Матеріали ІІ сесії VІІІ скл. 11.12.2020

Дата: 23.09.2021 10:41
Кількість переглядів: 530


                                                                                 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІ сесія VІІІ скликання

 

68712,   с Городнє,  вул. Широка,  39                                                                                 Тел./факс  804846(37-2-42, 37- 2-97)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 11.12.2020 року  № VIІI / 2- 21

 

Про Регламент роботи  виконавчого комітету

Городненської сільської ради

 

 

        Відповідно до п.3 статті 26, статей 51,52,53,54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городненська сільська рада

                                           

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Регламент  роботи виконавчого комітету Городненської сільської ради (Додаток 1).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконкому Городненської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова ________________  М.Д. Богоєв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

до рішення Виконавчого комітету

Городненської сільської ради

від 11.12. 2020 року

VIІI / 2- 21

 

 

Регламент

Виконавчого комітету та виконавчих органів Городненської сільської ради

 

1. Загальні положення

 1. Порядок діяльності виконавчих органів Городненської сільської ради і посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями сільської ради та даним Регламентом.
 2. Регламент виконавчих органів Городненської сільської ради затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до регламенту. Регламент, зміни і доповнення до нього попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету.
У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України. 
 1. Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів ради (надалі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету ради (надалі - виконком) та виконавчих органів ради.
 2. Дотримання Регламенту є обов’язковим для членів виконавчого комітету, працівників усіх виконавчих органів ради.
 3. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, голови громади її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 4. Виконавчий комітет має гербову печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 6. Засідання виконавчого комітету відбувається, як правило, в приміщенні ради. В особливих випадках за розпорядженням Городненського сільського голови (далі – голова громади) або рішенням виконкому місце проведення засідання може бути змінено (у тому числі – шляхом проведення виїзного засідання).
 7. На будівлях, де розміщено виконавчий комітет та інші виконавчі органи ради, піднімається Державний Прапор України.
 8. Мовою офіційного спілкування і діловодства виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради є українська мова.
 9. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.
 10. Відкритість засідань виконкому та виконавчих органів ради забезпечується шляхом розміщення інформації про час і місце засідань усіх виконавчих органів, у тому числі шляхом оприлюднення графіків засідань у спосіб, визначений виконкомом.
 11. Члени Городненської сільської об’єднаної територіальної громади мають право відвідувати засідання виконавчих органів Городненської сільської ради. Право члена територіальної громади бути присутніми на засіданні виконкому (іншого виконавчого органу) може бути обмежено лише у випадках проведення закритих засідань.
 12. Для відвідання засідання виконавчого комітету член територіальної громади має поінформувати організаційний відділ не менш ніж за один робочий день до початку засідання та пред’явити документ, що посвідчує особу.
 13. Групи громадян, які зацікавлені у вирішені певних питань, що розглядаються  виконавчими органами ради, мають право відвідувати засідання цих органів. Такі групи громадян можуть обрати свого представника для виступу на засіданні та попередньо повідомити його прізвище секретаріату виконкому. Головуючий надає слово для виступу представнику групи громадян одразу після виступів членів виконкому та осіб з дорадчим голосом.
 14. Відкритість засідань виконавчого комітету забезпечується шляхом проведення у залі засідань вільної фото- і відеозйомки, звукозапису присутніми. Також за рішенням виконавчого комітету може здійснюватися транслювання засідань через гучномовці за межі будинку ради, по радіо, телебаченню, у мережі Інтернет.
 15. Проекти актів та акти виконавчих органів Городненської сільської ради підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації». У разі відсутності офіційного сайту ради (його технічної несправності), проекти актів та акти виконкому та інших виконавчих органів ради розміщуються шляхом оприлюднення їх на дошці оголошень Городненської сільської ради у строки, визначені законодавством.
 16. Організаційний відділ має забезпечити приміщення для засідання, яке дає можливість бути присутнім на ньому усім особам, що заявили про такі наміри.
 17. Місця для членів виконкому відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання виконкому особи, які не є членами виконкому (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині залу, що призначена для розміщення членів виконкому.
 18. Виконавчий комітет створює можливості для повноцінної роботи представників засобів масової інформації в залі засідань. Це забезпечується через вільне відвідування акредитованими журналістами засідань виконавчого комітету та виконавчих органів.
 19. Акредитація ЗМІ здійснюється на підставі копії документа, який підтверджує державну реєстрацію ЗМІ або інформаційного сайту (порталу), листа уповноваженого органу (особи) відповідного ЗМІ (Інтернет-ресурсу) із вказівкою посади, ПІБ, контактних даних особи, яка направляється для висвітлення діяльності виконкому. Запровадження інших вимог щодо акредитації ЗМІ (Інтернет-ресурсу) не допускається.

Представник ЗМІ (Інтернет-ресурсу) допускається до місця проведення засідання на підставі документу, що посвідчує особу.

 1. На офіційному веб-сайті Ради (за наявності) має бути створено окремий розділ (сторінку), де забезпечується:

- розміщення протоколів і рішень виконавчого комітету та результати поіменних голосувань членів виконавчого комітету;

- розміщення проектів рішень виконкому та пропозицій громадян щодо змін та доповнень до цих проектів;

- розміщення інформації про членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, керівників комунальних установ та підприємств, яка включає біографічні відомості осіб, дні і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку.

 

 1. Склад та повноваження виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією  голови громади.
  2. Виконавчий комітет очолює Городненський сільський голова.
  3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно голови громади, заступника (заступників) голови громади, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконкому за посадами водять секретар та старости Городненської сільської ради.

До обрання старост Городненської сільської ради, рада своїм рішенням може включити до складу виконавчого комітету осіб, на яких покладено виконання обов’язків старост Городненської сільської ради.

Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається рішенням Городненської сільської ради.

  1. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.
  2. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для голови громади. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря.
  3. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.
  4. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Городненської сільської об’єднаної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб.

  1.  Голова громади не пізніше 10 днів з дня утворення виконкому та затвердження його складу видає розпорядження про розподіл обов'язків між головою громади, секретарем  ради, заступниками  голови громади з визначенням:
 • їх повноважень і функцій;
 • підпорядкованих виконавчих органів  ради;

- переліку підприємств, установ та організацій, щодо яких вони забезпечують реалізацію відповідно до законодавства власних та делегованих повноважень виконавчих органів  ради.

  1. У випадку відсутності голови громади організацію та скликання засідань забезпечує секретар ради.
  2. Виконавчі органи ради підзвітні та підконтрольні раді, підпорядковані виконкому та голові громади. Керівники виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.
  3. Порядок роботи й повноваження виконавчих органів  ради визначаються Положенням про відповідний виконавчий орган, затвердженим рішенням ради.
  4. Члени виконавчого комітету, керівники інших виконавчих органів невідкладно повідомляють голову громади про прибуття представників органів прокуратури, Служби безпеки України, правоохоронних органів, органів державного нагляду (контролю), інших виконавчої влади, їхні цілі і плани. Ця інформація обов’язково вноситься до журналу перевірок.

 

 1. Організація роботи та звітування виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Планування роботи виконавчого комітету та виконавчих органів ради є одним із основних засобів виконання бюджету та програми економічного та соціального розвитку громади, інших цільових програм.
  2.  Діяльність виконкому організовується відповідно до річного та квартальних планів.
  3.  Плани роботи виконкому розробляються на основі рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень голови громади та його заступників, пропозицій керівників виконавчих органів  ради, депутатів  ради, петицій громадян.
  4. План роботи виконкому повинен включати:
 • перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету ради та які пов'язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;
 • перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень голови громади, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;
 • перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на відповідний плановий період.
  1. До плану роботи виконкому в обов'язковому порядку включаються питання:

-      про програму економічного і соціального розвитку громади, бюджет громади та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;

-      про роботу виконавчих органів ради;

-      про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

  1. Для підготовки проекту плану роботи виконавчого комітету ради керівники виконавчих органів ради не пізніше 5 числа місяця, що передує наступному кварталу, подають в організаційний відділ виконкому (надалі - організаційний відділ)пропозиції відповідно до встановленої форми.
  2. Узагальнення пропозицій, формування планів роботи виконкому та узагальнення інформації про їх виконання здійснює організаційний відділ.
  3. Організаційний відділ готує проект рішення виконкому про план роботи на відповідний період.
  4. Проекти планів роботи заздалегідь розглядаються головою громади, його заступниками та доопрацьовуються з урахуванням внесених зауважень.
  5. План роботи виконавчого комітету на рік та на квартал затверджується рішенням виконавчого комітету.
  6. Копії рішення про план роботи виконавчого комітету загальний відділ направляє голові громади, його заступникам, виконавчим органам ради, депутатам, членам виконкому. План виконавчого комітету оприлюднюється на сайті ради (за наявності).
  7. У випадках, якщо заходи, передбачені планами роботи виконкому, із будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або намічене питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконавчого комітету, заступники  голови громади інформують про це виконавчий комітет  ради.
  8. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється заступниками  голови громади (відповідно до розподілу обов'язків). Виконавчі органи ради до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають в організаційний відділ інформацію про виконання плану роботи за попередній квартал.
  9. З метою організації ефективної роботи, реалізації цільових програм, виконання плану роботи виконкому, досягнення поставлених цілей, прийняття ефективних управлінських рішень та аналізу діяльності працівників  виконавчі органи  ради складають  плани роботи на відповідний період.
  10. Плани роботи виконавчих органів можуть бути місячними, квартальними, піврічними, річними, виходячи з принципів виробничої необхідності та ефективності управління. Рішення про періодичність планування роботи виконавчого органу приймає його керівник.
  11. План роботи виконавчого органу ради повинен мати таку структуру: зміст завдання, термін виконання, відповідальні за організацію та виконання, відмітка про виконання завдань. Графа "відмітка про виконання завдань" заповнюється відповідальним виконавцем та є звітом про виконання поставленого завдання. Керівники виконавчих органів ради здійснюють контроль та несуть відповідальність за виконання планів роботи. Виконавчі органи  ради зберігають плани роботи відповідно до номенклатури справ.
  12. Звітування.
   1. Голова громади, періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний звітувати про роботу виконкому та виконавчих органів перед виборцями. Проведення звітів визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року. Звіт про діяльність на останній рік повноважень ради проводиться з 24 по 29 число місяця, що слідує за місцем припинення повноважень Ради. Голова громади від імені виконавчого комітету зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його оприлюднення, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище.
   2. На письмову вимогу не менш як половини депутатів від загального складу ради голова громади звітує на найближчому пленарному засіданні ради про роботу виконкому та виконавчих органів за період, про який просять депутати.
   3. Члени виконавчого комітету повинні проводити зустрічі з громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій, під час яких інформувати про свою роботу у виконкомі; брати участь у громадських  слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади; вивчати громадську думку; вивчати потреби  територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, що надійшли до члена виконкому засобами зв’язку.

 

 1. Порядок підготовки та проведення засідань виконавчого комітету ради
  1. Засідання виконавчого комітету  ради є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання. На вимогу виконкому, виконавчих органів керівники розташованих або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів.
  2. Підготовка проектів рішень.
   1. Цільова спрямованість проектів рішень виконавчого комітету визначається перспективними, поточними планами роботи виконкому, рішеннями  ради, органів виконавчої влади, дорученнями  голови громади, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.
   2. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів рішень, що містять ознаки регуляторного акту, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.
   3. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у  раді покладено на загальний відділ ради. Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акта є керівник виконавчого органу  ради - розробника проекту рішення. Відповідальним за підготовку проекту рішення та інформації про виконання завдань і доручень є той виконавчий орган, до компетенції якого належить дане питання, а контрольні функції покладаються на заступника голови громади згідно з розподілом обов’язків.
   4. Відповідальність за законність і достовірність текстів проектів рішень виконавчих органів ради несуть керівники цих органів та заступники  голови громади, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.
   5. Проекти рішень на розгляд виконавчого комітету можуть вносити наступні суб’єкти:
 • загальні збори громадян (в порядку місцевої ініціативи, електронної петиції або іншому визначеному законом і Статутом територіальної громади порядку);
 •  голова громади;
 • секретар ради;
 • заступники  голови громади (згідно із функціональним розподілом повноважень);
 • члени виконавчого комітету;
 • постійна комісія ради;
 • депутат (депутати), депутатська група, фракція;
 • старости (з питань, обсяг яких визначений законодавством).
   1. Проекти рішень повинні містити оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень, щоб уникнути повторень або суперечностей. В проектах рішень про хід виконання раніше ухвалених рішень, у разі невиконання доручень, що містяться в них, наводяться причини невиконання, особи, відповідальні за невиконання рішення, а також нові терміни виконання завдань.
   2. До проекту рішення додаються: передбачені додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік фізичних або юридичних осіб, яким необхідно надіслати прийняте рішення, а за необхідності – висновки відповідної комісії ради чи виконкому.
   3. До проектів рішень, що готуються у відповідності та на виконання актів органів виконавчої влади, додаються копії відповідних актів.
   4. До проекту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень додаються копії відповідних рішень.
   5. Автор проекту рішення готує пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна містити необхідні обґрунтування і прогнози результатів реалізації рішення. До пояснювальної записки можуть додаватися необхідні розрахунки, інформаційно-довідкові матеріали. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати одного аркушу. Подання пояснювальної записки до проектів нормативних та  регуляторних актів  є обов'язковим.
   6. Проект акту виконавчого комітету направляється секретарю виконкому для оприлюднення у випадках, передбачених ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Після цього відбувається процес погодження (візування) акту відповідальними посадовими особами. Візування є технічною процедурою підготовки і вивчення проектів рішень. Тривалість цієї процедури та відмови чи зволікання посадових осіб виконавчих органів ради із візуванням не впливає на проходження проекту рішення у виконкомі (оприлюднення проекту, внесення в порядок денний, винесення на розгляд на засіданні виконавчого комітету, підписання рішення і його оприлюднення, виконання, контроль виконання). По завершенні візування організаційний відділ додає до примірника проектів рішень аркуш, що містить візи та позиції відповідальних осіб.
   7. Візування відбувається у такій послідовності:
 • відповідальний виконавець;
 • керівник юридичного відділу (юрист), а за наявності юристів у відповідальному підрозділі виконавчого органу ради – юрист такого підрозділу;
 • керівник виконавчого органу, що готує проект рішення;
 • керівник організаційного відділу виконкому;
 • керівники інших виконавчих органів, компетенції яких стосується питання, за яким підготовлено проект рішення;
 • відповідний заступник  голови громади (відповідно до розподілу обов’язків).
   1. Термін візування проекту рішення кожною посадовою особою не повинен перевищувати одного робочого дня, у юриста в окремих випадках (в разі необхідності проведення детальної експертизи та підготовки юридичного висновку) – двох робочих днів.
   2. За наявності заперечень, доповнень та змін до проекту документа посадова особа, яка візує проект, вносить відповідний запис з викладенням мотивованої думки в окремому висновку, що додається до проекту.
   3. Юридичний відділ (юрист) проводить правову експертизу проекту рішення, вносить поправки, пов'язані з його приведенням у відповідність до законодавства, а також у разі потреби редагує проект за згодою автора проекту, а у випадку відсутності такої згоди – подає виконкому свої пропозиції щодо змін до проекту рішення.
  1. Скликання виконкому, підготовка засідання.
   1. Скликує засідання виконавчого комітету голова громади. Організаційний відділ  надсилає розпорядження голови громади про призначення засідань виконавчого комітету виконавчим органам ради, членам виконавчого комітету, депутатам ради, акредитованим ЗМІ.
   2. Засідання виконавчого комітету  ради проводяться двічі на місяць: в першу і третю середу.
   3. Підготовку засідань організовує голова громади, а у випадках його відсутності – секретар ради. Підготовку питань для розгляду виконавчим комітетом організовують та контролюють заступники голови громади та керівники інших виконавчих органів ради.
   4. До підготовки окремих питань, які потребують спеціальних знань та/або навичок, виконавчий комітет, інші виконавчі органи  ради можуть залучати відповідних фахівців.
  2. Порядок денний виконкому.
   1.  Голова громади або особа, яка виконує його обов’язки на час відсутності, формує проект поряду денного з урахуванням усіх отриманих пропозицій щодо розгляду конкретних питань. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету, як правило, готується не пізніше, ніж за два дні до засідання організаційним відділом  під керівництвом голови громади (секретаря ради – у разі його відсутності).
   2. Порядок денний розміщується оприлюднюється у спосіб, визначений для проектів актів виконавчих органів ради, а також не пізніш як за два дні до проведення засідання виконкому надсилається (електронною поштою) разом із проектами рішень секретарю ради, депутатам ради, членам виконкому, а також акредитованим ЗМІ.
  3. Порядок проведення засідання виконавчого комітету
   1. Засідання виконавчого комітету  ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
   2. Головує на засіданні виконавчого комітету ради голова громади, а в разі його відсутності – секретар ради.
   3. Член виконкому зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість бути присутнім на засіданні виконкому та вказати відповідні причини, а також не пізніше 3 робочих днів після засідання надати на ім’я секретаря ради пояснювальну записку про відсутність із додаванням відповідних документів, що обґрунтовують причини відсутності. У випадку відсутності такого повідомлення (а також у випадку відсутності в подальшому пояснювальної записки) вважається, що член виконкому був відсутній без поважних причин. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість його членів прибула на засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх членів із повідомленням про причини відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що член виконкому відсутній без поважних причин.
   4. Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у протоколі.
  4. Проведення засідання виконкому
   1. Головуючий на засіданні виконкому:
 • веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;
 • надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;
 • вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень;
 • вносить на голосування проекти рішень (за основу та в цілому);
 • оголошує результати голосування – рішення ухвалене чи рішення не ухвалене;
 • забезпечує дотримання Регламенту присутніми на засіданні.
   1. На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний засідання. Зміни та доповнення до проекту порядку денного за наявності відповідних погоджених проектів рішень, крім проектів рішень з питань «різне», ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.
   2. Додаткові питання можуть вноситись на засіданні виконкому виключно у випадку, якщо вони стосуються виникнення аварійних ситуацій, подолання стихійного лиха, виконання рішень суду.
   3. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.
   4. Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора проекту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку денного є обов’язковим.
   5. Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для виступу. При цьому зміст виступу такої особи та його позиція при голосуванні заносяться до протоколу засідання виконкому.
   6. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово (відповідно до записів) для оголошення запитань та відповідей, а пізніше – для  виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.
   7. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення виконавчого комітету, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:
 • представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд виконкому проект рішення в порядку місцевої ініціативи;
 • особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду виконкомом пропозицій громадських слухань.
   1. Будь-яка особа, присутня на засіданні має право на репліку у випадку згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за її проханням одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування за проект рішення.
   2. На засіданні виконкому встановлюється наступна тривалість виступів:
 • для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;
 • для співдоповіді з питань порядку денного – до 3 хвилин;
 • для оголошення запитань – до 1 хвилини;
 • для відповіді на запитання – до 2 хвилин;
 • для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.
   1. Особи, присутні на засіданнях виконкому, повинні утримуватися від публічних проявів емоцій та/або не перешкоджати законній діяльності депутатів та посадових осіб Городненської сільської ради, інших присутніх на засіданні осіб. Не допускається проголошення закликів, направлених проти територіальної цілісності та недоторканості України, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України або на захоплення державної влади, виступів та/або реплік, які принижують честь та гідність людини, завдають шкоду діловій репутації юридичних осіб, розпалюють етнічну, релігійну чи іншу ворожнечу.
   2. Під час проведення засідань не допускаються порушення Регламенту та коментування виступів поза Регламентом. За необхідності виконком може ухвалити у процедурному порядку рішення про видалення з місця проведення засідання особи, чия поведінка порушує Регламент чи громадський порядок.
  1. Скорочене обговорення.
   1. За процедурним рішенням членів виконкому обговорення може бути проведено за скороченою процедурою, в межах якої головуючий оголошує назву проекту рішення, а доповідач виступає із короткою доповіддю, у який засвідчує важливість рішення, його відповідність законодавству та потребу для громади. Після цього головуючий ставить питання на голосування. У випадку проведення обговорення за скороченою процедурою не може бути обмежено права присутніх осіб на виступ, якщо вони наполягають на цьому. Головуючому заборонено ставити питання на голосування, якщо усі бажаючі, у встановленому цим Регламентом порядку не використали права на виступ.
   2. Об’єднання кількох подібних питань порядку денного в одне голосування (пакетне голосування) може бути використано як виняток із метою розгляду очевидних і безспірних питань. Але при цьому повинно бути обов’язково дотримано вимогу про коротку доповідь автора (авторів) проекту рішення (рішень), в порядку визначено п. 4.7.1. Регламенту. Пакетне голосування є неприпустимим, якщо проти цього заперечує хоча б один з присутніх членів виконкому.
  2. Голосування.
   1. Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проекту рішення. Рішення виконавчого комітету ухвалюються в такій послідовності:
 • в разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення  головуючий ставить такий проект на голосування за основу;
 • після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення;
 • проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень.
 • якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення під час обговорення питання не надходило, такий проект рішення ставиться на голосування відразу в цілому.
   1. За процедурним рішенням виконкому ініціатору змін і доповнень може бути відмовлено у поставленні на голосування запропонованого доповнення (змін, поправки), якщо воно сформульоване нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті попередньо відхилений виконкомом текст.
   2. За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету, автора проекту рішення, зміна, доповнення до проекту можуть бути поставлені на повторне голосування з відповідним обґрунтуванням.
   3. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без додаткового обговорення.   
   4. Під час проведення голосування та після нього виступи, коментарі та інші вигуки заборонені.
   5. Усі рішення виконавчого комітету ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.
   6. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі в Регламенті.
   7. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це приймається членами виконкому шляхом голосування без обговорення.
   8. Кожен член виконкому має один голос. Голосування здійснюється членами виконкому персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється відкритим поіменним голосуванням із фіксацією результатів голосування у протоколі засідання виконкому. У разі відсутності члена виконкому під час обговорення та/або голосування з окремого питання про це робиться відмітка у протоколі.
  1. Особливості позачергових засідань.
   1. В разі необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до суду щодо запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків голова громади (секретар ради) своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.
  2. Фіксування засідання виконавчого комітету.
   1. На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу здійснюють працівники організаційного відділу. Організаційний відділ протягом 5 робочих днів після засідання виконкому оформлює протокол засідання; в протоколі вказується: номер протоколу; дата засідання; протягом якого часу відбувалось засідання; перелік членів виконкому, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні; перелік присутніх на засіданні осіб із правом дорадчого голосу, керівників виконавчих органів  ради, підприємств, установ, організацій, представників місцевих органів виконавчої влади; перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (ухвалено одноголосно; кількість голосів за проект рішення та проти; ухвалено чи не ухвалено), номери ухвалених рішень з кожного питання, що додаються до протоколу; доручення, ухвалені виконавчим комітетом за результатами обговорення окремих питань.
   2. Протоколи засідань виконкому підписує  голова громади або секретар, що виконує його обов'язки. Протоколи засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою виконкому.
   3. Після підписання протоколу загальний відділ надсилає виконавчим органам  ради, іншим виконавцям витяги з протоколу – ухвалені виконкомом доручення з окремих питань, завірені печаткою загального відділу. Протоколи засідань виконавчого комітету  ради та оригінали рішень виконавчого комітету зберігаються в загальному відділі протягом 2 років, після чого передаються в архівний відділ  ради.
   4. У разі прийняття рішення про здійснення звукозапису, Інтернет-транслювання, - його забезпечують працівники відділу програмно-комп'ютерного забезпечення[1]. Звукозаписи засідань виконавчого комітету зберігаються в загальному відділі протягом 6-ти місяців з дати проведення засідання, після чого знищуються.
   5. За наявності організаційної можливості записи Інтернет-транслювання зберігається у відкритому доступі сервісу YouTubе.com, при цьому на сайті ради завантажуються відповідні посилання на відеофайли.

 

 1. Набуття чинності рішеннями виконавчого комітету. Контроль за виконанням рішень.
  1. Не пізніше 5 календарних днів після проведення засідання  виконкому голова громади (у визначених випадках секретар ради) підписує ухвалені виконкомом рішення. Після підписання рішення на ньому проставляється гербова печатка виконкому.
  2. Рішення виконавчого комітету оприлюднюється невідкладно після його підписання відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Рішення нормативно-правового характеру набувають чинності із дня їх оприлюднення, якщо виконкомом не встановленого більш пізній час. Рішення ненормативного характеру набувають чинності у день їх прийняття.
  3. Підписані рішення виконавчого комітету (з гербовою печаткою виконкому  ради) надходять в організаційний відділ, де реєструються: вказується дата ухвалення рішення та присвоюється номер, що складається з двох частин: перша частина відповідає номеру питання, що розглядалось на засіданні виконкому (нумерація ведеться з початку року); друга частина відповідає номеру рішення з питання (нумерація ведеться з № 1).
  4. Загальний відділ протягом 5 робочих днів після підпису рішень головою громади надсилає їх копії, завірені печаткою відділу, виконавчим органам ради під розпис (згідно з переліком надсилання копій, узгодженим з працівником виконавчого органу, що підготував проект рішення).
  5. Допускається надсилати копії рішень з організаційних питань (про затвердження плану роботи виконкому, проведення загальноміських заходів тощо) виконавчим органам  ради в електронному вигляді (шляхом надіслання сканованої копії документу на офіційну електронну адресу одержувача). В такому випадку паперові копії документа, завірені печаткою загального відділу, надсилаються виконавчому органу  ради - розробнику документа, заступнику голови громади (відповідно до розподілу обов'язків), відділу обліку та звітності, управлінню фінансів та бюджету.
  6. Організаційний відділ надсилає копії ухваленого рішення фізичним та/або юридичним особам, щодо яких вони ухвалені, а також доводить його до відома підпорядкованих, підзвітних підприємств та закладів комунальної власності. Передача документів цим особам (їх уповноваженим представникам) фіксується відповідною відміткою про отримання документу із зазначенням дати, прізвища та підпису одержувача.
  7. Зупинення (ветування) рішень виконавчого комітету головою громади. Скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін.
   1. У разі незгоди  голови громади з рішенням виконкому він може зупинити дію рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Городненської сільської ради. Мотиви незгоди голови громади із рішенням виконкому повинні бути викладені у розпорядженні голови щодо зупинення рішення виконкому. Зупинене рішення виконкому вноситься на найближче пленарне засідання ради, але не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня винесення рішення виконкому. У випадку підтримання радою зупиненого рішення виконкому воно набуває чинності без підпису голови й оприлюднюється секретарем ради або уповноваженими на те депутатами.
   2. Рішення виконавчого комітету, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані радою. Проект рішень про скасування акту виконкому вносяться в порядку визначеному Регламентом ради із обов’язковим письмовим сповіщенням членів виконкому про час і місце проведення засідань постійних комісій та пленарних засідань ради на яких розглядатиметься відповідне питання про скасування рішення виконкому. Кожен член виконкому має право взяти участь у відповідних засіданнях ради із правом дорадчого голосу.
   3. Рішення виконавчого комітету з мотивів невідповідності Конституції або законам України можуть бути скасовані у судовому порядку. Це не позбавляє виконавчий комітет права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). Однак, виконавчий комітет не може скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Ненормативні правові акти виконкому є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені виконкомом після їх виконання.
  8. Контроль. Контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету здійснюють постійні комісії ради.
   1. Організація роботи по контролю за виконанням рішень ради та виконкому покладається на  голову громади та секретаря ради.
   2. За результатами перевірки постійні комісії можуть ухвалювати висновки і рекомендації і направляти їх для розгляду виконавчим комітетом, керівниками виконавчих органів ради. Висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду у строк встановлений постійною комісією.
   3. Постійна комісія ради (у особі уповноваженого представника) має право виступу із доповіддю на засіданні виконавчого комітету ради.

 

6. Порядок підготовки розпоряджень голови громади з питань діяльності виконавчих органів ради

 1.  Голова громади видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.
 2. Розпорядження  голови громади, прийняті в межах наданих йому повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади юридичними та фізичними особами, незалежно від форми власності.
 3. Проекти розпоряджень готують виконавчі органи ради під контролем заступників голови громади. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком виконавцям, головним розробником є виконавець, зазначений першим у резолюції, інші – сприяють головному розробнику та надають відповідну інформацію.
 4. Підготовка проектів розпоряджень голови громади, що містять ознаки регуляторного акту, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.

Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у  раді покладено на відділ економіки та інвестицій[2].

Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акту є керівник підрозділу – розробника проекту розпорядження.

 1. У разі потреби головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження, що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки, як правило, не повинен перевищувати двох аркушів.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

6.7.  Якщо проект розпорядження готується з метою внесення змін або доповнень в раніше видане розпорядження, наводяться пункти, в які вносяться доповнення і зміни, або ті, які втратили чинність. Крім того, додається копія розпорядження, в яке вносяться зміни та доповнення, або яке втрачає чинність.

У випадку підготовки розпорядження голови громади на виконання актів органів виконавчої влади (інших суб’єктів владних повноважень) до проекту розпорядження додається копія відповідного документа.

 1. У випадку підготовки проектів розпоряджень з питань, які діють періодично протягом року чи півріччя, раніше видане розпорядження з таких же питань знімається з контролю або указується, що воно втратило чинність.
  1. Відповідальність за законність і достовірність текстів проектів розпоряджень, відповідність їх Інструкції з діловодства несуть керівники виконавчих органів ради (структурних підрозділів виконкому), заступники  голови громади, які беруть участь у  підготовці та погодженні проектів.
 1. Посадові особи, які готують проекти розпоряджень, зобов'язані погоджувати їх із задіяними у процесі підготовки та виконання документа відповідальними посадовими особами.

6.19.    Погоджені проекти розпоряджень (разом з доданими копіями відповідних документів,  юридичними висновками) передаються голові громади для розгляду.

 1. Розпорядження набуває чинності після його підписання головою громади (або особою, яка виконує його обов’язки) та реєстрації в організаційному відділі.
 2. Організаційний відділ реєструє підписані розпорядження голови громади таким чином: проставляється дата реєстрації та порядковий номер розпорядження (нумерація ведеться з початку поточного року).

6.22. Організаційний відділ надсилає копії розпоряджень голови громади особам (підрозділам ради) згідно з переліком надсилання копій, погодженим з розробником проекту розпорядження).

Допускається надсилання копій розпоряджень з організаційних питань (про скликання сесій  ради, призначення засідань виконкому, проведення загальноміських заходів тощо) в електронному вигляді (шляхом надсилання сканованих копій цих документів на офіційну електронну адресу отримувача). В такому випадку паперові копії документа надсилаються виконавчому органу  ради - розробнику документа, заступнику  голови громади (відповідно до розподілу обов'язків), відділу обліку та звітності, управлінню фінансів та бюджету.

6.23. Підрозділ виконавчого комітету, на який покладено функції із здійснення інформаційної роботи, доводить розпорядження голови громади з найбільш важливих питань життєдіяльності громади до відома громадськості через засоби масової інформації (Інтернет-ресурси).

 1. Організація діяльності робочих органів, що утворюються виконкомом та головою громади
  1. Виконком та голова громади для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень, передбачених законодавством, координації дій виконавчих органів  ради, підприємств, установ і організацій під час виконання відповідних завдань, розроблення проектів рішень, програм економічного, соціального і культурного розвитку громади, здійснення контрольних функцій, комплексних перевірок стану справ в тій чи іншій сфері господарювання та на виконання нормативних документів органів державної влади, а також для вирішення оперативних питань можуть утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, комітети, координаційні ради, робочі групи тощо).
  2. До складу робочих органів відповідно до покладених на них завдань включаються заступники  голови громади, представники виконавчих органів  ради, а також депутати  ради, а також (за їх згодою) – представники інших органів та/або юридичних осіб, не підвідомчих  раді, громадських організацій, фізичні особи-підприємці, науковці та інші фахівці.
  3. Організаційною формою роботи робочого органу є засідання, які проводяться за потребою, якщо інше не передбачено положенням про нього. Робочі органи працюють відкрито і гласно, нікого не може бути обмежено у відвідуванні його засідань. Проведення закритих засідань заборонено.
  4. Порядок роботи робочого органу, формування порядку денного, ведення засідань, фіксування перебігу засідань, оформлення рішень та інші питання визначаються у рішенні (розпорядженні) про його створення.

 

 1. Висвітлення діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Оперативне інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету та виконавчих органів ради здійснюється через оновлення постійне оновлення інформації на веб-сайті ради (за наявності) та оприлюднення інформації у ЗМІ.
  2. Підрозділ виконавчого комітету, на який покладено функції із здійснення інформаційної роботи, забезпечує взаємодію виконавчого комітету і виконавчих органів  ради з центральними та місцевими ЗМІ (Інтернет-ресурсами); організовує висвітлення актуальних питань соціально-економічного і суспільно-політичного життя громади.
  3. Керівники виконавчих органів  ради:

- з метою анонсування подій та подальшого їх висвітлення подають необхідні матеріали підрозділу виконавчого комітету, на який покладено функції із здійснення інформаційної роботи, за дві доби до запланованого заходу для розміщення інформації на веб-сайті ради;

- для оперативного розміщення новин на веб-сайті  ради  після проведення заходу подають у підрозділ виконавчого комітету, на який покладено функції із здійснення інформаційної роботи, змістовну та об’єктивну інформацію про відповідний захід обсягом не більше однієї сторінки;

- для оприлюднення інформації у друкованих ЗМІ надають необхідні матеріали, а також готують проекти вітальних адресів з нагоди державних і професійних свят та передають їх у підрозділ виконавчого комітету, на який покладено функції із здійснення інформаційної роботи, в електронному та друкованому вигляді у строк, погоджений із підрозділом, який відповідає за розміщення інформації у ЗМІ.

  1. Виконавчі органи  ради відповідно до Положення про офіційний веб-сайт ради, розміщують інформацію про діяльність ради та її виконавчого комітету, а також ухвалені рішення ради та її виконавчого комітету, розпорядження голови громади.

 

 1. Організація та режим роботи виконавчих органів ради
  1. В усіх виконавчих органах  ради, незалежно від місця їх розташування, встановлюється єдиний режим роботи:

- з понеділка по четвер з 08.30 до 17.30;

- у п'ятницю з 08.30 до 16.30;

- обідня перерва з 12.00 до 12.45.

  1. Після завершення робочого часу, а також у вихідні та святкові дні вхід сторонніх осіб в адміністративні приміщення ради та її виконавчих органів обмежується. Усі факти перебування у неробочі дні в адміністративних приміщеннях Городненської сільської ради чи її виконавчих органів фіксуються у відповідному журналі, який ведеться у кожній будівлі окремо.
  2. За прийом відвідувачів, які прибули до працівників виконавчих органів в неробочі години та дні несе відповідальність та забезпечує їх супровід (тільки через центральний вхід) посадова особа, до якої вони прибули.
  3. Робочі кімнати, розташовані в адміністративних приміщеннях  ради, у яких зберігаються документи основної діяльності ради та її виконавчих органів, значні матеріальні цінності, на неробочий період здаються під охорону. В разі відсутності технічних засобів охорони двері вказаних приміщень опечатуються.
  4. Працівники виконавчих органів ради несуть персональну відповідальність за збереження та належне використання майна та інших матеріальних цінностей ради (її виконавчих органів).

 

Секретар виконавчого комітету[3]                                            ___________ / ПІБ /

 

 

 

[1] Вказуєте відділ, на який покладені відповідні повноваження згідно із розподілом функціональних обов’язків.

[2] Вказуєте назву підрозділу, на який відповідно до розподілу обраної вами структури ради покладено відповідні повноваження.

[3] Особа, уповноважена на підписання додатків до рішення виконкому, визначається регламентом цього органу. Також нагадуємо, що згідно з ч. 4 ст. 50 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІ сесія VІІІ скликання

 

68712,   с Городнє,  вул. Широка,  39                                                                                 Тел./факс  804846(37-2-42, 37- 2-97)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 11.12.2020 року  № VIІI / 2- 22

 

Про затвердження Регламенту  

Городненської сільської ради 

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні", Городненська  сільська рада, 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити Регламент Городненської сільської ради (додається).

2.Сільському голові забезпечити надання копій цього рішення кожному депутату ради та оприлюднення цього рішення згідно з законодавством. 

Городненський сільський голова                                                   М.Д. Богоєв                             
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток до рішення сільської ради  

                                                                                       від 11.12.2020 року № VIIІ/ 2-22 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Городненської сільської ради

Болградського району Одеської області

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Городненська сільська рада

1. Городненська сільська рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє Городненську сільську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншими законами України та цим Регламентом.

Стаття 2. Предмет Регламенту

1. Цим Регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, загальні умови формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб місцевого самоврядування та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та зако­нами України.

Стаття 3. Мова роботи ради

1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

2. У випадках, визначених законами та на основі рішення ради в роботі ради може додатково використовуватись інша мова, прийнятна для більшості жителів громади. При цьому офіційним текстом актів ради, є текст українською мовою.

Стаття 4. Гласність у роботі ради

1. Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються інформації з обмеженим доступом, для роботи з якою передбачений спеціальний режим захисту.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації, воно оприлюднюється в установленому Регламентом порядку.

4. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

2) можливістю трансляції її засідань засобами Інтернету, телебачення і радіомовлення;

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради в Інтернеті та пресі;

4) можливістю громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради;

5) розміщенням (за наявності організаційної та/або технічної можливості) актів ради та її посадових осіб на офіційних веб-ресурсах ради (сторінках у мережі Інтернет).

5. Представники засобів масової інформації кредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії повноважень ради поточного скликання,  поданням відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».

6. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

7. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів.

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

 1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися фізичні особи та представники юридичних осіб.
 2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.
 3. На вимогу ради або її посадових осіб керівники розташованих на території  Городненської сільської територіальної громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
 4. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
 5. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні дотримуватись порядку проведення сесії ради. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

1. На будинку ради встановлюється Державний Прапор України.

2. На будинку ради встановлюються герб громади та прапор (хоругва) громади.

3. На час пленарних засідань ради Державний Прапор України та прапор (хоругва) громади встановлюються в залі, де проходить засідання.

4. Поруч з Державним Прапором України та прапором громади може здійснюватися підняття прапору Європейського Союзу за умови дотримання таких правил:

- прапори громади та Європейського Союзу не можуть мати розміри більші за Державний Прапор України;

- прапори громади та Європейського Союзу розміщуються з лівого (від фасаду будинку) боку або нижче Державного Прапора України.

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ  ТА ОРГАНИ РАДИ

 

Стаття 7. Правові засади діяльності депутатів ради
 1. Порядок діяльності депутата ради,  його права, обов'язки та  повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.
 2. Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на відповідних місцевих виборах.
 3. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради.
 4. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.
 5. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

 
Стаття 8. Посвідчення та нагрудний знак депутата ради
1. Депутату ради після визнання їх повноважень надається: 
а) тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата ради, видане відповідною територіальною виборчою комісією; 
б) посвідчення депутата ради;

 
Стаття 9. Форми роботи депутата ради
1. Діяльність депутата в раді включає:
а) участь у пленарних засіданнях ради;
б) участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
в) виконання доручень ради та її органів;
г) роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
ґ) роботу з населенням Городненської сільської територіальної громади та відповідного виборчого округу.  
2. Депутат ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано. 

 
Стаття 10. Депутатські групи
1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати сільської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.
2. Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
3. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів ради[1].
4. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради.
5. Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

 
Стаття 11. Депутатські фракції
1. Депутати сільської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції сільської ради[2]. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати сільської ради, які підтримують політичну спрямованість цих фракцій.
2. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

 
Стаття 12. Порядок утворення депутатських груп та фракцій
1. Депутатські групи та фракції можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до їх складу. 
2. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
3. Депутатські групи та фракції не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.
4. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи (або фракції), обирають особу, яка очолює депутатську групу (або фракцію).
5. Рішення про утворення групи (фракції), обрання осіб, що уповноважені представляти групу (фракцію), оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи або фракції. Протокол передається секретарю ради разом із письмовим поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), для подальшої реєстрації групи (фракції) сільською радою. У протоколі та поданні вказується назва депутатської групи (фракції), її персональний склад, партійну належність членів групи (фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).
6. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської групи (фракції) головуючий на найближчому пленарному засіданні сільської ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської групи (фракції), її кількісний склад. Група чи фракція вважаються утвореними з моменту проголошення про це на пленарному засіданні ради. Невмотивована відмова від оголошення про утворення депутатської групи чи фракції не допускається.
7. Інформаційні матеріали про депутатську групу (фракцію) поширюються серед депутатів ради. 
8. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп чи фракцій.
9. Діяльність депутатської групи (фракції) припиняється у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції).
Діяльність депутатської групи також може припинитись у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає менше трьох осіб, а також - після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу.

 
Стаття 13. Права депутатських фракцій та груп 
1. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп (фракцій) і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
2. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада.
3. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії ради. 
4. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в раді чи опозиції.
5. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені Городненської сільської ради та територіальної громади.
6. Городненський сільський голова забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.
7. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи поширюються серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її діяльність, як офіційні від депутатської фракції чи групи. 

 

Стаття 14. Городненський сільський голова

1. Городненський сільський голова (далі - сільський голова) є головною посадовою особою в системі органів місцевого самоврядування громади.

2. Повноваження новообраного сільського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні Городненської сільської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією було оголошено рішення щодо його обрання та реєстрації.

3. Повноваження сільського голови визначаються чинним законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

4. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є  підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, підзвітним і підконтрольним перед радою за діяльність її виконавчих органів.

5. Щорічно Городненський сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою та громадою про роботу виконавчих органів ради.

6. Конкретна дата звіту перед радою визначається на пленарному засіданні ради.

7. Рада може зажадати позачергового звіту сільського голови, якщо за це проголосувало понад половини від складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше як три місяці.

Стаття 15. Секретар ради

1. Секретар ради обирається за пропозицією сільський голова радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

2. Секретар ради:

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом:

- скликує сесії ради;

- веде засідання ради;

- підписує протоколи сесії ради та її рішення;

2) організовує підготовку сесій ради та питань, що вносяться на розгляд ради;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням Городненського сільського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням Городненського сільського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів;

10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.

3. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд Городненського сільського голови.

 

Стаття 16. Староста

 1. Староста є посадовою особою органу місцевого самоврядування, затверджується  Городненською сільською радою на строк її повноважень за пропозицією Городненського сільського голови.
 2. Староста є членом виконавчого комітету Городненської сільської ради за посадою.
 3. Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.
 4. Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.
 5. Староста бере участь:
 • в організації виконання рішень сільської ради на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
 • у підготовці проектів рішень сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
 • у підготовці проекту сільського бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
 1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському голові.
 2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – додатково у визначений радою термін.
 3. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим радою.

 

Стаття 17. Постійні комісії

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності ви­конавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

2. Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради[3].

Стаття 18. Тимчасові контрольні комісії ради

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування громади.

2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою сільського голови або не менш як третини депутатів від складу ради.

3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття 19. Створення тимчасової контрольної комісії ради

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.

2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії має визначати:

1) назву комісії;

2) завдання комісії;

3) кількісний склад комісії;

4) обраного радою голову (співголів) комісії;

5) персональний склад членів комісії;

6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);

7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;

8) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;

9) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов'язаних з ним ос­іб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов'язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч. 3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради.

5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов'язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.

7. У разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії депутат може тимчасово звільнятися від виконання своїх обов'язків за основним місцем праці з відповідною компенсацією, передбаченою законодав­ством за участь у роботі ради та її органах.

Стаття 20. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

Стаття 21. Лічильна комісія

1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів під час голосування.

2. Лічильні комісії формуються не менше як з трьох депутатів.

3. Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської групи чи фракції. Підрахунок голосів під час обрання першої Лічильної комісії здійснює головуючий.

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії[4].

РОЗДІЛ III. ПРОЦЕДУРИ  ПРОВЕДЕННЯ  СЕСІЙ  РАДИ.

 

Стаття 22. Форми роботи ради
  1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. У разі необхідності сесії ради можуть складатися з двох та більше пленарних засідань.
  2. Постійна комісія або  робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради.

 
Стаття 23. Порядок скликання першої сесії ради

1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів Городненської сільської ради, а також про підсумки виборів Городненського сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного Городненського сільського голови він головує на пленарних засіданнях першої сесії ради нового скликання.

2. У разі якщо на час проведення першої сесії Городненський сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.


 
Стаття 24. Порядок денний першої сесії ради
  1. До порядку денного першої сесії  ради мають бути включені такі питання:
 • інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів ради та Городненського сільського голови;
 • обрання лічильної комісії;
 • про обрання секретаря ради;
 • інформація підготовчої депутатської групи, відповіді на запитання;
 • обговорення і визначення можливого переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради;
 • обрання постійних комісій ради та їх голів і затвердження положення про постійні комісії ради.

Згадана вище частина порядку денного першої сесії ради нового скликання не потребує обговорення. Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

 

Стаття 25.  Планування роботи ради

 1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи, затвердженого радою.
 2. Річний план діяльності сільської ради (далі – План) визначає основні питання порядку денного сесій, з урахуванням регуляторної діяльності. Річний план діяльності сільської ради є основою для поточного планування роботи постійних комісій, виконавчого комітету, інших органів ради, депутатів і складається на основі аналізу питань, що потребують розгляду сільською радою, змін законодавства та виконання попереднього річного плану.
 3. План передбачає у тому числі підготовку проектів рішень, що є регуляторними актами,  та повинен містити назви проектів рішень, цілі їх прийняття та строки підготовки, а також найменування органів, підрозділів, посадових осіб та інших суб’єктів, відповідальних за розроблення проектів рішень.
 4. Проекти Планів розробляються під керівництвом сільського голови з урахуванням пропозицій секретаря ради, постійних комісій, депутатських фракцій, депутатських груп, окремих депутатів, виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради. 
 5. План з урахуванням підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік підлягає затвердженню радою не пізніше 15 грудня.
 6. Якщо протягом року виникла потреба у прийнятті регуляторних актів, які не були внесені до річного Плану, то розробники проектів таких актів подають  секретарю ради пропозиції про внесення змін до Плану.
 7. Зміни до Плану повинні бути затверджені рішенням міської ради, яке набрало чинності не пізніше дня оприлюднення проекту регуляторного акту за для якого вносились ці зміни.
 8. План та зміни до нього не пізніше як у 10-денний термін після його затвердження оприлюднюється шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті сільської ради та/або на інформаційних стендах міської ради.
 9. Контроль за виконанням планів роботи ради покладається на секретаря ради.

 

Стаття 26. Скликання сесії ради

 1. Сесії ради, окрім першої, скликаються Городненським сільським головою.
 2. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше, ніж один раз на місяць.
 3. У разі немотивованої відмови Городненського сільського голови або неможливості його скликати сесію ради вона скликається секретарем ради.
 4. У цих випадках сесія ради скликається:
  1. якщо сесія не скликається Городненським сільським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
  2. якщо Городненський сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 5. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету ради.
 6. У разі якщо Городненський сільський голова або секретар ради у двотижневий строк не скликують сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у ч. 5 цієї статті Регламенту або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. У такому випадку головуючий на засіданні обирається рішенням ради.
 7. Рішення про скликання чергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради[5].
 8. Інформація про скликання сесії ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради за адресою http: __________________.
 9. Матеріали сесії видаються депутатам при їх реєстрації.
 10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 27. Відкриття та закриття сесії ради

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.

2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього Регламенту.

3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

4.Закариття сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні після розгляду всіх питань порядку денного.

5. Сесія не може бути закритою, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

6. Під час відкриття сесії та після її закриття виконується Державний Гімн України.

Стаття 28. Формування проекту порядку денного сесії ради

 

1. Проект порядку денного сесії ради, не пізніш як за два тижні до дати початку сесії ради, формує Городненський сільський голова на основі:

1) плану роботи ради;

2) пропозицій секретаря ради;

          3) пропозицій депутатів ради;

4) пропозицій постійних та інших комісій ради;

5) пропозицій виконавчого комітету;

6) пропозицій старост;

7) пропозицій членів територіальної громади, поданих у порядку місцевої ініціативи та/або електронної петиції.

2. Не рідше одного разу у квартал до порядку денного вносяться питання про заслуховування інформації:

1) про роботу виконавчого комітету;

2) про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;

3) про роботу постійних комісій та про виконання рішень ради.

3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подається з проєктом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту.

Стаття 29. Затвердження порядку денного

1. Проєкт порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання «Про порядок денний сесії ради» в такій послідовності:

 1. внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проєкту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту;
 2. голосування проекту порядку денного за основу;
 3. вилучення окремих питань з розгляду – більшістю присутніх на засіданні;
 4. включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту;
 5. затвердження порядку денного в цілому.

2. Пропозиції щодо порядку денного, подані в порядку місцевої ініціативи або електронної петиції, вважаються включеними в порядок денний без голосування і не можуть бути вилученими з порядку денного голосуванням депутатів.

Стаття 30. Попередній розгляд проекту рішення

1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради передує попередній розгляд цього проекту в постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання (крім процедурних рішень). Питання, які не були попередньо розглянуті відповідними постійними комісіями ради до порядку денного не включаються та не розглядаються на сесії.

2. Під час прийняття невідкладних рішень на вимогу Городненського сільського голови за погодженням не менше половини зареєстрованих на засіданні депутатів засідання відповідної комісії з розгляду внесеного до порядку денного питання може бути проведене під час пленарного засідання.

3. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.

 

Стаття 31. Вимоги до проекту рішення ради

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі (у текстовому форматі).

2. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

  1. потреба і мета прийняття рішення;
  2. прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та правові наслідки прийняття рішення;
  3. прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету внаслідок прийняття або неприйняття відповідного рішення;
  4. результати громадського обговорення чи громадських слухань з цього питання, якщо це передбачено законодавством або рішенням ради для розгляду відповідного питання;
  5. інформація про погодження проекту необхідними виконавцями чи службами відповідно до їх повноважень;
  6. інформація про проведення процедур передбачених для прийняття регуляторних актів;
  7. інша інформація, яка на думку розробника проекту є важливою для прийняття рішення.

3. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення міської ради – помітку «Проект» і прізвища авторів, нижче ліворуч – назву рішення; ще нижче – текст проекту рішення.

4. Текст проекту рішення має складатися з таких частин:

1) мотивувальної, в якій містяться посилання на закон, інший акт або обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюється текст рішення, у т.ч. особи, відповідальні за реалізацію даного рішення;

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія ради, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки.

Стаття 32. Узгодження проекту рішення

 1. Секретар ради розглядає поданий проект, реєструє його у книзі реєстрації проектів рішень ради та визначає перелік комісій ради та відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, які мають попередньо розглянути чи завізувати проект.
 2. Після реєстрації проект рішення разом із переліком комісій ради та структурних підрозділів виконавчого органу, які мають розглянути або завізувати проект, передається до цих виконавців в порядку, встановленому для служби діловодства ради.
 3. В окремих випадках секретар ради може передати зареєстрований проект з переліком необхідних для розгляду та візування виконавців ініціатору його внесення.
 4. Секретар передає підготовлений проект рішення ради для включення до проекту порядку денного за наявності віз уповноважених представників відповідних комісій ради та відповідальних посадових осіб ради (її виконавчих органів).
 5. Погодження проекту рішення із відповідними особами ради здійснюється не довше ніж протягом двох робочих днів шляхом  проставлення віз:
 • автора(рів) проекту;
 • керівників виконавчого органу (органів) ради, до компетенції яких належить дане питання, чи визначених секретарем ради інших осіб, до компетенції яких належить дане питання;
 • спеціаліста з юридичних питань ради;
 • секретаря ради;
 • голів відповідних постійних комісій.
 1. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч – підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису – дата візування. Під візами у нижньому лівому кутку проставляються прізвище та службовий телефон особи.
 2. У разі наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, їх викладають на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.
 3. Друкування та розмноження проектів рішень  та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.
 4. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною кількістю копій проектів рішень до початку відповідного пленарного засідання.
 5. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях має бути завершене до початку пленарного засідання, на розгляд якого винесене відповідне питання.
 6. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради. Поправки до проектів рішень зводять у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.

 

Стаття 33. Розклад пленарних засідань сесії ради

1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рішенні про проведення сесії час.

2. Ранкові пленарні засідання ради починаються о 9 годині і закінчуються о 13 годині, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради.

3. Вечірні пленарні засідання відбуваються з 14 до 18 години.

4. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.

5. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.

6. На початку ранкового засідання відводиться до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів і депутатських запитань.

7. Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов'язані з питаннями порядку денного сесії в розділі «Різне».

 

Стаття 34. Встановлення повноважності  (кворуму) засідання

1. Пленарне засідання є повноважним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.

2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком ранкового та вечірнього засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносити проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

Стаття 35. Головуючий на пленарному засіданні ради

 

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради сільський голова, окрім випадків, визначених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. У разі відсутності сільського голови або немотивованої відмови сільського голови скликати сесію, її скликує та веде секретар ради.

3. У разі вакантності посад сільського голови та секретаря ради або немотивованої відмови сільського голови та секретаря ради скликати сесію протягом двох тижнів, сесія повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету, постійної комісії. В цьому випадку за рішенням ради головуючим на пленарному засіданні ради є один з депутатів ради.

4. На час доповіді, співдоповіді або виступу головуючого у дебатах на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення засідання доручається секретарю ради, а в разі його відсутності чи за обставин, що не дозволяють йому проводити засідання, – іншому депутату.

Стаття 36. Повноваження головуючого

1. Головуючий на засіданні ради:

1) відкриває та веде засідання, оголошує перерви та закриває засідання;

2) під час розгляду питань порядку денного виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);

3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

4) організовує розгляд питань;

5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

8) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

9) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому Регламенті.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач.

Стаття 37. Депутатський запит

 1. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради та підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради  і  її  органів,  Городненського сільського  голови,  керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на відповідній території, з питань, які віднесені до відання ради.
 2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі напередодні або безпосередньо перед пленарним засіданням ради. Запит не підлягає  включенню  до порядку денного пленарного засідання ради.

3. Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.

4. Секретар ради забезпечує доведення тексту підтриманого радою депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

5. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч. 7 цієї статті Регламенту.

6. Орган або посадова особа, до яких адресований запит, зобов'язані у місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь на нього.

 

Стаття 38. Депутатське запитання

1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через секретаря ради.

3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.

4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Стаття 39. Питання процедурного характеру

 1. Рада розглядає питання процедурного характеру. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні ради, а також зазначені як такі в Регламенті.
 2. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.
 3. Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради.
 4. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.
 5. Перед розглядом питання головуючий зобов'язаний з’ясувати, чи не має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме: додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.

 

Стаття 40. Оголошення початку розгляду питання порядку денного

1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього Регламенту.

3. Головуючий може запропонувати об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення прийма­ється радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на засіданні.

4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.

5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

Стаття 41. Регламент розгляду питання

1. Розгляд питання порядку денного включає: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово доповідача.

2. Для доповіді надається час тривалістю до 10 хвилин, співдоповіді – до 7 хвилин, постановку запитання – до 1 хвилини, відповіді на запитання – до 1 хвилин, час на запитання та відповіді доповідачеві – до 10 хвилин і заключного слова – до 3 хвилин.

3. Для виступів в обговоренні надається час до 5 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – до 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилини.

4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 42. Надання слова

1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається головуючому після оголошення початку розгляду питання.

2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий оголошує список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.

3. Головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженим підняттям руки.

4. Депутат (крім секретаря ради, голів постійних комісій ради, представників фракції та доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішення ради, прийнятим без обговорення.

5. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючий на засіданні надає слово для довідки, відповіді на запитання, роз'яснень та щодо:

1) порядку ведення засідання ради;

2) поставлення відкладеного питання;

3) поставлення питання про неприйнятність;

4) внесення поправки або заперечення щодо неї.

6. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.

7. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

8. Головуючий надає слово старості при розгляді питання, що стосується старостинського округу або населеного пункту, який входить у старостинський округ, якщо при підготовці проекту такого рішення не було досягнуто його попереднього схвалення старостою.

Стаття 43. Гарантоване право виступу

1. Кожна із фракцій (груп), постійних комісій а також кожний староста має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника (для старост – особистого виступу) з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2. Гарантоване право виступу належить депутату, автору (співавтору) проекту рішення чи поправки, яка голосується, на його прохання.

3. Гарантоване право виступу належить депутату, обраному у відповідному населеному пункті, якого стосується проект рішення, що розглядається, зокрема: з питань розробки містобудівної документації, надання дозволів на будівництво, відведення земель в межах цього населеного пункту тощо.

4. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

1) голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового відділу – з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків бюджету громади;

2) особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

5. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 44. Відмова від виступу

1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 45. Вимоги до виступу

1. Доповіді та співдоповіді виголошують з трибуни.

2. В разі, якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції чи комісії ради – зазначає і їх назву.

3. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

4. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв'язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.

5. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.

6. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутатам по­чергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винят­ком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

7. Якщо депутат вважає, що доповідач або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається одразу після звернення.

 

Стаття 46. Закінчення обговорення

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.

2. З цього моменту слово може надаватися тільки з процедурних питань, способу чи порядку голосування й тільки до моменту оголошення головуючим голосування.

Стаття 47. Загальний порядок розгляду питань порядку денного

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.

3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонентів пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання голови або секретаря ради і представника відповідної комісії.

4. Питання порядку денного, які попередньо не розглянуто відповідною постійною чи іншою комісією у виняткових випадках можуть бути включені до порядку денного шляхом прийняття відповідного рішення. Перед розглядом такого питання по суті робиться перерва для розгляду цього питання відповідними комісіями.

5. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого раніше, внесення доповнень та поправок до нього, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 48. Скорочена процедура розгляду питань порядку денного

1. Рішення щодо поправок, а також з процедурних питань та інших прямо зазначених у Регламенті питань приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:

1) виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;

2) виступ голови або представника профілюючої комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке готувала ця комісія;

3) виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції;

4) уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

5) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції.

2. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.

Стаття 49. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення

1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;

2) питання про відкладені питання;

3) пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на поточному пленарному засіданні, та поправки до них;

4) пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання;

5) пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами;

6) інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена Регламентом.

Стаття 50. Перерва перед голосуванням

1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій щодо голосування.

2. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і вважається схваленою за підтримки третини депутатів, зареєстрованих на засіданні.

3. Тривалість перерви визначається головуючим в межах від 15 до 30 хвилин.

Стаття 51. Відкладення розгляду питання

1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть запропонувати відкласти це питання, а саме – перенести його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.

2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених Регламентом.

3. Розгляд і прийняття рішення щодо відкладеного питання здійснюються одразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.

4. Обговорення і прийняття рішення щодо відкладеного питання відбувається до голосування по проекту рішення, відносно якого ці питання внесено.

5. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно.

Стаття 52. Загальні вимоги до голосування пропозицій

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані.

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.

3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо його сформульовано нечітко або він не стосується обговорюваного питання, або суперечить раніше прийнятим рішенням, або повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 53. Голосування альтернативних пропозицій

1. У разі, коли дві або більше пропозицій (проектів рішення), щодо одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому читанні і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради.

2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.

Стаття 54. Голосування поправок

1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.

3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї – щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться.

4. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Стаття 55. Оголошення суті голосування

1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.

3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.

4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Стаття 56. Прийняття радою рішень

1. На пленарних засіданнях рада може приймати у межах своєї компетенції та відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» нормативні та інші акти у формі рішень.

2. Рада може давати та ухвалювати на пленарних засідання:

1) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

2) звернення – рішення ради, направлені до непідпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

3) заяви – рішення ради, що містить позицію ради з певних питань;

2. Рішення ради приймається після обговорення на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків голосування з процедурних питань, визначених цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос Городненського сільського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради.

3. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом відкритого поіменного голосування депутатів, окрім випадків, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймається таємним голосуванням.

4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 57. Відкрите голосування

 
1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях проводиться відкрите поіменне голосування. Відкрите голосування за допомогою електронної системи підрахунку голосів здійснюється у режимі фіксації волевиявлення депутатів. Якщо електронна система голосування відсутня у місці голосування або не працює, підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому цим Регламентом.
2. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання і надаються апаратом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам ради, за їх письмовим зверненням.
3. Для забезпечення роботи електронної системи у режимі голосування, зазначеного у пункті 1 цієї статті, кожному депутату ради видається іменна картка для голосування з його прізвищем. Іменні картки для голосування зберігаються у депутатів ради до кінця скликання.
4. У разі втрати іменної картки депутат ради звертається із заявою до сільського голови щодо видачі йому дублікату іменної картки. Для забезпечення технічної можливості виготовлення дублікату іменної картки заява подається не пізніше як за 10 днів до початку сесії.

5. За відсутності технічної можливості до початку сесії виготовити дублікат іменної картки депутата, він голосує підняттям руки, про що головуючий повідомляє на засіданні, та цей факт фіксується в протоколі пленарного засідання ради.

Стаття 58. Загальні положення про таємне голосування

  1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє апарат  ради за дорученням сільського голови або іншої особи, яка скликала пленарне засідання ради.
  3. Протоколювання процедури таємного голосування та підрахунок голосів під час таємного голосування здійснює Лічильна комісія.
  4. Протоколи Лічильної комісії про виготовлення бюлетенів для голосування та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.
  5. Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

 
Стаття 59. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування
  1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.
  2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).
  3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на апарат ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає сільський голова або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання ради. У випадку проведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.
  4. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради.
  5. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються апаратом ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.
  6. Недійсними вважаються бюлетені:
 • невстановленого зразка;
 • в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;
 • у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
 • в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата ради;
 • до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.
  1. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування  вважаються недійсними і проводиться переголосування.

 
Стаття 60. Процедура таємного голосування
1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком  голосування перевіряє наявність місць для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
2. Бюлетені видаються безпосередньо біля місць для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.
3. Кожному депутату ради після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. 
4. Голосування проводиться у місці для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля місця для таємного голосування.

 
Стаття 61. Таємне голосування списком кандидатур[6]
1. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. 
2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку.
3. Підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів ради, при дотриманні умов Регламенту.
4. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.
       
Стаття 62. Підведення підсумків таємного голосування
  1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.
  2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою  окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.
  3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради.

 
Стаття 63. Наслідки порушення порядку таємного голосування
1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними. 
2. Про порушення Лічильна комісія доповідає раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

Стаття 64. Підписання, зупинення та набуття чинності рішень ради

1. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується  Городненським сільським головою, а у випадках, визначених цим Регламентом, головуючим на засіданні ради.

2. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено Городненським сільським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень.

3. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його сільським головою і оприлюднюється.

4. Якщо сільський голова у двотижневий термін не скликав пленарного засідання ради чи не вніс зупиненого рішення на розгляд ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його сільським головою і оприлюднюється.

5. У випадку, коли сільський голова не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про незабезпечення сільським головою наданих йому повноважень.

6. Рішення сільської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший строк введення цих актів у дію.

7. Оприлюднення актів ради здійснюється на веб- сайті сільської ради.

Стаття 65. Обрання голів постійних комісій

1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голови комісій можуть обиратися як окремим голосування, так і голосуванням в цілому за склад комісії та її голови, що визначається процедурним рішенням ради.

2. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються сільським головою та депутатами з урахуванням пропозицій депутатських фракцій пропорційно їх представництву та з урахуванням згоди кандидатів.

3. У разі внесення сільським головою узгодженого з депутатськими фракціями списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.

4. Список кандидатів для обрання на посади голів постійних комісій ради повинен містити:

1) прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів відповідних комісій;

2) дані про їх фракційну та партійну приналежність;

3) назви фракцій, які висунули відповідних кандидатів.

5. У разі коли голосування за списком голів постійних комісій не привело до їх обрання, сільський голова вносить кандидатури на посади голів комісій, голосування по яким кандидатурах відбувається окремо.

6. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається слово для виступу та відповідей на запитання.

7. У разі вибуття голови постійної комісії із складу депутатів, сільський голова за поданням фракції, від якої висувався цей голова комісії, пропонує кандидатуру на цю посаду. В разі, якщо такий кандидат не обраний, пропозиції щодо кандидатів може вносити депутати та депутатські фракції.

Стаття 66. Відкликання голови постійної комісії

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час звільнений з посади за рішенням ради, прийнятим відкритим поіменним голосуванням.

2. Пропозиції про звільнення з посади голови постійної комісії ради вносяться:

1) сільським головою;

2) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

3) не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.

4. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання, та відповідає на запитання депутатів.

5. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії має містити відомості про причини відкликання.

6. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 67. Обрання членів виконавчого комітету ради

1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією сільського голови за винятком кандидатур осіб, які обіймають посади секретаря ради та старост, які входять до складу виконавчого комітету за посадою.

2. Внесені на розгляд ради кандидатури членів виконавчого комітету обговорюються в постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і у разі потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.

3. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через секретаріат ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур, які включають автобіографію, відомості про освіту та професійну діяльність кандидата. У разі необхідності комісії можуть запросити додаткову інформацію в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим Регламентом.

4. Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями ради відбувається за участю цих кандидатур, яким депутати можуть ставити запитання відповіді по темі обговорення.

5. Кандидати на посади заступників голови обов’язково обговорюються на пленарному засіданні, виступають та дають відповідають на запитання. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов'язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій чи фракцій ради.

6. В обговоренні кандидатур на посади заступників сільського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.

7. Рада приймає процедурне рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

8. Якщо запропонована сільським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, сільський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

9. Питання про звільнення із займаних посад заступників сільського голови, керівників утворених радою органів підлягає розгляду й обговоренню не раніш як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам сільського голови і керівникам вказаних органів надається слово для виступу.

Стаття 68. Звільнення з посад за власним бажанням

1. Будь-яка посадова особа, обрання чи затвердження якої передбачено цим Регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви. У цьому випадку повноваження таких посадових осіб припиняються достроково, і відповідні особи звільняються з посад: з дня прийняття сільською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 69. Дострокове припинення повноважень сільського голови.

1. Повноваження Городненського сільського голови достроково припиняються у випадках, передбачених законодавством України.

Стаття 70. Дострокове припинення повноважень депутата ради

1. Повноваження депутата Городненської сільської ради достроково припиняються у випадках та з урахуванням процедур, передбачених законодавством України.

 

Стаття 71. Дострокове припинення повноважень ради

1. Дострокове припинення повноважень Городненської сільської ради відбувається у випадках та з урахуванням процедур, передбачених законодавством України.

 

Стаття 72. Розгляд проекту бюджету територіальної громади

 1. Підготовка проекту бюджету територіальної громади є обов'язком виконавчого комітету ради, що здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями ради.
 2. Проект бюджету територіальної громади має бути збалансованим і таким, що забезпечує оптимальний розподіл видатків в межах усієї території громади та враховує потреби першочергового розвитку окремих поселень, що входять до складу громади.
 3. Проект бюджету подається  депутатам не пізніш як за тиждень до визначеного терміну закінчення розгляду проекту в постійних комісіях. Засідання постійних комісій відбуваються за участю представника фінансового органу і керівників відповідних виконавчих органів ради. Постійні комісії передають свої поправки до проекту бюджету у профільну постійну комісію.
 4. Поправки можуть бути лише такого змісту:

1) скоротити статтю видатків (доходів);

2) виключити статтю видатків (доходів);

3) збільшити статтю видатків (доходів);

4) додати нову статтю видатків (доходів).

5. Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов'язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. У разі недотримання цих вимог поправка не приймається до розгляду.

6. Протягом не більше тижня на засіданнях профілюючої постійної комісії розглядаються поправки, що надійшли у визначений термін. Про час цих засідань офіційно повідомляються інші постійні комісії.

7. Управління фінансів готує доповідь про бюджет, а профілююча постійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок.

8. Після обговорення на голосування ставиться проект доручення щодо врахування у проекті бюджету висновків і пропозицій постійних комісій. Якщо проект такого доручення не підтримується, рада приймає рішення або про повернення проекту доручення на доопрацювання в постійні комісії, або про розгляд на пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли в профілюючу постійну комісію з дотриманням вимог, зазначених у цій статті.

9. Виконавчий комітет ради протягом не більше двох тижнів доопрацьовує проект бюджету відповідно до доручення ради і подає доопрацьований проект на затвердження.

10. Перед остаточним розглядом проекту бюджету на сесії ради бюджетна комісія ради разом із виконавчим комітетом проводять громадські слухання з питань бюджету відповідно до норм  статуту громади.

11. В обов’язковому порядку проводяться громадські слухання щодо внесення змін до бюджету, звітів про його виконання, розподілу вільного залишку коштів.

 

Стаття 73. Розгляд проектів регуляторних актів

1. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності рада покладає ці повноваження на постійну комісію ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту  (далі - відповідальна комісія).

2. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на розгляд ради покладається на розробників проектів.

3. По кожному проекту регуляторного акту його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

4. Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог статей 8 і 33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до опублікування проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

5. Кожен проект регуляторного акту разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Для цього розробником проекту регуляторного акту публікується повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом його розміщення  на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет.

6. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту повинно містити:

- стислий виклад змісту проекту;

- поштову та електронну (за її наявності), адресу розробника проекту та інших органів, до яких можуть направлятися зауваження та пропозиції;

- інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу (назву друкованого засобу масової інформації та/або адресу сторінки у мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу);

- інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

- інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акту і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

7.           Проект регуляторного акту разом із відповідним аналізом регуляторного впливу опубліковується шляхом його розміщення на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет не пізніше п'яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту.

8.           Зауваження та пропозиції щодо опублікованого проекту регуляторного акту, внесеного на розгляд сесії, подаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та до профільної постійної комісії ради.

9.           Кожен проект регуляторного акту, внесений на розгляд ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

10.         У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акту, розробленого без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акту на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, сільського голови відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому випадку аналіз регуляторного впливу не готується.

11. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу, що реалізує державну регуляторну політику, для підготовки в установленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).

12.         Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, науковців і фахівців відповідних галузей. Строк підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяць.

13.         На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акту при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

14. У випадках, визначених частиною 10 цієї статті, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу.

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акту супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, що встановлений для його підготовки.

15.         Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до профільної постійної комісії за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

16.         При представлені на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акту голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

17.         Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений при наявності хоча б однієї з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акту не був опублікований.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин рада або сільський голова має право вжити передбачені законодавством заходи для усунення виявлених порушень, в тому числі відповідно до закону скасувати або призупинити дію регуляторного акту, що прийнятий з порушеннями.

18.         Регуляторні акти, що прийняті радою, офіційно оприлюднюються на веб – сайти сільської ради не пізніше ніж у десятиденний строк після їх затвердження.

19.         Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих радою, забезпечується виконавчими органами ради.

20.         Звіт про відстеження результативності регуляторного акту,  прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня опублікування цього звіту подається до профільної постійної комісії ради, відповідальної постійної комісії, розробнику проекту цього регуляторного акту.

21.         Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту,  прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акту.

22.         Рада заслуховує щорічний звіт сільського голови про виконання державної регуляторної політики виконавчими органами ради.

Відповідальна постійна комісія готує та попередньо розглядає питання щодо звіту сільського голови про виконання державної регуляторної політики в частині, що віднесена законом до компетенції постійних комісій ради.

23. Щорічні звіти сільського голови оприлюднюються шляхом їх публікації на сайті ради в мережі Інтернет.

Стаття 74.  Дистанційні засідання

 1. На період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) пленарні засідання ради, засідання постійних комісій ради можуть проводитись у режимі відеоконференції (далі – дистанційні засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.
 2. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.
 3. Рішення про проведення дистанційного засідання ради приймається сільським головою шляхом видання відповідного розпорядження, а у випадках, визначених чинним законодавством, - іншими особами.
 4. Рішення про проведення дистанційного засідання постійної комісії ради приймається головою комісії (у разі його відсутності – заступником голови або секретарем).
 5. Проведення дистанційного спільного засідання постійних комісій ради проводиться за ініціативою відповідних комісій або за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради.
 6. Рішення/повідомлення  про проведення дистанційного засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата ради.  У такому рішенні/повідомленні зазначається порядок денний  та порядок відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради.
 7. З метою ідентифікації особи, яка бере участь у засіданні ради, забезпечення участі у дистанційних засіданнях та особистого голосування депутати ради, а також запрошені особи, надають інформацію про їх номери телефонів та офіційну адресу електронної пошти. Зазначена інформація надається депутатами ради та запрошеними особами шляхом подання особистої письмової заяви до сільської ради.
 8. Ризики, пов’язані з  технічними питаннями, що можуть завадити  депутатам або запрошеним особам взяти участь в режимі дистанційного засідання з причин, що не залежать від програмного та організаційного забезпечення  сільської ради,  несе депутат, який подав відповідну заяву, або відповідна запрошена особа.
 9. Перед відкриттям дистанційного засідання секретарем ради фіксується кількість депутатів ради, які приєднались до участі (або припинили участь у засіданні). Головуючий на засіданні повідомляє про результати фіксації  на визначену дату та час початку дистанційного засідання.
 10. Головуючий на засіданні відкриває дистанційне засідання ради, якщо для участі у ньому приєдналось більше половини депутатів ради від загального складу ради і воно вважається повноважним.
 11. Дистанційне засідання постійної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу комісії.
 12. Під час проведення дистанційного засідання ради в приміщенні, в якому відбувається таке засідання, крім головуючого на засіданні, секретаря ради, окремих відповідних представників виконавчих органів ради, можуть перебувати по одному представнику від кожної депутатської фракції або групи.

Під час проведення дистанційного засідання постійних комісій ради в приміщенні, в якому відбувається таке засідання, перебувають головуючий на засіданні, секретар постійної комісії та окремі відповідні представники виконавчих органів ради.

Інші депутати ради та запрошені особи беруть участь у засіданні дистанційно.

 1. Під час дистанційного засідання голосування здійснюється особисто шляхом проголошення депутатами своєї позиції з цього питання  («за», «проти», «утримався») у черговості згідно алфавітного порядку розташування прізвищ  депутатів у списку реєстрації.
 2. Підрахунок голосів дистанційного засідання ради або постійної комісії ради забезпечується відповідно секретарем ради або  секретарями постійних комісій.
 3. Під час дистанційного засідання, як і при звичайній процедурі, ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні та особою, що здійснює ведення протоколу. Як допоміжний засіб для оформлення протоколу дистанційного засідання використовується аудіозапис та, за можливістю,  відеозапис, котрі  є невід’ємною частиною протоколу.
 4. Оприлюднення протоколу та, у разі можливості, відеозапису дистанційного засідання здійснюється на офіційному веб-сайті сільської ради.

 

Стаття 75. Набрання чинності рішень ради

 1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

2. Акти ради ненормативного характеру набувають чинності з моменту їх підписання відповідно до цього Регламенту.

3. Акти ради оприлюднюються у спосіб, визначений статтею 62 цього Регламенту.

4. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення виправлення вносяться негайно, якщо невідповідності мають місце в документі, вивішеному на стенді ради.

5. У разі якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого тексту рішення.

Стаття 76. Дисципліна та етика під час виступів на пленарних засіданнях

 

1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних та лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.

3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути вимкнуто без попередження.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.

5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово одразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні одразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

Стаття 77. Дотримання дисципліни в залі засідань

1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.

3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв'язку з обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 78. Відсутність депутата на засіданнях ради

1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.

3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв'язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими обстави­нами, коли згідно із законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

Стаття 79. Протокол пленарного засідання ради

 

 1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа, якій рада доручає ці обов'язки. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.
 2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання ради, зокрема (але не виключно):
 1. назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання ради;
 2. загальне число депутатів ради, кількість депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради; список запрошених на сесію, які були присутніми на сесії;
 3. питання порядку денного пленарного засідання ради та ті з них, які винесені на голосування;
 4. прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні ради і виступаючих;
 5. прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд;
 6. результати голосування і прийняті рішення;
 7. запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.
 1. До протоколу сесії додаються:
 1. тексти доповідей і співдоповідей;
 2. тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;
 3. список присутніх на сесії депутатів;
 4. поправки і доповнення до проектів рішень;
 5. довідки, зауваження.

4.  Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, а у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень — секретарем ради, а у випадку, передбаченому пунктом 6 статті 26 Регламенту, — депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

5. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.[7]

Стаття 80. Запис засідання

1. За наявності технічної можливості проводиться аудіо- або відеофіксація пленарного засідання ради.

Стаття 81. Зберігання протоколів та записів

1. Запис і протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.

2. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у секретаря ради і передають до архіву з початком роботи ради нового скликання.

3. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

4. Запис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.

5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до секретаря ради.

6. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

 

 

Секретар ради                                        ___________ / ПІБ /

 

 

[1] Депутатська група в міській раді складається не менш як із п'яти депутатів.

[2] Законодавство не визначає мінімально необхідної кількості депутатів, які можуть утворити депутатську фракцію.

  [3] Правове регулювання діяльності комісій може бути здійснено і у самому Регламенті. Проте практика показує, що перелік комісій, їх сфера компетенції можуть досить часто змінюватись під час каденції ради, що веде до необхідності внесення змін у Регламент. А будь-які зміни до Регламенту, часто ведуть до появи супутніх змін, що дестабілізує діяльність ради та викликає спокусу ігнорувати норми Регламенту. Тому , на наш погляд, у Регламенті мають бути лише базові норми щодо діяльності комісій, а всі інші деталі – в окремому положенні або кількох положеннях, коли для кожної комісії є своє положення, яке визначає її повноваження та особливості діяльності.

[4] Великим громадам із чисельним депутатським корпусом доцільно розглянути можливість створення додаткового робочого органу – Погоджувальної ради. Рада сприяє узгодженню позицій депутатів (груп, фракцій) та/або постійних депутатських комісій у разі виникнення спірних питань.

[5]  Обов’язково необхідно визначити спосіб оприлюднення інформації про проведення сесії та питань, винесених на її розгляд. У ч. 8 цієї статті Регламенту ми наводимо приклад визначення джерел оприлюднення. Однак ви можете визначити інші. Наприклад – дошки оголошень на території громади чи тільки ради.

[6] Це необов’язкова норма. Тобто ви можете не передбачати можливість голосування списком. Відповідно, його тоді й неможливо буде провести.

[7] Норма, обов’язкова для виконання з квітня 2014 року. Окремі ради визначають стенограми невід’ємною частиною протоколу пленарного засідання. У такому випадку будьте готові до необхідності оприлюднення у тому числі й стенограм.

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                      

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІ сесія VІІІ скликання

 

68712,   с Городнє,  вул. Широка,  39                                                                                 Тел./факс  804846(37-2-42, 37- 2-97)

Р І Ш Е Н Н Я

Від 11.12.2020 року  № VIІI / 2- 23

             

Про внесення змін та доповнень в рішення сільської ради № VIІI / 1- 5 від 26.11.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів Городненської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»

   

Керуючись ст.11, 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись Законом України «Про освіту», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», з метою  приведення у відповідність структури виконавчих органів ради та підвищення ефективності і якості роботи апарату управління виконавчих органів сільської ради,

 Городненська сільська рада  

   

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до структури та чисельності апарату Городненської сільської ради, затвердженої рішенням І сесії сільської ради VIII скликання від 26.11.2020 року № VIІI / 1- 5 «Про затвердження структури виконавчих органів Городненської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», а саме:

1.1. Ввести в структуру виконавчих органів Городненської сільської ради Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму.

2. Затвердити структуру та чисельність виконавчих органів апарату Городненської сільської ради в новій редакції (додаток).

3. Головному бухгалтеру сільської ради внести зміни в штатний розпис і провести відповідні розрахунки згідно внесених змін.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Городненський сільський голова __________________ Богоєв М.Д.

 

 

 

 

 

 

 

                             Додаток 1

                                                                                  до рішення Городненської сільської ради 

                                                                                    від 11.12.2020 року VIІI /2- 23

 

 

Структура

виконавчих органів Городненської сільської ради.

Загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів

 

 

Назва     посади

 

К-ть  штатних  одиниць

Примітка

Керівництво

8

 

1. Сільський голова

1

 

2.Перший заступник

1

 

3. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

1

 

4. Секретар сільської ради

1

 

5. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

1

 

6. Староста

3

 

Апарат сільської ради

38,5

 

Фінансово – господарський відділ

9,5

 

1. Начальник відділу - головний бухгалтер

1

 

2. Головний спеціаліст  - бухгалтер

1

 

3. Інспектор ( рахівник )

2

 

4. Прибиральник

2,5

 

5.Сторож

2

 

6.Опалювач

1

 

Відділ соціального захисту

12

 

1.Начальник відділу - головний спеціаліст  з питань соціального захисту населення (пільги, субсидії)

1

 

2.Спеціаліст І категорії з питань соціального захисту населення (пільги, субсидії)

3

 

3. Соціальний працівник з обслуговування літніх людей

8

 

Відділ організаційної, кадрової, інформаційної діяльності та документообігу

10

 

1. Начальник відділу - головний спеціаліст з ведення військового обліку та питань реєстрації місця проживання фізичних осіб

1

 

2. Спеціаліст І категорії з ведення військового обліку та питань реєстрації місця проживання фізичних осіб

3

 

3. Секретар керівника

3

 

4. Діловод

1

 

5. Юрист - консультант

1

 

6.Оператор електронно-обчислювальних машин

1

 

Відділ містобудування, архітектури, землевпорядкування, екології та житлово – комунального господарства та комунальної власності

4

 

1.Начальник відділу - головний спеціаліст із земельних питань, кадастру, охорони навколишнього природного середовища та будівництва

1

 

2. Спеціаліст І категорії із земельних питань, кадастру, охорони навколишнього природного середовища та будівництва

3

 

   Відділ «Центр  надання адміністративних послуг»

3

 

1. Начальник центру - адміністратор

1

 

2. Адміністратор

1

 

3.Державний реєстратор

1

 

Структура виконавчих органів сільської ради, що представляють інтереси об’єднаної територіальної громади 

13

 

Відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму ( юридична особа )

8

 

1.Начальник відділу

1

 

2.Головний спеціаліст

 

1

 

3.Головний бухгалтер

1

 

4.Спеціаліст І категорії

 

Фінансове управління

( юридична особа )

3

 

1.Начальник фінансового управління

1

 

2. Спеціаліст І категорії

2

 

Служба у справах дітей, сім’ї та молоді (юридична особа)

2

 

1.Начальник служби

1

 

2.Головний спеціаліст

1

 

                                 Всього

59,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                            

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІ сесія VІІІ скликання

 

68712,   с Городнє,  вул. Широка,  39                                                                                 Тел./факс  804846(37-2-42, 37- 2-97)

Р І Ш Е Н Н Я

Від 11.12.2020 року  № VIІI / 2- 24

             

Про створення Відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради та затвердження Положення про відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради

 

        Розглянувши подання Городненського сільського голови Богоєва М.Д. щодо утворення виконавчого органу – Відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради, на підставі рішення Городненської сільської ради від 11.12.2020 року № 23 «Про внесення змін в рішення Городненської сільської ради від 26.11.2020 року № 5 «Про затвердження структури виконавчих органів Городненської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», керуючись ст. 11, 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про освіту», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року

№ 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», з метою  приведення у відповідність структури виконавчих органів ради,

 Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити виконавчий орган ради – Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради у статусі юридичної особи публічного права.

 

2. Затвердити Положення про Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради (додається).

 

3. Керівнику Відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненької сільської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи - Відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Городненської сільської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, соціального захисту населення та охорони здоров’я.

 

 

Городненський сільський голова __________________ Богоєв М.Д.

 

                                                                                      Додаток

                                                                                      до рішення ІІ сесії Городненської   

                                                                                      сільської  ради VIII скликання  від    

                                                                                      11.12.2020 року  № VIІI / 2- 24

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ освіти,
молоді, спорту, культури і туризму

Городненської сільської ради

 1. Загальні положення

  1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури, і туризму Городненської сільської ради (далі Відділ) є виконавчим органом Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, утворюється сільською радою, є підзвітним і підконтрольним раді,  підпорядковується сільській раді та сільському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень – підконтрольний Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, управлінню фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації, управлінню туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації

1.2. Місце знаходження відділу освіти, культури, спорту і туризму Городненської сільської ради : вулиця Широка, будинок 39, село Городнє, Болградський район, Одеська область, 68712

1.3. Відділ у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно – правовими документами, відповідних міністерств та державних комітетів України, розпорядженнями Одеської ОДА, наказами відповідних департаментів та управлінь ОДА, рішеннями сільської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.

1.4. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу та видатки на його утримання встановлюються Городненською сільською радою.

1.5. Структура та чисельність працівників Відділу складаються та затверджується сільським головою за поданням начальника Відділу.

1.6. Відділ неприбуткова організація, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку  із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки та штампи.

1.7. Начальник відділу, інші працівники відділу в межах покладених обов’язків та на підставі даних доручень є відповідальними особами, які обробляють та надають з питань, віднесених до їх компетенції, інформацію та відповіді за запитами на інформацію відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

1.8. Відповідальні особи несуть персональну відповідальність за забезпечення належного виконання вимог закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Начальник відділу, інші працівники відділу при здійсненні свої повноважень в межах компетенції Відділу дотримуються вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

2. Основні завдання відділу

2.1. В галузі „Освіта”:

2.1.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади;

2.1.2. Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної середньої та дошкільної освіти, удосконалення мережі навчальних закладів згідно з освітніми потребами громадян;

2.1.3. Розробка та організація виконання сільської програми розвитку освіти;

2.1.4. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної та повної загальної середньої освіти;

2.1.5 Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами, розташованими на території громади;

2.1.6. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах;

2.1.7. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах громади і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цих навчальних закладів;

2.1.8. Сприяння вдосконаленню професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

2.1.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів громади;

2.1.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах громади;

2.1.11. Здійснення і розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти.

 

2.2. Основні завдання відділу в галузі з питань культури і туризму

 

2.2.1. Забезпечення на території громади реалізації державної політики з питань культури, туризму, охорони культурної спадщини, а також мовної політики;

2.2.2 Здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері культури, туризму, мистецтв, охорони культурної спадщини;

2.2.3.Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території об’єднаної територіальної громади.

2.2.4.Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

2.2.4. Сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, що діють на території громади;

2.2.5. Створення умов для розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури, організація її матеріально-технічного забезпечення.

2.2.6. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освітніх послуг з культури відповідними навчальними закладами, розташованими на території громади;

2.2.7. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах громади і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цих навчальних закладів;

2.2.8. Комплектування закладів працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.2.9. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах громади;

2.2.10. Здійснення і розширення міжнародного співробітництва у сфері культури та туризму.

2.2.11. Сприяння підготовці та перепідготовці, підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Віддулу.

2.2.12. Забезпечення, в межах наданих повноважень, доступності позашкільної мистецької освіти.

2.2.13. Підготовка та подання статистичної звітності про стан та розвиток галузі культури Городненської об’єднаної територіальної громади.

2.2.14. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культуро-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

2.2.15. Здійснення управління закладами культури і туризму, організація та координація їх діяльності, контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

2.2.16. Здійснення пошуку, використання  й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, впровадження нових моделей організації культурної та туристичної діяльності.

2.2.17. Створення умов для розвитку сфери культури, мистецтві туризму, зміцнення матеріально-технічної бази підвідомчих закладів, поповнення бібліотечних фондів.

2.2.18. Створення умов для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення та туристичних організацій.

2.2.19. Організація та проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставок творів образотворчого та декоративно - ужиткового мистецтва.

2.2.20. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури і туризму.

2.2.21. Сприяння збереженню та відродженню осередків традиційної творчості, художніх промислів та ремесл.

2.3. Основні завдання відділу в галузі з питань молоді:

2.3.1. Забезпечення на території громади реалізації державної політики з питань молоді.

2.3.2. Виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобіганню насильству в сім’ї, торгівлю людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

2.3.3.Сприяння діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;

2.3.4. Сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей та  молоді.

2.3.5.  Сприяння наданню фінансової підтримки для виконання програм дитячих, молодіжних організацій.

2.3.6. Удосконалює систему пошуку та відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє підтримці їх розвитку.

2.3.7. Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з питань організації оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового та національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

 

2.4. Основні завдання відділу в галузі з питань спорту:

2.4.1. Участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури і спорту та забезпечення її реалізації;

2.4.2. Розроблення концепції, комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури і спорту, прогнозування та забезпечення їх реалізації;

2.4.3. Здійснення державного нагляду і контролю у сфері фізичної культури і спорту на території громади ;

2.4.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі послуг з фізичної культури та спорту у ДЮСШ;

2.4.5.Навчально-методичне керівництво та інспектування ДЮСШ, організація фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цього навчального закладу;

2.4.6. Комплектування ДЮСШ тренерами, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення їх професійної кваліфікації, їх перепідготовка та атестація у порядку відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.4.7. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу;

2.4.8.Здійснення і розширення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту.

2.4.9. Забезпечення підготовки та проведення спортивно-масових заходів;

2.4.10. Організація забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах;

2.4.11. Організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, підготовка та ефективне використання кадрів у сфері фізичної культури та спорту, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського руху;

2.4.12. Розроблення заходів щодо зміцнення та розвитку матеріально технічної бази фізичної культури і спорту, утримання її в належному стані, залучення до цієї справи спонсорів;

2.4.13. Контроль у межах своїх повноважень за діяльністю суб’єктів підприємництва, що здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність.

 3. Основні функції відділу:

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва підпорядкованими закладами громади;

3.2. Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними закладами, розташованими на території громади;

3.3. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.4. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.5. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

3.6. Вивчає потребу та вносить пропозиції до сільської ради щодо відкриття класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах,

3.7. Вносить пропозиції до сільської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів та об’єднань, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

3.8. Погоджує проекти будівництва підпорядкованих закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.9. Займається організацією нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в громаді :

3.10. Контролює дотримання підпорядкованими закладами законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.11. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.12. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття повної загальної середньої освіти;

3.13. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах громади;

3.14. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в навчальних закладах;

3.15. Погоджує статути навчальних закладів та закладів культури і спорту, готує їх до державної реєстрації та в органах державної статистики;

3.16. Організовує навчально-методичне забезпечення підпорядкованих закладів:

3.17. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.18. Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.19. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади;

3.20. Займається організацією фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних  навчальних закладів;

3.21. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

3.22. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.23. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів міського бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

3.24. Займається організацією матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних  навчальних закладів та закладів культури та спорту;

3.25. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.26. Організує підготовку підпорядкованих закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.27. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.28. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.29. Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

3.30. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах;

3.31. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.32. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.33. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

3.34. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

3.35. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

3.36. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

3.37. Прогнозує потребу громади у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку;

3.38. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

3.39. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.40. Організовує  проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України;

3.41. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників підпорядкованих закладів.

3.42 . Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.43. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в громаді (не рідше ніж один раз на рік);

3.44. Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

3.45. Веде облік пам’яток, історії та культури, що знаходяться на території громади;

3.46. Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, формуванню естетичних смаків населення;

3.47. Вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжміських культурних в’язків відповідно до законодавства;

3.48. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій;

3.49. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни;

3.50. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників культурно-мистецької сфери з питань молоді;

3.51. Готує за участю об’єднань громадян пропозиції до проектів регіональних програм поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей і молоді;

3.52. Розробляє і подає на розгляд сільській раді пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї;

3.53. Готує і подає в установленому порядку статистичну звітність;

3.54. Сприяє наданню фінансової підтримки для виконання програм дитячих, молодіжних та інших громадських організацій і благодійних фондів;

3.55. Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки дітей, молоді і сім’ї;

3.56. Впроваджує прогресивні форми виховання дітей– сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

3.57. Удосконалює систему пошуку та відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

3.58. Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з питань організації оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і патріотичного виховання дітей та молоді;

3.59. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, в тому числі і через друковані та інші засоби масової інформації з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну діяльність.

3.60. Бере участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури і спорту, забезпечує її реалізацію та здійснює загальне керівництво розвитком фізичної культури і спорту, сприяє розвитку олімпійського руху;

3.61. Розробляє сільську комплексну та цільову програми розвитку фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов’язану з їх реалізацією, розробляє і подає у встановленому порядку на розгляд сільській раді проекти, плани розвитку фізичної культури і спорту, пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення;

3.62. Здійснює облік підприємств та організацій, що займаються фізкультурно – спортивною діяльністю в громаді , аналізує її ефективність;

3.63. Забезпечує контроль за дотриманням суб’єктами фізкультурно – спортивної діяльності чинного законодавства України, розглядає скарги, пропозиції та звернення громадян щодо недоліків у роботі, поліпшення діяльності і вжиття необхідних заходів з метою їх усунення;

3.64. Організовує роботу з питань будівництва, реконструкції спортивних об’єктів, утримання їх у належному стані;

3.65. Сприяє збереженню існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих клубів, секцій, груп, розвитку масового спорту;

3.66. Вдосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення;

3.67. Перевіряє стан роботи з фізичної культури та спорту в закладах громади;

3.68. Порушує клопотання про нагородження фахівців фізичної культури і спорту нагородами та присвоєння їм почесних звань;

3.70. Вживає заходи до забезпечення соціального захисту спортсменів, тренерів і фахівців у сфері фізичної культури і спорту;

3.71. Сприяє створенню цільових благодійних фондів, надає організаційну і консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно – оздоровчої та спортивної спрямованості або їх об’єднань;

4. Права відділу:

4.1. Залучати до розроблення програми розвитку освіти, культури і спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів культури і спорту;

4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації підпорядкованих закладів і установ;

4.3. Скликати серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів з питань, що належать до його компетенції;

4.4. Вносити пропозиції щодо фінансування закладів освіти і культури, брати безпосередню участь у формуванні бюджету громади з цих питань;

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

4.6. Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей;

4.7. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі відділу та підпорядкованих закладів;

4.8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти та культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5. Керівництво та апарат відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.

5.2. Начальник відділу, представляючи інтереси громади в галузі освіти, культури, з питань сім’ї, молоді і спорту знаходиться у відносинах з юридичними та фізичними особами;

5.3. Здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників відділу;

5.4. Затверджує функціональні обов’язки працівників відділу;

5.5. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

5.6. Видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;

5.7. Подає на затвердження проект кошторису доходів і видатків, штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

5.8. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

5.9. Погоджує статути, положення, навчальні плани, програми, напрямки роботи, наповнюваність груп, розмір плати за навчання тощо, що надаються закладами освіти і культури та спорту громади;

5.10. Затверджує штатні розписи закладів освіти і культури та спорту громади;

5.11. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження працівників освіти, культури, з питань сім’ї, молоді і спорту громади державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

5.12. Відкриває рахунки в органах Державного казначейства України, має право першого підпису;

5.13. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, культури, молоді і спорту;

5.14. Накази начальника відділу, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані сільським головою, начальником відповідного управління або департаменту обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку;

5.15. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою за результатами конкурсу.

5.16. При Відділі створюється колегія. Склад колегії затверджується сільським головою за поданням начальника відділу. Рішення Колегії впроваджуються в життя наказами начальника Відділу;

 6. Інші питання діяльності Відділу

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, передбачених (не заборонених) законом. Кошторис та штатний розпис відділу в межах коштів, передбачених на ці цілі, затверджується сільським головою.

6.2. Заборонено розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів відділу та інших пов’язаних з ними осіб.

6.3.  Майно Відділу є комунальною власністю територіальної громади і належить Відділу на правах оперативного управління.  В разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Відділу його активи та майно повертаються Городненській сільській раді.

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                  

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІ сесія VІІІ скликання

 

68712,   с Городнє,  вул. Широка,  39                                                                                 Тел./факс  804846(37-2-42, 37- 2-97)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 11.12.2020 року  № VIІI / 2- 25

 

 Про дострокове припинення  повноважень 

депутата сільської ради Алавацької М.С.

8 -го скликання

 

               Розглянувши заяву депутата  Городненської сільської ради 8-го скликання Алавацької Марії Степанівни про складення нею депутатських повноважень, відповідно до пункту 14 частини 1 статті 26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись підпунктом 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статтею 81 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», Городненська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Достроково припинити повноваження депутата Городненської сільської ради 8-го скликання Алавацької Марії Степанівни у зв’язку з її особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

 

 1. Дане рішення направити до Городненської сільської територіальної виборчої комісії.

 

 1. Оприлюднити дане рішення на дошці оголошень Городненської сільської ради.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова ________________  М.Д. Богоєв  

 

 

 

 


                                                                                 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІ сесія VІІІ скликання

 

68712,   с Городнє,  вул. Широка,  39                                                                                 Тел./факс  804846(37-2-42, 37- 2-97)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 11.12.2020 року  № VIІI / 2- 26

 

 Про дострокове припинення  повноважень 

депутата сільської ради Драганов П.М.

8 -го скликання

 

               Розглянувши заяву депутата  Городненської сільської ради 8-го скликання Драганова Петра Михайловича про складення ним депутатських повноважень, відповідно до пункту 14 частини 1 статті 26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись підпунктом 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статтею 81 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», Городненська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Достроково припинити повноваження депутата Городненської сільської ради 8-го скликання Драганова Петра Михайловича у зв’язку з її особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

 

 1. Дане рішення направити до Городненської сільської територіальної виборчої комісії.

 

 1. Оприлюднити дане рішення на дошці оголошень Городненської сільської ради.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова ________________  М.Д. Богоєв  

 

 

 

 


                                                                                  

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІ сесія VІІІ скликання

 

68712,   с Городнє,  вул. Широка,  39                                                                                 Тел./факс  804846(37-2-42, 37- 2-97)

Р І Ш Е Н Н Я

Від 11.12.2020 року  № VIІI / 2- 27

             

Про початок реорганізації юридичних осіб сільських рад  шляхом приєднання  до Городненької сільської ради (адміністративного центру територіальної громади)

 

     Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5 і на підставі рішень  Городненської сільської ради  від 26.11.2020  року  № 1 «Про початок повноважень депутатів  Городненської сільської ради»  та  № 2   «Про початок повноважень Городненського сільського голови», Городненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.  Почати процедуру реорганізації  Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області (адреса: Одеська область, Болградський район, село Дмитрівка, вул. Марангоз Миколи, буд. 135 а,  код ЄДРПОУ: 04378132) шляхом приєднання  сільської ради  до Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

1.1 Вважати юридичну особу Городненської сільської ради  Болградського району Одеської області  (код ЄДРПОУ: 04378184)  правоприємником майна,  прав  та обов’язків  Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області.

1.2 Утворити комісію  з реорганізації Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області у складі:

 

            1) Голова комісії: Богоєв Микола Дмитрович (ІПН 2720714871) - Городненський сільський голова;

           2) Заступник голови комісії: Чепразова Ольга Іванівна (ІПН 2788216040) - головний бухгалтер Городненської сільської ради;

          3)  Член комісії: Станчев Василь Миколайович – депутат сільської ради

          4)  Член комісії: Кюлафли Петро Андрійович - староста  села Дмитрівка;

          5)  Член комісії: Маленкова Марія Василівна (ІПН 2656509744)- бухгалтер Дмитрівської сільської ради.

 

2. Почати процедуру реорганізації  Новотроянівської сільської ради Болградського району Одеської області (адреса: Одеська область, Болградський район, село Нові Трояни, вул. Шкільна, буд. 71 Д, код ЄДРПОУ: 04378178) шляхом приєднання  сільської ради  до Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2.1 Вважати юридичну особу Городненської сільської ради  Болградського району Одеської області  (код ЄДРПОУ: 04378184)  правоприємником майна, прав  та обов’язків  Новотроянівської  сільської ради Болградського району Одеської області.

2.2 Утворити комісію  з реорганізації Новотроянівської сільської ради Болградського району Одеської області у складі:

 

            1) Голова комісії: Богоєв Микола Дмитрович (ІПН 2720714871) - Городненський сільський голова;

            2) Заступник голови комісії: Чепразова Ольга Іванівна (ІПН 2788216040) - головний бухгалтер Городненської сільської ради;         

          3) Член комісії: Зеленкова Тетяна Семенівна – депутат сільської ради;  

          4) Член комісії: Ніколаєв іван Петрович - староста  села Нові Трояни

          5)Член комісії: Кара Марія Василівна (ІПН 2674118005)- бухгалтер Новотроянівської сільської ради.

 

3. Реорганізувати юридичну особу Олександрівську сільську раду Болградського району Одеської області (адреса: Одеська область, Болградський район, село Олександрівка, вул. Федора Мазаренка, буд. 98 код ЄДРПОУ: 04378066) шляхом приєднання  сільської ради  до Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

3.1 Вважати юридичну особу Городненської сільської ради  Болградського району Одеської області  (код ЄДРПОУ: 04378184)  правоприємником майна,  прав  та обов’язків  Олександрівської сільської ради Болградського району Одеської області.

3.2 Утворити комісію  з реорганізації Олександрівської  сільської ради Болградського району Одеської області у складі:

           

            1) Голова комісії: Богоєв Микола Дмитрович (ІПН 2720714871) - Городненський сільський голова;

            2) Заступник голови комісії: Чепразова Ольга Іванівна (ІПН 2788216040) - головний бухгалтер Городненської сільської ради;         

          3)Член комісії: Веліксар Ганна Василівна – депутат сільської ради

          4)Член комісії: Драганов Петро Михайлович - староста  села Олександрівка

          5)Член комісії: Ільєва Надія Степанівна (ІПН 2766618944)- в.о. головного бухгалтеру Олександрівської сільської ради.

 

4. Покласти на Комісії з реорганізації Дмитрівської, Новотроянівської, Олександрівської,   сільських рад Болградського району Одеської області повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків у відповідній сільській раді з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020 року.

5. Комісії з реорганізації відповідних сільських рад  у строк  до 31 грудня 2020 року провести процедури  інвентаризації актів та зобов’язань Дмитрівської, Новотроянівської, Олександрівської сільських рад Болградського району Одеської області та підготувати передавальні акти для прийняття  на баланс Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та їх виконавчих органів майна  та зобов’язань Дмитрівської, Новотроянівської, Олександрівської сільських рад Болградського району Одеської області.

6. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально  відповідальних осіб  відповідних сільських рад.

7. Затвердити План  заходів з реорганізації відповідних сільських рад (додаток 1).

8. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації сільських рад  використовувати затверджену форму у своїй роботі.

9. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020  року під час діяльності рад, що приєднуються до Городненської сільської ради Болградського району Одеської області (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

10. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності сільських рад станом на 31.12.2020 року у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Городненський сільський раді Болградського району Одеської області.

11. Визначити відповідальною особою за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності сільських рад станом на 31.12.2020 року до Городненської сільської ради Болградського району Одеської області керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Городненської сільської  ради – Семкову Марію Іванівну.

12. Уповноважити Городненського сільського голову затвердити від імені Городненської сільської ради Болградського району Одеської області акти приймання – передачі документів, що нагромадилися  під час діяльності відповідних рад станом на 31.12.2020 року.

13. Городненському сільському голові  в двотижневий  термін після затвердження  передавальних актів утворити  комісію  з прийняття  майна, активів та зобов’язань Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області, Новотроянівської Болградського району Одеської області сільської ради, Олександрівської сільської ради Болградського району Одеської області і забезпечити  своєчасне та повне  прийняття й оприбуткування  зазначеного  майна, активів та зобов’язань  Городненською сільською радою Болградського району Одеської області.

14. Голові комісії з реорганізації,  Богоєву Миколі Дмитровичу,  забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених  Планом заходів  з реорганізації  Дмитрівської, Новотроянівської, Олександрівської сільських рад Болградського району Одеської області,  та про хід і результати проведеної роботи інформувати  Городненську  сільську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

15. Організацію та контроль  за виконанням рішення покласти на Городненського сільського голову.

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                     М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                                        до рішення Городненської сільської  ради від 11.12.2020  р. № VIII - 2 - 27  

 

План заходів

з реорганізації Дмитрівської, Новотроянівської, Олександрівської сільських рад Болградського району Одеської області

 

з/п

Порядок

здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

1

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Дмитрівської сільської ради станом на 31.12.2020 року Городненській сільській  раді

До 15.01.2021 р.

Комісія

2

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Новотроянівської сільської ради станом на 31.12.2020 року Городненській сільській  раді

До 15.01.2021 р.

Комісія

3

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Олександрівської сільської ради станом на 31.12.2020 року Городненській сільській  раді

До 15.01.2021 р.

Комісія

4

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Дмитрівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020 року

До 15.01.2021 р. включно

Комісія

5

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Новотроянівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020 року

До 15.01.2021 р. включно

Комісія

6

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Олександрівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020 року

До 15.01.2021 р. включно

Комісія

7

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Дмитрівської сільської ради Городненській сільській  раді

До 18.01.2021 р. включно

Комісія

8

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Новотроянівської сільської ради Городненській сільській  раді

До 18.01.2021 р. включно

Комісія

9

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Олександрівської сільської ради Городненській сільській  раді

До 18.01.2021 р. включно

Комісія

10

Передача складених Комісією з реорганізації передавальних актів на затвердження Городненській сільській  раді

До 18.01.2021 р. включно

Голова Комісії

11

Затвердження складених Комісією з реорганізації передавальних актів Городненською сільською радою

До 20.01.2021 р.

Комісія

12

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Дмитрівської сільської ради, Новотроянівської сільської ради, Олександрівської сільської ради Городненській сільській  раді після затвердження відповідного передавального акту

До 22.01.2021 р.

Комісія

 

 

 

Секретар сільської ради        ___________                          О.С. Дончева

 

                                                                                                      Додаток 2

                

                                                                                    до рішення Городненської сільської ради

                                                                                    від 11.12.2020. № VIII - 2 - 27  

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

 

с. ______________                                                                «____» ________ 20______ року

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації Городненської сільської ради, створеної рішенням Городненської сільської  ради від11.12.2020року

№ _____, у складі:

Голови комісії: ______________________________

Заступника голови комісії: ____________________

Члена комісії: _______________________________

Члена комісії: _______________________________

Члена комісії: _______________________________

 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, Законом України  №3651-д, склали цей акт про наступне:

1. Городненська сільська  рада (ЄДРПОУ 04378184), місцезнаходження: вул. Широка, 39, с. Городнє, Болградського  району, Одеської  області, 68712) внаслідок реорганізації Дмитрівської сільської ради ЄДРПОУ 04378132, місцезнаходження: с. Дмитрівка, вул. Марангоз Миколи, буд. 135 «а» шляхом приєднання до Городненської сільської  ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань Дмитрівської сільської ради, а саме:

Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі:

- основні засоби – __________ грн.;

- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;

Виробничі запаси – __________ грн.;

Грошових коштів – __________ грн.;

Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

2. Разом із майном сільської ради Городненська сільська  рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах. Усього: _____ аркушів.

Комісія з реорганізації Дмитрівської сільської ради:

Голова комісії: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________

(підпис) (ПІБ)

Заступник голови комісії: __ _ _ _ ___________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________

(підпис) (ПІБ)

Члени комісії: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ __ _ _ _ _ _ _ _ ______________

                                                                                      (підпис) (ПІБ)

Члени комісії: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ __ _ _ _ _ _ _ _ ______________

 (підпис) (ПІБ)

Члени комісії: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ __ _ _ _ _ _ _ _ ______________

 (підпис) (ПІБ)

 

 

Від імені Городненської сільської ради  прийняла

Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:

_________________________ _________________________

(підпис) (ПІБ)

_________________________ _________________________

(підпис) (ПІБ)

_________________________ _________________________

(підпис) (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                         ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Додаток 3

                                                                                    до рішення Городненської сільської  ради

                                                                                    від від11.12.2020. № VIII - 2 - 27  

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                    Городненський сільський  голова                                  

                                                                                                                                                                            

                                                                                    _______________/Богоєв М.Д.

                                                                                                                                                                 

                                                                                    « ____» ___________ 20_____ року

                                                                                                                                                                     

                                                                                    М.П.

АКТ

приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності

Дмитрівської сільської ради станом на 31.12.2020 року

 

«___» ____________ 20____ року                                                                                    № ____

 

Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5.

У зв’язку із: припиненням юридичної особи – Дмитрівської сільської ради шляхом приєднання до Городненської сільської ради голова Комісії з реорганізації  Дмитрівської сільської ради  передає, а _______________________________________________________________________ (посада, ПІБ особи, яка приймає документи від ради сільської громади) приймає документи згідно з переліком:

 

1. Документи, не завершені в діловодстві ____________ сільської ради:

№ з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

 

2. Архів _______________ сільської ради:

№ з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3