Матеріали V сесія VІІІ скл. 25.02.2021

Дата: 26.10.2021 09:36
Кількість переглядів: 500

 

 

 

                                   
                                     

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

                                                  V сесія VІІІ скликання

                                                       Р І Ш Е Н НЯ

_____15547000000________________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення

сільської ради  від  24 грудня 2020 року №У11/3-37

    «Про бюджет Городненської сільскої ради на 2021 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

 

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Внести следуючи зміни та доповнення до рішення сільської ради від  21 грудня 2020

 року  № У11 /3-37 «Про бюджет Городненської сільскої ради на 2020 рік»

1.1. в  пункті 1, абзаці 1:     

         - цифри  «78761243,00» та «1065200,00» замінити цифрами «82781243,00»

            «76892043» та «5085200»,  згідно додатку 1 справжнього рішення.

                                                                             

1.2.  У видатковій частині бюджету  цифри «78761243» , «76790919» та «1166324,00»

        замінити  цифрами «82781243» , «76790919» та «5990324» викладену до

        бюджету у  додатку 2,  згідно додатку 2справжнього рішення.

 

1.3  В перелік програм викладеної у додатку 4 до рішення згідно з додатком 3 справжнього рішення.

 

1.4.    Доповнити рішення додатком 6 «Перечень росходів, фінансуваннє яких в 2021 р.

         будет проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку», згідно додатку 3 до

         справжнього  решення.

2.    Встановити джерелом покрыття дефіциту бюджету спеціального  фонду Городненської сільської

        ради у сумі 4020000,00  грн. субвенцію з обласного бюджету на спів фінансування  інвестиційних     проектів.

    Встановити профіцит загального фонду бюджету Городненської сільської ради в сумі 804000,00

    грн. направленням використання якого передачу коштів из загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

           Встановити джерелом покриття дефіциту спеціального фонду бюджету у сумі 804000,00

    грн.  передачу кожтів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

 

3.    Контроль  за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію по

       питанням планування , бюджету і фінансів.

      

  Городненський  сільський голова                                                                   Богоєв М.Д.

 

   с.Городнє

   25.02.2021 р

   № 81 - VІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

Городне

 

 

 

додаток 1

 

 

 

 

 

 

к решению с/с від25.02.2020 г.№VII/5-81

 

 

 

 

додаток 1 до рішення сесії №VIII/5-81 від 24.02.2021 р

 

 

 

 

 

 

 

 Зміни доходів в Городненської сільської ради на 20120 рік

 

 

 

 

15547000000

 

 

 

 

(грн.)

 

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

41053700

Субвенція з місцевих бюджетів на співфінансування  інвестиційних проектів

4020000,00

 

4020000,00

4020000,00

 

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

4020000,00

 

4020000,00

4020000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Додаток №2  
                        до рішення сесії Городненської сільської ради від 25.02 2021 року №VIII-5/81 "Про місцевий бюджет Городненської сільської ради на 2021 рік"Дод. 2 до ріш.сес.від 24.12.2020р№VIII/3-37  
РОЗПОДІЛ  
видатків  бюджету Городненської сільської ради на 2021 рік  
                                   
15547000000                            
(код бюджету)                            
                                (грн.)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
 
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
0100000     Городненська сільська рада -804 000,00 -804 000,00     0,00   0,00   0,00 0,00   -804 000,00  
0110000     Городненська сільська рада -804 000,00 -804 000,00     0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 -804 000,00  
0117693 7693 0490 Інші заходи повязані з економічною діяльністю         0,00 4 824 000,00 4 824 000,00   0,00 0,00 4 824 000,00 4 824 000,00  
0116030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів -804 000,00 -804 000,00     0,00             -804 000,00  
X X X УСЬОГО -804 000,00 -804 000,00     0,00 4 623 000,00 4 824 000,00   0,00 0,00 4 623 000,00 4 020 000,00  

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                 

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                      П’ЯТА  СЕССІЯ V11  СОЗИВУ

 

                                                      Р І Ш Е Н НЯ

_____15547000000________________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення

сільської ради  від  24 грудня 2020 року №У11/3-37

    «Про бюджет Городненської сільскої ради на 2021 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

 

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести следуючи зміни та доповнення до рішення сільської ради від  21 грудня 2020

 року  № У11 /3-37 «Про бюджет Городненської сільскої ради на 2021 рік»              

 

                                                                             

1.1.  У видатковій частині бюджету  цифри «82781243,00» , «76790919» та «5990324»

        замінити  цифрами «83186176,82» , «77153702,82» та «6032474,00» викладену до

        бюджету у  додатку 2,  згідно додатку 1 справжнього рішення.

 

1.2.  В перелік програм викладеної у додатку 4 до рішення згідно з додатком 2 справжнього рішення.

 

 

1.4.    Доповнити рішення додатком 6 «Перечень росходів, фінансуваннє яких в 2021 р.

         будет проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку», згідно додатку 3 до

         справжнього  решення.

 

 

2.          Встановити джерелом покрыття дефіциту бюджету загального  фонду Городненської сільської

        ради у сумі 312883,82  грн. дотації з місцевого бюджету видатків з утримання закладів освіти

        та охорони здоров я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на виплату

        заробітної плати працівникам непедагогічного персоналу відділів освіти. 

 

                     Встановити джерелом покриття дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду Городненської сільської    ради у сумі  92050,00   грн. вільний залишок коштів на 01.01.2021.р.субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів, направленням якого передачу коштів із бюджету розвитку спеціального фонду до загального фонду у сумі 49900,00 грн.

 

                                                                                    

3. Контроль  за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію по

  питанням планування , бюджету і фінансів.

 

  Городненський  сільський голова                                                                   Богоєв М.Д.

 

 

   с.Городнє

   25.02.2021 р.

    № УІІ1/5-82

 

 

 

                        Додаток №1
                        до рішення сесії Городненської сільської ради від 25.02 2021 року №VIII-5/82 "Про місцевий бюджет Городненської сільської ради на 2021 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету Городненської сільської ради на 2021 рік
                                 
15547000000                          
(код бюджету)                          
                                (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Городненська сільська рада 49 900,00 49 900,00         42 150,00         92 050,00
0110000     Городненська сільська рада 49 900,00 49 900,00         42 150,00         92 050,00
0117693 7693 0490 Інші заходи повязані з економічною діяльністю             42 150,00       42 150,00 42 150,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів 49 900,00 49 900,00                   49 900,00
0600000     Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради 312 883,82 312 883,82 312 883,82                 312 883,82
0610000     Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради                        
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 312 883,82 312 883,82 312 883,82                 312 883,82
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами   199 296,00 199 296,00                  
611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами, заходи із позашкільної роботи з дітьми -1 025 155,00 -1 025 155,00 -1 025 155,00                 -1 025 155,00
                                 
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 025 155,00 1 025 155,00 1 025 155,00                 1 025 155,00
X X X УСЬОГО 362 783,82 362 783,82                 42 150,00 404 933,82

 

 

 
              Додаток 2 до рішення сесії Городненської сільської ради від 25.02 2021 року №VIII-5/82                 Додаток 4 до ріш №VIII/3-37 
РОЗПОДІЛ
витрат місцевого бюджету сільської об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021році
        15547000000          
        __________________
(код бюджету) 
         
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої / регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма "Організація благоустрію населених пунктів Городненської територіальної громади на 2021-2023 роки"  від 24.12. 2020 р.  42 150,00   42 150,00 42 150,00
      Всього      42 150,00   42 150,00 42 150,00

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад Болградського району до комунальної власності Городненської територіальної громади  

 

                З метою забезпечення цілісності та належного обслуговування нерухомого майна, що було передано до комунальної власності територіальних громад Болградського району відповідно до рішень районної ради від 24 грудня 2020 року № 28-VIII «Про вихід зі складу засновників та  безоплатну передачу майна Болградській міській раді Болградського району», та Болградської міської ради від 24.12.2020 року № 74 – VIII «Про безоплатне прийняття прав засновника на юридичні особи – організації, заклади, установи, та надання згоди на прийняття до комунальної власності Городненської територіальної громади майна, що знаходиться в спільній власності територіальних громад Болградського району», керуючись ст. ст. 25, 26, 60, та Прикінцевими положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Положення порядку передачі об’єктів права державної власності»,

 

Городненська сільська рада

В И Р I Ш И Л А:

 

1. Надати згоду на безоплатну передачу зі спільної власності територіальних громад Болградського району в особі Болградської районної ради Одеської області у власність Городненської територіальної громади в особі Городненської сільської ради Одеської області майна, згідно з переліком (додаток 1).

2. Утворити та затвердити комісію з приймання - передачі майна до комунальної власності Городненської сільської  ради Одеської області зі спільної власності територіальних громад Болградського району (додаток 2).

3. Вищевказаній комісії здійснити приймання-передачу зазначеного майна відповідно до норм чинного законодавства.

4. Доручити Городненському сільському голові затвердити акти прийому - передачі бібліотечних фондів  та майна зазначеного у додатку 1 цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту.

 

 

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М. Д. Богоєв

 

 

 

№ 83- VІІІ

25.02.2021 р.

 

 

                                                                                                    Додаток 1

                                                                                                    до рішення Городненської

                                                                                                    сільської ради              

                                                                                                    від 25лютого 2021 р. № 83-VІІІ

 

 

 

ПЕРЕЛІК  ОБ’ЄКТІВ  НЕРУХОМОСТІ  

Городненська  сільська  громада

 

 

Найменування установи (закладу, організації)

для здійснення статутної діяльності якої  передається майно/ кінцевий бенефіціар

Місце знаходження об’єкту нерухомості

ГОРОДНЕНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (26166991)

село Городнє, ВУЛ.МИРУ, будинок  79

село Городнє, ВУЛ.МИРУ, будинок  82

село Городнє, ВУЛ.МИРУ, будинок  77

НОВОТРОЯНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (26016464)

село Нові Трояни, ВУЛ.ШКІЛЬНА,
будинок 71-Е

село Нові Трояни, ВУЛ.ТИТОВА,
будинок  46-А

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

село Олександрівка, ВУЛ.ШКІЛЬНА,
будинок  98

село Олександрівка, ВУЛ.ШКІЛЬНА,
будинок  101

ДМИТРІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ С.С. КУРОГЛО ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (26167022)

село Дмитрівка, ВУЛ.МИКОЛИ МАРАНГОЗ,
будинок 143

 

 

 

Додаток 1.1.

ГОРОДНЕНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ з/п

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

кількість

Первісна балансова вартість, грн.

Знос, грн.

Залишкова вартість, грн,

№,  дата інвентар-різаційного опису

1

Будинки та споруди (1013)

шт.

8

261540,0

188116,50

73423,50

142 від

грудня 2020р

2

Машини та обладнання (1014)

шт

908

2779863,83

701401,01

2078462,82

142 від

грудня 2020р

3

Інструменти, прилади та інвентар (1016)

шт

23

129056,0

34720,14

94335,86

142 від

грудня 2020р

4

Інші основні

Засоби  (1018)

шт

38,79

118370,19

23353,0

95017,19

142 від

грудня 2020р

5

Бібліотечні фонди (1112)

екз.

20909

417255,59

200974,32

216281,27

142 від

грудня 2020р

6

Малоцінні  необоротні матеріальні активи (1113,1114, 1117)

шт

4453

898556,70

352637,37

545919,33

142 від

грудня 2020р

7

Малоцінні і швидкозношувані предмети  (1812)

шт

2603

73698,09

0,00

0,00

143 від

грудня 2020р

8

Матеріали (1513)

шт

363

1323

0,00

0,00

143 від

грудня 2020р

9

Продукти харчування (1511)

кг/л

741,641

28891,45

0,00

0,00

143 від

грудня 2020р

10

Медикаменти (1512)

шт

152

1542,11

0,00

0,00

143 від

грудня 2020р

11

Паливо, паливно-мастильні матеріали (1514)

т

73,711

393667,93

0,00

0,00

143 від

грудня 2020р

12

Інші виробничі запаси (1518)

 

907

8616,5

0,00

0,00

143 від

грудня 2020р

13

Інші не фінансові активи  (1816)

шт

81

1400,0

0,00

0,00

143 від

грудня 2020р

14

Активи на відповідальному зберіганню  (021)

шт.

21

323901,0

0,00

0,00

144 від

грудня 2020р

 

Всього:

 

 

5437682,39

1501202,34

3103439,97

 

 

 

Додаток 1.2.

НОВОТРОЯНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1

Будинки та споруди (1013)

шт.

487,5

109331,00

109055,00

276,0

145 від

грудня 2020р

2

Машини та обладнання (1014)

шт

938

 

2419333,0

763266,57

1656066,43

145 від

грудня 2020р

3

Транспортні засоби (1015)

шт

3

11671,0

11671,0

0

145 від

грудня 2020р

4

Інструменти, прилади та інвентар (1016)

шт

24

77903,0

27106,68

50796,32

145 від

грудня 2020р

5

Тварини та багаторічні насадження  (1017)

 

1

3446,0

3446,0

0

145 від

грудня 2020р

6

Інші основні

Засоби (1018)

шт

24,8

49526,50

22062,0

27464,50

145 від

грудня 2020р

7

Бібліотечні фонди (1112)

екз.

32577

443509,64

209816,03

233693,61

145 від

грудня 2020р

8

Малоцінні  необоротні матеріальні активи (1113,1114, 1117)

шт

5068

770780,32

324682,84

446097,48

145 від

грудня 2020р

9

Малоцінні і швидкозношувані предмети  (1812)

шт

1475

96022,61

0,00

0,00

146 від

грудня 2020р

10

Матеріали (1513)

шт

370,5

2612,58

0,00

0,00

146 від

грудня 2020р

11

Продукти харчування (1511

кг/л

2253,1773

61716,64

0,00

0,00

146 від

грудня 2020р

12

Медикаменти (1512)

шт

987

1777,44

0,00

0,00

146 від

грудня 2020р

13

Паливо, паливно-мастильні матеріали (1514)

т.

9661,606

51542,55

0,00

0,00

146 від

грудня 2020р

14

Інші виробничі запаси (1518)

кг.

6032,5

8837,50

0,00

0,00

146 від

грудня 2020р

15

Активи на відповідальному зберіганню (021)

шт.

5

63030,0

0,00

0,00

147 від грудня 2020р

16

Розрахунки за спеціальними видами платежів (6414)

грн

 

1744,80

0,00

0,00

157 від грудня 2020р

 

Всього:

 

 

4172784,58

1471106,12

2414394,34

 

 

Додаток 1.3.

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1

Будинки та споруди (1013)

шт.

54

8765,00

5699,25

3065,75

148 від

грудня 2020р

2

Машини та обладнання (1014)

шт

98

838679,48

433301,67

405377,81

148 від

грудня

2020р

3

Транспортні засоби (1015)

шт

1

4421,00

4421,00

0,00

148 від

грудня 2020р

4

Інструменти, прилади та інвентар (1016)

шт

11

46157,50

5651,87

40505,63

148 від

грудня 2020р

5

Інші основні

засоби (1018)

шт

1,25

11883,50

0,00

11883,50

148 від

грудня 2020р

6

Бібліотечні фонди (1112)

екз.

12537

309597,91

153286,16

122688,25

148 від

грудня 2020р

7

Малоцінні  необоротні матеріальні активи (1113,1114, 1117)

шт

3799,5

546326,64

219600,91

326725,73

148 від

грудня 2020р

8

Малоцінні і швидкозношувані предмети (1812)

 

шт

1090

65923,35

0,00

0,00

149 від

грудня 2020р

9

Матеріали (1513)

шт

1779,31

23290,14

0,00

0,00

152 від

грудня 2020р

10

Продукти харчування (1511

літ/кг

743,492

25865,80

0,00

0,00

150 від

грудня 2020р

11

Медикаменти (1512)

шт

318

1636,96

0,00

0,00

151 від

грудня 2020р

12

Паливо, паливно-мастильні матеріали (1514)

т.

60098

443172,55

0,00

0,00

152 від

грудня 2020р

13

Інші виробничі запаси (1518)

шт.

4

426,50

0,00

0,00

152 від

грудня 2020р

14

Розрахунки за спеціальними видами платежів (6414)

грн

 

2279,56

0,00

0,00

158 від грудня 2020р

 

Всього:

 

 

2328425,89

821960,86

910246,67

 

 

Додаток 1.4.

ДМИТРІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ С.С. КУРОГЛО ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1

Будинки та споруди (1013)

шт.

1

1188,00

889,00

299,00

153 від

грудня 2020р

2

Машини та обладнання (1014)

шт

483

1427055,28

627947,23

799108,05

153 від

грудня 2020р

3

Інструменти, прилади та інвентар (1016)

шт

44

158748,39

57907,00

100841,39

153 від

грудня 2020р

4

Тварини та багаторічні насадження (1017)

 

 

32

6,00

4,40

1,60

153 від

грудня 2020р

5

Інші основні

засоби  (1018)

шт

4,2

40849,60

0,00

40849,60

153 від

грудня 2020р

6

Бібліотечні фонди (1112)

екз.

19746

555389,25

270006,67

285382,58

153 від

грудня 2020р

7

Малоцінні  необоротні матеріальні активи (1113,1114,1117)

шт

4220,2

705440,57

311536,12

393904,45

153 від

грудня 2020р

8

Малоцінні і швидкозношувані предмети  (1812)

шт

900

83226,58

0,00

0,00

154 від

грудня 2020р

9

Матеріали (1513)

шт

585

63576,00

0,00

0,00

155 від

грудня 2020р

10

Продукти харчування (1511)

кг/л

1866,815

71704,89

0,00

0,00

155від

грудня 2020р

11

Медикаменти (1512)

шт

1105

2820,18

0,00

0,00

155 від

грудня 2020р

12

Паливо, паливно-мастильні матеріали (1514)

т.

74977

370259,20

0,00

0,00

155 від

грудня 2020р

13

Розрахунки за спеціальними видами платежів (6414)

грн.

 

2989,83

0,00

0,00

159 від грудня 2020р

 

Всього:

 

 

3483253,77

1268290,42

1620386,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Городненської сільської ради

від 25.02.2021 р. № 83

Комісія

з приймання - передачі майна до комунальної власності

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області зі спільної власності територіальних громад Болградського району

 

Голова комісії

Начальник відділу освіти культури, спорту та туризму Городненської сільської ради

 

Алавацька Марія Степанівна

Члени комісії

Спеціаліст І категорії відділу освіти культури, спорту та туризму Городненської сільської ради

 

Ніколаєва Олена Василівна

 

Директор Городненського закладу загальної середньої освіти Городненської  сільської ради Болградського району Одеської  області

Пінті Марія Дмитрівна

 

 

Директор Олександрівського закладу загальної середньої освіти – закладу  дошкільної освіти Городненської  сільської ради Болградського району Одеської  області

Велєв Степан Георгійович

 

Директор Новотроянівського закладу загальної середньої освіти – закладу  дошкільної освіти  Городненської  сільської ради Болградського району Одеської  області

Константинова Валентина Михайлівна

 

Директор Дмитрівського закладу загальної середньої освіти – закладу  дошкільної освіти ім. С. С. Курогло Городненської  сільської ради Болградського району Одеської  області

Грекова Наталія Анатоліївна

 

Заступник голови Болградської районної ради

Романовський Володимир Генадійович

 

Головний спеціаліст відділу юридичного інформаційного забезпечення діяльності Болградської районної ради 

Мануш  Валентина Петрівна

 

Начальник відділу освіти ,охорони здоров’я, культури та спорту Болградської районної державної адміністрації

Мінова Марія Георгіївна

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Фото без опису

УКРАЇНА
  ГОРОДНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                       П’ЯТА
 СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

__________________________________________________________________

Про створення відділу соціального захисту населення та

 затвердження положення про відділ соціального захисту

населення  Городненської сільської ради.

        

 

З метою створення умов для більш ефективного здійснення повноважень органу місцевого самоврядування, керуючись ст. 26, п.4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городненська сільська  рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити положення про відділ соціального захисту населення  Городненської сільської ради (додається).

           

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 Голова Городненської сільської ради                                                      М. Д. Богоєв

 

 

 

 

№ 84 – VІІІ

25.02.2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                               рішенням сесії  Городненської сільської             

                                                                                                                               ради                                                                                                             

                    від 25» лютого 2021 р.    №84- VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту населення

Городненської сільської  ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ соціального захисту населення Городненської сільської  ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом сільської ради, який утворюється сільською радою, є підзвітним і підконтрольним Городненській сільській раді, підпорядковується виконавчому комітету сільської  ради і сільському голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями сільського голови, рішеннями сесій сільської  ради та виконавчого комітету, а також Положенням про відділ.

1.3. Структура та чисельність відділу затверджується сільською радою.

 

2. Основні завдання та функції Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, запобігання домашнього насильства, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

2.1.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

2.1.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців громади.

2.1.4. Організація здійснення соціальної роботи в громаді та надання соціальних послуг.

2.1.5. Управління закладами та установами соціального захисту населення комунальної форми власності, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.

2.2.2. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету громади.

2.2.3. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення громади (прийому документів для призначення і виплати  соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат), в тому числі у співпраці з центром надання адміністративних послуг.

2.2.4. Організовує здійснення відповідно до законодавства соціальної роботи в громаді, в тому числі виявлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.2.5. Визначає потребу громади у соціальних та реабілітаційних послугах, встановлює надавачів цих послуг залежно від потреб громади у відповідних послугах, готує в установленому порядку пропозиції щодо створення, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств, які надають соціальні послуги та відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.2.6. Веде облік багатодітних сімей, сімей/осіб, у тому числі сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, осіб, які не мають постійного місця проживання, осіб, які зазнали насилля в сім'ї, постраждали від торгівлі людьми.

2.2.7. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери соціального захисту, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.2.8. Здійснює планування соціальних та реабілітаційних послуг та видатків на їх надання, забезпечує встановлення тарифів за надання платних соціальних послуг.

 2.2.9. Приймає рішення щодо організації надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі із застосуванням механізмів співпраці та спів фінансування з іншими територіальними громадами, соціального замовлення у недержавних суб’єктів за рахунок бюджетних коштів, проведення конкурсу соціальних проектів, залучення фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також інших форм, визначених законодавством.

2.2.10. Веде базу даних суб’єктів, що надають соціальні послуги, які провадять діяльність на території громади, та соціальних послуг, які вони можуть надавати.

2.2.11. Надає сприяння та забезпечує контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації працівників сфери соціального захисту територіальної громади.

2.2.12. Здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості надання соціальних послуг, інформує населення про соціальні та реабілітаційні послуги.

2.2.13. Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.2.14. Організовує для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з інвалідністю заходи з побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування.

2.2.15. Вирішує питання надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням громадян у випадках, передбачених законодавством (у тому числі одиноких).

2.2.16. Забезпечує захист прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

2.2.17. Вирішує відповідно до законодавства питання про надання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.

2.2.18. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.

2.2.19. Здійснює профілактичні та інші заходи з питань попередження бездомності, реінтеграції бездомних осіб, соціального сирітства, жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім’ї, торгівлі людьми, соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі, інших негативних явищ в соціальному середовищі територіальної громади.

2.2.20. Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми.

2.2.21. Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.

2.2.22. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, запобігання та протидії домашньому насильству; запобігання та подолання споживацьких настроїв, формування сімейних цінностей, почуття причетності до розв’язання важливих соціальних завдань громади.

2.2.23. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до законодавства України.

2.2.24 Приймає рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг.

 

3. Відділ має право:

 - вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи;

- подавати пропозиції до проекту бюджету Василівської сільської  ради з питань, що належать до його компетенції;

 - укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам (сім’ям), які перебувають у складних життєвих обставинах;

- одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей;

- здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

 

4. Система взаємодії

4.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

 

5. Структура відділу

5.1. Положення про відділ затверджується сільською радою.

5.2. Штатний розпис відділу затверджується сільською радою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених сільською  радою.

 5.3. Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади сільським  головою.

5.4. Посадові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються сільським головою.

 

6. Керівництво відділу

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським  головою одноосібно.

6.2. Начальник відділу:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності своїх спеціалістів.

6.2.2. Розробляє Положення про відділ і функціональні обов'язки працівників відділу.

6.2.3. Готує у межах своєї компетенції розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

 

Секретар Городненської сільської ради                                              О. С. Дончева

 

 

                                                                                                                                          

 

ГОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                      П’ЯТА  СЕССІЯ V11  СОЗИВУ

 

                                                      Р І Ш Е Н НЯ

_____15547000000________________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення

сільської ради  від  24 грудня 2020 року №У11/3-37

    «Про бюджет Городненської сільскої ради на 2021 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

 

Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести следуючи зміни та доповнення до рішення сільської ради від  21 грудня 2020

 року  № У11 /3-37 «Про бюджет Городненської сільскої ради на 2021 рік»              

 

                                                                             

1.1.  У видатковій частині бюджету  цифри « «77153702,82» та «6032474,00»

        замінити  цифрами  «77113702,82» та «6072474,00» викладену до

        бюджету у  додатку 2,  згідно додатку 1 справжнього рішення.

 

1.2.  В перелік програм викладеної у додатку 4 до рішення згідно з додатком 2 справжнього рішення.

 

 

1.3. Внести зміни в дод.3 міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 справжнього рішення.

 

1.4.    Доповнити рішення додатком 6 «Перечень росходів, фінансуваннє яких в 2021 р.

         будет проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку», згідно додатку 3 до

         справжнього  решення.

 

 

2.   Встановити профіцит загального фонду бюджету Городненської сільської ради в сумі 40000,00

    грн. направленням використання якого передачу коштів из загального фонду до

     бюджету розвитку спеціального фонду.

       

       

3. Контроль  за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію по

  питанням планування , бюджету і фінансів.

 

 

  Городненський  сільський голова                                                                   Богоєв М.Д.

 

 

   с.Городнє

   25.02.2021 р.

    № УІІІ/5-85

 

 

 

                        Додаток №1
                        до рішення сесії Городненської сільської ради від 25.02 2021 року №VIII-5/85 "Про місцевий бюджет Городненської сільської ради на 2021 рік"Дод. 2 до ріш.сес.від 24.12.2020р№VIII/3-37
 ЗМІНИ  ДО РОЗПОДІЛУ
видатків  бюджету Городненської сільської ради на 2021 рік
                                 
15547000000                          
(код бюджету)                          
                                (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Городненська сільська рада 40 000,00 40 000,00     0,00 40 000,00 40 000,00   0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
0110000     Городненська сільська рада 40 000,00 40 000,00     0,00 40 000,00 40 000,00   0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
0119770 9770 180 Інша субвенція з місцевого бюджету 110 700,00 110 700,00     0,00       0,00 0,00   110 700,00
0110150 150 0111 Організаційне, інформаційне-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення сільської ради             40 000,00         40 000,00 40 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів -180 700,00 -180 700,00     0,00             180 700,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 30 000,00 30 000,00     0,00             30 000,00
X X X УСЬОГО 40 000,00 40 000,00     0,00 40 000,00 0,00   0,00 0,00 40 000,00 0,00

 

 

 
              Додаток 2 до рішення сесії Городненської сільської ради від 25.02 2021 року №VIII-5/85                 Додаток 4 до ріш №VIII/3-37 
РОЗПОДІЛ
витрат місцевого бюджету сільської об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021році
        15547000000          
        __________________
(код бюджету) 
         
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої / регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма "Організація благоустрію населених пунктів Городненської територіальної громади на 2021-2023 роки"  від 24.12. 2020 р.  -180 700,00   -180 700,00 180 700,00
      Всього      -180 700,00   -180 700,00 -180 700,00

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток 3

                                                                                                           До рішення сесії Городненської сільської ради

                                                                                                            від 25.02. 2021 року № VIII-5/85

                                                                                                            Дод 3 до ріш. від 24.12.2020 р.№ VIII3-/37

»
 

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

______15547000000____________
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

I. Трансферти до загального фонду бюджету

 

 

 

 

 

 

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

 

X

загальний фонд

 

X

спеціальний фонд

 


 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

4

I. Трансферти із загального фонду бюджету                                                                                    110700,00

 

 

Для УСЗН Болградської РДА

84000,00

 

 

Для ПМСД

26700,00

     II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

X

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

 

X

X

загальний фонд

 

X

X

спеціальний фонд

 


 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянці України Сапчевій Ірині Іванівні

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянки України  Сапчевої Ірини Іванівни  про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 25.02.2021 року, протокол № 3, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянці  України Сапчевій Ірині Іванівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0163246  від 11.04.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

25 лютого 2021 року

№ 86-VІІІ

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Нєдова І. В.  земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Нєдова Івана Васильовича  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Нєдову Івану Васильовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Нєдову Івану Васильовичу, (28.08.1977 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Нєдов Іван Васильович

ОД № 0195877

 

рілля

1,1398

5121482700:01:001:1599

багаторічні насадження

0,0922

5121482700:01:007:0817

3.Гр. Нєдову Івану Васильовичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

25.02.2021р.

№ 87 - VIII

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянину України Шушумкову М. Д.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України  Шушумкова Миколи  Дмитровича  про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 25.02.2021 року, протокол № 3, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянину  України Шушумкову Миколі Дмитровичу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0463706  від 11.09.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

25 лютого 2021 року

№ 88-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянину України Шушумкову Д. Д.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України  Шушумкова  Дмитра  Дмитровича  про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 25.02.2021 року, протокол № 3, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянину  України Шушумкову  Дмитру Дмитровичу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0088129  від 11.09.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

25 лютого 2021 року

№ 89-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

Про надання згоди гр. Пінті Л. Г. на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

    Розглянувши заяву гр. Пінті Людмили Георгіївни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати згоду гр Пінті Людмилі Георгіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

25 лютого 2021 року

№ 90-VІІІ

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянину України Водінчар В. Д.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України  Водінчар Василя Дмитровича  про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 25.02.2021 року, протокол № 3, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянину  України Водінчар Василю Дмитровичу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0195398  від 11.04.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

25 лютого 2021 року

№ 91-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянину України Кірмікчі Ф. І.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України  Кірмікчі Федіра Івановича  про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 25.02.2021 року, протокол № 3, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянину  України Кірмікчі Федіру Івановичу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0195130  від 11.04.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

25 лютого 2021 року

№ 92-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянці України Кірмікчі О. К.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянки України  Кірмікчі Олени Кирилівни  про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 25.02.2021 року, протокол № 3, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянці  України Кірмікчі  Олені Кирилівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0195131  від 11.04.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

25 лютого 2021 року

№ 93-VІІІ

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

Про надання згоди гр. Кірмікчі Г. Ф. на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

    Розглянувши заяву гр. Кірмікчі Геннадія Федоровича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати згоду гр Кірмікчі Геннадію Федоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

25 лютого 2021 року

№ 94-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянці України Георгієвій М. І.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянки України  Георгієвої Марії Іванівни  про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 25.02.2021 року, протокол № 3, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянці  України Георгієвій Марії Іванівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0088244  від 15.04.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

25 лютого 2021 року

№ 95-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянину України Грекова С. П.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України  Грекова Степана Пилиповича про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 25.02.2021 року, протокол № 3, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянину  України Грекову Степану Пилиповичу   на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0088846  від 15.04.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

25 лютого 2021 року

№ 96-VІІІ

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянину України Стойнову П. П

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України  Стойнова  Петра Петровича про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 25.02.2021 року, протокол № 3, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянину  України Стойнову Петру Петровичу   на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0163803  від 15.04.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                      М.Д. Богоєв

 

25 лютого 2021 року

 № 97-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянину України Бурукову І.І.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України  Бурукова Івана Івановича про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 25.02.2021 року, протокол № 3,

 Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянину  України Бурукову Івану Івановичу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0088518  від 11.04.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

25 лютого 2021 року

№ 98-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянину України Коєву В. С.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина України  Коєва Василя Степановича про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 25.02.2021 року, протокол № 3, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянину  України Коєву Василю Степановичу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,54 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0163199  від 11.04.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельної ділянки буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

25 лютого 2021 року

№ 99-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

Про надання згоди гр. Балабан Р. І. на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

    Розглянувши заяву гр .Балабан Раїси Іванівни про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати згоду гр Балабан Раїсі Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

25 лютого 2021 року

№ 100-VІІІ

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

 

Про надання згоди гр. Коєву Г. С. на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

    Розглянувши заяву гр .Коєва Георгія Степановича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати згоду гр Коєву Георгію Степановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

25 лютого 2021 року

№ 101-VІІІ

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Стояновій Олені Дмитрівні земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

         Розглянувши заяву гр. Стоянової Олени Дмитрівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр. Стояновій Олені Дмитрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Стояновій Олені Дмитрівні, (24.04.1973) року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Стоянова Олена Дмитрівна

 

 

 

ОД № 0195624

ОД № 0195625

рілля

1,2713

5121482700:01:001:1415

багаторічні насадження

0,1598

5121482700:01:004:0592

рілля

1,2675

5121482700:01:001:1615

багаторічні насадження

0,1598

5121482700:01:004:0701

3.Гр.Стояновій Олені Дмитрівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

25.02.2021

№ 102 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Алачевій Ю.О.  земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Алачевої Юлії Олександріви про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Алачевій Юлії Олександрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Алачевій Юлії Олександрівні, (15.11.1962 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Алачева

Юлія Олександрівна

ОД № 0195765

ОД № 0088481

ОД № 0163540

рілля

3,4890

5121482700:01:001:1602

багаторічні насадження

0,4801

5121482700:01:004:0700

3.Гр. Алачевій Юлії Олександрівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

25.02.2021р.

№ 103 - VIII

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Газібар В. І.  земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Газібар Віри Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Газібар Вірі Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Газібар Вірі Іванівні, (17.12.1939 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

 Газібар

 Віра Іванівна

ОД № 0163903

 

рілля

1,1600

5121482700:01:002:0112

багаторічні насадження

0,1647

5121482700:01:009:0262

3.Гр.  Газібар Вірі Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Голова Городненської сільської ради                                                                         М.Д. Богоєв

 

25.02.2021р.

№ 104 - VIII

 

 

 

Фото без опису
 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Василіогло І. Г. земельної ділянки

 для ведення особистого селянського господарства на території

 Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

                    Розглянувши заяву гр. Василіогло Івана Георгійовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність наданої для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,0001 га, наданої у власність гр. Василіогло Івану Георгійовичу для ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр.  Василіогло Івану Георгійовичу (14.09.1997 р.н.) безоплатно у власність земельну ділянку площею 1,0001 га (кадастровий номер - 5121482700:01:006:0262 ), для  ведення особистого селянського господарства на території Городненської сільської ради Болградського району, Одеської області.

3. Гр Василіогло Івану Георгійовичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                    М.Д. Богоєв

 

25.02.2021р.

№ 105 - VIII

 

 

 

Фото без опису
 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр Топал В. Ф. земельної ділянки

 для ведення особистого селянського господарства на території

 Одеської області Болградського району Городненської сільської ради

 с. Дмитрівка  ( за межами населеного пункту)»

 

         Розглянувши заяву гр. Топал Вячеслава Федоровича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0000 га, наданої у власність гр. Топал Вячеславу Федоровичу для ведення особистого селянського господарства на території Одеської області Болградського району Городненської сільської ради с. Дмитрівка  ( за межами населеного пункту).

2. Передати гр. Топал Вячеславу Федоровичу   (07.09.1996 р. н.) безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер - 5121483000:01:003:0682 ), для  ведення особистого селянського господарства на території Одеської області Болградського району Городненської сільської ради с. Дмитрівка ( за межами населеного пункту).

3. Гр Топал Вячеславу Федоровичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                    М.Д. Богоєв

 

25.02.2021р.

№ 106 - VIII

 

 

 

Фото без опису
 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 П'ЯТА сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр Палас О. Д. земельної ділянки

 для ведення особистого селянського господарства на території

 Одеської області Болградського району Городненської сільської ради

 с. Дмитрівка  ( за межами населеного пункту)»

 

                    Розглянувши заяву гр. Палас Олега Дмитровича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданої у власність для ведення особистого селянського господарства та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0000 га, наданої у власність гр. Паласу Олегу Дмитровичу для ведення особистого селянського господарства на території Одеської області Болградського району Городненської сільської ради  с. Дмитрівка  ( за межами населеного пункту)

2. Передати гр. Палас Олегу Дмитровичу   (05.04.1978 р.н.) безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер - 5121483000:01:003:0685 ), для  ведення особистого селянського господарства на території Одеської області Болградського району Городненської сільської ради  с. Дмитрівка  ( за межами населеного пункту).

3. Гр Палас Олегу Дмитровичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                    М.Д. Богоєв

 

25.02.2021р.

№ 107 - VIII

 

 

 

Фото без опису