Городненська громада
Одеська область, Болградський район

VІ сесія VІІІ скликання

Дата: 09.11.2021 14:56
Кількість переглядів: 509

Фото без опису
                                                                                  

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

VІ сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

             

 

 Про дострокове припинення  повноважень 

депутата сільської ради 8 -го скликання

 Зеленкової А. Д.

               Розглянувши заяву депутата  Городненської сільської ради 8-го скликання  про складення нею депутатських повноважень, відповідно до пункту 14 частини 1 статті 26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись підпунктом 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статтею 81 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», Городненська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Достроково припинити повноваження депутата Городненської сільської ради 8-го скликання Зеленкової Алли Дмитрівни у зв’язку з її особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

 

  1. Дане рішення направити до Городненської сільської територіальної виборчої комісії.

 

  1. Оприлюднити дане рішення на дошці оголошень Городненської сільської ради.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова ________________  М.Д. Богоєв  

 

 07.05.2021р.

 № 201 - VIII

 

 

                                                      Фото без опису
                                                                                  

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

VІ сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про підтвердження членства
у Всеукраїнській асоціації громад

 

Враховуючи, що Городненська  сільська рада є членом Всеукраїнської асоціації громад за правонаступництвом (на підставі ч. 9 пункту 6-1 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), сільська/селищна/міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Підтвердити членство Городненської сільської ради у Всеукраїнській асоціації громад.

 

2.Доручити представляти інтереси Городненської сільської ради у Всеукраїнській асоціації громад:

2.1.Сільському голові Городненської сільської ради, Богоєву Миколі Дмитровичу

2.2Депутату Городненської сільської ради … (прізвище, ім’я, по-батькові)
 

3.Передбачити у бюджеті територіальної громади на 2021 рік кошти на сплату щорічного членського внеску із розрахунку 0,50 грн. на одного жителя територіальної громади.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                   М. Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

 № 202 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

VІ сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу майна закладів освіти Городненської

 сільської  ради Болградського району  Одеської  області

в управління  та на баланс Відділу  освіти, молоді, спорту,

 культури і туризму Городненської сільської ради»

 

Керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 135, 137 Господарського кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

    1.Надати згоду на передачу майна закладів освіти Городненської  сільської  ради Болградського району Одеської  області в оперативне управління відділу освіти, молоді, спорту, культури і  туризму Городненської сільської ради. 

   2.Утворити та затвердити комісію з приймання - передачі майна до Відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради Болградського району Одеської  області ( додаток 1)

    3. Вищевказаній комісії здійснити приймання-передачу зазначеного майна відповідно до норм чинного законодавства.

   4.  Передати майно закладів освіти Городненської  сільської  ради Болградського району Одеської  області на баланс відділу освіти, молоді, спорту культури  і туризму Городненської сільської ради.   

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

07.05.2021

№ 203 - VIII

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 1

до рішення Городненської сільської ради

від 07.05.2021 р. № 203

 

                                                             Комісія

                                             з приймання - передачі майна  

                                      до Відділу освіти, молоді, спорту, культури

                                      і туризму Городненської сільської ради

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

В. о.начальника  відділу освіти, молоді, спорту культури  і туризму Городненської сільської ради

 

Алавацька Марія Степанівна

Члени комісії

Спеціаліст І категорії відділу освіти,  молоді, спорту,  культури, і туризму Городненської сільської ради

 

Ніколаєва Олена Василівна

 

Головний спеціаліст  відділу освіти,  молоді, спорту,  культури, і туризму Городненської сільської ради

Семкова Марина Іванівна

 

Головний бухгалтер Городненської сільської ради

Чепразова Ольга Іванівна

 

Головний спеціаліст Городненської сільської ради

Оловацька Марія Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису
                                                                                 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

VІ сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 « Про затвердження положення про проведення  конкурсу на посаду керівника Комунального закладу загальної середньої освіти Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 Відповідно до Положення про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Городненська  сільська рада

 

   ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити положення «Про проведення  конкурсу на посаду керівника Комунального закладу загальної середньої освіти Городненської сільської ради Болградського району Одеської області» ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ освіти, молоді, спорту, культури і  туризму Городненської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                М. Д. Богоєв

 

 

07.05.2021

№ 204 - VIII

 

 

 

Фото без опису

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

VІ сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін та доповнень в рішення сільської ради № 44- VIІI від 24.12.2020 року « Про затвердження штатного розкладу апарату Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та її виконавчих органів на 2021 рік». 

 

           

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Законом України «Про оплату праці», до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, рішенням сесії від 11.12.2020 року № VIІI / 2- 23 «Про внесення змін та доповнень в рішення сільської ради № VIІI / 1- 5 від 26.11.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів Городненської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», Городненська сільська рада

          

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до штатного розпису апарату Городненської сільської ради, затвердженої рішенням ІІІ сесії  Городненської  сільської ради VIII скликання від 24.12.2020 року

 №  44-VIІI   «Про затвердження штатного розкладу апарату Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та її виконавчих органів на 2021».

2. Затвердити штатних розпис апарату Городненської сільської ради Болградського району Одеської області в новій редакції (додаток).

3.Головному бухгалтеру  Городненської сільської ради внести зміни в штатний розпис і провести відповідні розрахунки згідно внесених змін .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М.Д. Богоєв

 

 

 

 

07.05.2021 р.

№ 205 - VIII

                         
                         
              ЗАТВЕРДЖЕНО  
              Наказ Міністерства фінансів України    
              28 січня 2002 року № 57      
              (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 ШТАТНИЙ РОЗПИС           від 26 листопада 2012 року №1220)    
                         
Городненська сільська рада         ЗАТВЕРДЖУЮ        
соціальний робітник з обслуговування літніх людей                    
        6 (шість) штатних одиниць з місячним фондом  
              заробітної плати -    39000,00  
              Сімдесят одна тисяча дев'ятсот тридцять п'ять грн. 50 коп.
              Городненський сільський голова    
                       
  3104                 Богоєв М.Д.  
              (підпис керівника) (ініціали і прізвище)  
Городненська сільська рада       " 1 " грудня  2021  року      
с 01.12.2021 р. по 31.12.2021 р.                  
                         
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кіль-кість штат-них посад Розряд за Єдиною тарифн.сіткою Посадо-вий оклад  (грн)  Надбавки Доплата до мінімальної зар/плати Фонд з/плати на місяць    (грн) Фонд з/плати за 1 місяць 2021 року Нарахування на заробітну плату,                                        22%
за вислугу років обо'язкового характеру
% грн. % грн.
1 соціальний робітник з обслуговування літніх людей 6 6 3871,5 10 387,15     2241,35 39000,00 39000,00 8580,00
8 Матер.допомога на оздоровлення                   10000,00 2200,00
  ВСЬОГО: 6 х 3871,5 х 387,15 х 0 0,00 39000,00 49000,00 10780,00

 

 

                                                                                                                                               

 

`

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                      ШОСТА  СЕССІЯ V11 І  СОЗИВУ

 

                                                      Р І Ш Е Н НЯ

_____15547000000________________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення

Територіальної громади від 24 грудня 2020 року №УШ11/3-37«Про бюджет територіальної громади на 2021 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести следуючи зміни та доповнення до рішення сільської ради від  21 грудня 2020

 року  № У11 /3-37 «Про бюджет територіальної громади на 2021 рік»                      

 

1.1. в  пункті 1, абзаці 1:     

         - цифри  «82781243,00» , «76790919,00»  та «5990324,00» замінити цифрами

        «82631243,00», «76790919,00»та 5840324,00  згідно додатку 1 справжнього рішення.

 

                                                                             

1.2.  У видатковій частині бюджету  цифри «82781243,00» , «76790919,00» та «5990324,00»

        замінити  цифрами «82781243» , «76790919» та «5840324,00» викладену до

        бюджету у  додатку 2,  згідно додатку 2справжнього рішення.

 

 

1.3. Доповнити рішення додатком 6 «Перечень видатків, фінансування яких в 2021 році буде проводитися за рахун6ок коштів бюджету розвитку», згідно з дод. 3 справжнього рішення.

 

2.    Встановити джерелом покриття профіциту  бюджету спеціального  фонду Городненської

    сільської ради у сумі  -150000,00 грн. зменшення субвенції з обласного бюджету на

    спів фінансування інвестиційних проектів.

 

 

3.    Контроль  за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію по

       питанням планування , бюджету і фінансів.

      

 

 

  Городненський  сільський голова                                                                   Богоєв М.Д.

 

 

   с.Городнє

   07.05.2021 р.

    № УІІ1/6 -206

 

 

 

   
          Додаток № 3  до рішення  №VIII/6-206 від 25/02.2021г.                                                                 Додаток №6 до рішення №VIII/3-37 від 24.12.2020 р
    Зміни до розподілу коштів бюжету розвитку за об єктами у 2021 році            
     
код ПКВКМБ код ТПКВКМБ Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації  Строк реалізації обєкта (рік початку і завершення) Загальна вартість обєкта, грн. обсяг видатків  бюджету розвитку, грн. Рівень  будівельної готовності обєкта на кінець бюджетного періоду, %
2 3 4 5 6 7 8 9  
      Городненська сільська рада     -150000 -150000  
      Городненська сільська рада     -150000 -150000  
Розділ 1 Будівництво, капитальний ремонт, реконструкція та ін.
110150 150 111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Капітальний ремонт Центру вивчення іноземних мов. 2021 рік 400000 400000  
117693 7693 490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю Соціально-економічний розвиток села Дмитрівка Городненської сільської ради Болградського районуОдеської області.(Придбання кресел для Дмитрівського будинку культури.) 2021 рік 350000 350000  
117693 7693 490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю Капітальний ремонт даху Олександрівської ЗЗСДО Городненської сільської ради Болградського району Одеської області (За рахунок субвенції 1300000 грн., співфінансування - 130000,00грн.) 2021 рік -1300000 -1300000  
Розділ 2 Придбання  обладнання та предметів довгострокового користування,  капітальні трансферти
110150 150 111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Придбання меблі для Центру вивчення іноземних мов. 2021 рік 400000 400000  
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

с. Городне       додаток 1                        
        к решению с/с від25.02.2020 г.№VII/5-81                    
        додаток 1 до рішення сесії №VIII/6-206 від 207.05.2021 р                  
                                 
 Зміни доходів в Городненської сільської ради на 2021 рік                      
15547000000         (грн.)                      
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд                      
Всього в т.ч. бюджет розвитку                      
                     
1 2 3 4 5 6                      
41053700 Субвенція з місцевих бюджетів на співфінансування  інвестиційних проектів -150000,00   -150000,00 -150000,00                      
        0,00 0,00                      
                                 
ВСЬОГО ДОХОДІВ   -150000,00   -150000,00 -150000,00                      
                                 
                        Додаток №1
                        до рішення сесії Городненської сільської ради від 07.05 2021 року №VIII-6/206 "Про місцевий бюджет Городненської сільської ради на 2021 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету Городненської сільської ради на 2021 рік
                                 
15547000000                          
(код бюджету)                          
                                (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Городненська сільська рада 2 463 000,00 2 463 000,00                   2 154 995,00
0110000     Городненська сільська рада 2 463 000,00 2 463 000,00                   2 154 995,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад -409 920,00 -409 920,00 -409 920,00                  
0113104 3104   Забезпечення соціальних послуг 409 920,00 409 920,00 409 920,00                  
0116030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів 2 463 000,00 2 463 000,00                    
0600000     Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради                        
0610000     Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради                        
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 247 000,00 247 000,00 36 000,00                  
                               
X X X УСЬОГО 2 154 995,00 249 463,00 36 000,00                 2 154 995,00
             

 

                 

 

                                                                                                                                               

 

`

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                      ШОСТА  СЕССІЯ VІІІ  СОЗИВУ

 

                                                      Р І Ш Е Н НЯ

_____15547000000________________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення

Територіальної громади від 24 грудня 2020 року №УШ11/3-37«Про бюджет територіальної громади на 2021 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести следуючи зміни та доповнення до рішення сільської ради від  21 грудня 2020

 року  № У11 /3-37 «Про бюджет територіальної громади на 2021 рік»                      

 

1.1. в  пункті 1, абзаці 2:     

        

       У видатковій частині бюджету  цифри «82781243,00» , «76790919,00» та «5990324,00»

        замінити  цифрами «82781243» , «76790919» та «5840324,00» викладену до

        бюджету у  додатку 2,  згідно додатку 1 справжнього рішення.

 

 

 1.2.  В перелік програм викладеної у додатку 4 до рішення згідно з додатком 2 справжнього рішення.

 

 

 2.    Встановити джерелом покриття дефіциту бюджету загального фонду Городненської сільської ради

        в сумі 2710000,00 грн. вільний залишок коштів на 01.01.2021 року, з яких 36000,00 грн. становить

       вільній залишок на 01.01.2021 р.  освітньої субвенції.

 

3.    Контроль  за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію по

       питанням планування , бюджету і фінансів.

      

 

 

 

 

  Городненський  сільський голова                                                                   Богоєв М.Д.

 

 

 

 

   с.Городнє

   07.05.2021 р.

    № УІІІ/6 -207

 

 

 

 

 

                        Додаток №1
                        до рішення сесії Городненської сільської ради від 07.05 2021 року №VIII-6/207 "Про місцевий бюджет Городненської сільської ради на 2021 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету Городненської сільської ради на 2021 рік
                                 
15547000000                          
(код бюджету)                          
                                (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Городненська сільська рада 2 710 000,00 2 710 000,00 36 000,00                 2 710 000,00
0110000     Городненська сільська рада 2 710 000,00 2 710 000,00 36 000,00                 2 710 000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад -409 920,00 -409 920,00 -409 920,00                 -409 920,00
0113104 3104   Забезпечення соціальних послуг 409 920,00 409 920,00 409 920,00                 409 920,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів 2 463 000,00 2 463 000,00                   2 463 000,00
0600000     Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради 247 000,00 247 000,00 36 000,00                 247 000,00
0610000     Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради 247 000,00 247 000,00 36 000,00                 247 000,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 247 000,00 247 000,00 36 000,00                 247 000,00
                               
X X X УСЬОГО 2 710 000,00 2 710 000,00 36 000,00                 2 710 000,00

 

 
              Додаток 2 до рішення сесії Городненської сільської ради від 25.02 2021 року №VIII-6/207                 Додаток 4 до ріш №VIII/3-37 
РОЗПОДІЛ
витрат місцевого бюджету сільської об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021році
        15547000000          
        __________________
(код бюджету) 
         
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої / регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма "Організація благоустрію населених пунктів Городненської територіальної громади на 2021-2023 роки"  від 24.12. 2020 р.  2 463 000,00 2 463 000,00    
      Всього      2 463 000,00 2 463 000,00    

 

 

Фото без опису
                                                                                  

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

VІ сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

             

Про безоплатне  прийняття  майна  із спільної власності  територіальних громад Одеської області у комунальну  власність  Городненської територіальної  громади

 

             Відповідно до рішення Одеської обласної ради від 19.02.2021 року № 93 « Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у комунальну власність об’єднаних територіальних громад та громад міст Одеської області», з метою здійснення безкоштовної передачі обладнання у постійне користування, Городненська сільська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

1. Прийняти безоплатно  майно, яке  обліковується  на балансі комунальної установи        «Одеський обласний центр фінансово- статистичного моніторингу, матеріально- технічного та навчально- методичного забезпечення закладів і установ освіти», зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у комунальну власність Городненської територіальної громади (додається).

2. Надати згоду на безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних громад  Одеської області у комунальну власність Городненської територіальної громади в особі Городненської сільської ради Болградського району  Одеської області .

3. Утворити та затвердити комісію з приймання - передачі  майна до комунальної власності Городненської сільської ради Болградського району  Одеської області зі спільної власності територіальних громад  Одеської області (додаток 1).

4. Вищевказаній комісії здійснити приймання-передачу зазначеного майна відповідно до норм чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та  транспорту.

 

 

Городненський сільський голова                                                                          М.Д. Богоєв

 

07.05.2021 р.

№ 207 - VIII

 

 

 

Фото без опису
                                                                                  

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

VІ сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

             

Про безоплатне  прийняття  майна  із спільної власності  територіальних громад Одеської області у комунальну  власність  Городненської територіальної  громади

 

             Відповідно до рішення Одеської обласної ради від 19.02.2021 року № 93 « Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у комунальну власність об’єднаних територіальних громад та громад міст Одеської області», з метою здійснення безкоштовної передачі обладнання у постійне користування, Городненська сільська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

1. Прийняти безоплатно  майно, яке  обліковується  на балансі комунальної установи        «Одеський обласний центр фінансово- статистичного моніторингу, матеріально- технічного та навчально- методичного забезпечення закладів і установ освіти», зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у комунальну власність Городненської територіальної громади (додається).

2. Надати згоду на безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних громад  Одеської області у комунальну власність Городненської територіальної громади в особі Городненської сільської ради Болградського району  Одеської області .

3. Утворити та затвердити комісію з приймання - передачі  майна до комунальної власності Городненської сільської ради Болградського району  Одеської області зі спільної власності територіальних громад  Одеської області (додаток 1).

4. Вищевказаній комісії здійснити приймання-передачу зазначеного майна відповідно до норм чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та  транспорту.

 

 

Городненський сільський голова                                                                          М.Д. Богоєв

 

07.05.2021 р.

№ 207 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення Городненської сільської ради

від 07.05.2021  р. №  207

Комісія

з приймання - передачі майна до комунальної власності

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області зі спільної власності територіальних громад Одеської області

 

Голова комісії

Городненський сільський голова

Богоєв Микола Дмитрович

Заступник голови комісії

В. о. начальник відділу освіти культури, спорту та туризму Городненської сільської ради

 

Алавацька Марія Степанівна

Члени комісії

Спеціаліст І категорії відділу освіти культури, спорту та туризму Городненської сільської ради

 

Ніколаєва Олена Василівна

 

Спеціаліст І категорії відділу освіти культури, спорту та туризму Городненської сільської ради

 

Семкова Марина Іванівна

 

 

Директор  комунальної установи

« Одеський обласний центр фінансово – статистичного моніторингу, матеріально- технічного та навчально- методичного забезпечення закладів і установ освіти»

Кіріляк Ілона Юріївна

 

Заступник начальника відділу фінансового планування та обліку майна управління обласної ради з майнових відносин

Довбенко Ганна Альбертівна

 

Начальнака відділу- головного бухгалтера відділу економічно – ресурсного забезпечення урпавління дошкільної, загальної, професійної освіти та економічно – ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації

Парандюк Світлана Валеріївна

 

 

 

 

 

 

Фото без опису
 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про  надання матеріальної допомоги»

 

 

 

    Розглянувши заяву Коврик Ірини Дмитрівни про надання матеріальної допомоги, як погорільцю  дома, який розташований за адресою: с. Олександрівка, вул. Мирна № 44, Городненська сільська рада

 

      ВИРІШИЛА:

 

 

  1.Відмовити в виділенні матеріальної допомоги в розмірі 3000000 грн., в зв’язку з тим, що  Коврик Ірина Дмитрівна не зареєстрована та більше 10 років не  проживає в с.Олександрівка ,а будинок, який ій належить згідно погосподарської книги № 8 с. Олександрівка   знаходиться у нежитловому стані, вікна та двері розбиті, двір та присадибна ділянка  захаращені вже багато років (більше десяти років), електрика та телефонний зв’язок  в будинку відімкнені за несплату. Податки до місцевого бюджету не сплачуються з 2006 року.

 

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з   питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                    М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 209 - VIII

 

 

 

Фото без опису
 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

« Про розірвання договору оренди земельної ділянки»

 

 

 

    Розглянувши заяву Іовчева Олександра Дем’яновича про розірвання договору оренди земельної ділянки за адресою: с. Дмитрівка вул. Марангоз М. 117, «а», Городненська сільська рада

 

      ВИРІШИЛА:

 

 

  1. 20.квітня 2021 року розірвати договор оренди від 22.01.2021 року на земельну ділянку, площею 174 кв. м, розташовану за адресою : с. Дмитрівка, вул. Марангоз Миколи, 117 «а», в зв’язку  з продажем будівлі магазина  жителю с. Дмитрівка, Чолак Степану Дмитровичу.

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                    М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 210 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянці України Борлак Н. А.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва на території с. Дмитрівка Городненської сільської ради

Болградського району Одеської області »

 

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянки України  Борлак Наталії Антонівни  про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 07.05.2021 року, протокол № 4, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянці  України Борлак Наталії Антонівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,19 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0295925  від 11.11.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради  Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

07.05. 2021 року

№ 211-VІІІ

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянці України Кисса І. Х.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва на території с. Дмитрівка Городненської сільської ради

Болградського району Одеської області »

 

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянки України  Кисса Ірини Харлампівни  про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 07.05.2021 року, протокол № 4, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянці  України Кисса Ірині Харлампівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,19 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0299543  від 15.11.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка Городненської сільської ради  Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

07.05. 2021 року

№ 212-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Сапчевій І. І.  земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Сапчевої Ірини Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Сапчевій Ірині Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Сапчевій Ірині Іванівні, (13.02.1981 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

 Сапчева

 Ірина Іванівна

ОД № 0163246

 

рілля

1,3499

5121482700:01:010:0020

багаторічні насадження

0,0924

5121482700:01:012:0223

3.Гр Сапчевій Ірині Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 213 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Пінті Н. І. земельної ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

         Розглянувши заяву гр. Пінті Наталі Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої гр. Пінті Наталі Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Пінті Наталі Іванівні, (07.03.1972 року народження), у власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Пінті Наталя Іванівна

ОД № 0163554

 

рілля

1,3339

5121482700:01:001:1683

3.Гр. Пінті Наталі Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

07.05.2021

№ 214 - VIII

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Пінті Г. М. земельної ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

         Розглянувши заяву гр. Пінті Ганни Миколавни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 Городненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої гр. Пінті Ганні Миколаївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Пінті Ганні Миколаївні, (22.02.1942 року народження), у власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Пінті Ганна Миколаївна

ОД № 0163491

 

рілля

1,3337

5121482700:01:001:1682

3.Гр. Пінті Ганні Миколаївні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

07.05.2021

№ 215 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Стойнова П. П.  земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Стойнова Петра Петровича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Стойнову Петру Петровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Стойнову Петру Петровичу, (21.05.1965 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Стойнов Петро Петрович

ОД № 0163803

 

рілля

1,1382

5121482700:01:002:0121

багаторічні насадження

0,0920

5121482700:01:007:0826

3.Гр Стойнову Петру Петровичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 Городненський сільський голова                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 216 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Коєвій Н. Г. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Коєвої Ніни Георгіївни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Коєвій Ніні Георгіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Коєвій Ніні Георгіївні, (12.03.1955 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Коєва Ніна Георгіївна

ОД № 0163207

 

рілля

1,1472

5121482700:01:002:0120

багаторічні насадження

0,1641

5121482700:01:009:0272

3.Гр Коєвій Ніні Георгіївні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 Городненський сільський голова                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 217 - VIII

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Семковій М. В. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

         Розглянувши заяву гр. Семкової Марії Василівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр. Семковій Марії Василівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Семковій Марії Василівні, (07.05.1954 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Семкова Марія Василівна

ОД № 0163458

рілля

1,1712

5121482700:01:012:0333

багаторічні насадження

0,0919

5121482700:01:004:0704

3.Гр. Семковій Марії Василівні провести реєстрацію права власності на земельні ділянки та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

07.05.2021

№ 218 - VIII

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Семкова Г. Г.  земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Семкова Георгія Георгійовича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Семкову Георгію Георгійовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Семкову Георгію Георгійовичу, (23.09.1952 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

 Семков Георгій Георгійович

ОД № 0163488

 

рілля

1,1538

5121482700:01:012:0335

багаторічні насадження

0,0919

5121482700:01:004:0706

3.Гр Семкову Георгію Георгійовичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 219 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Газібар Г. Д. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Газібар Ганни Дмитрівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Газібар Ганні Дмитрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Газібар Ганні Дмитрівні, (27.08.1953 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Газібар Ганна Дмитрівна

ОД № 0163366

ОД № 0163964

 

рілля

2.2945

5121482700:01:011:0054

багаторічні насадження

0,1846

5121482700:01:007:0667

3.Гр Газібар Ганні Дмитрівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 220 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Хінєвій З. І. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Хінєвої Зіновії Іванівні про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Хінєвій Зіновії Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Хінєвій Зіновії Іванівні, у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Хінєва Зіновія Іванівна

ОД № 0163479

рілля

1,1381

5121482700:01:002:1122

багаторічні насадження

0,0923

5121482700:01:007:1828

3.Гр Хінєвій Зіновії Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 221 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Грекову С. П. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Грекова Степана Пилиповича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр. Грекову Степану Пилиповичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Грекову Степану Пилиповичу, ( 19.11.1956 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Греков Степан Пилипович

ОД № 0088846

рілля

1,1413

5121482700:01:011:0180

багаторічні насадження

0,0930

5121482700:01:007:0827

3.Гр Грекову Степану Пилиповичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 222 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Коєву В. С. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Коєва Василя Степановича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр. Коєву Василю Степановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Коєву Василю Степанович, ( 15.07.1957 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Коєв Василь Степановичу

ОД № 0163199

рілля

1,1472

5121482700:01:002:0118

багаторічні насадження

0,1642

5121482700:01:009:0273

3.Гр Коєву Василю Степановичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 223 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису


УКРАЇНА

 

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Шоста сесія VІIІ скликання

РІШЕННЯ

«Про передачу у спільну часткову власність гр. Шушумкову М.Д., Шушумкову Д. Д.земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

Розглянувши заяву гр. Шушумкова Миколи Дмитровича, Шушумкова Дмитра Дмитровича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі ( на місцевості ) меж земельних ділянок, наданих у спільну часткову власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок, наданих гр. Шушумкову Миколі Дмитровичу, Шушумкову Дмитру Дмитровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Шушумкову Миколі Дмитровичу, Шушумкову Дмитру Дмитровичу у спільну часткову власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Шушумков Микола Дмитрович, Шушумков Дмитро Дмитрович

ОД № 0163706

ОД № 0088129

 

рілля

 

 

2,4808

5121482700:01:001:1642

багаторічні насадження

0,2969

5121482700:01:011:0179

3. Гр. Шушумкову Миколі Дмитровичу, Шушумкову Дмитру Дмитровичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

07.05.2021

№ 224 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Шоста сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

Про надання згоди гр. Попазову І. І. на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

    Розглянувши заяву гр. Попазова Івана Івановича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати згоду гр Попазову Івану Івановичу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

07.05. 2021 р.

№ 225-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Шоста сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянці України Сахаровій Г. П.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянки України  Сахарової Ганни Петрівни про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 07.05.2021 року, протокол № 4, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянці  України Сахаровій Ганні Петрівні на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0163258  від 15.04.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

07.05 2021 р.

№ 226-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Шоста сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянці України Буюклі М. З.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянки України  Буюклі Марії Захаріївни про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 07.05.2021 року, протокол № 4, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянці  України Буюклі Марії Захаріївни на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0195715  від 15.04.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

07.05 2021 р.

№ 227-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Шоста сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

Про надання згоди гр. Сапчеву С. С. на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

    Розглянувши заяву гр. Сапчева Степана Степановича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати згоду гр Сапчеву Степану Степановичу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

 Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

07.05. 2021 р.

№ 228-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Хінєва  І. І.  земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Хінєва Івана Івановича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Хінєву Івану Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Хінєву Івану Івановичу, у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

 Хінєв Іван Іванович

ОД № 0163512 

рілля

1,1381

5121482700:01:012:0123

багаторічні насадження

0,0923

5121482700:01:007:0830

3.Гр Хінєву Івану Івановичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 229 - VIII

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її в довгострокову оренду строком на 49 років ТОВ «УКРТАУЕР» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Олександрівка, вул. Новоселів»

 

Керуючись п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,93,124,125 Земельного кодексу України, Закону України «Про плату за землю»,   Закону України  «Про землеустрій»,  Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років ТОВ «УКРТАУЕР» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій за адресою : Одеська область, Болградський район, с. Олександрівка, вул. Новоселів,

Городенська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  оренду ТОВ «УКРТАУЕР», площею 0,0200 га, кадастровий номер 5121480400:02:001:0146, для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Олександрівка, вул. Новоселів.
  2. Встановити, що земельна ділянка площею 0,0200 га, кадастровий номер 5121480400:02:001:0146, що розташована за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Олександрівка, вул. Новоселів, відноситься до земель комунальної власності та визначити категорію земель як «Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення».
  3. Надати в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,0200 га, кадастровий номер 5121480400:02:001:0146, що розташована за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Олександрівка, вул. Новоселів, ТОВ «УКРТАУЕР» для будівництва та експлуатації споруди електрозв’язку – вежі за цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій» (код КВЦПЗ 13.01) та укласти з ТОВ «УКРТАУЕР» договір оренди землі.
  4. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
  5. Зобов’язати ТОВ «УКРТАУЕР» укласти договір оренди землі і подати його на державну реєстрацію в порядку визначену чинним законодавством України.
  6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 

Городненський сільський голова                                                                  М. Д. Богоєв

 

07.05.2021 р.

№ 230 - VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Мінковському І. І. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Мінковського Івана Івановича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Мінковському Івану Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Мінковському Івану Івановичу, у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Мінковський Іван

Іванович

ОД № 0163559

рілля

1,1379

5121482700:01:012:0336

багаторічні насадження

0,0919

5121482700:01:004:0707

3.Гр Мінковському Івану Івановичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 231 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Константиновій Л. Г. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Константинової Любові Георгіївни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Константиновій Любові Георгіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Константиновій Любові Георгіївні, у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Константинова Любов Георгіївна

ОД № 0163808

рілля

1,7094

5121482700:01:001:0275

багаторічні насадження

0,1387

5121482700:01:007:0685

3.Гр Константиновій Любові Георгіївні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 232 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Кіоссе М. М. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Кіоссе Миколи Михайловича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Кіоссе Миколі Михайловичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Кіоссе Миколі Михайловичу, у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Кіоссе Микола Михайлович

 ОД № 0163978 

рілля

1,2307

5121482700:01:002:0119

багаторічні насадження

0,1580

5121482700:01:009:0274

3.Гр Кіоссе Миколі Михайловичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 233 - VIII

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Кіоссе М. М. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Кіоссе  Михайла Миколайовича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Кіоссе Михайлу Миколайовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Кіоссе Михайлу Миколайовичу, у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Кіоссе Михайло Миколайович

 ОД № 0195831 

рілля

1,2537

5121482700:01:002:0122

багаторічні насадження

0,1580

5121482700:01:009:0271

3.Гр Кіоссе Михайлу Миколайовичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 234 - VIII

 

 

 

 

Фото без опису

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Мінковському Івану Івановичу

 земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»

 

              Розглянувши заяву гр. Мінковського Івана Івановича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ), наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ), площею 0,0721 га, наданої у власність гр. Мінковському Івану Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Центральна, 59А, с. Городнє, Болградського району Одеської області.

2. Передати гр.  Мінковському Івану Івановичу (26.07.1975 р.н.) безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0721 га (кадастровий номер - 5121482700:02:001:0058 ), для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: вул. Центральна, 59А, с. Городнє, Болградського району, Одеської області.

3. Гр. Мінковському Івану Івановичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

      № 235 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Кірмікчі Ф. І. земельної ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Кірмікчі Федіра Івановича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої гр Кірмікчі Федіру Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Кірмікчі Федіру Івановичу, у власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Кірмікчі Федір Іванович

 ОД № 0195130 

рілля

1,2109

5121482700:01:006:0297

3.Гр Кірмікчі Федіру Івановичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненській сільський голова                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 236 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Кірмікчі О. К. земельної ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Кірмікчі Олени Кирилівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої гр Кірмікчі Олени Кирилівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Кірмікчі Олені Кирилівні, у власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Кірмікчі Олена Кирилівна

 ОД № 0195131 

рілля

1,1728

5121482700:01:006:0296

3.Гр Кірмікчі Олені Кирилівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненській сільський голова                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 237 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Пінті М. Г. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр.Пінті Марії Георгіївни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Пінті Марії Георгіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Пінті Марії Георгіївні, у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

 Пінті Марія Георгіївна

ОД № 0163083 

рілля

1,1396

5121482700:01:001:1685

багаторічні насадження

0,0925

5121482700:01:007:0832

3.Гр Пінті Марії Георгіївні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 238 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Гайдаржи П. І. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Гайдаржи Петра Івановича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Гайдаржи Петру Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Гайдаржи Петру Івановичу, у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

 Гайдаржи Петро Іванович

ОД № 0163566 

рілля

1,1379

5121482700:01:001:1684

багаторічні насадження

0,0920

5121482700:01:007:0828

3.Гр Гайдаржи Петру Івановичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 239 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Гайдаржи М. М. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Гайдаржи Марії Михайлівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Гайдаржи Марії Михайлівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Гайдаржи Марії Михайлівні, у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Гайдаржи Марія Михайлівна

ОД № 0163569 

рілля

1,1380

5121482700:01:001:1661

багаторічні насадження

0,0919

5121482700:01:007:0831

3.Гр Гайдаржи Марії Михайлівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

07.05.2021р.

№ 240 - VIII

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 ШОСТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Грекову П. П.. земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Грекова Петра Петровича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил зем