Матеріали ІІІ сесії VІІІ скл. 24.12.2020

Дата: 23.09.2021 10:48
Кількість переглядів: 243


                                                                                 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІІ сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про місцевий бюджет

Городненської  сільської ради на 2021 р.

15547000000

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним Кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року №668  «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет», наказом Міністерства фінансів України №653 від 30.10.2020р. «Про затвердження Змін до типової форми рішення про місцевий бюджет», Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік»

ГОРОДНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2021 рік:

доходи місцевого бюджету на 2021рік  у сумі 78761243,00грн., у т.ч. доходи загального фонду місцевого бюджету – 77696043,00грн. та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1065200,00грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 78761243,00грн., у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 77594919,00грн. та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1166324,00грн.;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі  101124,00_грн. згідно з додатком  2 до цього рішення;

дефіцитит за сеціальним фондом місцевого бюджету у сумі __101124,00_грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі 20000,00 грн., що становить 0,026 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

.

2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показників для кожної організації згідно до відповідних бюджетних асигнувань (додаток 5).

7.Установити, що джерелами формування загального фонду місцевого бюджету на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69.1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про державний бюджет України 2021 рік».

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені пунктами частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Бюджетним кодексом України.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці робітників бюджетних установ (КЕКВ 2111);

- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ 2220);

- забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2230);

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв (КЕКВ 2270);

- трансферти населенню (КЕКВ 2730);

- інші, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

10. Забезпечення виконання головним розпорядником коштів місцевого бюджету норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) у повному обсязі потреби у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

2) приведення своїх витрат, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ – з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій;

3) утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

4) проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до Закону України «Про індексацію доходів населення»;

5) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

6) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів у бюджетному процесі;

7) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими МФУ, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

8) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

9) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11. Городненській сільській раді:

11.1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України у процесі виконання місцевого бюджету вносити сільській раді пропозиції про внесення змін і доповнень по доходах і видатках, у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

11.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами в порядку, передбаченому статтею 23 Бюджетного кодексу України.

11.3. Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України №2456-VI від 08.07.2020р. здійснювати видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів спільного утримання (фінансування), визначених у додатку 3 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами на договірних засадах.

12. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року і підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття.

13. Додатки 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невідємною частиною.

14. Контроль за виконанням справжнього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів і комунальної власності і регуляторної політики (Кюрчі Д.І.).

 

 

Городненський сільський голова  _________________  Богоєв М.Д.

 

с. Городнє

24.12.2020р.

№-VIII/3 - 37

 

 

 

 

 


                                                                                  

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІІ сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

             

Про безоплатне  прийняття прав засновника на  юридичні особи – організації, заклади, установи, та надання згоди на прийняття до комунальної  власності  Городненської територіальної  громади майна, що знаходиться в спільній власності територіальних громад Болградського району

 

            Керуючись ст. ст. 25, 26, 60, та Прикінцевими положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482 «Положення порядку передачі об’єктів права державної власності» та рішенням Болградської районної ради від 24 грудня 2020 року № 29-VIII, Городненська сільська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності  Городненської сільської  ради зі спільної власності   територіальних громад Болградського району в особі Болградської районної ради Одеської області права засновника на  юридичні особи – організації, заклади, установи разом із правами та обов’язками згідно з переліком (додаток 1).

2. Змінити у організаціях, установах, закладах, зазначених у додатку 1 цього рішення, назву засновника в усіх відмінниках «Болградська районна рада Одеської області» на назву «Городненська сільська рада Болградського району  Одеської області».

3. Ввести зміни до назв організацій, установ, закладів у відповідності до додатку 2.

4. Затвердити статути в новій редакції організацій, установ, закладів, зазначених у                   додатку 1 (додатки  5-11).

5. Доручити керівникам організацій, установ, закладів, зазначених у додатку 1, провести державну реєстрацію змін у порядку, визначеному законодавством.

6. Надати згоду на безоплатну передачу зі спільної власності територіальних громад Болградського району в особі Болградської районної ради Одеської області у комунальну власність Городненської територіальної громади в особі Городненської сільської ради Болградського району  Одеської області  майна згідно з переліком (додаток 3).

7. Утворити та затвердити комісію з приймання - передачі  майна та майнових прав до комунальної власності Городненської сільської ради Болградського району  Одеської області зі спільної власності територіальних громад Болградського району Одеської області (додаток 4).

8. Вищевказаній комісії здійснити приймання-передачу зазначеного майна відповідно до норм чинного законодавства.

9. Доручити Городненському сільському голові затвердити акти прийому - передачі майна та майнових прав зазначеного у додатках 1, 3 цього рішення.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та  транспорту.

 

 

Городненський сільський голова                                                                          М.Д.Богоєв

24 грудня 2020 року №38-VІІІ

Додаток № 1                                                                                                                                                                  до рішення Городненської сільської  ради                                                                                                                                                                     від  24.12.2020 р. № 38 – VІІІ

 

з/п

найменування

Код ЕДРПОУ

місцезнаходження

1

ГОРОДНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26166991

Україна, 68712, Одеська обл., Болградський р-н, село Городнє, ВУЛ.МИРУ, будинок 79

2

ДМИТРІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІМЕНІ С.С.КУРОГЛО" БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26167022

Україна, 68710, Одеська обл., Болградський р-н, село Дмитрівка, ВУЛ.МИКОЛИ МАРАНГОЗ, будинок 143

3

НОВОТРОЯНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС " ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ -ЛІЦЕЙ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26016464

Україна, 68711, Одеська обл., Болградський р-н, село Нові Трояни, ВУЛ.ШКІЛЬНА, будинок 71-Е

4

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

26167051

Україна, 68713, Одеська обл., Болградський р-н, село Олександрівка, ВУЛ.ШКІЛЬНА, будинок 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2                                                                                                                                                                

до рішення Городненської сільської  ради                                                                                                                                                               

від 24.12.2020 р. № 38 – VІІІ

 

з/п

Колишнє найменування

Код ЕДРПОУ

Найменування після

зміни засновника

1

 

ГОРОДНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26166991

ГОРОДНЕНСЬКИЙ ЗАКЛАД  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2

ДМИТРІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІМЕНІ С.С.КУРОГЛО" БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26167022

ДМИТРІВСЬКИЙ ЗАКЛАД  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ С.С.КУРОГЛО ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3

НОВОТРОЯНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС " ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ -ЛІЦЕЙ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26016464

НОВОТРОЯНІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

26167051

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ГОРОДНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3                                                                                                                                                                   до рішення Городненської сільської  ради                                                                                                                                                                     від  24.12.2020 р. № 38 – VІІІ

 

№№ з/п

Вид

місцезнаходження

Номер об’єкту

 

1

Об’єкт нерухомого майна

Одеська обл., Болградський р-н, село Олександрівка, ВУЛ.ШКІЛЬНА, будинок  98

854275151214

2

Об’єкт нерухомого майна

Одеська обл., Болградський р-н, село Олександрівка, ВУЛ.ШКІЛЬНА, будинок  101

854253651214

3

Об’єкт нерухомого майна

Одеська обл., Болградський р-н, село Олександрівка, ВУЛ.ФЕДОРА МАЗАРЕНКА, будинок  102

854227951214

4

Об’єкт нерухомого майна

Одеська обл., Болградський р-н, село Дмитрівка, ВУЛ.МИКОЛИ МАРАНГОЗ, будинок 143

863851051214

5

Об’єкт нерухомого майна

Одеська обл., Болградський р-н, село Городнє, ВУЛ.МИРУ, будинок 79

69464851214

6

Об’єкт нерухомого майна

Одеська обл., Болградський р-н, село Городнє, ВУЛ.МИРУ, будинок  82

750304551214

7

Об’єкт нерухомого майна

Одеська обл., Болградський р-н, село Городнє, ВУЛ.МИРУ, будинок  77

1498372851214

8

Об’єкт нерухомого майна

Одеська обл., Болградський р-н, село Нові Трояни, ВУЛ.ШКІЛЬНА, будинок 71-Е

813311151214

9

Об’єкт нерухомого майна

Одеська обл., Болградський р-н, село Нові Трояни, ВУЛ.ШКІЛЬНА, будинок  46-А

813109351214

10

Об’єкт нерухомого майна

Одеська обл., Болградський р-н, село Городнє, ВУЛ.МИРУ, будинок  85-Г

1498311151214

11

Об’єкт нерухомого майна

Одеська обл., Болградський р-н, село Нові Трояни, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, будинок  4

р/н 77719 Державного реєстру правочинів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4                                                                                                                                                           

до рішення Городненської сільської  ради                                                                                                                                                                     від  24.12.2020 р. № 38 – VІІІ

 

 

Комісія

з приймання - передачі майнових прав та майна до комунальної

власності Городненської сільської  ради Болградського району Одеської області зі спільної власності територіальних громад Болградського району

 

Голова комісії

Городненський

сільський голова

 

Богоєв Микола  Дмитрович

Секретар комісії

Секретар

Городненської сільської ради

Дончева Олена Степанівна

 

Члени комісії

 

 

 

Заступник голови Болградської районної ради

Романовський Володимир Геннадійович

 

 

Головний спеціаліст відділу юридичного та інформаційного забезпечення діяльності районної ради

 

Карапіря Ольга Михайлівна

 

Головний спеціаліст відділу юридичного та інформаційного забезпечення діяльності Болградської районної ради

 

Мануш Валентина Петрівна

 

Головний  бухгалтер Городненької сільської ради

Чепразова Ольга Іванівна

 

 

 

 

 

 


УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

третя сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

             

      Про делегування повноважень щодо функціонування відділу «Об'єднаний

            трудовий архів територіальних громад Болградського району» 

                                     та передачу коштів на їх здійснення

 

З метою забезпечення функціонування та створення умов подальшої діяльності об’єднаного трудового архіву територіальних громад Болградського району, забезпечення соціального захисту громадян, відповідно частині 1 статті 10, частини 7 статті 16, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи положення Закону України від 05.02.2015 року № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», постанову Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 807- IX «Про утворення та ліквідацію районів», керуючись статтями 22,31 Закону України від 24.12.1993 року №3814-XII «Про Національний архівний фонд та архівні установи», статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Делегувати Болградській районній раді Одеської області повноваження
щодо функціонування відділу «Об’єднаний трудовий архів територіальних громад Болградського району» у 2021-2022 роках.

 

2.Передбачити у бюджеті на 2021 рік передачу коштів для забезпечення реалізації делегованих цим рішенням повноважень у вигляді субвенції до районного бюджету Болградського району в сумі 115000, 00 гривень.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій                                         та міжнародного співробітництва (Іовчев О.Д.).

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                            М.Д. Богоєв                                                                                                                                            

 

с. Городнє

24.12.2020 року

№ 39-VIII

 

 

 

 

 


УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Третя сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про безоплатне  прийняття службового автотранспорту  до спільної  власності  Городненської територіальної  громади , що знаходиться в спільній власності територіальних громад Болградського району

 

            Керуючись п. 2 ст7 Закону України « Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» ,згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 грудня 2019 року №338 «Про  внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України від 10 жовтня 2018 року № 267» .

 

сільська рада

В И Р I Ш И Л А:

 

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності  Городненської сільської  ради службовий автотранспорт, а саме: автомобіль легковий SUZUKI  SX4 ,загальна вартість 497250,00 грн. (в т.ч. ПДВ 82875,00) для медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою : вул Болгарська, 80-Д, с. Нові Трояни Болградський район зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області до спільної власності Городненської територіальної громади.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та  транспорту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                            М.Д.Богоєв

 

 

 

 

 

24 грудня 2020 року

№ 40-VIII

 

 

 

 

 

 

 
 


                                                                                 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Третя сесія VІІІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження місцевих

податків і зборів у 2021 році

 

Керуючись Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р № 56/93 «Про місцеві податки і збори», п. 24, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Указом Президента України від 28.06.1999 р № 761/99 «Про впорядкування механізму ринкового збору» сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити розміри місцевих податків і зборів на 2021 рік (Додаток).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансування та регуляторної політики. (Іовчев О.Д.)

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                   М.Д.Богоєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 41 - VIII

 

 

 

 

                                                                                      Додаток до рішення № 41-VІІІ                                                                                                      

                                                                                      ІІІ сесії VІІІ скликання

                                                                                      Городненської сельської ради

                                                                                      від 24.12.2020 року

 

 

 

 

  1. Стягувати нижченаведену плату за використання пасовищ в 2021 році:
  • за одну голову корови -   10 гривень
  • молодняк ВРХ -                10 гривень
  • коні дорослі і молодняк - 10 гривень
  • вівці та кози: до 5 голів – безоплатно;

                       понад 5 голів  - 10 грн. за одну голову.

 

2. За видачу довідок стягувати плату:

               - довідка про склад сім'ї, з місця проживання та інші від 2 - х до 5 грн.

               - за видачу довідки на реалізацію с / г продукції 10 грн.,

               - за реалізацію продукції тваринництва 10 грн.,

               - скупникам скота:  до 10 голів - 50 грн.,

                                                 понад 10 голів на кожну голову 10 грн.

               - скупникам с / г продукції:  до 10 т - 50 грн.,

                                                               понад 10 т за кожну тонну 10 грн.

   

  1. За повторний переобмір городу та з'ясування кордонів між сусідами - 50 грн, за межами села, ОСГ - 50 грн., порушникам – 100 грн.

 

4. Затвердити самооподаткування населення по 100 гривень з кожного житлового будинку.

 

5. Стягувати плату за прибирання території в розмірі 20 грн. з торгуючих продовольчими та промисловими товарами на стихійному ринку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІІ сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження штатного розкладу по  закладам освіти Городненської сільської ради Болградського району Одеської області на 2020-2021 навчальний рік 

 

                          

            Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оплату праці», статті 39 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до  Наказу Міністерства освіти і науки від 04.11.2010 р. № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів  загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.12.2010 р. № 1205,  Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити штатний розклад по  закладам освіти  Городненської сільської ради Болградського району Одеської області на 2020-2021 навчальний рік (Додатки 1,2,3,4,5).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів (Іовчев  О.Д.) 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

 

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 42 - VIII

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІІ сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження штатного розкладу по Будинкам культури і бібліотекам Городненської  сільської ради Болградського району Одеської області на 2021 рік 

 

           

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, на виконання Наказу Міністерства культури України від 20.09.2011 року

№ 767/0/16-11 «Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно - освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури», Наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про упорядкування умов оплати праці  працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зі змінами та доповненнями»,  Городненська сільська рада

        

           

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити штатний розклад по Будинкам культури і бібліотекам Городненської  сільської ради Болградського району Одеської області на 2021 рік (Додатки 1,2,3,4).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів (Іовчев  О.Д.) 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

 

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 43 - VIII

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІІ сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження штатного розкладу апарату Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та її виконавчих органів на 2021 рік

 

 

                  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Законом України «Про оплату праці», до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, рішенням сесії від 11.12.2020 року № VIІI / 2- 23 «Про внесення змін та доповнень в рішення сільської ради № VIІI / 1- 5 від 26.11.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів Городненської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити штатний розклад апарату Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та її виконавчих органів на 2021 рік (штатний розклад додається).

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. (Іовчев О.Д.)

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів (Іовчев  О.Д.) 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 44 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ІІІ сесія VІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення розміру батьківських платежів 

в дитячих садках Городненської сільської  ради.

 

                  Заслухавши інформацію виконуючого обов'язки головного бухгалтера сільської ради Чепразової О.І. про необхідність встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей в дитячих садках на 2021 рік і відповідно до пункту 6 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Городненська сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Встановити на 2021 рік батьківську плату за харчування дітей в дитячих садках Городненської сільської ради в розмірі 70 % від вартості харчування на місяць.

 

2.Для дітей-сирот, дітей-півсирот та багатодітних сімей встановити на 2021 рік батьківську плату за харчування дітей в дитячих садках в розмірі 50 % від вартості харчування на місяць.

 

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з      

            питань планування, бюджету і фінансів (Іовчев О.Д.) 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 45 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянці України Алачевій Ю.О.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянки України Алачевої Юлії Олександрівни про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 24.12.2020 року, протокол № 2,

сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянці України Алачевій Юлії Олександрівні на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 3,08 в умовних кадастрових гектарах по сертифікатам на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0088481  від 11.04.1997 року та ОД № 0163540  від 15.04.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельних ділянок буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Голова Городненської сільської ради                                                                    М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 46 - VIII

 

 

 

 

 

 
 


УКРАЇНА

 

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Третя сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я          

 

Про надання згоди гр. Мандажи  П. І. на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

    Розглянувши заяву гр. Мандажи Петра Івановича про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати згоду гр Мандажи Петру Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Нові Трояни  Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                       М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

 

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 47 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Гроголь Наталі Георгіївні земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Гроголь Наталі Георгіївни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр Гроголь Наталі Георгіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Гроголь Наталі Георгіївні, (10.10.1975 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

 Гроголь Наталя Георгіївна

ОД № 0196000

 

рілля

1,1354

5121482700:01:001:1455

багаторічні насадження

0,0929

5121482700:01:007:0815

3.Гр. Гроголь Наталі Георгіївні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

с. Городнє

24.12.2020

№ 48 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Третя сесія VІIІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання згоди гр. Нєдовій Г.Д. на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства (ОСГ)

 

    Розглянувши заяву гр. Нєдової Ганни Дмитрівни  про передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника сільської ради, керуючись статтями 12,33,116,118,121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство », статтями 22 і 25

«Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

    

В И Р І Ш И Л А:

  

1. Надати згоду гр Нєдовій Ганні Дмитрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), орієнтовною площею 0,44 га із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Городнє  Болградського району Одеської області.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин.

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 49 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Червенковій Ганні Іванівні

 земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»

 

              Розглянувши заяву гр. Червенкової Ганни Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ), наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ), площею 0,1428 га, наданої у власність гр. Червенкової Ганни Іванівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: провулок Млинний,3-А    с. Городнє, Болградського району Одеської області.

2. Передати гр.  Червенковій Ганні Іванівні (15.10.1957 р.н.) безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,1428 га (кадастровий номер - 5121482700:02:003:0076 ), для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: провулок Млинний, 3-А, с. Городнє, Болградського району, Одеської області.

3. Гр. Червенковій Ганні Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 50 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Семкову Івану Івановичу

 земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»

 

              Розглянувши заяву гр. Семкова Івана Івановича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ), наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ), площею 0,2117 га, наданої у власність гр. Семкову Івану Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вулиця Болградська, 63,    с. Городнє, Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Семкову Івану Івановичу (21.09.1956 р.н.) безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2117 га (кадастровий номер - 5121482700:02:004:0099 ), для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: вулиця Болградська,63, с. Городнє, Болградського району, Одеської області.

3. Гр. Семкову Івану Івановичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 51 - VIII

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Водінчар Марії Дмитрівни земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

                    Розглянувши заяву гр. Водінчар Марії Дмитрівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр. Водінчар Марії Дмитрівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Водінчар Марії Дмитрівні, (03.11.1959 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Водінчар Марія Дмитрівна

РН № 731202

 

рілля

1,2879

5121482700:01:010:0051

багаторічні насадження

0,0938

5121482700:01:012:0330

3.Гр.Водінчар Марії Дмитрівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 52 - VIII

                                                                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про надання дозволу громадянці України Марангоз І.Ф.

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва»

 

    Керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 35, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтями 25 і 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянки України  Марангоз Іванни Федорівни  про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища від 24.12.2020 року, протокол № 2,

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл громадянці України Марангоз Іванні Федорівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 1,19 в умовних кадастрових гектарах по сертифікату на право на земельну частку (пай) серії РН № 720336  від 05.11.1997 року, із земель сільськогосподарського призначення, що не передані у власність або користування на території Городненської сільської ради, розташованої за межами населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області.

 

2. Площу земельних ділянок буде уточнено в ході виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок.

 

3. Розроблену технічну документацію подати до Городненскої сільської ради на затвердження протягом 1 року з дня прийняття даного рішення.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 53 - VIII

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Стоянову Дмитру Олександровичу земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  на території

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

 

         Розглянувши заяву гр. Стоянова Дмитра Олександровича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр. Стоянову Дмитру Олександровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Стоянову Дмитру Олександровичу, (19.10.1951 року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

 Стоянов Дмитро Олександрович

ОД № 0195644

 

рілля

1,1382

5121482700:01:002:0114

багаторічні насадження

0,0921

5121482700:01:004:0698

3.Гр.Стоянову Дмитру Олександровичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 54 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Стояновій Марії Еммануїлівні земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

         Розглянувши заяву гр. Стоянової Марії Еммануїлівні про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр. Стояновій Марії Еммануїлівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Стояновій Марії Еммануїлівні, (28.11.1951) року народження), у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Стоянова Марія Еммануїлівна

ОД № 0195727

 

рілля

1,1380

5121482700:01:002:0115

багаторічні насадження

0,0922

5121482700:01:004:0699

3.Гр.Стояновій Марії Еммануїлівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 55 - VIII

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Недельчевій Домнікії Іванівні земельної ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

         Розглянувши заяву гр. Недельчевої Домнікії Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої гр. Недельчевій Домнікії Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Недельчевій Домнікії Іванівні, (27.07.1962 року народження), у власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Недельчева Домнікія Іванівна

ОД № 0088647

ОД № 0088648

рілля

2,9378

5121482700:01:009:0265

3.Гр. Недельчевій Домнікії Іванівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 56 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Топал Іллі Івановичу земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території

Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

 

         Розглянувши заяву гр. Топал Іллі Івановича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр. Топал Іллі Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр Топал Іллі Івановичу,  у власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Топал Ілля Іванович

ОД № 0300727

 

рілля

0,8115

5121483000:01:001:1986

багаторічні насадження

0,2800

5121483000:01:004:1509

3.Гр. Топал Іллі Івановичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 57 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Мінковському Миколі Миколайовичу

 земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»

 

                    Розглянувши заяву гр. Мінковського Миколи Миколайовича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ), наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ), площею 0,1616 га, наданої у власність гр. Мінковському Миколі Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вулиця Гагаріна, № 23, с. Городнє, Болградського району Одеської області.

2.Передати гр Мінковському Миколі Миколайовичу (12.11.1970 р.н.) безоплатно у власність земельну ділянку площею, 0,1616 га (кадастровий номер-5121482700:02:003:0075), для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: вулиця Гагаріна, № 23, с. Городнє, Болградського району, Одеської області.

3. Гр Мінковському Миколі Миколайовичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 58 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

«Про передачу у спільну часткову власність гр. Водинчар О.К., Водінчар І.І. земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської

сільської ради Болградського району Одеської області»

                    Розглянувши заяву гр. Водинчар Олени Костянтинівни, Водінчар Івана Івановича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих у спільну часткову власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наданих гр. Водинчар Олені Костянтинівні, Водінчар Івану Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Водинчар Олені Костянтинівні, (08.08.1933 року народження), Водінчар Івану Івановичу (18.06.1955 року народження) у спільну часткову власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Водинчар Олена Костянтинівна, Водінчар Іван Іванович

ОД № 0088772

 

рілля

 

 

1,1600

5121482700:01:002:0108

багаторічні насадження

0,1637

5121482700:01:009:0259

3. Гр. Водинчар Олені Костянтинівні, Водінчар Івану Івановичу провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

с. Городнє

24.12.2020

№ 59 - VIII

 

 

 

 

 

 

 
 


УКРАЇНА

 

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Третя сесія VІIІ скликання

РІШЕННЯ

«Про передачу у спільну сумісну власність гр. Бордюжа В.Ю., Кисса М.С., Кисса П.Ю., Радуловій Д.Ю. земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

                    Розглянувши заяву гр. Бордюжа Валентини Юріївни, Кисса Марії Спиридонівни, Кисса Петра Юрійовича, Радулової Домнікії Юріївни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі ( на місцевості ) меж земельних ділянок, наданих у спільну сумісну власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок, наданих гр. Бордюжа Валентині Юріївні, Кисса Марії Спиридонівні, Кисса Петру Юрійовичу, Радуловій Домнікії Юріївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Бордюжа Валентині Юріївні, Кисса Марії Спиридонівні, Кисса Петру Юрійовичу, Радуловій Домнікії Юріївні у спільну сумісну власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Бордюжа Валентина Юріївна,

 Кисса Марія Спиридонівна,

 Кисса Петро Юрійович,

 Радулова Домнікія Юріївна

ОД № 0294225

 

рілля

 

 

0,8400

5121483000:01:002:1316

багаторічні насадження

0,2932

5121483000:01:001:1998

3. Гр. Бордюжа Валентині Юріївні, Кисса Марії Спиридонівні, Кисса Петру Юрійовичу, Радуловій Домнікії Юріївні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

с. Городнє

24.12.2020

№ 60 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про передачу у власність гр. Іванову Василю Миколайовичу, Івановій Любові Семенівні

 земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»

 

                    Розглянувши заяву гр. Іванова Василя Миколайовича, Іванової Любові Семенівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ), наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121 і 122 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ), площею 0,2039 га, наданої у власність гр. Іванову Василю Миколайовичу, Івановій Любові Семенівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вулиця Гагаріна, № 5, с. Городнє, Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Іванову Василю Миколайовичу (18.02.1953 р.н.), Івановій Любові Семенівні (04.04.1958 р.н.) безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2039 га (кадастровий номер - 5121482700:02:003:0077 ), для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: вулиця Гагаріна, № 5, с. Городнє, Болградського району, Одеської області.

3. Гр Іванову Василю Миколайовичу, Івановій Любові Семенівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 61 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Третя  сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

«Про передачу у спільну часткову власність гр. Буюклі О.М., Мінковській Н.О., Помазан Н.О. земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

                    Розглянувши заяву гр. Буюклі Олександра Миколайовича, Мінковської Надії Олександрівни, Помазан Наталі Олександрівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої у спільну сумісну власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої гр. Буюклі Олександру Миколайовичу, Мінковській Надії Олександрівні, Помазан Наталі Олександрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Буюклі Олександру Миколайовичу, (08.02.1964 р. н.), Мінковській Надії Олександрівні (19.02.1988 р. н.), Помазан Наталі Олександрівні (01.05.1991 р. н.) у спільну сумісну власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Буюклі Олександр Миколайович, Мінковська Надія Олександрівна, Помазан Наталя Олександрівна

ОД № 0088659

ОД №0088658

рілля

3.0350

5121482700:01:010:0052

3. Гр. Буюклі Олександру Миколайовичу, Мінковській Надії Олександрівні, Помазан Наталі Олександрівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин .

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

с. Городнє

24.12.2020

№ 62 - VIII

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

«Про передачу у власність гр. Ніколаєвій Г.Д,. земельної ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Городненської сільської ради Болградського району

Одеської області»

 

                    Розглянувши заяву гр. Ніколаєвої Ганни Дмитрівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та рекомендації постійної комісії Городненської сільської ради з питань регулювання земельних відносин, доповідь землевпорядника Городненської сільської ради, керуючись Законом України № 2498 від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пунктом 16, 21 розділу Х Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв )», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої гр. Ніколаєвій Ганні Дмитрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

2. Передати гр. Ніколаєвій Ганні Дмитрівні, (26.07.1984 року народження), у власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно таблиці:

 

П.І.Б.

Серія,

№ сертифікату

Категорія земельних угідь

Площа за

угіддями, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Ніколаєва Ганна Дмитрівна

ОД № 0161316

ОД № 0161029

рілля

2,9179

5121485300:01:007:0507

3. Гр. Ніколаєвій Ганні Дмитрівні провести реєстрацію права власності на земельну ділянку та отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно та його отягщеній.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 63 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

 Третя сесія VІIІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ), наданої в довгострокову оренду строком на 50 років ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» для розміщення  та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій за адресою : вулиця Виноградна, 50, с. Городнє Болградський район, Одеська область

 

            Розглянувши клопотання ПАТ «Укртелеком» про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої в довгострокову оренду строком на 50 (п’ятдесят) років за адресою : Виноградна, 50, с. Городнє Болградський район Одеська область, керуючись ст. ст. 12, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої в довгострокову оренду строком на 50 (п’ятдесят) років ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» для розміщення  та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій за адресою : вулиця Виноградна, 50,

с. Городнє Болградського району Одеської області, загальною площею 0,0923 га, розроблену ТОВ «ФІРМА ВЕРТИКАЛЬ», Чутова А.А., кадастровий номер 5121482700:02:002:0004, код  КВЦПЗ – 13.01 ( категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 900)

2.  Надати   земельну ділянку в довгострокову оренду строком на 50 (п’ятдесят)  років ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» для розміщення  та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій за адресою : вулиця Виноградна, 50, с. Городнє Болградського району Одеської області, загальною площею 0,0923 га, кадастровий номер  5121482700:02:002:0004, код  КВЦПЗ – 13.01 ( категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 900).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань сільського господарства, земельних питань та охорони навколишнього середовища .

 

 

Городненський сільський голова                                                                               М.Д. Богоєв

 

 

24.12.2020

№ 64 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Третя сесія VІIІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

«Про встановлення ставки податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на території с. Дмитрівка

Городненської сільської ради Болградського району»

 

                  Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Карастан Михайла Пантелійовича про зниження ставки податку на нерухоме майно ( будівля колишнього млина ) у зв’язку із сезонним використанням під складське приміщення, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Встановити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ( будівля колишнього млина ), розташоване за адресою : вул. Миколи Марангоз, 229, с. Дмирівка, Болградський район, Одеська область, у зв’язку із сезонним використанням ( 2 місяці на рік )  під складське приміщення – 0,1 % .

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Городненської сільської ради з питань земельних відносин (Іванов.С.І ).

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                        М.Д. Богоєв

 

 

 

 

 

24.12.2020

№ 65 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 
 


                                                                                 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Третя сесія VІІІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н НЯ

 

Про затвердження плану роботи Городненської

сільської ради VІІІ скликання і виконавчого

комітету Городненської сільської ради на 2021 рік

 

Відповідно до пункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сільська рада

 

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити план роботи Городненської сільської ради VІІІ скликання і виконавчого

комітету Городненської сільської ради на 2021 рік, згідно з Додатком № 1 та

Додатком № 2.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голів постійних комісій сільської ради та секретаря сільської ради Дончеву О.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Городненський сільський голова                                          М.Д. Богоєв

 

 

 

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 66 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Третя сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про застосування в бюджетному процесі

програмно - цільового методу

 

 

 

      

             Згідно ч. 1 ст. 20 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городненська сільська рада

 

 

В І Р І Ш И Л А:

 

1. У бюджетному процесі на 2021 рік застосовувати програмно - цільовій метод.

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету и фінансів (Іовчев О.Д.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                         М.Д. Богоєв

 

 

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 67 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


                                                                                 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

Третя сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про затвердження графіку роботи

 Будинків культури Городненської

сільської ради на 2021 рік »

 

            Заслухавши та обговоривши інформацію сільсько голови Богоєва М.Д. про графік роботи Будинків культури Городненської сільської ради на 2021 рік, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 Городненська сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

1. Затвердити графік роботи Будинків культури Городненської сільської ради на 2021 рік:

 

                                                 початок роботи - 9.00 год.

                                                 кінець роботи - 21.00 год.

                                                 перерва на обід - з 13.00 год. до 17.00 год.

                                                 вихідний - субота, неділя.

 

2. У разі проведення культурно – масових заходів у вихідні дні ( суботу або неділю ), вважати вихідним днем – понеділок.

 

3. Директорам Будинків культури Городненської сільської ради стежити за дотриманням графіку роботи.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Богоєва М.Д.

 

 

 

Городненський сільський голова                                                             М.Д. Богоєв

 

 

 

с. Городнє

24.12.2020

№ 68 - VIII

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь