженому чинним законодавством України.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань .

 

 

 

    Городненський сільський голова                                                       М. Д. Богоєв

 

 

24.06.2021 р

№ 285- VІІІ

                                                             

 

 

                          

    УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

VІІ сесія VІIІ скликання

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про затвердження положення та штатного розпису « Служби у справах дітей» Городненської сільської ради Ьолградського району Одеської області.»

 

      Відповідно до рішення Городненської сільської ради Болградського району  Одеської  області № 285 - VIII від 24 червня 2021 року «Про створення Служби у справах дітей  Городненської сільської ради  »,  з метою належної організації роботи Городненської сільської ради з дітьми, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Городненської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Створити Службу у справах дітей Городненської сільської ради Болградського району Одеської області  зі статусом юридичної особи.

2. Затвердити Положення про Службу у справах дітей Городненської сільської ради Болградського району Одеської області (Додаток 1).

3. Затвердити штатний розпис Служби у справах дітей Городненської сільської ради Болградського району Одеської області  (Додаток 2).

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, соціального захисту населення та охорони здоров’я.

 

 

Городненський сільський голова                                                                    М. Д. Богоєв

 

 

24.06.2021 р.

№ 286- VІІІ

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                  до рішення № 286

                                                                                                                  від 24.06.2021 р

 

                                                        П О Л О Ж Е Н Н Я

 

                                        про Службу у справах дітей                                                                                   

                                       Городненської сільської ради

                               Болградського району Одеської області

1. Загальні положення

 

1.1. Служба у справах дітей  Городненської сільської ради Болградського району Одеської області є  виконавчим органом Городненської сільської ради (далі – Служба).

1.2. Служба  є самостійним структурним  підрозділом ради із статусом юридичної особи.

1.3. Служба може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власний бланк.

1.4. Відповідно до частини 2 статті 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Служба утворюється Городненською сільською радою, є підзвітною і підконтрольною раді, підпорядкованою сільській раді.

1.5. Служба безпосередньо підпорядкована сільському голові.

1.6. Служба  у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну службу” , „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про запобігання корупції” та іншими  законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами  відповідного Міністерства  України, наказами Служби у справах дітей Одеської облдержадміністрації, іншими нормативними актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, рішеннями Городненської сільської ради, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням.

1.7. Юридична адреса Служби: вул. Широка, будинок 39 , с. Городнє, Болградський  район, Одеська область, 68712.

2.Завдання та функції Служби

2.1. Основними завданнями Служби є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій  бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.2. Координація діяльності  підприємств, установ, організацій  усіх форм власності   у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.1.3. Розроблення i здійснення самостійно або разом з іншими відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами i організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходів, спрямованих на поліпшення становища i соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод i законних інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів.

2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує наступні функції:

2.2.1. В межах повноважень, з питань віднесених до компетенції Служби розробляє проекти нормативно-правових актів, а саме: проекти рішень  Городненської сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови.

2.2.2. Подає до місцевих, обласних програм,  планів, заходів  пропозиції щодо соціального захисту , забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.2.3. Організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами  Городненської сільської ради, органами Національної поліції України заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.4. Надає підприємствам, організаціям, установам незалежно від форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них.

2.2.5. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, попередження  дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.6. Розробляє і забезпечує здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності на території  об’єднаної територіальної громади.

2.2.7. Аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним  органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з дітьми.

2.2.8. Залучає до реалізації програм з питань соціального захисту дітей, протидії дитячій бездоглядності та правопорушенням депутатів Городненської сільської ради, старост, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації.

2.2.9. В установленому законом порядку розглядає питання про доцільність відрахування неповнолітніх студентів з вищих навчальних закладів і надає відповідне погодження чи заперечення.

2.2.10. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації, або уповноваженого ним органу та надає письмовий дозвіл або заперечення щодо звільнення працівника молодше 18 років.

2.2.11. Виявляє та веде облік:

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей, які постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів;

- потенційних опікунів, піклувальників.

2.2.12. Відповідно до повноважень веде облік дітей у банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів в Єдиній інформаційно-аналітичній системі „Діти”.

Зберігає особові справи під облікових категорій.

2.2.13. Вивчає  умови проживання  потенційного опікуна, піклувальника,  за результатами якого складає акт за  встановленою  формою.

2.2.14. Проводить перевірку умов проживання  і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників  не рідше ніж один раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування.

2.2.15. Здійснює контроль за умовами утримання, виховання, захистом прав та інтересів дітей в сім’ях опікунів, піклувальників.

2.2.16.  Готує висновки про стан  утримання, навчання та виховання дітей в сім’ях опікунів, піклувальників.

2.2.17. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, у сім’ї опікунів, піклувальників.

2.2.18. Реєструє в органах РАЦСу або іншому уповноваженому органі народження  підкинутої, знайденої дитини  або покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я.

            2.2.19. Збирає матеріали та готує проекти рішень виконавчого комітету Городненської сільської ради  та здійснює ведення справ щодо:

            - надання та скасування статусу дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- встановлення та припинення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

- призначення  опікуна, піклувальника над дітьми сиротами та дітьми, позбавленим батьківського піклування,  та звільнення від повноважень опікунів, піклувальників;

- встановлення та припинення опіки над житлом та майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

-  влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до державних дитячих закладів;

- надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна,  право власності на яке або право  користування яким  мають діти;

- відібрання дітей у батьків, або осіб, що їх замінюють, якщо  їх життю або здоров’ю загрожує небезпека.

- реєстрації в органах РАЦСу або іншому уповноваженому органі народження підкинутої, знайденої дитини  або покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я;

- затвердження висновку Служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

- надання та скасування статусу дитини, яка постраждала  внаслідок  воєнних дій та збройних конфліктів;

- розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини;

- розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця проживання дитини, участі у вихованні дитини;

- влаштування та вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя.

2.2.20. Збирає матеріали щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дітей у батьків з дотриманням вимог діючого законодавства України та забезпечує їх подання до суду.

Готує  висновки  про доцільність позбавлення батьків батьківських прав, відібрання дітей, поновлення батьків у батьківських правах, визначення місця проживання дітей участі у вихованні дітей  батьків,  інших родичів та з інших  питань щодо соціального і правового  захисту дітей.

2.2.21. Забезпечує розгляд в установленому порядку заяв, звернень i скарг громадян.

            2.2.22. Готує та подає в установленому порядку  службі у справах дітей обласної державної адміністрації статистичну звітність, довідкові та аналітичні матеріали.

2.2.23. Готує проекти рішень Городненської сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що входять до компетенції Служби.

2.2.24. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів  дитини,  яка  постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.

2.2.25. Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а  також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків,  інших  законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися.

2.2.26. Забезпечує  проведення  з батьками, іншими  законними представниками   дитини   профілактичної   роботи  із  запобігання домашньому  насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням  представників  уповноважених  підрозділів органів Національної поліції України.

2.2.27. Порушує перед органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом  посадових осіб у разі невиконання  або неналежного виконання  ними  обов’язків  у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

2.2.28. Забезпечує організацію діяльності Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Городненської сільської ради .

2.2.29. Складає протоколи про адміністративне правопорушення та направляє їх для розгляду за належністю, за порушення частини п’ятої і шостої статті 184, статті 188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2.2.30. Забезпечує інформаційно – роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації.

2.2.31. Організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних баз Служби у справах дітей при їх обробці відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.

2.2.32. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

2.2.33. Забезпечує в межах своєї компетенції своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей у визначені строки на такі запити в порядку, визначеному Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

3. Права Служби 

Служба має право:

3.1. Отримувати в установленому порядку від сільського голови, структурних підрозділів виконавчого комітету Городненської сільської ради, старост, депутатів сільської ради, навчальних закладів, підприємств, організацій i установ незалежно від форм власності інформацію, документи та iншi матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.2. Звертатися до сільського голови, депутатів Городненської сільської ради, старост, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги.

3.3. Перевiряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах.

3.4. Брати  участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів, представляти права дітей у суді.

3.5. Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.6. Запрошувати на бесіду до Служби дітей, які перебувають на обліку, скоїли правопорушення чи потребують соціального або правового захисту, їх батьків (законних представників).

3.7. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників.

3.8. Відвідувати за місцем проживання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку у службі, дітей, які влаштовані в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів, над якими встановлено наставництво, або щодо яких є інформація про порушення їх прав та при підготовці інших питань в межах компетенції Служби у справах дітей та органу опіки і піклування щодо дітей.

3.9. За заявою платника аліментів або за власною ініціативою перевіряти цільове витрачання аліментів.

3.10. За рішенням суду відкривати особистий рахунок у відділенні Державного ощадного банку України на дитину, для перерахування аліментів від особи позбавленої батьківських прав у разі відсутності у дитини законного представника.

3.11. Складати протоколи про адміністративне правопорушення та направляти їх для розгляду за належністю, за порушення частини п’ятої і шостої статті 184, статті 188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.12. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, віднесених до її компетенції.

3.13. Служба  під  час  виконання  покладених  на  неї   завдань взаємодіє   з відповідними   структурними   підрозділами районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації, обласної та районної рад, відділами і секторами виконавчого комітету Кубейської сільської ради, старостами, депутатами Кубейської сільської ради, підприємствами, установами,  організаціями  усіх  форм власності, об'єднаннями громадян.

                        4. Структура і організація роботи  Служби

4.1. Статус Служби визначається рішенням сесії Городненської сільської ради.

Положення про службу затверджується Городненської сільської радою.

Структура Служби, чисельність її працівників, затверджуються розпорядженням Городненського сільського голови.

4.2. Служба утримується за рахунок місцевого бюджету, має свій кошторис, затверджений сільським головою.

4.3. Діяльність Служби у справах дітей здійснюється на основі  щомісячних та щоквартальних планів роботи, затверджених сільським головою.

4.4. Службу  очолює начальник, який відповідно до вимог статей 5, 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та частини  З статті 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” призначається на посаду розпорядженням сільського голови на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

4.5. На посаду начальника Служби призначається особа, яка має повну вищу педагогічну або юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності               (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

4.6. Посадовi особи Служби відповідно до вимог статей 5, 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” призначаються на посади розпорядженням сільського голови на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Кваліфікаційні вимоги до посадових осіб Служби визначаються їх посадовими інструкціями.

4.7. Начальник Служби та iншi посадові особи Служби звільняються згідно загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України. Служба в органах місцевого самоврядування припиняється також на підставі i в порядку, визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 20 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

4.8. Начальник Служби:

4.8.1. Здійснює керівництво  діяльністю  Служби,  несе   персональну відповідальність за виконання покладених на її завдань.

4.8.2. Планує роботу Служби i забезпечує виконання перспективних i поточних планів роботи.

4.8.3. Визначає завдання i розподіляє обов’язки між працівниками Служби. Аналізує результати роботи. Вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Служби, забезпечує підвищення ділової квалiфiкацiї працівників Служби. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в службі.

4.8.4. Видає у   межах   своєї  компетенції  накази,  організовує  і контролює їх виконання.

4.8.5. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання Служби

5. Відповідальність.

            5.1. Всю повноту відповідальності за належне виконання покладених цим Положенням на службу завдань і функцій несе начальник  Служби.

            5.2. Відповідальність працівників Служби встановлюється посадовими інструкціями.

            5.3. Відповідальність працівників  Служби   настає у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, закріплених за ними посадовими інструкціями.

            5.4. Притягнення до відповідальності здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

       Городненський  сільський  голова                                                                     М. Д. Богоєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Додаток 2 до рішення                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                           № 286-VIII

                                                                                                          від 24.06.2021 року

 

 

Штатний розпис «Служби у справах дітей» Городненської сільської ради Болградського району Одеської області

 

№ з/п

Штатний розклад служби у справах дітей

Кількість шт. посад

1

Начальник служби у справах дітей

1

2

Спеціаліст І категорії

1

 

Усього

2

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

 

 

Фото без опису
УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

VІІ сесія VІIІ скликання

 

Код згідно з КОАТУУ 5121482700

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік на території  Городненської сільської ради Болградського району Одеської області

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Городненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Городненської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації.

3 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 ( Іовчева О. Д.)

 

 

4. Рішення № 594 –VІI від 10.06.2020 року визнати такими, що втратило чинність.

5. Рішення № 287 - VIIІ  набирає чинності 01.01.2022 року

 

Городненський сільський голова
 

 

Богоєв М.Д.

24.06.2021 року

№ 287-VIIІ

 

Додаток 1
рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Городненськой сільськой ради від 24.06.2021 р. № 287 - VIIІ

 

 

 

СТАВКИ

земельного податку

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

15

11

 

5121482700

Городненська сільська рада

 

Вид цільового призначення земель 2

Ставки податку 3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код 2

найменування 2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4

0.7

0.7

01.02

Для ведення фермерського господарства 4

 -

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 4

0,7

0,7

0,7 

0,7 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 4

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

01.05

Для індивідуального садівництва 4

 -

 -

01.06

Для колективного садівництва 4

 

 

 

 

01.07

Для городництва 4

 -

 -

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 4

 

 

 

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

 -

 -

 -

 -

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4

0,8 

0,03 

0,8 

0,03 

02.02

Для колективного житлового будівництва 4

 -

 -

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

 -

 -

 -

 -

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

 -

 -

 -

 -

02.06

Для колективного гаражного будівництва

02.07

Для іншої житлової забудови

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 4

 1

1

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 4

 -

 -

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 4

 1

 1

 -

 -

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 4

 1

 1

 -

 -

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 4

 1

 -

 -

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 4

 -

 -

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

 1

 -

 -

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

 -

 -

 -

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

 -

 -

 -

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

 -

 -

 -

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

 -

 -

 -

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

 -

 -

 -

 -

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

 -

 -

 -

 -

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 4

 -

 -

 -

 -

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

 -

 -

 -

 -

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

 -

 -

 -

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

 -

 -

04.02

Для збереження та використання природних заповідників 4

 -

 -

 -

 -

04.03

Для збереження та використання національних природних парків 4

 -

 -

 -

 -

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів 4

 -

 -

 -

 -

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

 -

 -

 -

 -

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

 -

 -

 -

 -

04.07

Для збереження та використання
парків - пам'яток садово-паркового мистецтва

 -

 -

 -

 -

04.08

Для збереження та використання заказників

 -

 -

 -

 -

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

 -

 -

 -

 -

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи

 -

 -

 -

 -

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

 -

 -

 -

 -

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 4

 -

 -

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

 -

 -

 -

 -

06.03

Для інших оздоровчих цілей

 -

 -

 -

 -

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

 -

 -

 -

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення 4

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 4

1

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

 -

 -

07.04

Для колективного дачного будівництва

 -

 -

 -

 -

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

 -

 -

 -

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

 -

 -

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

 -

 -

 -

 -

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

 -

 -

 -

 -

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

 -

 -

 -

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

1

1

1

1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

 -

 -

 -

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

 -

 -

 -

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

1

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 -

 -

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

 -

 -

 -

 -

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

 -

 -

 -

 -

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

 -

 -

 -

 -

10.06

Для сінокосіння

 -

 -

 -

 -

10.07

Для рибогосподарських потреб

1

-

 -

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

 -

 -

 -

 -

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

 -

 -

 -

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

 -

 -

 -

 -

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

 -

 -

 -

 -

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

 -

 -

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

 -

 -

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

 

         3 

 

3

 

-

 

 -

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

 -

 -

 -

 -

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1

1

 -

 -

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

 -

 -

 -

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

 -

 -

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

 -

 -

 -

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

 -

 -

 --

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 4

 -

 -

 -

 -

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

 -

 -

 -

 -

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

 12

12

-

 -

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

 -

 -

 -

 -

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

 -

 -

 -

 -

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

 -

 -

 -

 -

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

13

Землі зв'язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

3

3

-

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

 

 

 

 -

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

 -

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

 -

 -

 -

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

 -

 -

 -

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

 3

 3

 -

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

 -

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 4

 -

 -

 -

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 4

 -

 -

 -

 -

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 4

 

 

 

 -

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ 4

 -

 -

 -

 -

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 4

 -

 -

 -

 -

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 4

 -

 -

 -

 -

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 4

 -

 -

 -

 -

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

 -

 -

 -

16

Землі запасу

 -

 -

 -

 -

17

Землі резервного фонду

 -

 -

 -

 -

18

Землі загального користування 4

 1

 -

 -

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Городненськой сільськой ради від 24.06. 2021 р. № 287 - VIIІ

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

15

11

 

5121482700

Городненська сільська рада

Група платників, категорія / цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

1.Физические лица

   Инвалиды первой и второй группы;

   Физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

   Пенсионеры (по возрасту);

   Ветераны войны и лица на, на которых распространяются действие «Закона Украины «О статусе ветерана войны, гарантия их социальной защиты»;

   Физические лица, признанные законом лица, пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы;

    Освобожденные от уплаты налога на земельные участки, предусмотренные для определенной категории физических лиц, распространяется на один земельный участок по каждому виду пользования в рамках предельных норм

    Для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более двух гектаров

    Для строительства и обслуживания жилого дома хозяйственных построек и сооружений не более 0,25 га

   Для индивидуального дачного строительства не более 0,1 га

   Для строительства индивидуальных гаражей не более0,01га

   Для ведения садоводства не более 0,12га

   От уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков и землепользователи при условии передачи земельных участков  в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

   2. Юридические лица

Органы государственной  власти и органы местного саоуправления, органы прокуратуры, учреждения организации,  военные формирования созданные в соответствии с Законом Украины, Вооруженные силы Украины, Государсивеннавя пограничная служба Украины, которые полностью финансируются из государственного или местного бюджетов.

Парки государственной и коммунальной собственности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

           

 

 

Фото без опису
УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Код згідно з КОАТУУ 5121482700

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території  Городненської сільської ради Болградського району Одеської області на 2022 рік

 

         Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Городненська сільська рада


 ВИРІШИЛА:

1. Установити на території  Городненської сільської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

4. Рішення  № 595 - VIІ від 10.06.2021 року  визнати таким, що втратило чинність.

5. Рішення № 288 - VIІІ набирає чинності з 01.01.2022 року

 

Городненський сільський голова

 

Богоєв М.Д.

 

 

 


24.06.2021 року

№ 288 - VIІІ

Додаток 1
дорішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Городненськой сільськой ради

від 24.06. 2021 р. № 288- VIІІ

 

 

                        

  СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з  01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

 

15

11

5121482700

Городненська сільська рада

 

Класифікація будівель та споруд 2

Ставки податку 3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код 2

найменування 2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона 4

2 зона 4

3 зона 4

1 зона 4

2 зона 4

3 зона 4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні 5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

-

 -

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1110.3

Будинки садибного типу

0,03 

 0,03

 -

1110.4

Будинки дачні та садові

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами 5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1122

Будинки з трьома та більше квартирами 5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

 -

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

1122.3

Будинки житлові готельного типу

113

Гуртожитки 5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 5

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 5

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 5

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки 5

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних 5

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

 -

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,5 

 -

0,5 

1211.2

Мотелі

0,5 

0,5 

1211.3

Кемпінги

0,5 

0,5 

1211.4

Пансіонати

0,5 

0,5 

1211.5

Ресторани та бари

0,2 

 

 

0,2

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

 -

 -

 -

 -

 -

1212.3

Центри та будинки відпочинку

 -

 -

 -

 -

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

 -

 -

 -

 -

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні 5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління 5

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,2 

0,2 

 -

1220.3

Будівлі органів правосуддя 5

0,2 

 -

0,2 

1220.4

Будівлі закордонних представництв 5

0,2 

0,2 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,2 

0,2 

 -

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,2 

 -

 -

 0,2

 -

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,2

0,2

 -

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 5

0,2

 -

0,2

 -

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,2

0,2

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,2

 -

0,2

 -

 -

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,2

 -

0,2

 -

 -

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,2

0,2

 -

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,2

0,2

 -

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

 -

 -

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

 -

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

 -

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

 -

 -

 -

 -

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі

-

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

 -

 -

 -

 -

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,5 

0,5 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

0,5

0,5 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,5

 -

 -

0,5 

 -

1242.2

Гаражі підземні

1242.3

Стоянки автомобільні криті

 -

 -

 -

 -

 -

1242.4

Навіси для велосипедів

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові 5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 5

 -

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії 5

 -

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 5

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості 5

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості 5

 -

 -

-

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 5

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 5

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 5

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 5

 -

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктівта газу

 -

1252.2

Резервуари та ємності інші

 -

- -

1252.3

Силоси для зерна

 -

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,2 

 -

 -

 -

 -

 -

1252.6

Холодильники

0,2 

 -

 -

 -

1252.7

Складські майданчики

0,2 

 -

 -

 -

1252.8

Склади універсальні

0,2 

 -

 -

 -

1252.9

Склади та сховища інші 5

0,2 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

 -

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

 -

1261.3

Цирки

 -

1261.4

Казино, ігорні будинки

 -

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

- -

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

 -

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї 5

 -

 -

 -

 -

 -

1262.2

Бібліотеки, книгосховища 5

 -

 -

1262.3

Технічні центри

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1262.4

Планетарії 5

 -

1262.5

Будівлі архівів 5

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 5

 -

 -

 -

 -

 -

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

 -

 -

 -

 -

 -

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 5

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 5

 -

 -

 -

 -

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 5

+

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами 5

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 5

 -

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 5

 -

 -

 -

1264.2

Лікарні профільні, диспансери 5

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 5

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 5

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил 5

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 5

 -

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 5

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1265

Зали спортивні 5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

 -

-

 -

 -

1265.2

Басейни криті для плавання

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1265.4

Манежі легкоатлетичні

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1265.5

Тири

1265.9

Зали спортивні інші

 +

 -

 -

 -

 -

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 5

1271.1

Будівлі для тваринництва 5

0,2 

0,2 

 -

1271.2

Будівлі для птахівництва 5

0,2 

0,2 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна 5

0,2 

 -

0,2 

 -

1271.4

Будівлі силосні та сінажні 5

0,2 

 -

0,2 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 5

 

 

 

 

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства 5

 -

 -

 -

1271.7

Будівлі рибного господарства 5

 0,2

 -

 0,2

 -

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 5

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші

0,2 

0,2 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності 5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 5

 -

 -

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1272.3

Цвинтарі та крематорії 5

 +

 -

 -

 -

 -

 -

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури 5

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 5

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5

 -

 -

 -

 -

 -

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше 5

1274.1

Казарми Збройних Сил 5

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб 5

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 5

 -

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

222

Місцеві трубопроводи та комунікації

2221

Місцеві газорозподільні системи

2221.1

Місцеві трубопроводи для транспортування газу

1,5

 

 

 

 

 

2221.2

Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем

1,5

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Городненськой сільськой радойвід 24.06. 2021 р. № 288 - VIІІ


ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

15

11

51214827000

Городненська сільська рада

         

 

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

 

А) об’єктом житлової та нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленному порядку, які повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спвльній власності);

Б) об’єкти житловой і нежитловой нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного(обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі і їх частки;

В) будівлі дитячих будинків семійного типу;

Г)  гуртожитки;

Г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визнанна такою рішенням Городненської сільської ради, створенної відповідно закону і перспективним планом формування територій  громад;

Д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі її частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленним батьківського піклування, та особам з їх числа, які визначені відповідно до закону , дітям інвалідам, які виховуються одинокими батьками;

Е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, які здійсньоють свою діяльність в малих архітектурних формах і на ринках;

Є) будівлі промисловості , зокрема виробничі корпуси,цехи, скадськи приміщення промислових підприємств;

Ж) будівлі споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарської діяльності;

З) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності громадських організацій інвалідів і їх підприємств;

І) об’єкти нерухомості,які знаходяться у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, в використовуються виключно для забезпечення статутної діяльності, включаючи ті в, яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями благодійні заклади(притулки, інтернати, лікарніі т.п.), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/ або господарська діяльність;

Ї) будівлі дошкільних та загально освітних навчальних закладів  незалежно від форми власності та джерел фінанасування, які використовуються для надання освітніх послуг;

Ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних дитячих  санаторно-курортних закладів і закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих курортно-санаторних закладів і закладів оздоровлення та відпочинку дітей, які перебувають на балансі підприємств, установ і організацій, які є неприбутковими і внесини контролюючим органам до Реєстру неприбуткових установ та організацій деклалація подається платниеком податку протягом 30 калкндарних днів з  дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця , наступного за місяцем ,в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

Й) об’єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вийшов олімпійської майстерністі, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юноцьких спортивних шкіл , а також центрів олімпійської підготовки , шкіл вийшов спортивної майстерністі, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно – спортивних товариств, їх місцевих осередків  та відокремлених підрозділів , які є неприбутковими і включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій.  У разі виключення таких установ і  організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення , а податок сплачується посинаючи з місяца , наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

К) об’єкти нежилої нерухомості баз олімпійської та пароолімпійської підготовки . Перелик таких баз затверджується  Кабінетом Міністрів  України;

Л) об’єкти житлової нерухомості , які належать багатодітним та прийомним сім’ям, в яких виховуються п’ять і більше дітей .

 

 

 

 

         100%

     

 

 

 

Фото без опису
УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

VІІ сесія VІIІ скликання

 

Код згідно з КОАТУУ 5121482700

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на 2022 рік на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

           Відповідно до пункту 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 04.11.2011г. № 4014 -VI «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», ст. 12 п. .3.4. Податкового Кодексу України, з метою поповнення дохідної частини бюджету

        Городненська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити з 01.01.2022 р на території Городненської сільської ради ставки

         єдиного податку для фізичних осіб підприємців:

1.1. Для першої групи платників, які здійснюють діяльність на території  Городненської сільської ради, встановити ставку єдиного податку в розмірі - 10% від розміру прожиткового мінімуму на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку, з усіма обмеженнями і особливостями, викладеними в главе1 розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями;

                 Для фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність за межами території Городненської сільської ради, встановити максимальну ставку - 10% від розміру прожиткового мінімуму на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку, з усіма обмеженнями і оособливостями, викладеними в главе1 розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

1.2. Для другої групи платників, які здійснюють діяльність на території Городненської сільської ради встановити ставку єдиного податку в розмірі - 10% від розміру мінімальної заробітної плати на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку, з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в главе1 розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

                  Для фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність за межами території Городненської сільської ради встановити максимальну ставку - 20% від розміру мінімальної заробітної плати на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку, з усіма обмеженнями і особливостями, викладеними в главе1 розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

 

2. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксованої ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, в зв'язку з чим розмір єдиного податку буде змінюватися відповідно до змін розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня податкового року.

 

3. Визнати рішення Городненської сільської ради від 10.06.2020 року № 591 - VIІ «Про встановлення на території Городненської сільської ради ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців», що втратило чинність.

 

4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

( Іовчева О. Д.)

 

 

       Городненський сільський голова                                                                 М.Д.Богоєв

 

 

 

 

 

24.06.2021 року

№ 289 - VIІІ

 

 

Фото без опису
УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

VІІ сесія VІIІ скликання

 

Код згідно з КОАТУУ 5121482700

 

РІШЕННЯ

  

Про затвердження ставки орендної плати за землю на 2022 рік

 

            Керуючись п. 1 ст. 93 Земельного кодексу України, Законом України «Про плату за землю», П. 35 ст. 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні":

Городненська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити ставки орендної плати в межах населених пунктів Городненської сільської ради на землі

    несільськогосподарського призначення:

1.1. Ставка орендної плати земель комерційного призначення:

а) для функціонуючих об'єктів - 9,0% від грошової оцінки землі;

б) для не функціонуючих об'єктів - 4% від грошової оцінки землі;

г) на подвір'я - 3% від нормативної грошової оцінки землі;

д) для АЗС - 9% від нормативної грошової оцінки землі;

е) для об'єктів транспорту і зв'язку - 12% від нормативно - грошової оцінки земель.

 

1.2. Ставка орендної плати для промислових об'єктів:

а) для функціонуючих - 9% від нормативної грошової оцінки землі,

б) для не функціонуючих - 4% від нормативної грошової оцінки землі.

 

1.3. Ставка орендної плати земель для комерційних об'єктів, що мають реєстрацію в земельному кадастрі (кадастрові номери на земельні ділянки) - 6% від нормативної грошової оцінки землі.

2. Встановити ставки орендної плати за межами населених пунктів Городненської сільської ради на землі     сільськогосподарського призначення:

Ставка орендної плати земель, що мають реєстрацію в земельному кадастрі (кадастрові номери на земельні ділянки) - 6% від нормативної грошової оцінки земель, для земель, які  не мають кадастрових номерів - 8%,

3. Визнати рішення Городненської сільської ради від 10.06.2020 р. № 590- VІІ « Про затвердження ставки орендної плати на земельні ділянки  в межах і за межами населеного пункту, згідно  грошової оцінки землі на 2021 рік»

4. Комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою

 

      Городненський сільський голова                                                                 М.Д.Богоєв

 

24.06.2021 р.

№ 290 - VIІІ

 

 

 

 

Фото без опису
УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

VІІ cесія VІIІ скликання

 

Код згідно з КОАТУУ 5121482700

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про встановлення туристичного збору на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 202 пункту 1 статті 64 Бюджетного кодексу України пункту 8.3. статті 8, пункту 10.3. статті 10, пункту 12.3. статті 12, статті 268 Податкового кодексу України, статті 218, статті 221, статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України від 23.11.2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити з 001.2022 на території Городненської сільської ради ставки з туристичного збору за  кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі 0,5 % - для  внутрішнього туризму та 3 % - для  в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 
 2. Затвердити Положення «Про туристичний збір» (додається).
 3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Городненської сільської ради «Про туристичний збір» № 592 -VІI від 10.06.2020 року.
 4. Це рішення діє до встановлення Городненською сільською радою нових ставок туристичного збору.
 5. Оприлюднити це рішення на Офіційному сайті Городненської сільської ради.

       6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва ( Іовчева О. Д.)

 

 

 

 

Городненській сільській голова                                                                М.Д. Богоєв

 

 

 

№ 291 - VIIІ

24.06.2021

 

 

 

Додаток до рішення

Городненської сільської ради

№ 291-VIIІ від 24.06.2021

 

Положення

про туристичний збір

 

1.  Загальне положення

 

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до бюджету Городненської сільської ради.

 

2.    Платники збору

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на території Городненської сільської ради, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5 даного Положення. 

 

3. База справляння збору  

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5 даного Положення.

 

4. Ставка збору

Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5 даного Положення, у розмірі 0,5 % - для  внутрішнього туризму та 3 % - для  в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

 

5. Місця проживання

Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

6. Податкові агенти

Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 9.2. даного Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5 даного Положення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" пункту 5 даного Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) іншими юридичними або фізичними особами-підприємцями, визначеними Городненською сільською радою в порядку, передбаченому абзацом третім пп.268.5.1 п.268.5 ст. 268 Податкового кодексу України.

 7. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму  у Городненській сільській раді;

б) фізичні особи - резиденти - фізичні особи, які мають місце проживання в Україні, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» пункту 5 даного Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення - її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені, її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері  і з боку батька, онуки, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» пункту 5 даного Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

8. Особливості справляння збору

8.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору з дотриманням  вимог, визначених рішенням Городненської сільської ради. За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

8.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та даного рішення Городненської сільської ради.

8.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.

9. Порядок сплати збору

9.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) кварталю.

9.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

9.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

9.4. Податкова декларація зі збору щоквартально подається до контролюючих органів протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади.

10. Порушення порядку справляння та сплати туристичного збору

10.1.Невиконання платником туристичного збору зобов’язання із сплати туристичного збору у порядку, встановленому Податковим кодексом України та даним рішенням тягне за собою накладення штрафу у розмірі п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

10.2.Порушення податковим агентом, особою, яка здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), порядку та/або особливостей справляння та/або сплати туристичного збору, встановленого Податковим кодексом України та даним рішенням тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені даним підпунктом, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11. Контроль за своєчасністю подання податкової декларації туристичного збору до контролюючого органу, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснює контролюючий орган.

 

 

 

Фото без опису
УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

Код згідно з КОАТУУ 5121482700

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області на 2022 рік

 

Керуючись статтями 10, 12, 265, 268Налогового кодексу України №2755-IVот 02.12.2010 р, п.24 ст.26Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити з 01.01.2022 року на території Городненської сільської ради ставку збору за місця для паркування транспортних засобів. За кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності в розмірі 0,05% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Городненської сільської ради від 10.06.2020 № 593 -VII «Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів».

 

 1. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

 

 1. Оприлюднити це рішення на Офіційному сайті Городненської сільської ради.

 

. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

( Іовчева О. Д.) 

 

 

 

Городненській сільській голова                                                                М.Д. Богоєв

 

 

 

№ 292 - VIIІ

24.06.2021 р.

 

 

Фото без опису
УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

VІІ сесія VІIІ скликання

 

Код згідно з КОАТУУ 5121482700

 

РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження ставок акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області на 2022 рік

 

          Відповідно до пункту 24 частини першої ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97 ВР від 21.05.1997 року, зі ст. 10, 266 податкового кодексу України, і в зв'язку зі змінами, внесеними до податкового законодавства України "Про внесення змін до Податкового кодексу України і в деякі законодавчі акти України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році »№ 1791-VІІІ від 20.12.2016 року, в порядку, передбаченому частиною 4 розділу ІІ «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році »№ 1791-VІІІ від 20.12.2016 року, та з метою поповнення дохідної частини бюджету Городненської сільської ради,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити ставку акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі лікеро-горілчаних (у т.ч пива) і тютюнових виробів у розмірі 5% від вартості (з урахуванням ПДВ) реалізованої продукції і 0,042 євро - за кожен літр реалізованого палива.
 2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.
 3. Доручити Дончевій О.С. - секретарю Городненської сільської ради, це рішення розмістити на інформаційному стенді сільської ради та довести до відома Болградське відділення Ізмаїльської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області.
 4. Контроль за повнотою сплати та своєчасне перерахування даного виду податку покладається на Болградське відділення Ізмаїльської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

( Іовчева О. Д.)

 

Городненський сільський голова                                                                      М.Д. Богоєв

 

24.06.2021 року

       №  293 -VІІІ

 

 

Фото без опису
УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

VІІ сесія VІIІ скликання

 

Код згідно з КОАТУУ 5121482700

 

РІШЕННЯ

 

Про встановлення податку на майно в частині транспортного податку.

 

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997, статей 10, 265, 267 Податкового кодексу України (Закон України № 2755-VI від 02.12.2010) та у зв’язку із змінами, внесеними до податкового законодавства  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-VІІІ від 24.12.2015, який набрав чинності 01.01.2016, в порядку, передбаченому частинами 4 та 7 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-VІІІ від 24.12.2015,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити на 2022 рік на території Городненської сільської ради для платників транспортного податку, визначених відповідно до підпункту 267.1.1 пункту 267.1 статті 267 Податкового кодексу України, ставку транспортного податку  у розмірі, встановленому пунктом 267.4 статті 267 Податкового кодексу України, за кожний легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Городненської сільської ради «Про транспортний податок» № 597 -VIIІ від 10.06.2020 року.

3. Дане  рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.        

4. Доручити Дончевій О. С. - секретарю Городненської сільської ради дане рішення розмістити на інформаційному стенді сільської ради та довести до відома Болградське відділення Ізмаїльської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області.
  5. Контроль за повнотою сплати і своєчасному перерахуванні даного виду податку покладається на Болградське відділення Ізмаїльської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області.

   6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

( Іовчева О. Д.) 

Городненський сільський голова                                                         М.Д. Богоєв

 

24.06.2021 р.

№ 294 – VІІІ 

 

 

 

Фото без опису

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

VІІ сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва:

« Капітальний ремонт даху Олександрівського  ЗЗСДО Городненської сільської ради Болградського району Одеської області» .

  

 

 

              Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва: « Капітальний ремонт даху Олександрівського ЗЗСДО Городненської сільської ради Болградського району Одеської області», наданий  Державним підприємством « Державний науково- дослідний та проектно- вишукувальний інститут « НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». в сумі 1493,833 тис. грн., складений в поточних цінах станом на 07.06.2021 року та керуючись пунктом 1 частини «а» ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Городненська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва : « Капітальний ремонт даху Олександрівського ЗЗСДО Городненської сільської ради Болградського району Одеської області», наданий  Державним підприємством « Державний науково- дослідний та проектно- вишукувальний інститут « НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». в сумі 1493,833 тис. грн., складений в поточних цінах станом на 07.06.2021 року

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

24.06.2021 року

№ 295 – VІІІ                

 

 

 

Фото без опису
                                                                                                                

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

VІІ сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

             

Про  затвердження комплексної програми « Охорона довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Городненської  сільської ради на 2021 – 2025 роки»

 

            Керуючись п.  22 ч. 1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , за погодженням з постійними комісіями сільської ради,  Городненська сільська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

 1. Затвердити комплексну програму «Охорона довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Городненської  сільської ради на 2021 – 2025 роки».

2. При формуванні місцевого бюджету на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію комплексної програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та співробітництва.

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                          М.Д.Богоєв

 

 

 

 

 

24.06. 2021 року

№ 296-VІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Додаток

до рішення Городненської

Фото без опису сільської ради

від 24.06 2021р. № 296- VІІІ

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна програма

Охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Городненської сільської ради  на 

2021– 2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городнє

2021

 

ЗМІСТ

1.

 Вступ

3

2.

 Мета Програми

3

3

 Сучасний стан навколишнього природного середовища:

3

3.1

 Стан земельних ресурсів

3

3.2

 Стан мінерально-сировинних ресурсів

4

3.3

Стан водних ресурсів

4

3.4

Стан атмосферного повітря

5

3.5

Стан флори і фауни

6

3.6

Стан територій та об’єктів, що підлягають  особливій охороні   

6

3.7

Стан утилізації та захоронення відходів

7

 

Основні напрями і пріоритети  

7

4

 Обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

8

5

Очікувані результати та ефективність виконання Програми

8

Додаток 1

 Ресурсне забезпечення

8

Додаток 2

 Напрями діяльності та заходи Комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення  екологічної безпеки Городненської сільської ради на 2021-2025 роки        

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вступ

Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Городненської  сільської ради на 2021 – 2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від  28 лютого 2019 року             № 2697-VIII, Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища до 2025 р., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 443р.

Правовою основою програми є Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1264-ХІІ від 25 червня 1991 р.), «Про природно-заповідний фонд України» (2456-ХІІ від 16 червня 1992 р.), «Про тваринний світ» (3041-ХІІ від 03 березня 1993 р.), «Про рослинний світ» (519-ХІУ від 9 квітня 1999 р.), Земельний кодекс України   (2768-III  від 25 жовтня 2001р.), Лісовий кодекс України (3852-ХІІ від 21 січня 1991р.) та Водний кодекс України (№213/95-ВР  від 6 червня 1995р.).      

 Актуальність і доцільність розробки Програми визначаються такими факторами:

 • найбільшу занепокоєність викликає стан земельних ресурсів, а саме велика розораність території; деградація земельних ресурсів внаслідок забруднення та хімічного отруєння грунтів, порушення біоенергетичного режиму ґрунтів та екосистем (девегетація і дегуміфікація ґрунтів, ґрунтовтома та виснаження);
 • нераціональне використання добрів та пестицидів приводить до забруднення землі та водних об’єктів.
 • незадовільна якість питної води;
 • недостатньо колодязів з чистою джерельною водою;
 • підземні води питної якості відсутні, а ті, що розвідані, потребують додаткового очищення від розчинених солей;
 • високий рівень забруднення озер, річок, джерел, підземних вод нітратами;
 • забруднення берегів водних об'єктів сміттям;
 • інтенсивна руйнація систем водних об’єктів ОТГ та зменшення водопропускної спроможності малих річок внаслідок ерозійних процесів в басейнах, забудови прибережних територій, господарської діяльності;
 • замулювання грунтами русел річок, джерел;
 • забруднення атмосфери викидами CO2, внаслідок використання технічно застарілих та зношених автотранспортних засобів, спалювання стерні;
 • необхідність вжиття невідкладних заходів для збереження та призупинення тенденції збіднення біологічного та ландшафтного різноманіття на території сільської ради;
 • незаконні вирубки полезахисних лісосмуг, лісів;
 • значне накопичення побутових відходів.

Розробка комплексної цільової Програми зумовлена актуальністю зазначених проблем.        

 

2. Мета  програми

Мета програми полягає в забезпеченні конституційних прав громадян на сприятливе навколишнє середовище, створенні передумов переходу до сталого розвитку громади шляхом досягнення ресурсно-екологічної безпеки та раціоналізації природокористування, раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони, охорони та поліпшення стану довкілля на території Городненської ОТГ.

Сучасна екологічна політика Городненської сільської ради має бути орієнтована на довгострокове створення та становлення попереджувальних заходів щодо джерел та причин, які викликають екологічні проблеми. Комплексна Програма є базою для впровадження державної екологічної політики у реальне життя, а також забезпечення сталого розвитку та сприятиме економічній стабільності громади. 

 

 1. Сучасний стан навколишнього природного середовища
  1. Стан земельних ресурсів
  • площа  земель Городненської ОТГ складає 29728,90 га, сільськогосподарські угіддя займають 26934,583 га або 90,6 % загальної площі. На ріллю припадає 21140,738 га або 71 %  загальної площі. Лісами вкрито 998,10 га, або 3,36 %. Території, які покриті поверхневими водами займають 219,50 га, або 0,74 %.

На підставі матеріалів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення району спеціалістами Одеської державної проектно-розвідувальної станції хімізації сільського господарства проведено еколого - агрохімічну оцінку якості ґрунтів у 2000 році.  За еколого-агрохімічною оцінкою, землі Болградського району мають родючість 55 балів, що нижче  середньо обласного показника на 5 балів. Найкращі землі І-ІІ класу в районі займають лише 340 га (%), землі дуже високої і високої якості – 3065,4 га (14,5%), підвищеної якості – 8456,3 га (41%). Всього земель високої і підвищеної якості 55,5%. Низькоякісні і непридатні землі займають площу 1543,28 га (7,3%).  Більшість цих земель використовується як рілля – 1388,95 га (90,0 % від низькоякісних і непридатних земель). Такі землі мають низку родючість і їх бажано було б вивести з обробітку, тому що витрати матеріально-фінансових ресурсів на них не окупаються.

Для підвищення родючості грунтів потрібно застосовувати ґрунтозахисну вологозберігаючу систему землеробства з економічно вигідною і екологічно безпечною системою застосування органічних і мінеральних добрів. Система землеробства повинна створити комфортні  умови живлення сільськогосподарських рослин і одержання екологічно чистої продукції. 

                   

3.2. Стан мінерально-сировинних ресурсів.

Територія Городненської ОТГ не відзначається особливою різноманітністю та величиною запасів мінеральної сировини в порівнянні з іншими районами Одеської області.

На території ОТГ нараховується немає родовища корисних копалин місцевого значення.

 

3.3. Стан водних ресурсів

Водозабезпечення господарського комплексу ОТГ проводиться з підземних (свердловини) і поверхневих (річки, ставки, водосховища та ін.) джерел.

В ОТГ намітилась тенденція щодо збільшення використання води в порівняні з 

2000 роком, а особливо відчутно це в період посухи та аномальної спеки. Це пов’язано зі зміною клімату та відродженням сільськогосподарського потенціалу, ставкового господарства.

Погіршення якості підземних вод та їх придатність до питного використання є проблемою, яка потребує негайного вирішення. Загальна кількість артезіанських свердловин, пробурених на території ОТГ становить 7 одиниць, які потребують ремонту.

Ставки та штучні водойми використовуються: під рибництво – 87 %, фізичними особами – 100 %, мисливство – 0,1%.

Ерозійні процеси в басейнах, забудова прибережних територій, господарська діяльність призвели до інтенсивної руйнації систем водних об’єктів Городненської ОТГ та зменшення водопропускної спроможності малих річок.

В ОТГ мають місце локальні підтоплення територій населених пунктів і сільськогосподарських угідь. Підтоплення пов’язане з дією комплексу факторів, а саме:

   - замулення русел малих річок;

   - відсутність організації поверхневого стоку з територій населених пунктів.

Сучасний стан річок та озер значною мірою залежить від дотримання суб’єктами господарської діяльності на землях водного фонду вимог природоохоронного законодавства. Більшість малих річок та озер району виконують свою водозабірну функцію у паводкові періоди. Тільки на окремих ділянках пропускна спроможність зменшується через замулення, забруднення гідротехнічних споруд. В межах населених пунктів річки та озера зазнають негативного впливу від суб’єктів господарювання. Відсутність робіт щодо впорядкування і розчищення русел та берегів від господарсько-побутових відходів зумовлює забруднення водойм та затоплення паводковими водами житлових зон, присадибних ділянок та сільськогосподарських земель.

На сьогодення не встановлено водоохоронні та прибережні захисні смуги навколо малих річок на території Городненської ОТГ — Великий Катлабух, Пержий.

 

3.4. Стан атмосферного повітря.

Залишається середнім рівень забруднення атмосферного повітря  в Городненській ОТГ. Основними джерелами викиду шкідливих речовин є технічно застарілі та зношені транспортні засоби, не якісне паливо, які мають шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря. Але, в Городненській ОТГ намітилась тенденція до зменшення викидів забруднюючих речовин в  атмосферне повітря, що пов’язане зі зменшенням виробництва. 

3.5. Стан флори і фауни

Лісовий фонд Городненської ОТГ станом на 1 січня 2021 року становить 778,0 га, з них у користуванні ДП «Ізмаїльське лісове господарство» -  0,28 відсотка лісового фонду від загальної площі Городненської ТГ. Для того щоб досягнути науково обґрунтованої – 5% лісистості, необхідно створити 374 га нових лісів.

Катастрофічне положення склалось з полезахисними лісосмугами, які в процесі земельної реформи опинилися поза межами користування сільськогосподарських підприємств. Особливої уваги потребують насадження вздовж автошляхів (384,7 га). Загальна площа їх з кожним роком зменшується із-за масових самовільних рубок та підпалень. В віковій  структурі усіх насаджень  переважають стиглі та перестійні, що  потребують не лише вибіркових санітарних рубок, але і суцільних, з подальшим відтворенням лісонасаджень.

Але незважаючи на таку ситуацію, щорічно, під час благоустрою населених пунктів, населенням в парках, скверах, вулицях, уздовж озер, доріг висаджуються дерева. Основна проблема - це зберегти посаджені дерева в нашій посушливій зоні. Лісові насадження  на нашій території штучні, тобто рукотворні, всі вони потребують постійного догляду. Головне завдання на наступне 10-річчя - реконструкція, лісовпорядкування та лісовідновлення лісових насаджень.

Площа всіх видів зелених насаджень у межах населених пунктів Городненської ОТГ становить 2,8 га, у тому числі насадження загального користування -  35,55 га, які також потребують реконструкції та лісовідновлення.

Не досягло ще належного рівня в районі ведення мисливського господарства та рибного господарства. Щорічно ведуть меліоративну роботу щодо покращення стану водойм та недопущення їх заростання. Не всі водозабірні споруди оснащені ефективними рибозахисними пристроями.

 

3.6. Стан територій та об’єктів, що підлягають  особливій охороні

Серед пріоритетів природоохоронної політики району є охорона і збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. 

 

3.7. Стан утилізації та захоронення відходів

На території Городненської ОТГ експлуатується 5 полігонів побутових відходів, які не паспортизовані. Всі звалища передбачають розміщення відходів 4 класу. Їх площа від 3 га до 7 га.

Тверді побутові відходи звалищ Городненської ОТГ представлені предметами домашнього побуту (пластмасовий посуд, пластикові пляшки, поліетиленові пакети, аерозольні упаковки тощо), відходами будівельного сміття, гноєм, деревними відходами, відходами вирощеної сільськогосподарської продукції. Складання побутових відходів на звалищах хаотичне, без дотримання технологічного процесу. Згідно з санітарними та природоохоронними вимогами, експлуатація місця складування твердих побутових відходів повинна здійснюватися відповідно до норм та правил.

З кожним роком обсяги утворення відходів збільшуються, що вимагає негайного вирішення питання про їх утилізації. На сьогодення стан звалищ критичний, спостерігається зростання числа стихійних звалищ, що найближчим часом спричинить виникнення екологічних проблем. Суцільне сміття створює певну загрозу здоров'ю і життю населення ОТГ, а також майбутнім поколінням.

В населених пунктах Городненської ОТГ робота з розчищення прилеглої території звалищ і прибирання несанкціонованих ведеться щорічно тільки навесні. 

Доцільно насамперед провести рекультивацію потенційно небезпечних полігонів, стихійних несанкціонованих звалищ, дрібних переповнених полігонів, що дозволить не тільки поліпшити екологічну обстановку прилеглих територій, а й зняти екологічну напруженість в районі.

     

 1. Основні напрями і пріоритети

Прийняття і реалізація Програми дає можливість створити необхідні передумови для ефективного розв’язання головних земельних та природоохоронних проблем шляхом поліпшення екологічно го стану території Городненської ОТГ. 

Для досягнення основної мети Програми передбачається реалізувати заходи з такими пріоритетними напрямами:

- охорона і раціональне використання  земельних ресурсів, захист і реабілітація ґрунтів,  підземних і поверхневих вод;

- охорона і раціональне використання водних ресурсів;

- збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток природно-заповідного фонду та формування екомережі;

  • охорона атмосферного повітря;
  • охорона, використання та відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу;
  • підвищення рівня екологічного виховання населення, духовності та правосвідомості.

У результаті розв’язання цілого ряду екологічних проблем у цих напрямках буде забезпечено сталий розвиток, який стимулюватиме охорону довкілля та відновлення його природних властивостей і забезпечить належне регулювання та екологічно-безпечне використання природних ресурсів.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2 до Програми.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Показники вартості здійснення комплексу заходів передбачені Програмою на перспективу до 2025 року, через що розрахунки фінансування з деяких позицій мають орієнтований характер та загалом становить 80 тис. грн.

Ресурсне забезпечення  Програми наведено в додатку 1 до Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з місцевих та державного бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування окремо по кожному об’єкту визначатиметься щорічно при формуванні переліку об’єктів, видатки на які здійснюється за рахунок Державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища з урахуванням наявності затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

 

5. Очікувані результати та ефективність виконання Програми

Реалізація Програми дасть можливість:

  • знизити техногенне та антропогенне навантаження на водні об’єкти та запобігти забрудненню поверхневих та підземних водних об’єктів;
  • досягти екологічно безпечних умов для проживання населення;
  • поліпшити екологічний стан довкілля регіону;
  • побудувати регіональну екологічну мережу з метою збереження ландшафтного та біорізноманіття Городненської ОТГ, створити репрезентативну систему територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
  • забезпечити належні умови для здійснення заходів щодо охорони і збереження типових та унікальних природних комплексів;
  • збереження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного і тваринного світів;
  • розповсюдження екологічних знань та інформації;
  • знизити техногенне навантаження на атмосферне повітря;
  • активізувати поширення екологічної інформації, діяльності з екологічного виховання й підвищення екологічної культури населення.

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Городненської сільської ради  на   2021– 2025 роки

тис. грн.

Джерела фінансування

Всього за роки дії Програми

2021р.

2022р.

2023р.

2024р.

2025р.

Усього

400,000

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

 

І

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Терзі Ганни Василівни, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Терзі Ганні Василівні, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 299-VІІІ

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Терзі Юлії Іванівни, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Терзі Юлії Іванівні, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 300-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Терзі Василя Семеновича, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Терзі Василю Семеновичу, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 301-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Терзі Петра Петровича, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Терзі Петру Петровичу, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 302-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Терзі Ольги Василівни, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Терзі Ользі Василівні, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 303-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Терзі Федіра Михайловича, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Терзі Федіра Михайловича, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 304-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Терзі Олександра Федоровича, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Терзі Олександру Федоровичу, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 305-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Терзі Лариси Петрівни, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Терзі Ларисі Петрівні, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 306-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Терзі Андрія Христофоровича, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Терзі Андрію Христофоровичу, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 307-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Терзі Сергія Васильовича, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Терзі Сергію Васильовичу, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 308-VІІІ

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Драганової Марії Вікторівні, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Драгановій Марії Вікторівні, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 309-VІІІ

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Драганової Альони Іванівни, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Драгановій Альоні Іванівні, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 310-VІІІ

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Драганової Марії Іванівни, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Драгановій Марії Іванівні, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 311-VІІІ

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Драганова Георгія Дмитровича, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Драганову Георгію Дмитровичу, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 312-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 VІІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши позивну заяву гр. Драганова Дмитра Дмитровича, про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, Городненська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

Відмовити гр. Драганову Дмитру Дмитровичу, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності (колективної), орієнтованою площею 2,0 га у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населенного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                        М. Д. Богоєв

 

24. 06.2021 року

№ 313-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису